GET /api/themes/bezpieczenstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Bezpieczeństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bezpieczenstwo/",
    "sort_key": "bezpieczen~0stwo",
    "description": "<p>\r\nLektura tekstów oświeceniowych, w których wskazuje się i promuje metody postępowania ostrożnego, pozwalającego uniknąć wszelkiej szkody czy straty, a nawet wszelkiego ryzyka (por. hasła: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/tchorzostwo/\"><b>tchórzostwo</b></a> oraz <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/umiarkowanie/\"><b>umiarkowanie</b></a>) skłoniła nas do uwzględnienia tematu bezpieczeństwa — rozmaicie zresztą rozumianego i pojawiającego się w przeróżnych kontekstach. W <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni/\"><i>Pieśniach</i></a> Kochanowskiego mowa jest o dbałości o bezpieczeństwo państwa (tu motyw łączy się z roztropnym <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/patriotyzm/\"><b>patriotyzmem</b></a>), a np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka/\"><i>Lalce</i></a> Prusa bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość w <b>etosie mieszczańsko-kupieckim</b>; ponadto bezpieczeństwo łączy się także często z motywem <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziecinstwo/\"><b>dzieciństwa</b></a> i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dom/\"><b>domu</b></a>.<br>\r\n\r\n</p>"
}