GET /api/themes/arkadia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Arkadia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/arkadia/",
    "sort_key": "arkadia",
    "description": "<p>\r\nW literaturze pojawia się wiele opisów krainy <b>szczęśliwości</b> i harmonii; niekiedy jest to <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/marzenie/\"><b>marzenie</b></a>, niekiedy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wspomnienia\"><b>wspomnienie</b></a>, niekiedy projekt przyszłości dotyczący ziemi lub <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zaswiaty\"><b>zaświatów</b></a>; pojawienie się tego typu obrazów sygnalizujemy używając właśnie motywu Arkadii. Odnajdziemy go w utworach takich, jak np.:  <i>Żywot człowieka poczciwego</i> Mikołaja Reja (przez którego <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wies\"><b>wieś</b></a> wychwalana jest jako kraina dająca dostatek, szczęście i spokój), czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz\"><i>Pan Tadeusz</i></a> Adama Mickiewicza z arkadyjską wizją <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dworek\"><b>dworku</b></a> w Soplicowie (zob też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sielanka\"><b>sielanka</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zloty-wiek\"><b>złoty wiek</b></a>).\r\n</p>"
}