GET /api/themes/bezdomnosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Bezdomność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bezdomnosc/",
    "sort_key": "bezdomnos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nJest to temat pojemny. Możemy za pomocą tego hasła zaznaczać fragmenty opisujące rzeczywistą bezdomność — brak domu związany z <b>biedą</b> i egzystowaniem na marginesie społeczeństwa, niejako poza jego podstawowymi strukturami (dotyczy to np. Agaty w <i>Chłopach</i> Reymonta). Z drugiej strony można rzecz potraktować metaforycznie i odnieść się do właściwego np. <b>emigrantom</b> i charakterystycznego dla literatury romantyzmu <b>poczucia wykorzenienia</b> (bycia wędrowcem, włóczęgą, osobą, której życie staje się <b>wędrówką</b>, najczęściej wbrew woli). W jeszcze innym znaczeniu pojawia się bezdomność w odniesieniu do bohaterów powieści Żeromskiego, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni/\"><i>Ludzie bezdomni</i></a>: jest tu ona <b>ideowym wyborem</b> (ci, którzy pracują dla ogółu, nie mogą zająć się budowaniem swego małego, prywatnego <b>szczęścia</b> — <b>domu</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}