GET /api/themes/bijatyka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Bijatyka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bijatyka/",
    "sort_key": "bijatyka",
    "description": "<p>\r\nW wypadkach <b>konfliktów</b>, do opisu których nie pasuje hasło <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przemoc/\"><b>przemoc</b></a>, ani też zbyt wzniosła <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/walka/\"><b>walka</b></a>, czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pojedynek/\"><b>pojedynek</b></a> —  stosujemy hasło bijatyka. Bójki są, jak się okazuje, elementem dość ważnym w opisie obyczajowości, co widać np. w <i>Chłopach</i> Reymonta.<br>\r\n\r\n</p>"
}