GET /api/themes/bieda/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Bieda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bieda/",
    "sort_key": "bieda",
    "description": "<p>\r\nUżycie jest tu dość oczywiste: mianowicie przy znamiennych opisach i przedstawieniach biedy, ale też ludzi biednych oraz dla wskazania ogólniejszych refleksji na temat tego, czym jest bieda i w jaki sposób kształtuje los i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/motyw/bieda/\"><b>kondycję ludzką</b></a> (np. w przypadku franciszkańskiego ideału życia <b>świętego</b> ubóstwo jest czynnikiem pożądanym).<br>\r\n</p>"
}