GET /api/themes/alkohol/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Alkohol",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/alkohol/",
    "sort_key": "alkohol",
    "description": "<p>\r\nFragmenty zaznaczane z pomocą tego hasła odnoszą się do zwyczajów związanych z piciem spirytualiów, niekoniecznie jednak dają się określić słowem: <b>pijaństwo</b> (które też znalazło się na liście, w związku np. z lekturą <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki/\">fraszek Kochanowskiego</a> i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry/\">satyr Krasickiego</a>). Tak się złożyło, że — alfabetycznie — alkohol znalazł się na pierwszym miejscu naszej listy, co nie stawia go na czele w hierarchii ważności.<br>\r\n\r\n</p>"
}