GET /api/themes/aniol/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Anioł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/aniol/",
    "sort_key": "aniol~0",
    "description": "<p>\r\nZa pomocą tego motywu zaznaczamy fragmenty, w których pojawia się postać anioła, istoty kojarzonej z <b>dobrem</b> i <b>pokorą</b> wobec <b>Boga</b>, stojącej na przeciwnym biegunie systemu moralności w stosunku do <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szatan/\"><b>szatana</b></a> (i pomniejszych <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/diabel/\"><b>diabłów</b></a>). Istnieje jednak wiele utworów, w których pojawiają się osoby ,,przeanielone\" (szczególnie w literaturze romantycznej, w której w ten sposób kreowane są najczęściej kobiety — przeciwieństwem będzie tu typ <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kobieta-demoniczna/\"><b>kobieta demoniczna</b></a>). Motyw przydatny jest również do wskazywania rozmaitych wierzeń związanych z aniołami i przemyśleń na ich temat.<br>\r\n\r\n</p>"
}