GET /api/themes/artysta/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Artysta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/artysta/",
    "sort_key": "artysta",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym oznaczamy opisy kondycji, losu i problemów artystów w ogóle, jak również wskazujemy charakterystyczne fragmenty przedstawiające poszczególne postaci artystów różnych dziedzin. Wśród przykładów ilustrujących treściową zawartość tego motywu można wskazać np. obraz Boga-artysty (architekta, twórcy świata) w <i>Pieśni XXV</i> (Ks.II) Jana Kochanowskiego, czy Konrada — bohatera III cz. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadów</i></a> Mickiewicza — <b>poety</b> i samotnika, który odnajduje ukojenie w <b>sztuce</b>.<br>\r\n</p>"
}