GET /api/books/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept, Authorization

[
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "verne jules gabriel$20 000 mil podmorskiej z~1eglugi$2848",
    "title": "20 000 mil podmorskiej żeglugi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/20-000-mil-podmorskiej-zeglugi/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Jules Gabriel Verne",
    "cover": "book/cover/20-000-mil-podmorskiej-zeglugi.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/20-000-mil-podmorskiej-zeglugi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść przygodowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/20-000-mil-podmorskiej-zeglugi_4tC1gOu.jpg",
    "slug": "20-000-mil-podmorskiej-zeglugi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/20-000-mil-podmorskiej-zeglugi_sEV8Xbp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$abuzei i tair$1239",
    "title": "Abuzei i Tair",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/abuzei-i-tair/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/abuzei-i-tair.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/abuzei-i-tair/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/abuzei-i-tair_KfSc7da.jpg",
    "slug": "abuzei-i-tair",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/abuzei-i-tair_0OFCpn8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "dere~0me tristan$ ach rzucic~0 sieci zdarte $2675",
    "title": "[Ach! rzucić sieci zdarte...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ach-rzucic-sieci-zdarte/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Tristan Derème",
    "cover": "book/cover/ach-rzucic-sieci-zdarte.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ach-rzucic-sieci-zdarte/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ach-rzucic-sieci-zdarte_18rWx4B.jpg",
    "slug": "ach-rzucic-sieci-zdarte",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ach-rzucic-sieci-zdarte_KUqvfcV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "konopnicka maria$a co wam s~0piewac~0$4492",
    "title": "A co wam śpiewać",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/a-co-wam-spiewac/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Maria Konopnicka",
    "cover": "book/cover/a-co-wam-spiewac.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/a-co-wam-spiewac/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/a-co-wam-spiewac_SJ05ihH.jpg",
    "slug": "a-co-wam-spiewac",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/a-co-wam-spiewac_Hthdw4E.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$a co~0z~1 z ta~0 dziecina~0 $2014",
    "title": "A cóż z tą Dzieciną...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/a-coz-z-ta-dziecina/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/a-coz-z-ta-dziecina.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/a-coz-z-ta-dziecina/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/a-coz-z-ta-dziecina_RwCku5B.jpg",
    "slug": "a-coz-z-ta-dziecina",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/a-coz-z-ta-dziecina_Q9g4Bp7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sten jan$adam asnyk sylwetka literacka$4785",
    "title": "Adam Asnyk. Sylwetka literacka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/adam-asnyk-sylwetka-literacka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jan Sten",
    "cover": "book/cover/adam-asnyk-sylwetka-literacka.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/adam-asnyk-sylwetka-literacka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Esej",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/adam-asnyk-sylwetka-literacka_PE8HDrS.jpg",
    "slug": "adam-asnyk-sylwetka-literacka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/adam-asnyk-sylwetka-literacka_CZhROiv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "jachowicz stanisl~0aw$adas~0$5026",
    "title": "Adaś",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/adas/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Stanisław Jachowicz",
    "cover": "book/cover/adas.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/adas/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/adas_53zTuCh.jpg",
    "slug": "adas",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/adas_sn8Dfpe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "horacy$pies~0n~0 ii 3 aequam memento rebus in arduis $6862",
    "title": "Pieśń II, 3 (Aequam memento rebus in arduis...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ad-dellium/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Horacy",
    "cover": "book/cover/ad-dellium.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ad-dellium/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ad-dellium_KMKD8e9.jpg",
    "slug": "ad-dellium",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ad-dellium_smcBuYT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "jachowicz stanisl~0aw$adelka$5027",
    "title": "Adelka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/adelka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Stanisław Jachowicz",
    "cover": "book/cover/adelka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/adelka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/adelka_oWDzUsQ.jpg",
    "slug": "adelka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/adelka_PccW2Mg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "",
    "full_sort_key": "horacy$ad q dellium$6843",
    "title": "Ad Q. Dellium",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ad-q-dellium/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Horacy",
    "cover": "book/cover/ad-q-dellium.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ad-q-dellium/",
    "has_audio": true,
    "genre": "",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ad-q-dellium_NnnC5Ju.jpg",
    "slug": "ad-q-dellium",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ad-q-dellium_XDRwdG8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "horacy$pies~0n~0 i 30 o venus regina cnidi paphique $6844",
    "title": "Pieśń I, 30 (O Venus regina Cnidi Paphique...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ad-venerem/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Horacy",
    "cover": "book/cover/ad-venerem.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ad-venerem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ad-venerem_44K7qe0.jpg",
    "slug": "ad-venerem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ad-venerem_S9vlofe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "nieznany autor$agady talmudyczne$3304",
    "title": "Agady talmudyczne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/agady-talmudyczne/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/agady-talmudyczne.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/agady-talmudyczne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Aforyzm, Baśń, Kronika, Legenda, Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/agady-talmudyczne_affTs7b.jpg",
    "slug": "agady-talmudyczne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/agady-talmudyczne_fe1AKww.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$a jednak ja nie wa~0tpie~0 bo sie~0 pora zbliz~1a$1111",
    "title": "A jednak ja nie wątpię - bo się pora zbliża",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/a-jednak-ja-nie-watpie-bo-sie-pora-zbliza/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/a-jednak-ja-nie-watpie-bo-sie-pora-zbliza.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/a-jednak-ja-nie-watpie-bo-sie-pora-zbliza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/a-jednak-ja-nie-watpie-bo-sie-pora-zbliza_ZoxCrgK.jpg",
    "slug": "a-jednak-ja-nie-watpie-bo-sie-pora-zbliza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/a-jednak-ja-nie-watpie-bo-sie-pora-zbliza_MD1u1nR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "ajschylos$oresteja$6471",
    "title": "Oresteja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ajschylos-oresteja/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Ajschylos",
    "cover": "book/cover/ajschylos-oresteja.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ajschylos-oresteja/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Dramat antyczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ajschylos-oresteja_NIxx6Pv.jpg",
    "slug": "ajschylos-oresteja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ajschylos-oresteja_7Qq10b2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "ajschylos$prometeusz skowany$6529",
    "title": "Prometeusz skowany",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ajschylos-prometeusz-skowany/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Ajschylos",
    "cover": "book/cover/ajschylos-prometeusz-skowany.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ajschylos-prometeusz-skowany/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Dramat antyczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ajschylos-prometeusz-skowany_umr8YsJ.jpg",
    "slug": "ajschylos-prometeusz-skowany",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ajschylos-prometeusz-skowany_Fevaxq1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "przerwa tetmajer kazimierz$a kiedy be~0dziesz $2053",
    "title": "A kiedy będziesz...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/a-kiedy-bedziesz/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Kazimierz Przerwa-Tetmajer",
    "cover": "book/cover/a-kiedy-bedziesz.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/a-kiedy-bedziesz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/a-kiedy-bedziesz_QEthi8S.jpg",
    "slug": "a-kiedy-bedziesz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/a-kiedy-bedziesz_pj3h04X.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kasprowicz jan$akordy jesienne$1721",
    "title": "Akordy jesienne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/akordy-jesienne/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jan Kasprowicz",
    "cover": "book/cover/akordy-jesienne.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/akordy-jesienne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/akordy-jesienne_dudCmA4.jpg",
    "slug": "akordy-jesienne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/akordy-jesienne_NTMzKkm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$akslop$971",
    "title": "Akslop",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/akslop/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/akslop.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/akslop/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/akslop_U5nrbXo.jpg",
    "slug": "akslop",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/akslop_3T4gnPr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "alcott louisa may$mal~0e kobietki$6869",
    "title": "Małe kobietki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/alcott-male-kobietki/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Louisa May Alcott",
    "cover": "book/cover/alcott-male-kobietki.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/alcott-male-kobietki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/alcott-male-kobietki_wA8cGpv.jpg",
    "slug": "alcott-male-kobietki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/alcott-male-kobietki_PE71L60.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$alegoria$1279",
    "title": "Alegoria",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/alegoria-bajki-nowe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/alegoria-bajki-nowe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/alegoria-bajki-nowe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/alegoria-bajki-nowe_29ILOTL.jpg",
    "slug": "alegoria-bajki-nowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/alegoria-bajki-nowe_f3kvTdj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "szolem alejchem$kasrylewka$3307",
    "title": "Kasrylewka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/alejchem-kasrylewka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Szolem-Alejchem",
    "cover": "book/cover/alejchem-kasrylewka.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/alejchem-kasrylewka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/alejchem-kasrylewka_aZ1519v.jpg",
    "slug": "alejchem-kasrylewka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/alejchem-kasrylewka_sx0J1cy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "szolem alejchem$z jarmarku$3305",
    "title": "Z jarmarku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/alejchem-z-jarmarku/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Szolem-Alejchem",
    "cover": "book/cover/alejchem-z-jarmarku.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/alejchem-z-jarmarku/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/alejchem-z-jarmarku_H6tHx4b.jpg",
    "slug": "alejchem-z-jarmarku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/alejchem-z-jarmarku_urcwpCL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "dumas ojciec aleksander$trzej muszkieterowie$4628",
    "title": "Trzej muszkieterowie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aleksander Dumas (ojciec)",
    "cover": "book/cover/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść przygodowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie_3snLf0A.jpg",
    "slug": "aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie_RbDhIv9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "dumas ojciec aleksander$trzej muszkieterowie tom drugi$4627",
    "title": "Trzej muszkieterowie, tom drugi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie-tom-2/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aleksander Dumas (ojciec)",
    "cover": "book/cover/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie-tom-2.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie-tom-2/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie-tom-2_28ohnb1.jpg",
    "slug": "aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie-tom-2",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie-tom-2_yEdkIZx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "jachowicz stanisl~0aw$alinka$5028",
    "title": "Alinka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/alinka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Stanisław Jachowicz",
    "cover": "book/cover/alinka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/alinka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/alinka_6CQsttD.jpg",
    "slug": "alinka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/alinka_0vh0lZR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "amicis edmondo de$serce$3027",
    "title": "Serce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/amicis-serce/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Edmondo de Amicis",
    "cover": "book/cover/amicis-serce.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/amicis-serce/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść dla dzieci i młodzieży",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/amicis-serce_kNFHf6n.jpg",
    "slug": "amicis-serce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/amicis-serce_nxrkJIG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$bas~0nie$7623",
    "title": "Baśnie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/andersen-basnie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/andersen-basnie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/andersen-basnie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/andersen-basnie_TwrZNSB.jpg",
    "slug": "andersen-basnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/andersen-basnie_qhBH1OD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$mal~0a syrenka$6905",
    "title": "Mała syrenka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/andersen-mala-syrenka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/andersen-mala-syrenka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/andersen-mala-syrenka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/andersen-mala-syrenka_T7yO1jh.jpg",
    "slug": "andersen-mala-syrenka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/andersen-mala-syrenka_bl3chgD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$motylek$5317",
    "title": "Motylek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/andersen-motylek/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/andersen-motylek.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/andersen-motylek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/andersen-motylek_TDMOikw.jpg",
    "slug": "andersen-motylek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/andersen-motylek_2GHC1WN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$tylko grajek$3524",
    "title": "Tylko grajek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/andersen-tylko-grajek/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/andersen-tylko-grajek.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/andersen-tylko-grajek/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść dla dzieci i młodzieży",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/andersen-tylko-grajek_GYyTCjA.jpg",
    "slug": "andersen-tylko-grajek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/andersen-tylko-grajek_bE7NDQ9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "przybyszewski stanisl~0aw$androgyne$4264",
    "title": "Androgyne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/androgyne/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Stanisław Przybyszewski",
    "cover": "book/cover/androgyne.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/androgyne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/androgyne_3vkvCew.jpg",
    "slug": "androgyne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/androgyne_VexQmcJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andrzejewski jerzy$ciemnos~0ci kryja~0 ziemie~0$6536",
    "title": "Ciemności kryją ziemię",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/andrzejewski-ciemnosci-kryja-ziemie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Jerzy Andrzejewski",
    "cover": "book/cover/andrzejewski-ciemnosci-kryja-ziemie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/andrzejewski-ciemnosci-kryja-ziemie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść historyczna",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/andrzejewski-ciemnosci-kryja-ziemie_JBXdrz6.jpg",
    "slug": "andrzejewski-ciemnosci-kryja-ziemie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/andrzejewski-ciemnosci-kryja-ziemie_I6yULUy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andrzejewski jerzy$miazga$6690",
    "title": "Miazga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/andrzejewski-miazga/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Jerzy Andrzejewski",
    "cover": "book/cover/andrzejewski-miazga.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/andrzejewski-miazga/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/andrzejewski-miazga_WzMsZG5.jpg",
    "slug": "andrzejewski-miazga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/andrzejewski-miazga_5EUarMC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$an frau caroline pichler$4290",
    "title": "An Frau Caroline Pichler",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/an-frau-caroline-pichler/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/an-frau-caroline-pichler.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/an-frau-caroline-pichler/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/an-frau-caroline-pichler_TsqrRum.jpg",
    "slug": "an-frau-caroline-pichler",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/an-frau-caroline-pichler_ogpwPvR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "jachowicz stanisl~0aw$anielka$5029",
    "title": "Anielka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/anielka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Stanisław Jachowicz",
    "cover": "book/cover/anielka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/anielka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/anielka_7DGnhRA.jpg",
    "slug": "anielka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/anielka_5xuMa52.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$aniol~0$1571",
    "title": "Anioł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aniol/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/aniol.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aniol/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aniol_waVHafR.jpg",
    "slug": "aniol",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aniol_AtDE1Ef.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "verne jules gabriel$aniol~0 kopalni we~0gla$4861",
    "title": "Anioł kopalni węgla",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aniol-kopalni-wegla/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Jules Gabriel Verne",
    "cover": "book/cover/aniol-kopalni-wegla.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aniol-kopalni-wegla/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aniol-kopalni-wegla_7vGr5En.jpg",
    "slug": "aniol-kopalni-wegla",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aniol-kopalni-wegla_hmCytZO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$aniol~0 ognisty mo~0j aniol~0 lewy$1068",
    "title": "Anioł ognisty - mój anioł lewy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aniol-ognisty-moj-aniol-lewy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/aniol-ognisty-moj-aniol-lewy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aniol-ognisty-moj-aniol-lewy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aniol-ognisty-moj-aniol-lewy_eMzvYRa.jpg",
    "slug": "aniol-ognisty-moj-aniol-lewy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aniol-ognisty-moj-aniol-lewy_1lQVxJr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$aniol~0 pasterzom mo~0wil~0$3824",
    "title": "Anioł pasterzom mówił",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aniol-pasterzom-mowil/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/aniol-pasterzom-mowil.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aniol-pasterzom-mowil/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aniol-pasterzom-mowil_GHoUYcS.jpg",
    "slug": "aniol-pasterzom-mowil",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aniol-pasterzom-mowil_eUAnNwq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$aniol~0y stoja~0 na rodzinnych polach$1617",
    "title": "Anioły stoją na rodzinnych polach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/anioly-stoja-na-rodzinnych-polach/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/anioly-stoja-na-rodzinnych-polach.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/anioly-stoja-na-rodzinnych-polach/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/anioly-stoja-na-rodzinnych-polach_UsDTekf.jpg",
    "slug": "anioly-stoja-na-rodzinnych-polach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/anioly-stoja-na-rodzinnych-polach_lSP1Pq8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "an ski sz $dybuk$3308",
    "title": "Dybuk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/anski-dybuk/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Sz. An-ski",
    "cover": "book/cover/anski-dybuk.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/anski-dybuk/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/anski-dybuk_N0ARoyd.jpg",
    "slug": "anski-dybuk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/anski-dybuk_O1nSK59.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baranauskas antanas$anyks~0c~0iu~0 s~0ilelis$3149",
    "title": "Anykščių šilelis",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antanas-baranauskas-anyksci-silelis/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Antanas Baranauskas",
    "cover": "book/cover/antanas-baranauskas-anyksci-silelis.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antanas-baranauskas-anyksci-silelis/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antanas-baranauskas-anyksci-silelis_fVpFGWi.jpg",
    "slug": "antanas-baranauskas-anyksci-silelis",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antanas-baranauskas-anyksci-silelis_c9AIoUy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "prus bolesl~0aw$antek$959",
    "title": "Antek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antek/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Bolesław Prus",
    "cover": "book/cover/antek.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antek_GVovsql.jpg",
    "slug": "antek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antek_p8axfol.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$burza$4291",
    "title": "Burza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-burza/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-burza.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-burza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-burza_L60mOHj.jpg",
    "slug": "antoniewicz-burza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-burza_dvLQczf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$dobranoc$4292",
    "title": "Dobranoc",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-dobranoc/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-dobranoc.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-dobranoc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-dobranoc_OHvvJ5n.jpg",
    "slug": "antoniewicz-dobranoc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-dobranoc_JrXqj9E.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$ gdzie bluszcz po zimnym grobie sie~0 wije $4293",
    "title": "[Gdzie bluszcz po zimnym grobie się wije...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-gdzie-bluszcz-po-zimnym-grobie-sie-wije/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-gdzie-bluszcz-po-zimnym-grobie-sie-wije.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-gdzie-bluszcz-po-zimnym-grobie-sie-wije/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-gdzie-bluszcz-po-zimnym-grobie-sie-wije_QOqlOnC.jpg",
    "slug": "antoniewicz-gdzie-bluszcz-po-zimnym-grobie-sie-wije",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-gdzie-bluszcz-po-zimnym-grobie-sie-wije_6Z4gQ5D.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$gl~0os rospaczy$4294",
    "title": "Głos rospaczy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-glos-rospaczy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-glos-rospaczy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-glos-rospaczy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-glos-rospaczy_BHtU7VL.jpg",
    "slug": "antoniewicz-glos-rospaczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-glos-rospaczy_aWzUIQU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$gro~0b$4295",
    "title": "Grób",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-grob/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-grob.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-grob/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-grob_bgQLkU6.jpg",
    "slug": "antoniewicz-grob",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-grob_bs20TRW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$jesien~0$4296",
    "title": "Jesień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-jesien/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-jesien.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-jesien/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-jesien_85hLFBM.jpg",
    "slug": "antoniewicz-jesien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-jesien_9lDAeAK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$ lecz jakz~1e pro~0z~1ne sa~0 wszystkie nadzieje $4297",
    "title": "[Lecz jakże próżne są wszystkie nadzieje!...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-lecz-jakze-prozne-sa-wszystkie-nadzieje/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-lecz-jakze-prozne-sa-wszystkie-nadzieje.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-lecz-jakze-prozne-sa-wszystkie-nadzieje/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-lecz-jakze-prozne-sa-wszystkie-nadzieje_KabIftb.jpg",
    "slug": "antoniewicz-lecz-jakze-prozne-sa-wszystkie-nadzieje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-lecz-jakze-prozne-sa-wszystkie-nadzieje_l8Fm6Gl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$ lecz pro~0z~1na nadzieja i martwe z~1yczenia $4298",
    "title": "[Lecz próżna nadzieja, i martwe życzenia...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-lecz-prozna-nadzieja-i-martwe-zyczenie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-lecz-prozna-nadzieja-i-martwe-zyczenie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-lecz-prozna-nadzieja-i-martwe-zyczenie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-lecz-prozna-nadzieja-i-martwe-zyczenie_r3BX3aP.jpg",
    "slug": "antoniewicz-lecz-prozna-nadzieja-i-martwe-zyczenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-lecz-prozna-nadzieja-i-martwe-zyczenie_qSnaozB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$l~0zy$4299",
    "title": "Łzy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-lzy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-lzy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-lzy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-lzy_ejbHokM.jpg",
    "slug": "antoniewicz-lzy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-lzy_zzvDDIr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$mil~0os~0c~0$4300",
    "title": "Miłość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-milosc/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-milosc.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-milosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-milosc_gjGHMvg.jpg",
    "slug": "antoniewicz-milosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-milosc_3SF8ZPv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$noc$4301",
    "title": "Noc",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-noc/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-noc.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-noc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-noc_itHisCu.jpg",
    "slug": "antoniewicz-noc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-noc_nDgs6vZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$odpowiedz~0 opatrznos~0ci$4302",
    "title": "Odpowiedź opatrzności",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-odpowiedz-opatrznosci/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-odpowiedz-opatrznosci.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-odpowiedz-opatrznosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-odpowiedz-opatrznosci_aBH5Gfl.jpg",
    "slug": "antoniewicz-odpowiedz-opatrznosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-odpowiedz-opatrznosci_JUhHUyF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$oko$4303",
    "title": "Oko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-oko/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-oko.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-oko/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-oko_y4Dixx7.jpg",
    "slug": "antoniewicz-oko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-oko_aQYOWfG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$pielgrzym$4304",
    "title": "Pielgrzym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-pielgrzym/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-pielgrzym.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-pielgrzym/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-pielgrzym_bmsStsn.jpg",
    "slug": "antoniewicz-pielgrzym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-pielgrzym_yLE24Dg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$ranek$4305",
    "title": "Ranek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-ranek/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-ranek.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-ranek/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-ranek_kCLYpTw.jpg",
    "slug": "antoniewicz-ranek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-ranek_8zi9JED.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$sen$4306",
    "title": "Sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-sen/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-sen.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-sen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-sen_J5jj2NA.jpg",
    "slug": "antoniewicz-sen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-sen_MEj6UBE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$sonety$4314",
    "title": "Sonety",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-sonety/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-sonety.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-sonety/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-sonety_NDJk8BO.jpg",
    "slug": "antoniewicz-sonety",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-sonety_IjSG3AG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$to ona$4307",
    "title": "To ona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-to-ona/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-to-ona.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-to-ona/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-to-ona_qvGFv0H.jpg",
    "slug": "antoniewicz-to-ona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-to-ona_IWeUS4i.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$ucieczka$4308",
    "title": "Ucieczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-ucieczka/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-ucieczka.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-ucieczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-ucieczka_sFkf4xu.jpg",
    "slug": "antoniewicz-ucieczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-ucieczka_hgdoiZ6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$wizyta$4309",
    "title": "Wizyta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-wizyta/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-wizyta.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-wizyta/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-wizyta_qHWZt0O.jpg",
    "slug": "antoniewicz-wizyta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-wizyta_pSjySh4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$wspo~0l~0czucie$4310",
    "title": "Współczucie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-wspolczucie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-wspolczucie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-wspolczucie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-wspolczucie_6kkIE9x.jpg",
    "slug": "antoniewicz-wspolczucie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-wspolczucie_f0icsBO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$wste~0p$4311",
    "title": "Wstęp",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-wstep/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-wstep.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-wstep/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-wstep_aC4e6oq.jpg",
    "slug": "antoniewicz-wstep",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-wstep_C5hEwNX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$z~1eglarz$4312",
    "title": "Żeglarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-zeglarz/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-zeglarz.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-zeglarz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-zeglarz_IPQRmTl.jpg",
    "slug": "antoniewicz-zeglarz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-zeglarz_VN1A1RS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$z~1ycie$4313",
    "title": "Życie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antoniewicz-zycie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/antoniewicz-zycie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antoniewicz-zycie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antoniewicz-zycie_LUaB3zJ.jpg",
    "slug": "antoniewicz-zycie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antoniewicz-zycie_aIFWHoh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "sofokles$antygona$26",
    "title": "Antygona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antygona/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Sofokles",
    "cover": "book/cover/antygona.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antygona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antygona_EuvZDlA.jpg",
    "slug": "antygona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antygona_vBTPAGn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$antymonachomachia$2126",
    "title": "Antymonachomachia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antymonachomachia/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/antymonachomachia.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antymonachomachia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat heroikomiczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antymonachomachia_eUEguZM.jpg",
    "slug": "antymonachomachia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antymonachomachia_k97yGMK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$aptekarzowa$853",
    "title": "Aptekarzowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aptekarzowa/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/aptekarzowa.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aptekarzowa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aptekarzowa_qanqVnG.jpg",
    "slug": "aptekarzowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aptekarzowa_QmTQ6xu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mueller joanna$architekstura s~0rednioodwieczna$5883",
    "title": "Architekstura średnioodwieczna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/architekstura-srednioodwieczna/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Joanna Mueller",
    "cover": "book/cover/architekstura-srednioodwieczna.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/architekstura-srednioodwieczna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/architekstura-srednioodwieczna_4ssBRIK.jpg",
    "slug": "architekstura-srednioodwieczna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/architekstura-srednioodwieczna_55Ww7SC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "pietro aretino$o l~0ajdactwach me~0skich$6903",
    "title": "O łajdactwach męskich",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aretino-o-lajdactwach-meskich/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Pietro Aretino",
    "cover": "book/cover/aretino-o-lajdactwach-meskich.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aretino-o-lajdactwach-meskich/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Dialog",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aretino-o-lajdactwach-meskich_1dozoNa.jpg",
    "slug": "aretino-o-lajdactwach-meskich",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aretino-o-lajdactwach-meskich_0qgK00K.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "pietro aretino$z~1ywoty kurtyzan$6796",
    "title": "Żywoty kurtyzan",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aretino-zywoty-kurtyzan/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Pietro Aretino",
    "cover": "book/cover/aretino-zywoty-kurtyzan.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aretino-zywoty-kurtyzan/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Dialog",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aretino-zywoty-kurtyzan_SDYsoI8.jpg",
    "slug": "aretino-zywoty-kurtyzan",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aretino-zywoty-kurtyzan_UXQcieF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "malinowski bronisl~0aw$argonauts of the western pacific$2879",
    "title": "Argonauts of the Western Pacific",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/argonauts-of-the-western-pacific/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bronisław Malinowski",
    "cover": "book/cover/argonauts-of-the-western-pacific.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/argonauts-of-the-western-pacific/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Praca naukowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/argonauts-of-the-western-pacific_mhnUhzT.jpg",
    "slug": "argonauts-of-the-western-pacific",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/argonauts-of-the-western-pacific_aS3VSUw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "z~1eromski stefan$aryman ms~0ci sie~0$3611",
    "title": "Aryman mści się",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aryman-msci-sie/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Stefan Żeromski",
    "cover": "book/cover/aryman-msci-sie.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aryman-msci-sie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aryman-msci-sie_V9NtFN1.jpg",
    "slug": "aryman-msci-sie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aryman-msci-sie_Zo8NXvQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "arystofanes$chmury$3687",
    "title": "Chmury",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/arystofanes-chmury/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Arystofanes",
    "cover": "book/cover/arystofanes-chmury.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/arystofanes-chmury/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Komedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/arystofanes-chmury_vssAOli.jpg",
    "slug": "arystofanes-chmury",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/arystofanes-chmury_RAfu0Bi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "arystofanes$gromiwoja$4027",
    "title": "Gromiwoja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/arystofanes-gromiwoja/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Arystofanes",
    "cover": "book/cover/arystofanes-gromiwoja.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/arystofanes-gromiwoja/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Komedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/arystofanes-gromiwoja_OQIludl.jpg",
    "slug": "arystofanes-gromiwoja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/arystofanes-gromiwoja_ERWcFPa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "arystofanes$z~1aby$5466",
    "title": "Żaby",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/arystofanes-zaby/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Arystofanes",
    "cover": "book/cover/arystofanes-zaby.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/arystofanes-zaby/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Komedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/arystofanes-zaby_zQUcR0a.jpg",
    "slug": "arystofanes-zaby",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/arystofanes-zaby_pexcRx8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "arystoteles$poetyka$6806",
    "title": "Poetyka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/arystoteles-poetyka/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Arystoteles",
    "cover": "book/cover/arystoteles-poetyka.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/arystoteles-poetyka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Rozprawa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/arystoteles-poetyka_zm1gB0e.jpg",
    "slug": "arystoteles-poetyka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/arystoteles-poetyka_qZWweFH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "s~0wie~0tochowski aleksander$asbe$4761",
    "title": "Asbe",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asbe/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Aleksander Świętochowski",
    "cover": "book/cover/asbe.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asbe/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asbe_uZm9EWb.jpg",
    "slug": "asbe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asbe_alryAeV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$adamowi pl~0ugowi$3533",
    "title": "Adamowi Pługowi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-adamowi-plugowi/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-adamowi-plugowi.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-adamowi-plugowi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-adamowi-plugowi_KRkGxZb.jpg",
    "slug": "asnyk-adamowi-plugowi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-adamowi-plugowi_3vALyml.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$apostrofa$3534",
    "title": "Apostrofa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-apostrofa/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-apostrofa.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-apostrofa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-apostrofa_JC15Kne.jpg",
    "slug": "asnyk-apostrofa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-apostrofa_10XiRLf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ke~0stutis$3150",
    "title": "Kęstutis",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnykas-kestutis/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnykas-kestutis.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnykas-kestutis/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnykas-kestutis_aZJNaYx.jpg",
    "slug": "asnykas-kestutis",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnykas-kestutis_t0Bdllv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$a sonnet one heart $3020",
    "title": "A Sonnet (One Heart)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-a-sonnet-one-heart/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-a-sonnet-one-heart.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-a-sonnet-one-heart/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-a-sonnet-one-heart_Rj8RKjT.jpg",
    "slug": "asnyk-a-sonnet-one-heart",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-a-sonnet-one-heart_v8j1Evg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$bezimiennemu$3535",
    "title": "Bezimiennemu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-bezimiennemu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-bezimiennemu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-bezimiennemu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-bezimiennemu_AX2qSw7.jpg",
    "slug": "asnyk-bezimiennemu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-bezimiennemu_MzuDFxk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$bez odpowiedzi$3536",
    "title": "Bez odpowiedzi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-bez-odpowiedzi/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-bez-odpowiedzi.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-bez-odpowiedzi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-bez-odpowiedzi_qHffDl1.jpg",
    "slug": "asnyk-bez-odpowiedzi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-bez-odpowiedzi_wfboPqi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$bolesl~0awowi prusowi$3537",
    "title": "Bolesławowi Prusowi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-boleslawowi-prusowi/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-boleslawowi-prusowi.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-boleslawowi-prusowi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-boleslawowi-prusowi_AmQLxuV.jpg",
    "slug": "asnyk-boleslawowi-prusowi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-boleslawowi-prusowi_RLwiauL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$choc~0 po~0l i l~0a~0k$3538",
    "title": "Choć pól i łąk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-choc-pol-i-lak/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-choc-pol-i-lak.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-choc-pol-i-lak/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-choc-pol-i-lak_rNABbdE.jpg",
    "slug": "asnyk-choc-pol-i-lak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-choc-pol-i-lak_QofnQRN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ czego ci trzeba dzis~0 pose~0pny tl~0umie $3539",
    "title": "[Czego ci trzeba dziś, posępny tłumie...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-czego-ci-trzeba-dzis-posepny-tlumie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-czego-ci-trzeba-dzis-posepny-tlumie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-czego-ci-trzeba-dzis-posepny-tlumie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-czego-ci-trzeba-dzis-posepny-tlumie_mu2GRaj.jpg",
    "slug": "asnyk-czego-ci-trzeba-dzis-posepny-tlumie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-czego-ci-trzeba-dzis-posepny-tlumie_BNALbd6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$do sokol~0o~0w$3540",
    "title": "Do Sokołów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-do-sokolow/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-do-sokolow.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-do-sokolow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-do-sokolow_Nn36WhQ.jpg",
    "slug": "asnyk-do-sokolow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-do-sokolow_W3Nt3zG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$dwa sonety$3541",
    "title": "Dwa sonety",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-dwa-sonety/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-dwa-sonety.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-dwa-sonety/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-dwa-sonety_q3bgTvq.jpg",
    "slug": "asnyk-dwa-sonety",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-dwa-sonety_KxE5lLr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$dwie fazy$3542",
    "title": "Dwie fazy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-dwie-fazy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-dwie-fazy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-dwie-fazy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-dwie-fazy_wLuVabE.jpg",
    "slug": "asnyk-dwie-fazy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-dwie-fazy_E2SzXMN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$dzien~0 wczorajszy$3543",
    "title": "Dzień wczorajszy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-dzien-wczorajszy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-dzien-wczorajszy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-dzien-wczorajszy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-dzien-wczorajszy_cP24mQU.jpg",
    "slug": "asnyk-dzien-wczorajszy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-dzien-wczorajszy_lVSzDN0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$fale$3544",
    "title": "Fale",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-fale/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-fale.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-fale/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-fale_A1etlF7.jpg",
    "slug": "asnyk-fale",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-fale_njESCOP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$fantazya ludo~0w$3545",
    "title": "Fantazya ludów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-fantazya-ludow/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-fantazya-ludow.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-fantazya-ludow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-fantazya-ludow_a1GXyjZ.jpg",
    "slug": "asnyk-fantazya-ludow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-fantazya-ludow_LkTymHJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$fresk pompejan~0ski$3546",
    "title": "Fresk pompejański",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-fresk-pompejanski/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-fresk-pompejanski.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-fresk-pompejanski/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-fresk-pompejanski_kPVTOPh.jpg",
    "slug": "asnyk-fresk-pompejanski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-fresk-pompejanski_5EvpNzM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$gal~0a~0zka jas~0minu$3547",
    "title": "Gałązka jaśminu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-galazka-jasminu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-galazka-jasminu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-galazka-jasminu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-galazka-jasminu_NAcwxm9.jpg",
    "slug": "asnyk-galazka-jasminu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-galazka-jasminu_SVuPexo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$gl~0os wol~0aja~0cy na puszczy$3548",
    "title": "Głos wołający na puszczy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-glos-wolajacy-na-puszczy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-glos-wolajacy-na-puszczy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-glos-wolajacy-na-puszczy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-glos-wolajacy-na-puszczy_0jFds1J.jpg",
    "slug": "asnyk-glos-wolajacy-na-puszczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-glos-wolajacy-na-puszczy_a8qHr21.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$herakles$3549",
    "title": "Herakles",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-herakles/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-herakles.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-herakles/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-herakles_uT9xEVG.jpg",
    "slug": "asnyk-herakles",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-herakles_imdGuiM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$historyczna nowa szkol~0a$3550",
    "title": "Historyczna nowa szkoła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-historyczna-nowa-szkola/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-historyczna-nowa-szkola.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-historyczna-nowa-szkola/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-historyczna-nowa-szkola_DEzKwBP.jpg",
    "slug": "asnyk-historyczna-nowa-szkola",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-historyczna-nowa-szkola_23ymX11.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ jednego serca $3551",
    "title": "[Jednego serca...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-jednego-serca/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-jednego-serca.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-jednego-serca/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-jednego-serca_l6Y0K8A.jpg",
    "slug": "asnyk-jednego-serca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-jednego-serca_RTF6JSc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$j i kraszewskiemu$3553",
    "title": "J. I. Kraszewskiemu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-j-i-kraszewskiemu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-j-i-kraszewskiemu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-j-i-kraszewskiemu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-j-i-kraszewskiemu_GW7RREd.jpg",
    "slug": "asnyk-j-i-kraszewskiemu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-j-i-kraszewskiemu_lLGsIGY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$j kollarowi$3554",
    "title": "J. Kollarowi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-j-kollarowi/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-j-kollarowi.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-j-kollarowi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-j-kollarowi_Vj6hdX9.jpg",
    "slug": "asnyk-j-kollarowi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-j-kollarowi_SjSbF7y.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$juliuszowi mien$3552",
    "title": "Juliuszowi Mien",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-juliuszowi-mien/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-juliuszowi-mien.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-juliuszowi-mien/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-juliuszowi-mien_oXNQfLD.jpg",
    "slug": "asnyk-juliuszowi-mien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-juliuszowi-mien_zdAzfif.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ kiedym cie~0 z~1egnal~0 $3555",
    "title": "[Kiedym cię żegnał...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-kiedym-cie-zegnal/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-kiedym-cie-zegnal.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-kiedym-cie-zegnal/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-kiedym-cie-zegnal_NlL94TR.jpg",
    "slug": "asnyk-kiedym-cie-zegnal",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-kiedym-cie-zegnal_NG9Tfjm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "asnyk adam$kiejstut$3083",
    "title": "Kiejstut",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-kiejstut/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-kiejstut.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-kiejstut/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-kiejstut_5DVQAXy.jpg",
    "slug": "asnyk-kiejstut",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-kiejstut_eKYTZXW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$kra~0g przemian$3556",
    "title": "Krąg przemian",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-krag-przemian/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-krag-przemian.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-krag-przemian/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-krag-przemian_g8tuSzu.jpg",
    "slug": "asnyk-krag-przemian",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-krag-przemian_UXYj99q.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$memnon$3557",
    "title": "Memnon",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-memnon/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-memnon.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-memnon/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-memnon_wyrVujb.jpg",
    "slug": "asnyk-memnon",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-memnon_LROjKHb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ miejmy nadzieje~0 $3558",
    "title": "[Miejmy nadzieję!]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-miejmy-nadzieje/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-miejmy-nadzieje.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-miejmy-nadzieje/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-miejmy-nadzieje_Ajgo0NB.jpg",
    "slug": "asnyk-miejmy-nadzieje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-miejmy-nadzieje_6YE0qbr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ml~0odos~0ci sen$3559",
    "title": "Młodości sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-mlodosci-sen/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-mlodosci-sen.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-mlodosci-sen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-mlodosci-sen_n9y9fPS.jpg",
    "slug": "asnyk-mlodosci-sen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-mlodosci-sen_uNnGL3G.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$morskie oko$3560",
    "title": "Morskie oko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-morskie-oko/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-morskie-oko.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-morskie-oko/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-morskie-oko_h2KjFBE.jpg",
    "slug": "asnyk-morskie-oko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-morskie-oko_AXMLAuE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$mys~0li ulotne$3561",
    "title": "Myśli ulotne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-mysli-ulotne/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-mysli-ulotne.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-mysli-ulotne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-mysli-ulotne_xsNwoTZ.jpg",
    "slug": "asnyk-mysli-ulotne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-mysli-ulotne_JCDJi1u.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$nad gl~0e~0biami$4757",
    "title": "Nad głębiami",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami_J80NEcs.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami_a2HHQHt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$iii l~0udza~0ca maja otworzy ci oczy $4722",
    "title": "III (Łudząca Maja otworzy ci oczy...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-iii-ludzaca-maja-otworzy-ci-oczy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-iii-ludzaca-maja-otworzy-ci-oczy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-iii-ludzaca-maja-otworzy-ci-oczy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-iii-ludzaca-maja-otworzy-ci-oczy_pGvPExa.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-iii-ludzaca-maja-otworzy-ci-oczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-iii-ludzaca-maja-otworzy-ci-oczy_mKDfAHp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ii wieczne ciemnos~0ci bezdenne otchl~0anie $4723",
    "title": "II (Wieczne ciemności, bezdenne otchłanie...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-ii-wieczne-ciemnosci-bezdenne-otchlanie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-ii-wieczne-ciemnosci-bezdenne-otchlanie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-ii-wieczne-ciemnosci-bezdenne-otchlanie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-ii-wieczne-ciemnosci-bezdenne-otchlanie_ZAVImJE.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-ii-wieczne-ciemnosci-bezdenne-otchlanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-ii-wieczne-ciemnosci-bezdenne-otchlanie_4nz83VA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$iv jak ptaki kiedy odlatywac~0 poczna~0 $4724",
    "title": "IV (Jak ptaki, kiedy odlatywać poczną...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-iv-jak-ptaki-kiedy-odlatywac-poczna/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-iv-jak-ptaki-kiedy-odlatywac-poczna.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-iv-jak-ptaki-kiedy-odlatywac-poczna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-iv-jak-ptaki-kiedy-odlatywac-poczna_4WvAdC5.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-iv-jak-ptaki-kiedy-odlatywac-poczna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-iv-jak-ptaki-kiedy-odlatywac-poczna_Zyjj5Xn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ix nies~0miertelnos~0ci nie poszukuj w pro~0chnie $4725",
    "title": "IX (Nieśmiertelności nie poszukuj w próchnie...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-ix-niesmiertelnosci-nie-poszukuj-w-prochnie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-ix-niesmiertelnosci-nie-poszukuj-w-prochnie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-ix-niesmiertelnosci-nie-poszukuj-w-prochnie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-ix-niesmiertelnosci-nie-poszukuj-w-prochnie_i6Syp3G.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-ix-niesmiertelnosci-nie-poszukuj-w-prochnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-ix-niesmiertelnosci-nie-poszukuj-w-prochnie_85qywJZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$i zmiennego bytu falo ty ruchliwa $4726",
    "title": "I (Zmiennego bytu falo ty ruchliwa...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-i-zmiennego-bytu-falo-ty-ruchliwa/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-i-zmiennego-bytu-falo-ty-ruchliwa.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-i-zmiennego-bytu-falo-ty-ruchliwa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-i-zmiennego-bytu-falo-ty-ruchliwa_inbotHz.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-i-zmiennego-bytu-falo-ty-ruchliwa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-i-zmiennego-bytu-falo-ty-ruchliwa_Zee6Gl5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$v gdy nas ciemnos~0ci otaczaja~0 wsze~0dzie $4730",
    "title": "V (Gdy nas ciemności otaczają wszędzie...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-v-gdy-nas-ciemnosci-otaczaja-wszedzie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-v-gdy-nas-ciemnosci-otaczaja-wszedzie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-v-gdy-nas-ciemnosci-otaczaja-wszedzie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-v-gdy-nas-ciemnosci-otaczaja-wszedzie_OZHCXXy.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-v-gdy-nas-ciemnosci-otaczaja-wszedzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-v-gdy-nas-ciemnosci-otaczaja-wszedzie_KXz7D9a.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$viii noc noc wieczysta gl~0usza~0 przedbytowa~0 $4727",
    "title": "VIII (Noc, noc wieczysta, głuszą przedbytową...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-viii-noc-noc-wieczysta-glusza-przedbytowa/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-viii-noc-noc-wieczysta-glusza-przedbytowa.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-viii-noc-noc-wieczysta-glusza-przedbytowa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-viii-noc-noc-wieczysta-glusza-przedbytowa_elH54VJ.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-viii-noc-noc-wieczysta-glusza-przedbytowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-viii-noc-noc-wieczysta-glusza-przedbytowa_LkgH5Hy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$vii rzucone w przestrzen~0 zl~0otych gwiazd kagan~0ce $4728",
    "title": "VII (Rzucone w przestrzeń złotych gwiazd kagańce...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-vii-rzucone-w-przestrzen-zlotych-gwiazd-kagance/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-vii-rzucone-w-przestrzen-zlotych-gwiazd-kagance.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-vii-rzucone-w-przestrzen-zlotych-gwiazd-kagance/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-vii-rzucone-w-przestrzen-zlotych-gwiazd-kagance_hBFywOt.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-vii-rzucone-w-przestrzen-zlotych-gwiazd-kagance",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-vii-rzucone-w-przestrzen-zlotych-gwiazd-kagance_hehY6Fx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$vi na falach swoich toczy sl~0on~0c miliony $4729",
    "title": "VI (Na falach swoich toczy słońc miliony...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-vi-na-falach-swoich-toczy-slonc-miliony/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-vi-na-falach-swoich-toczy-slonc-miliony.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-vi-na-falach-swoich-toczy-slonc-miliony/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-vi-na-falach-swoich-toczy-slonc-miliony_43Cq9gM.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-vi-na-falach-swoich-toczy-slonc-miliony",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-vi-na-falach-swoich-toczy-slonc-miliony_njdY0qE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xiii przeszl~0os~0c~0 nie wraca jak z~1ywe zjawisko $4731",
    "title": "XIII (Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xiii-przeszlosc-nie-wraca-jak-zywe-zjawisko/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xiii-przeszlosc-nie-wraca-jak-zywe-zjawisko.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xiii-przeszlosc-nie-wraca-jak-zywe-zjawisko/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xiii-przeszlosc-nie-wraca-jak-zywe-zjawisko_cerwK1V.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xiii-przeszlosc-nie-wraca-jak-zywe-zjawisko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xiii-przeszlosc-nie-wraca-jak-zywe-zjawisko_f6pG8cH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xi ilez~1 to zgono~0w i narodzin ile $4735",
    "title": "XI (Ileż to zgonów, i narodzin ile...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xi-ilez-to-zgonow-i-narodzin-ile/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xi-ilez-to-zgonow-i-narodzin-ile.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xi-ilez-to-zgonow-i-narodzin-ile/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xi-ilez-to-zgonow-i-narodzin-ile_wo3QEKd.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xi-ilez-to-zgonow-i-narodzin-ile",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xi-ilez-to-zgonow-i-narodzin-ile_yeE9iXS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xii wzniosl~0e da~0z~1enia szlachetne pobudki $4732",
    "title": "XII (Wzniosłe dążenia, szlachetne pobudki...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xii-wzniosle-dazenia-szlachetne-pobudki/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xii-wzniosle-dazenia-szlachetne-pobudki.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xii-wzniosle-dazenia-szlachetne-pobudki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xii-wzniosle-dazenia-szlachetne-pobudki_zBLpacE.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xii-wzniosle-dazenia-szlachetne-pobudki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xii-wzniosle-dazenia-szlachetne-pobudki_LZrxGnj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xiv po wszystkie czasy przez obszar daleki $4733",
    "title": "XIV (Po wszystkie czasy, przez obszar daleki...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xiv-po-wszystkie-czasy-przez-obszar-daleki/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xiv-po-wszystkie-czasy-przez-obszar-daleki.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xiv-po-wszystkie-czasy-przez-obszar-daleki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xiv-po-wszystkie-czasy-przez-obszar-daleki_TQAe51f.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xiv-po-wszystkie-czasy-przez-obszar-daleki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xiv-po-wszystkie-czasy-przez-obszar-daleki_FevQAuA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xix dopiero w zwia~0zku z wszechs~0wiata ogromem $4734",
    "title": "XIX (Dopiero w związku z wszechświata ogromem...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xix-dopiero-w-zwiazku-z-wszechswiata-ogromem/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xix-dopiero-w-zwiazku-z-wszechswiata-ogromem.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xix-dopiero-w-zwiazku-z-wszechswiata-ogromem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xix-dopiero-w-zwiazku-z-wszechswiata-ogromem_8poKu9l.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xix-dopiero-w-zwiazku-z-wszechswiata-ogromem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xix-dopiero-w-zwiazku-z-wszechswiata-ogromem_njVjUHi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$x tylko tres~0c~0 kto~0ra z cal~0os~0cia~0 sie~0 splata $4753",
    "title": "X (Tylko treść, która z całością się splata...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-x-tylko-tresc-ktora-z-caloscia-sie-splata/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-x-tylko-tresc-ktora-z-caloscia-sie-splata.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-x-tylko-tresc-ktora-z-caloscia-sie-splata/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-x-tylko-tresc-ktora-z-caloscia-sie-splata_KfSZx70.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-x-tylko-tresc-ktora-z-caloscia-sie-splata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-x-tylko-tresc-ktora-z-caloscia-sie-splata_mZBEFZV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xvi dzien~0 w kto~0rym jeden z grzesznych braci kol~0a $4738",
    "title": "XVI (Dzień, w którym jeden z grzesznych braci koła...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xvi-dzien-w-ktorym-jeden-z-grzesznych-braci-kola/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xvi-dzien-w-ktorym-jeden-z-grzesznych-braci-kola.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xvi-dzien-w-ktorym-jeden-z-grzesznych-braci-kola/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xvi-dzien-w-ktorym-jeden-z-grzesznych-braci-kola_QIqaX8p.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xvi-dzien-w-ktorym-jeden-z-grzesznych-braci-kola",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xvi-dzien-w-ktorym-jeden-z-grzesznych-braci-kola_kArinTb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xvii co zl~0os~0c~0 zniweczy co wyste~0pek zburzy $4737",
    "title": "XVII (Co złość zniweczy, co występek zburzy...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xvii-co-zlosc-zniweczy-co-wystepek-zburzy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xvii-co-zlosc-zniweczy-co-wystepek-zburzy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xvii-co-zlosc-zniweczy-co-wystepek-zburzy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xvii-co-zlosc-zniweczy-co-wystepek-zburzy_xcuoOiC.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xvii-co-zlosc-zniweczy-co-wystepek-zburzy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xvii-co-zlosc-zniweczy-co-wystepek-zburzy_DBhLfXG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xviii tak zl~0e jak dobre wspo~0lna~0 jest zdobycza~0 $4736",
    "title": "XVIII (Tak złe, jak dobre wspólną jest zdobyczą...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xviii-tak-zle-jak-dobre-wspolna-jest-zdobycza/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xviii-tak-zle-jak-dobre-wspolna-jest-zdobycza.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xviii-tak-zle-jak-dobre-wspolna-jest-zdobycza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xviii-tak-zle-jak-dobre-wspolna-jest-zdobycza_MEQfPZx.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xviii-tak-zle-jak-dobre-wspolna-jest-zdobycza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xviii-tak-zle-jak-dobre-wspolna-jest-zdobycza_xjx0U6Z.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xv na dzieci spada win ojcowskich brzemie~0 $4739",
    "title": "XV (Na dzieci spada win ojcowskich brzemię...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xv-na-dzieci-spada-win-ojcowskich-brzemie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xv-na-dzieci-spada-win-ojcowskich-brzemie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xv-na-dzieci-spada-win-ojcowskich-brzemie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xv-na-dzieci-spada-win-ojcowskich-brzemie_eEk03RQ.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xv-na-dzieci-spada-win-ojcowskich-brzemie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xv-na-dzieci-spada-win-ojcowskich-brzemie_a1a9wRy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxiii choc~0 w praw niezmiennych poruszasz sie~0 kole $4740",
    "title": "XXIII (Choć w praw niezmiennych poruszasz się kole...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxiii-choc-w-praw-niezmiennych-poruszasz-sie-kole/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxiii-choc-w-praw-niezmiennych-poruszasz-sie-kole.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxiii-choc-w-praw-niezmiennych-poruszasz-sie-kole/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxiii-choc-w-praw-niezmiennych-poruszasz-sie-kole_9nTcFdH.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxiii-choc-w-praw-niezmiennych-poruszasz-sie-kole",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxiii-choc-w-praw-niezmiennych-poruszasz-sie-kole_IdPNDNC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxii naprzo~0d i wyz~1ej $4741",
    "title": "XXII (Naprzód i wyżej!...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxii-naprzod-i-wyzej/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxii-naprzod-i-wyzej.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxii-naprzod-i-wyzej/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxii-naprzod-i-wyzej_myeYpfT.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxii-naprzod-i-wyzej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxii-naprzod-i-wyzej_al5why8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxiv przez chwile~0 moz~1esz s~0lepa~0 byc~0 zapora~0 $4742",
    "title": "XXIV (Przez chwilę możesz ślepą być zaporą...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxiv-przez-chwile-mozesz-slepa-byc-zapora/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxiv-przez-chwile-mozesz-slepa-byc-zapora.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxiv-przez-chwile-mozesz-slepa-byc-zapora/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxiv-przez-chwile-mozesz-slepa-byc-zapora_Y1NOpcw.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxiv-przez-chwile-mozesz-slepa-byc-zapora",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxiv-przez-chwile-mozesz-slepa-byc-zapora_vDftLLc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxi w coraz to wyz~1sze przeradza sie~0 wzory $4744",
    "title": "XXI (W coraz-to wyższe przeradza się wzory...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxi-w-coraz-to-wyzsze-przeradza-sie-wzory/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxi-w-coraz-to-wyzsze-przeradza-sie-wzory.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxi-w-coraz-to-wyzsze-przeradza-sie-wzory/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxi-w-coraz-to-wyzsze-przeradza-sie-wzory_UuAQJDm.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxi-w-coraz-to-wyzsze-przeradza-sie-wzory",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxi-w-coraz-to-wyzsze-przeradza-sie-wzory_ih1D04E.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxix po~0ki w narodzie mys~0l swobody z~1yje $4743",
    "title": "XXIX (Póki w narodzie myśl swobody żyje...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxix-poki-w-narodzie-mysl-swobody-zyje/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxix-poki-w-narodzie-mysl-swobody-zyje.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxix-poki-w-narodzie-mysl-swobody-zyje/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxix-poki-w-narodzie-mysl-swobody-zyje_V2ZKAAf.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxix-poki-w-narodzie-mysl-swobody-zyje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxix-poki-w-narodzie-mysl-swobody-zyje_Y7cDMhH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxviii ci kto~0rzy jasnos~0c~0 z~1egnaja~0 znikniona~0 $4745",
    "title": "XXVIII (Ci, którzy jasność żegnają zniknioną...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxviii-ci-ktorzy-jasnosc-zegnaja-znikniona/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxviii-ci-ktorzy-jasnosc-zegnaja-znikniona.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxviii-ci-ktorzy-jasnosc-zegnaja-znikniona/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxviii-ci-ktorzy-jasnosc-zegnaja-znikniona_vyRF2l3.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxviii-ci-ktorzy-jasnosc-zegnaja-znikniona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxviii-ci-ktorzy-jasnosc-zegnaja-znikniona_nh5yI0E.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxvii smutny jest schyl~0ek roku w mgiel~0 pomroce $4746",
    "title": "XXVII (Smutny jest schyłek roku w mgieł pomroce!...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxvii-smutny-jest-schylek-roku-w-mgiel-pomroce/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxvii-smutny-jest-schylek-roku-w-mgiel-pomroce.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxvii-smutny-jest-schylek-roku-w-mgiel-pomroce/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxvii-smutny-jest-schylek-roku-w-mgiel-pomroce_5rAvAaY.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxvii-smutny-jest-schylek-roku-w-mgiel-pomroce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxvii-smutny-jest-schylek-roku-w-mgiel-pomroce_goHS4yn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxvi pierwotna~0 bial~0os~0c~0 sl~0onecznych promieni $4756",
    "title": "XXVI (Pierwotną białość słonecznych promieni...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxvi-pierwotna-bialosc-slonecznych-promieni/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxvi-pierwotna-bialosc-slonecznych-promieni.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxvi-pierwotna-bialosc-slonecznych-promieni/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxvi-pierwotna-bialosc-slonecznych-promieni_MQCUzlJ.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxvi-pierwotna-bialosc-slonecznych-promieni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxvi-pierwotna-bialosc-slonecznych-promieni_DTY50E3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxv jako cza~0steczka wszechs~0wiata mys~0la~0ca $4747",
    "title": "XXV (Jako cząsteczka wszechświata myśląca...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxv-jako-czasteczka-wszechswiata-myslaca/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxv-jako-czasteczka-wszechswiata-myslaca.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxv-jako-czasteczka-wszechswiata-myslaca/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxv-jako-czasteczka-wszechswiata-myslaca_u8OXAYs.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxv-jako-czasteczka-wszechswiata-myslaca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxv-jako-czasteczka-wszechswiata-myslaca_agDuLWB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xx w nieprzerwalnos~0ci zbiorowego bytu $4752",
    "title": "XX (W nieprzerwalności zbiorowego bytu...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xx-w-nieprzerwalnosci-zbiorowego-bytu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xx-w-nieprzerwalnosci-zbiorowego-bytu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xx-w-nieprzerwalnosci-zbiorowego-bytu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xx-w-nieprzerwalnosci-zbiorowego-bytu_hVosVzK.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xx-w-nieprzerwalnosci-zbiorowego-bytu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xx-w-nieprzerwalnosci-zbiorowego-bytu_9L5fXy3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxxiii pos~0ro~0d narodo~0w wys~0cie ne~0dzarzami $4748",
    "title": "XXXIII (Pośród narodów, wyście nędzarzami!...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxxiii-posrod-narodow-wyscie-nedzarzami/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxxiii-posrod-narodow-wyscie-nedzarzami.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxxiii-posrod-narodow-wyscie-nedzarzami/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxxiii-posrod-narodow-wyscie-nedzarzami_7WQiAd4.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxxiii-posrod-narodow-wyscie-nedzarzami",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxxiii-posrod-narodow-wyscie-nedzarzami_toED8UH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxxii nie mys~0l o szcze~0s~0ciu nie mys~0l o mil~0os~0ci $4749",
    "title": "XXXII (Nie myśl o szczęściu! nie myśl o miłości!...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxxii-nie-mysl-o-szczesciu-nie-mysl-o-milosci/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxxii-nie-mysl-o-szczesciu-nie-mysl-o-milosci.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxxii-nie-mysl-o-szczesciu-nie-mysl-o-milosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxxii-nie-mysl-o-szczesciu-nie-mysl-o-milosci_VNR1JT8.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxxii-nie-mysl-o-szczesciu-nie-mysl-o-milosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxxii-nie-mysl-o-szczesciu-nie-mysl-o-milosci_BipM6w6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxxi odka~0d zno~0w padl~0o w proch twe czol~0o dumne $4750",
    "title": "XXXI (Odkąd znów padło w proch twe czoło dumne...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxxi-odkad-znow-padlo-w-proch-twe-czolo-dumne/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxxi-odkad-znow-padlo-w-proch-twe-czolo-dumne.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxxi-odkad-znow-padlo-w-proch-twe-czolo-dumne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxxi-odkad-znow-padlo-w-proch-twe-czolo-dumne_Fe5Njb4.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxxi-odkad-znow-padlo-w-proch-twe-czolo-dumne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxxi-odkad-znow-padlo-w-proch-twe-czolo-dumne_cCO26Pi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xxx taka~0 jak byl~0as~0 nie wstaniesz z mogil~0y $4751",
    "title": "XXX (Taką, jak byłaś, nie wstaniesz z mogiły!...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-nad-glebiami-xxx-taka-jak-bylas-nie-wstaniesz-z-mogily/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-nad-glebiami-xxx-taka-jak-bylas-nie-wstaniesz-z-mogily.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-nad-glebiami-xxx-taka-jak-bylas-nie-wstaniesz-z-mogily/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxx-taka-jak-bylas-nie-wstaniesz-z-mogily_TiO6Shx.jpg",
    "slug": "asnyk-nad-glebiami-xxx-taka-jak-bylas-nie-wstaniesz-z-mogily",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-nad-glebiami-xxx-taka-jak-bylas-nie-wstaniesz-z-mogily_LF7ml9M.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$no nothing happened there$2998",
    "title": "No, Nothing Happened There",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-no-nothing-happened-there/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-no-nothing-happened-there.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-no-nothing-happened-there/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-no-nothing-happened-there_9mlGTxK.jpg",
    "slug": "asnyk-no-nothing-happened-there",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-no-nothing-happened-there_hzzTFIq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$oh void complaints$3000",
    "title": "Oh, Void Complaints",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-oh-void-complaints/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-oh-void-complaints.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-oh-void-complaints/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-oh-void-complaints_99YACuY.jpg",
    "slug": "asnyk-oh-void-complaints",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-oh-void-complaints_hwtyNBB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$to the young$2999",
    "title": "To the Young",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-to-the-young/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-to-the-young.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-to-the-young/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-to-the-young_m7DDMZj.jpg",
    "slug": "asnyk-to-the-young",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-to-the-young_jBc3knY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ze sceny s~0wiata$3640",
    "title": "Ze sceny świata",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata_1Bqw64F.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata_2cLG49D.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$iii i powstal~0 krzyk ogromny u monarszych dworo~0w $3628",
    "title": "III (I powstał krzyk ogromny u monarszych dworów...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-iii-i-powstal-krzyk-ogromny/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-iii-i-powstal-krzyk-ogromny.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-iii-i-powstal-krzyk-ogromny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-iii-i-powstal-krzyk-ogromny_rIvrjfj.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-iii-i-powstal-krzyk-ogromny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-iii-i-powstal-krzyk-ogromny_WEKORbN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ii rzekl~0em i usl~0yszal~0a mnie szalona pycha $3629",
    "title": "II (Rzekłem, i usłyszała mnie szalona pycha...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-ii-rzeklem-i-uslyszala-mnie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-ii-rzeklem-i-uslyszala-mnie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-ii-rzeklem-i-uslyszala-mnie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-ii-rzeklem-i-uslyszala-mnie_6cHhnFt.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-ii-rzeklem-i-uslyszala-mnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-ii-rzeklem-i-uslyszala-mnie_mxtyZoR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$i oto ja aniol~0 zniszczen~0 miecz uja~0l~0em w dl~0onie $3632",
    "title": "I (Oto ja, anioł zniszczeń, miecz ująłem w dłonie...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen_hcsiNWm.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen_1KtdTgG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$iv wstal~0a jutrznia czerwona os~0wiecaja~0c l~0any $3630",
    "title": "IV (Wstała jutrznia czerwona, oświecając łany...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-iv-wstala-jutrznia-czerwona/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-iv-wstala-jutrznia-czerwona.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-iv-wstala-jutrznia-czerwona/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-iv-wstala-jutrznia-czerwona_oPir8Lr.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-iv-wstala-jutrznia-czerwona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-iv-wstala-jutrznia-czerwona_vadtHBB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$ix na tem koniec nie jeszcze naro~0d do ostatka $3631",
    "title": "IX (Na tem koniec? Nie jeszcze! Naród do ostatka...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-ix-na-tem-koniec/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-ix-na-tem-koniec.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-ix-na-tem-koniec/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-ix-na-tem-koniec_I8XS3H2.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-ix-na-tem-koniec",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-ix-na-tem-koniec_f1SkU7X.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$viii tryumf mo~0j jest zupel~0ny sta tysie~0cy trupo~0w $3633",
    "title": "VIII (Tryumf mój jest zupełny: sta tysięcy trupów...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-viii-tryumf-moj-jest-zupelny/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-viii-tryumf-moj-jest-zupelny.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-viii-tryumf-moj-jest-zupelny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-viii-tryumf-moj-jest-zupelny_MV8paEU.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-viii-tryumf-moj-jest-zupelny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-viii-tryumf-moj-jest-zupelny_pYJIb17.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$vii pie~0kne dziel~0o zniszczenia cudne wynalazki $3634",
    "title": "VII (Piękne dzieło zniszczenia! cudne wynalazki!)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-vii-piekne-dzielo-zniszczenia/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-vii-piekne-dzielo-zniszczenia.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-vii-piekne-dzielo-zniszczenia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-vii-piekne-dzielo-zniszczenia_53By5hf.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-vii-piekne-dzielo-zniszczenia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-vii-piekne-dzielo-zniszczenia_xZHfEwP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$vi teraz to rzez~0 za rzezia~0 kroczy juz~1 wspaniale $3635",
    "title": "VI (Teraz to rzeź za rzezią kroczy już wspaniale...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-vi-teraz-to-rzez-za-rzezia/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-vi-teraz-to-rzez-za-rzezia.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-vi-teraz-to-rzez-za-rzezia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-vi-teraz-to-rzez-za-rzezia_mZQCW0A.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-vi-teraz-to-rzez-za-rzezia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-vi-teraz-to-rzez-za-rzezia_WiWSk06.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$v to byl~0 prolog dopiero a teraz na scenie $3636",
    "title": "V (To był prolog dopiero, a teraz na scenie...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-v-to-byl-prolog-dopiero/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-v-to-byl-prolog-dopiero.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-v-to-byl-prolog-dopiero/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-v-to-byl-prolog-dopiero_0apBJNL.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-v-to-byl-prolog-dopiero",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-v-to-byl-prolog-dopiero_Lh1gOUu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xii ja jeden tryumfuje~0 patrza~0c na te~0 ziemie~0 $3637",
    "title": "XII (Ja jeden tryumfuję, patrząc na tę ziemię...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-xii-ja-jeden-tryumfuje/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-xii-ja-jeden-tryumfuje.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-xii-ja-jeden-tryumfuje/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-xii-ja-jeden-tryumfuje_NKs9Ezd.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-xii-ja-jeden-tryumfuje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-xii-ja-jeden-tryumfuje_vY4LnB8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$xi o jakz~1e pie~0kne plony na smutnem zwalisku $3638",
    "title": "XI (O jakże piękne plony! Na smutnem zwalisku...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-xi-o-jakze-piekne-plony/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-xi-o-jakze-piekne-plony.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-xi-o-jakze-piekne-plony/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-xi-o-jakze-piekne-plony_xLfPWLq.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-xi-o-jakze-piekne-plony",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-xi-o-jakze-piekne-plony_WtV9pMU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$x wie~0c zno~0w snuja~0 sie~0 dalej krwawych zdarzen~0 wzory $3639",
    "title": "X (Więc znów snują się dalej krwawych zdarzeń wzory...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-x-wiec-znow-snuja-sie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/asnyk-ze-sceny-swiata-x-wiec-znow-snuja-sie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asnyk-ze-sceny-swiata-x-wiec-znow-snuja-sie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-x-wiec-znow-snuja-sie_DFLTnIV.jpg",
    "slug": "asnyk-ze-sceny-swiata-x-wiec-znow-snuja-sie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asnyk-ze-sceny-swiata-x-wiec-znow-snuja-sie_KGP0jOW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "cardonnel louis le$asyz~1$2620",
    "title": "Asyż",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asyz/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Louis le Cardonnel",
    "cover": "book/cover/asyz.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/asyz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/asyz_NuPiW5L.jpg",
    "slug": "asyz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/asyz_oqOWIHA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "chateaubriand franc~0ois rene~0 de$atala$3888",
    "title": "Atala",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/atala/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "François-René de Chateaubriand",
    "cover": "book/cover/atala.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/atala/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/atala_94vgxpC.jpg",
    "slug": "atala",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/atala_JIe8jHZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$atl~0as i kitaj$1240",
    "title": "Atłas i kitaj",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/atlas-i-kitaj/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/atlas-i-kitaj.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/atlas-i-kitaj/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/atlas-i-kitaj_vcpfNJl.jpg",
    "slug": "atlas-i-kitaj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/atlas-i-kitaj_NVqrUnJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mueller joanna$a to biografia$5882",
    "title": "A to biografia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/a-to-biografia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Joanna Mueller",
    "cover": "book/cover/a-to-biografia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/a-to-biografia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/a-to-biografia_XXx5IUn.jpg",
    "slug": "a-to-biografia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/a-to-biografia_633FEmT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "audouard olympe$podro~0z~1 po ameryce po~0l~0nocnej$7146",
    "title": "Podróż po Ameryce Północnej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/audouard-podroz-po-ameryce-polnocnej/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Olympe Audouard",
    "cover": "book/cover/audouard-podroz-po-ameryce-polnocnej.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/audouard-podroz-po-ameryce-polnocnej/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Publicystyka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/audouard-podroz-po-ameryce-polnocnej_wwPldhh.jpg",
    "slug": "audouard-podroz-po-ameryce-polnocnej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/audouard-podroz-po-ameryce-polnocnej_ebWnyiL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "orzeszkowa eliza$australczyk$4979",
    "title": "Australczyk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/australczyk/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Eliza Orzeszkowa",
    "cover": "book/cover/australczyk.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/australczyk/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/australczyk_VtEvQBQ.jpg",
    "slug": "australczyk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/australczyk_01EIE4b.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "orzeszkowa eliza$autobiografia w listach$3830",
    "title": "Autobiografia w listach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/autobiografia-w-listach/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Eliza Orzeszkowa",
    "cover": "book/cover/autobiografia-w-listach.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/autobiografia-w-listach/",
    "has_audio": false,
    "genre": "List",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/autobiografia-w-listach_mOJsb22.jpg",
    "slug": "autobiografia-w-listach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/autobiografia-w-listach_mN9MMtI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mueller joanna$autoentyzm$5884",
    "title": "Autoentyzm",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/autoentyzm/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Joanna Mueller",
    "cover": "book/cover/autoentyzm.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/autoentyzm/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/autoentyzm_9WFipDb.jpg",
    "slug": "autoentyzm",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/autoentyzm_UjL3SGb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": " autorka nieznana$z~1ydo~0wki$7925",
    "title": "Żydówki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/autorka-nieznana-zydowki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Autorka nieznana ",
    "cover": "book/cover/autorka-nieznana-zydowki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/autorka-nieznana-zydowki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/autorka-nieznana-zydowki.jpg",
    "slug": "autorka-nieznana-zydowki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/autorka-nieznana-zydowki.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "doman~0ska antonina$ave maria$4857",
    "title": "Ave Maria",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ave-maria/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Antonina Domańska",
    "cover": "book/cover/ave-maria.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ave-maria/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ave-maria_tTxoJsf.jpg",
    "slug": "ave-maria",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ave-maria_4I434FY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "babel izaak$konkin$2985",
    "title": "Konkin",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/babel-konkin/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Izaak Babel",
    "cover": "book/cover/babel-konkin.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/babel-konkin/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/babel-konkin_Orkrj88.jpg",
    "slug": "babel-konkin",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/babel-konkin_3ntkyFx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "eurypides$bachantki$2586",
    "title": "Bachantki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bachantki/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Eurypides",
    "cover": "book/cover/bachantki.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bachantki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bachantki_5nMYL3q.jpg",
    "slug": "bachantki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bachantki_Lzgx6Q2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$1942 1943 1944$4353",
    "title": "1942, 1943, 1944",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-1942-1943-1944/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-1942-1943-1944.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-1942-1943-1944/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-1942-1943-1944_qcZ5nCF.jpg",
    "slug": "baczynski-1942-1943-1944",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-1942-1943-1944_IAfUOGn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ 1942 1943 1944 motto i dedykacja $4351",
    "title": "[1942, 1943, 1944 - Motto i dedykacja]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-1942-1943-1944-motto-i-dedykacja/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-1942-1943-1944-motto-i-dedykacja.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-1942-1943-1944-motto-i-dedykacja/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-1942-1943-1944-motto-i-dedykacja_LKBRiGz.jpg",
    "slug": "baczynski-1942-1943-1944-motto-i-dedykacja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-1942-1943-1944-motto-i-dedykacja_jiN4zgp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ ach umieram umieram $4193",
    "title": "[Ach, umieram, umieram...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ach-umieram-umieram/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ach-umieram-umieram.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ach-umieram-umieram/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ach-umieram-umieram_1RhodvW.jpg",
    "slug": "baczynski-ach-umieram-umieram",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ach-umieram-umieram_54niJpu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ad aristum fuscum$6544",
    "title": "Ad aristum fuscum",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ad-aristum-fuscum/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ad-aristum-fuscum.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ad-aristum-fuscum/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ad-aristum-fuscum_XBXPiwa.jpg",
    "slug": "baczynski-ad-aristum-fuscum",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ad-aristum-fuscum_rcWrVLf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$bajka$4142",
    "title": "Bajka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-bajka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-bajka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-bajka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-bajka_lbSLemV.jpg",
    "slug": "baczynski-bajka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-bajka_9YOwAT3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ballada morska$4335",
    "title": "Ballada morska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ballada-morska/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ballada-morska.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ballada-morska/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ballada-morska_VsvdScc.jpg",
    "slug": "baczynski-ballada-morska",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ballada-morska_8PHFeTm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ballada o rzece$4143",
    "title": "Ballada o rzece",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ballada-o-rzece/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ballada-o-rzece.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ballada-o-rzece/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ballada-o-rzece_FIG4ygY.jpg",
    "slug": "baczynski-ballada-o-rzece",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ballada-o-rzece_26HbDXZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ballada o trzech kro~0lach$4144",
    "title": "Ballada o trzech królach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ballada-o-trzech-krolach/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ballada-o-trzech-krolach.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ballada-o-trzech-krolach/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ballada-o-trzech-krolach_5HbefIL.jpg",
    "slug": "baczynski-ballada-o-trzech-krolach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ballada-o-trzech-krolach_JO3R5aL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ballada zimowa$3834",
    "title": "Ballada zimowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ballada-zimowa/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ballada-zimowa.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ballada-zimowa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ballada-zimowa_VEOpWma.jpg",
    "slug": "baczynski-ballada-zimowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ballada-zimowa_FW1hLrS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$bez imienia$3893",
    "title": "Bez imienia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-bez-imienia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-bez-imienia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-bez-imienia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-bez-imienia_LewMwrf.jpg",
    "slug": "baczynski-bez-imienia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-bez-imienia_MkCzXxr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$bial~0a magia$3894",
    "title": "Biała magia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-biala-magia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-biala-magia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-biala-magia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-biala-magia_2vLfBva.jpg",
    "slug": "baczynski-biala-magia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-biala-magia_74t5Mbt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$bohater$4145",
    "title": "Bohater",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-bohater/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-bohater.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-bohater/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-bohater_WtfEuBl.jpg",
    "slug": "baczynski-bohater",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-bohater_SrHDFzV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ byl~0es~0 jak wielkie stare drzewo $3848",
    "title": "[Byłeś jak wielkie, stare drzewo...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-byles-jak-wielkie-stare-drzewo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-byles-jak-wielkie-stare-drzewo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-byles-jak-wielkie-stare-drzewo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-byles-jak-wielkie-stare-drzewo_s1rIfrt.jpg",
    "slug": "baczynski-byles-jak-wielkie-stare-drzewo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-byles-jak-wielkie-stare-drzewo_JtHEdk6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$cial~0o$4146",
    "title": "Ciało",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-cialo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-cialo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-cialo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-cialo_CPdjVfs.jpg",
    "slug": "baczynski-cialo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-cialo_8FsShGp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ciemna mil~0os~0c~0$4339",
    "title": "Ciemna miłość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ciemna-milosc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ciemna-milosc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ciemna-milosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ciemna-milosc_BMw1DJd.jpg",
    "slug": "baczynski-ciemna-milosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ciemna-milosc_BTxROeX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ci ludzie$4147",
    "title": "Ci ludzie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ci-ludzie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ci-ludzie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ci-ludzie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ci-ludzie_wVEe0Yb.jpg",
    "slug": "baczynski-ci-ludzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ci-ludzie_bGRaLLM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$co jest we mnie$4148",
    "title": "Co jest we mnie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-co-jest-we-mnie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-co-jest-we-mnie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-co-jest-we-mnie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-co-jest-we-mnie_2tUiz2q.jpg",
    "slug": "baczynski-co-jest-we-mnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-co-jest-we-mnie_pTuoPGd.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$czart$4149",
    "title": "Czart",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-czart/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-czart.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-czart/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-czart_qhnDMYF.jpg",
    "slug": "baczynski-czart",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-czart_91OlxWA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$deszcze$4336",
    "title": "Deszcze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-deszcze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-deszcze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-deszcze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-deszcze_SNfA5CD.jpg",
    "slug": "baczynski-deszcze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-deszcze_4RT4UEG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ doka~0d to jeszcze $4230",
    "title": "[Dokąd to jeszcze?]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-dokad-to-jeszcze-ten-cien-stoi-we-mnie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-dokad-to-jeszcze-ten-cien-stoi-we-mnie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-dokad-to-jeszcze-ten-cien-stoi-we-mnie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-dokad-to-jeszcze-ten-cien-stoi-we-mnie_nU1N8f4.jpg",
    "slug": "baczynski-dokad-to-jeszcze-ten-cien-stoi-we-mnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-dokad-to-jeszcze-ten-cien-stoi-we-mnie_8CIbi2N.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$do matki boskiej$4150",
    "title": "Do Matki Boskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-do-matki-boskiej/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-do-matki-boskiej.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-do-matki-boskiej/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-do-matki-boskiej_HMd1umC.jpg",
    "slug": "baczynski-do-matki-boskiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-do-matki-boskiej_C2hK4Ts.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$do przyjaciela$4340",
    "title": "Do przyjaciela",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-do-przyjaciela/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-do-przyjaciela.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-do-przyjaciela/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-do-przyjaciela_8JKxDI6.jpg",
    "slug": "baczynski-do-przyjaciela",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-do-przyjaciela_UeZfKMs.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$dwie mil~0os~0ci$4151",
    "title": "Dwie miłości",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-dwie-milosci/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-dwie-milosci.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-dwie-milosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-dwie-milosci_SEBOhhi.jpg",
    "slug": "baczynski-dwie-milosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-dwie-milosci_d1GjuQE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ dymy wysokie sztandary $4231",
    "title": "[Dymy, wysokie sztandary...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-dymy-wysokie-sztandary/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-dymy-wysokie-sztandary.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-dymy-wysokie-sztandary/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-dymy-wysokie-sztandary_GujIyjD.jpg",
    "slug": "baczynski-dymy-wysokie-sztandary",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-dymy-wysokie-sztandary_rXhzrc8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$dziel~0o dla ra~0k$4152",
    "title": "Dzieło dla rąk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-dzielo-dla-rak/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-dzielo-dla-rak.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-dzielo-dla-rak/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-dzielo-dla-rak_9qyc8SE.jpg",
    "slug": "baczynski-dzielo-dla-rak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-dzielo-dla-rak_fDYqmKB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$dzien~0 sa~0du$4401",
    "title": "Dzień sądu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-dzien-sadu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-dzien-sadu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-dzien-sadu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-dzien-sadu_9c6XOvc.jpg",
    "slug": "baczynski-dzien-sadu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-dzien-sadu_5LRqEyf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$elegia mokre gal~0e~0zie s~0wierko~0w $4153",
    "title": "Elegia (Mokre gałęzie świerków...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-elegia-mokre-galezie-swierkow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-elegia-mokre-galezie-swierkow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-elegia-mokre-galezie-swierkow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-elegia-mokre-galezie-swierkow_4GJ0bt2.jpg",
    "slug": "baczynski-elegia-mokre-galezie-swierkow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-elegia-mokre-galezie-swierkow_TIO2Mb4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$elegia obl~0oki lotne z~1agle uniesien~0 $4154",
    "title": "Elegia (Obłoki lotne, żagle uniesień...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-elegia-obloki-lotne-zagle-uniesien/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-elegia-obloki-lotne-zagle-uniesien.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-elegia-obloki-lotne-zagle-uniesien/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-elegia-obloki-lotne-zagle-uniesien_UInpLI3.jpg",
    "slug": "baczynski-elegia-obloki-lotne-zagle-uniesien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-elegia-obloki-lotne-zagle-uniesien_Vxq3Jtk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$elegia o chl~0opcu polskim $4341",
    "title": "Elegia o... [chłopcu polskim]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-elegia-o-chlopcu-polskim/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-elegia-o-chlopcu-polskim.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-elegia-o-chlopcu-polskim/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-elegia-o-chlopcu-polskim_JmZ7qTi.jpg",
    "slug": "baczynski-elegia-o-chlopcu-polskim",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-elegia-o-chlopcu-polskim_ZRTT0Gh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$elegia to odwaga z~1ycie wzdycha tak cie~0z~1ko $4155",
    "title": "Elegia (To odwaga - życie wzdycha tak ciężko...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-elegia-to-odwaga-zycie-wzdycha-tak-ciezko/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-elegia-to-odwaga-zycie-wzdycha-tak-ciezko.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-elegia-to-odwaga-zycie-wzdycha-tak-ciezko/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-elegia-to-odwaga-zycie-wzdycha-tak-ciezko_dMykhgp.jpg",
    "slug": "baczynski-elegia-to-odwaga-zycie-wzdycha-tak-ciezko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-elegia-to-odwaga-zycie-wzdycha-tak-ciezko_rHqFXRk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$erotyk$3895",
    "title": "Erotyk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-erotyk/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-erotyk.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-erotyk/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-erotyk_ze8hMox.jpg",
    "slug": "baczynski-erotyk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-erotyk_DaG4dCf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ gdy bron~0 dymia~0ca~0 z dl~0oni wyjme~0 $3901",
    "title": "[Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-gdy-bron-dymiaca-z-dloni-wyjme/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-gdy-bron-dymiaca-z-dloni-wyjme.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-gdy-bron-dymiaca-z-dloni-wyjme/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-gdy-bron-dymiaca-z-dloni-wyjme_kEJ1eNv.jpg",
    "slug": "baczynski-gdy-bron-dymiaca-z-dloni-wyjme",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-gdy-bron-dymiaca-z-dloni-wyjme_2Ov1x8S.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ gdy za powietrza zasl~0ona~0 $4232",
    "title": "[Gdy za powietrza zasłoną...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-gdy-za-powietrza-zaslona/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-gdy-za-powietrza-zaslona.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-gdy-za-powietrza-zaslona/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-gdy-za-powietrza-zaslona_0fQsQwx.jpg",
    "slug": "baczynski-gdy-za-powietrza-zaslona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-gdy-za-powietrza-zaslona_DytwqJ0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$groteska$4156",
    "title": "Groteska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-groteska/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-groteska.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-groteska/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-groteska_EAilJlU.jpg",
    "slug": "baczynski-groteska",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-groteska_nZKHyYY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$hallelujah$4157",
    "title": "Hallelujah",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-hallelujah/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-hallelujah.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-hallelujah/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-hallelujah_BtdWGRs.jpg",
    "slug": "baczynski-hallelujah",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-hallelujah_fQwleGc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$hellada$4158",
    "title": "Hellada",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-hellada/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-hellada.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-hellada/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-hellada_RzlUeyg.jpg",
    "slug": "baczynski-hellada",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-hellada_vwyf16A.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$historia$3835",
    "title": "Historia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-historia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-historia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-historia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-historia_C9dccq1.jpg",
    "slug": "baczynski-historia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-historia_DgKmLEZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$i cze~0s~0c~0 krzyz~1 czl~0owieczy$4407",
    "title": "I część: krzyż człowieczy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-i-czesc-krzyz-czlowieczy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-i-czesc-krzyz-czlowieczy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-i-czesc-krzyz-czlowieczy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-i-czesc-krzyz-czlowieczy_pFItDWB.jpg",
    "slug": "baczynski-i-czesc-krzyz-czlowieczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-i-czesc-krzyz-czlowieczy_aVBLkjD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ jerzy mo~0j przyjacielu zanim sie~0 sprowadzisz $4194",
    "title": "[Jerzy! Mój przyjacielu, zanim się sprowadzisz...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-jerzy-moj-przyjacielu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-jerzy-moj-przyjacielu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-jerzy-moj-przyjacielu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-jerzy-moj-przyjacielu_mWKPsjD.jpg",
    "slug": "baczynski-jerzy-moj-przyjacielu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-jerzy-moj-przyjacielu_8dHRObn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$jesienny spacer poeto~0w$4159",
    "title": "Jesienny spacer poetów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-jesienny-spacer-poetow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-jesienny-spacer-poetow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-jesienny-spacer-poetow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-jesienny-spacer-poetow_nTkDs90.jpg",
    "slug": "baczynski-jesienny-spacer-poetow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-jesienny-spacer-poetow_k3Vjg22.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$juwenilia ii$6633",
    "title": "Juwenilia II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilia-ii/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilia-ii.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilia-ii/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilia-ii_bsHRyBU.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilia-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilia-ii_ODAiqCG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$24 xii$6545",
    "title": "24 XII",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-24xii/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-24xii.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-24xii/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-24xii_kHgs0eS.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-24xii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-24xii_UZgTog1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ars poetica$6546",
    "title": "Ars poetica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-ars-poetica/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-ars-poetica.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-ars-poetica/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-ars-poetica_DZXugxJ.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-ars-poetica",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-ars-poetica_McWFQlU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$chore mys~0li$6547",
    "title": "Chore myśli",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-chore-mysli/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-chore-mysli.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-chore-mysli/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-chore-mysli_1aEEtVY.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-chore-mysli",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-chore-mysli_9fAuQbK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$chrystus$6548",
    "title": "Chrystus",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-chrystus/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-chrystus.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-chrystus/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-chrystus_xxFIGjm.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-chrystus",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-chrystus_zmII0ho.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ciel brouille~0$6549",
    "title": "Ciel brouillé",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-ciel-brouille/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-ciel-brouille.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-ciel-brouille/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-ciel-brouille_4PNR8cz.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-ciel-brouille",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-ciel-brouille_5DG6y6J.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$dni nienawis~0ci$6550",
    "title": "Dni nienawiści",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-dni-nienawisci/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-dni-nienawisci.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-dni-nienawisci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-dni-nienawisci_VRfTa2J.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-dni-nienawisci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-dni-nienawisci_KgmEbS5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$droga$6551",
    "title": "Droga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-droga/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-droga.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-droga/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-droga_DY5vU7N.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-droga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-droga_XTtbf4h.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$dziki laur$6552",
    "title": "Dziki laur",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-dziki-laur/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-dziki-laur.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-dziki-laur/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-dziki-laur_ZmCsBAu.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-dziki-laur",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-dziki-laur_NVZ3ONk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$elegia iv$6553",
    "title": "Elegia IV",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-elegia-iv/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-elegia-iv.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-elegia-iv/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-elegia-iv_QilCQOM.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-elegia-iv",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-elegia-iv_ncFOeWR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$hymn wieczoro~0w miejskich$6554",
    "title": "Hymn wieczorów miejskich",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-hymn-wieczorow-miejskich/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-hymn-wieczorow-miejskich.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-hymn-wieczorow-miejskich/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-hymn-wieczorow-miejskich_hjPWClH.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-hymn-wieczorow-miejskich",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-hymn-wieczorow-miejskich_dESrpVB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$iv dni$6555",
    "title": "IV.Dni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-iv-dni/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-iv-dni.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-iv-dni/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-iv-dni_A0eeRZr.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-iv-dni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-iv-dni_4zNd6jo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$jesien~0$6556",
    "title": "Jesień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-jesien/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-jesien.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-jesien/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-jesien_CNZSMEj.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-jesien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-jesien_BTiDpnl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$juz~1 nie pamie~0tam$6557",
    "title": "Już nie pamiętam",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-juz-nie-pamietam/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-juz-nie-pamietam.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-juz-nie-pamietam/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-juz-nie-pamietam_jpCTSLn.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-juz-nie-pamietam",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-juz-nie-pamietam_XNwVwdZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$krajobraz$6558",
    "title": "Krajobraz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-krajobraz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-krajobraz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-krajobraz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-krajobraz_HyRqhGq.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-krajobraz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-krajobraz_9OL1JN5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$l esclave$6559",
    "title": "L'esclave",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-lesclave/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-lesclave.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-lesclave/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-lesclave_HGxearL.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-lesclave",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-lesclave_EEB5JdF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$melancholia$6560",
    "title": "Melancholia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-melancholia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-melancholia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-melancholia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-melancholia_xPBqUZi.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-melancholia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-melancholia_OhbF153.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$moment wiecznos~0ci$6561",
    "title": "Moment wieczności",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-moment-wiecznosci/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-moment-wiecznosci.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-moment-wiecznosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-moment-wiecznosci_FR4f8xh.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-moment-wiecznosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-moment-wiecznosci_5TsFMpO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$morze wracaja~0ce$6562",
    "title": "Morze wracające",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-morze-wracajace/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-morze-wracajace.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-morze-wracajace/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-morze-wracajace_dj7dqPA.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-morze-wracajace",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-morze-wracajace_R8dnkoJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ nie pl~0acz $6574",
    "title": "*** (Nie płacz...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-nie-placz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-nie-placz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-nie-placz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-nie-placz_fRmvUL9.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-nie-placz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-nie-placz_MORVnsx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ noca~0 gdy sanie $6575",
    "title": "*** [Nocą, gdy sanie...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-noca-gdy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-noca-gdy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-noca-gdy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-noca-gdy_x6ST06G.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-noca-gdy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-noca-gdy_LxyTfnk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pies~0n~0 wagabundo~0w$6563",
    "title": "Pieśń wagabundów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-piesn-wagabundow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-piesn-wagabundow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-piesn-wagabundow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-piesn-wagabundow_svCGjvR.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-piesn-wagabundow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-piesn-wagabundow_TPbW5DR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$piosenka wprost na przel~0aj$6564",
    "title": "Piosenka wprost na przełaj",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-piosenka-wprost-na-przelaj/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-piosenka-wprost-na-przelaj.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-piosenka-wprost-na-przelaj/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-piosenka-wprost-na-przelaj_WsyE4wy.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-piosenka-wprost-na-przelaj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-piosenka-wprost-na-przelaj_7uXvOMf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$podro~0z~1e$6565",
    "title": "Podróże",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-podroze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-podroze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-podroze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-podroze_ykNEoFH.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-podroze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-podroze_pVMMFuA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$powro~0t$6566",
    "title": "Powrót",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-powrot/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-powrot.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-powrot/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-powrot_bDw2OD3.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-powrot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-powrot_PMz1Upa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$powro~0t ii$6567",
    "title": "Powrót II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-powrot-ii/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-powrot-ii.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-powrot-ii/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-powrot-ii_si9bDIw.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-powrot-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-powrot-ii_Am326bQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$sonet morze$6568",
    "title": "Sonet-morze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-sonet-morze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-sonet-morze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-sonet-morze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-sonet-morze_tbkzL2s.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-sonet-morze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-sonet-morze_mb3pXLN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$spotkanie dalekie$6569",
    "title": "Spotkanie dalekie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-spotkanie-dalekie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-spotkanie-dalekie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-spotkanie-dalekie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-spotkanie-dalekie_dMVzAik.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-spotkanie-dalekie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-spotkanie-dalekie_SC0pF8W.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ucieczka$6570",
    "title": "Ucieczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-ucieczka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-ucieczka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-ucieczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-ucieczka_ncFYoFU.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-ucieczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-ucieczka_FfQxqoo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wieczo~0r na pol~0udniu$6571",
    "title": "Wieczór na południu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-wieczor-na-poludniu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-wieczor-na-poludniu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-wieczor-na-poludniu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-wieczor-na-poludniu_nhjG9fd.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-wieczor-na-poludniu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-wieczor-na-poludniu_BBqHFfR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$zamach$6572",
    "title": "Zamach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-zamach/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-zamach.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-zamach/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-zamach_gmggmbD.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-zamach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-zamach_nfIIMAc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$zmierzchanie$6573",
    "title": "Zmierzchanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-juwenilla-t-2-zmierzchanie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-juwenilla-t-2-zmierzchanie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-juwenilla-t-2-zmierzchanie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-zmierzchanie_1OZNrfy.jpg",
    "slug": "baczynski-juwenilla-t-2-zmierzchanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-juwenilla-t-2-zmierzchanie_c8MsXcC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$kole~0da$4160",
    "title": "Kolęda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-koleda/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-koleda.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-koleda/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-koleda_isuy28f.jpg",
    "slug": "baczynski-koleda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-koleda_bCPnpIp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$kol~0ysanka$4161",
    "title": "Kołysanka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-kolysanka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-kolysanka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-kolysanka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-kolysanka_xDq5tMW.jpg",
    "slug": "baczynski-kolysanka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-kolysanka_JDjBSbL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$krajobraz zimowy$4162",
    "title": "Krajobraz zimowy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-krajobraz-zimowy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-krajobraz-zimowy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-krajobraz-zimowy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-krajobraz-zimowy_vrHe5F4.jpg",
    "slug": "baczynski-krajobraz-zimowy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-krajobraz-zimowy_wWCYgXS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$krzyz~1$4400",
    "title": "Krzyż",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-krzyz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-krzyz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-krzyz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-krzyz_FruucAK.jpg",
    "slug": "baczynski-krzyz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-krzyz_dBYZKPi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ ksia~0z~1ka lez~1al~0a na stole $4233",
    "title": "[Książka leżała na stole...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ksiazka-lezala-na-stole/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ksiazka-lezala-na-stole.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ksiazka-lezala-na-stole/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ksiazka-lezala-na-stole_RapZ3El.jpg",
    "slug": "baczynski-ksiazka-lezala-na-stole",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ksiazka-lezala-na-stole_pENgvVb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ kto~0rych nam nikt nie wynagrodzi $4234",
    "title": "[Których nam nikt nie wynagrodzi...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ktorych-nam-nikt-nie-wynagrodzi/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ktorych-nam-nikt-nie-wynagrodzi.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ktorych-nam-nikt-nie-wynagrodzi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ktorych-nam-nikt-nie-wynagrodzi_FTEbHuB.jpg",
    "slug": "baczynski-ktorych-nam-nikt-nie-wynagrodzi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ktorych-nam-nikt-nie-wynagrodzi_sf3aUKt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$labirynt$6864",
    "title": "Labirynt",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-labirynt/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-labirynt.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-labirynt/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-labirynt_FrWUkWo.jpg",
    "slug": "baczynski-labirynt",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-labirynt_qiFumWV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$legenda$4163",
    "title": "Legenda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-legenda/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-legenda.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-legenda/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-legenda_x7v2XIe.jpg",
    "slug": "baczynski-legenda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-legenda_d1F7LOs.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$lodowisko$4164",
    "title": "Lodowisko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-lodowisko/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-lodowisko.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-lodowisko/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-lodowisko_oYmHkIp.jpg",
    "slug": "baczynski-lodowisko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-lodowisko_ynXXbUc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$l~0owy$4188",
    "title": "Łowy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-lowy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-lowy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-lowy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-lowy_7OSqYie.jpg",
    "slug": "baczynski-lowy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-lowy_qyggyd9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$madrygal~0$4165",
    "title": "Madrygał",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-madrygal/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-madrygal.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-madrygal/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-madrygal_VEzcB90.jpg",
    "slug": "baczynski-madrygal",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-madrygal_hyuVp8U.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$magia$4166",
    "title": "Magia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-magia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-magia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-magia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-magia_A2tn5fQ.jpg",
    "slug": "baczynski-magia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-magia_44ULyYi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$mazowsze$3896",
    "title": "Mazowsze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-mazowsze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-mazowsze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-mazowsze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-mazowsze_BMlb0Rg.jpg",
    "slug": "baczynski-mazowsze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-mazowsze_ihHDns4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$mil~0os~0c~0$4167",
    "title": "Miłość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-milosc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-milosc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-milosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-milosc_OYU1BnK.jpg",
    "slug": "baczynski-milosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-milosc_vXNhAX2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$miserere$4168",
    "title": "Miserere",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-miserere/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-miserere.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-miserere/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-miserere_qEMt4Ik.jpg",
    "slug": "baczynski-miserere",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-miserere_nhAKPrM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ml~0ot$4169",
    "title": "Młot",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-mlot/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-mlot.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-mlot/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-mlot_3pE4PJ0.jpg",
    "slug": "baczynski-mlot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-mlot_liZ5b1i.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$moce$4170",
    "title": "Moce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-moce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-moce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-moce/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-moce_nn8s0PF.jpg",
    "slug": "baczynski-moce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-moce_9KTJrXR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$modlitwa do bogurodzicy$4171",
    "title": "Modlitwa do Bogurodzicy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-modlitwa-do-bogurodzicy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-modlitwa-do-bogurodzicy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-modlitwa-do-bogurodzicy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-modlitwa-do-bogurodzicy_DEtHA2U.jpg",
    "slug": "baczynski-modlitwa-do-bogurodzicy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-modlitwa-do-bogurodzicy_NcqUlWX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$modlitwa ii$4172",
    "title": "Modlitwa II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-modlitwa-ii/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-modlitwa-ii.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-modlitwa-ii/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-modlitwa-ii_b8w9bwY.jpg",
    "slug": "baczynski-modlitwa-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-modlitwa-ii_j644Qzn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$narodziny boga$4173",
    "title": "Narodziny Boga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-narodziny-boga/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-narodziny-boga.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-narodziny-boga/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-narodziny-boga_zNppsX1.jpg",
    "slug": "baczynski-narodziny-boga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-narodziny-boga_6HDotUC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$narzeczona$4174",
    "title": "Narzeczona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-narzeczona/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-narzeczona.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-narzeczona/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-narzeczona_eh2h9bV.jpg",
    "slug": "baczynski-narzeczona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-narzeczona_d4BNZIg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ niebo zl~0ote ci otworze~0 $3902",
    "title": "[Niebo złote ci otworzę...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-niebo-zlote-ci-otworze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-niebo-zlote-ci-otworze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-niebo-zlote-ci-otworze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-niebo-zlote-ci-otworze_LoZF1pI.jpg",
    "slug": "baczynski-niebo-zlote-ci-otworze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-niebo-zlote-ci-otworze_XfkU1Gs.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ nie sto~0j u ciemnych s~0wiata wo~0d $4235",
    "title": "[Nie stój u ciemnych świata wód...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-nie-stoj-u-ciemnych-swiata-wod/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-nie-stoj-u-ciemnych-swiata-wod.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-nie-stoj-u-ciemnych-swiata-wod/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-nie-stoj-u-ciemnych-swiata-wod_eamGEUd.jpg",
    "slug": "baczynski-nie-stoj-u-ciemnych-swiata-wod",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-nie-stoj-u-ciemnych-swiata-wod_jTIfUsJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ nie to co mi sie~0 s~0nil~0o $3849",
    "title": "[Nie to, co mi się śniło...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-nie-to-co-mi-sie-snilo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-nie-to-co-mi-sie-snilo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-nie-to-co-mi-sie-snilo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-nie-to-co-mi-sie-snilo_Vm4aKfr.jpg",
    "slug": "baczynski-nie-to-co-mi-sie-snilo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-nie-to-co-mi-sie-snilo_jLXzfDX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ nie wstydz~0 sie~0 tych przeloto~0w $4236",
    "title": "[Nie wstydź się tych przelotów...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-nie-wstydz-sie-tych-przelotow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-nie-wstydz-sie-tych-przelotow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-nie-wstydz-sie-tych-przelotow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-nie-wstydz-sie-tych-przelotow_cP0HEGM.jpg",
    "slug": "baczynski-nie-wstydz-sie-tych-przelotow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-nie-wstydz-sie-tych-przelotow_iCBOIUW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$noc$3836",
    "title": "Noc",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-noc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-noc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-noc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-noc_n92cCzJ.jpg",
    "slug": "baczynski-noc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-noc_eaTZcQL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ noc zielona byl~0a $4195",
    "title": "[Noc zielona była...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-noc-zielona-byla/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-noc-zielona-byla.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-noc-zielona-byla/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-noc-zielona-byla_Joxab2c.jpg",
    "slug": "baczynski-noc-zielona-byla",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-noc-zielona-byla_rCB03ia.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$obozy$4175",
    "title": "Obozy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-obozy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-obozy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-obozy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-obozy_0jc0tyu.jpg",
    "slug": "baczynski-obozy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-obozy_wVWAbfy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$oddech wiosenny$4176",
    "title": "Oddech wiosenny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-oddech-wiosenny/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-oddech-wiosenny.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-oddech-wiosenny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-oddech-wiosenny_yShuCFb.jpg",
    "slug": "baczynski-oddech-wiosenny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-oddech-wiosenny_F6ezJPh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ oddycha miasto ciemne dl~0ugimi wiekami $4343",
    "title": "[Oddycha miasto ciemne długimi wiekami...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-oddycha-miasto-ciemne-dlugimi-wiekami/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-oddycha-miasto-ciemne-dlugimi-wiekami.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-oddycha-miasto-ciemne-dlugimi-wiekami/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-oddycha-miasto-ciemne-dlugimi-wiekami_iQr9hPr.jpg",
    "slug": "baczynski-oddycha-miasto-ciemne-dlugimi-wiekami",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-oddycha-miasto-ciemne-dlugimi-wiekami_CbT7O08.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$okre~0ty zimowe$4177",
    "title": "Okręty zimowe",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-okrety-zimowe/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-okrety-zimowe.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-okrety-zimowe/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-okrety-zimowe_GpAFIIP.jpg",
    "slug": "baczynski-okrety-zimowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-okrety-zimowe_tZbsWK4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$olbrzym w lesie$4189",
    "title": "Olbrzym w lesie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-olbrzym-w-lesie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-olbrzym-w-lesie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-olbrzym-w-lesie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-olbrzym-w-lesie_WNnRBuz.jpg",
    "slug": "baczynski-olbrzym-w-lesie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-olbrzym-w-lesie_VY4T408.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ o miasto miasto jeruzalem z~1alu $4237",
    "title": "[O miasto, miasto - Jeruzalem żalu...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-o-miasto-miasto-jeruzalem-zalu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-o-miasto-miasto-jeruzalem-zalu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-o-miasto-miasto-jeruzalem-zalu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-o-miasto-miasto-jeruzalem-zalu_0ONb1u1.jpg",
    "slug": "baczynski-o-miasto-miasto-jeruzalem-zalu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-o-miasto-miasto-jeruzalem-zalu_zZjM7bQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$o mo~0j ty smutku cichy$4179",
    "title": "O mój ty smutku cichy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-o-moj-ty-smutku-cichy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-o-moj-ty-smutku-cichy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-o-moj-ty-smutku-cichy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-o-moj-ty-smutku-cichy_JmgyWl1.jpg",
    "slug": "baczynski-o-moj-ty-smutku-cichy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-o-moj-ty-smutku-cichy_iQfbhek.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$o muzie$4180",
    "title": "O muzie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-o-muzie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-o-muzie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-o-muzie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-o-muzie_pEbVQRj.jpg",
    "slug": "baczynski-o-muzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-o-muzie_Lfb6oBa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$orfeusz w lesie$4190",
    "title": "Orfeusz w lesie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-orfeusz-w-lesie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-orfeusz-w-lesie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-orfeusz-w-lesie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-orfeusz-w-lesie_bCrNSWE.jpg",
    "slug": "baczynski-orfeusz-w-lesie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-orfeusz-w-lesie_s4wQzBK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$otwarcie przemian$4178",
    "title": "Otwarcie przemian",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-otwarcie-przemian/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-otwarcie-przemian.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-otwarcie-przemian/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-otwarcie-przemian_xVgd1V0.jpg",
    "slug": "baczynski-otwarcie-przemian",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-otwarcie-przemian_Ith7lJh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ o wielkie niebo s~0wiata $4238",
    "title": "[O wielkie niebo świata...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-o-wielkie-niebo-swiata/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-o-wielkie-niebo-swiata.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-o-wielkie-niebo-swiata/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-o-wielkie-niebo-swiata_PyUGbR5.jpg",
    "slug": "baczynski-o-wielkie-niebo-swiata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-o-wielkie-niebo-swiata_U34Hi6N.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$o wolnos~0c~0$4342",
    "title": "O wolność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-o-wolnosc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-o-wolnosc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-o-wolnosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-o-wolnosc_0ScBbwL.jpg",
    "slug": "baczynski-o-wolnosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-o-wolnosc_ddny3ET.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pamia~0teczki$4181",
    "title": "Pamiąteczki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-pamiateczki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-pamiateczki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-pamiateczki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-pamiateczki_hmwFS7D.jpg",
    "slug": "baczynski-pamiateczki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-pamiateczki_wn8ITuK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pies~0n~0 o ciemnos~0ci$4397",
    "title": "Pieśń o ciemności",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-piesn-o-ciemnosci/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-piesn-o-ciemnosci.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-piesn-o-ciemnosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-piesn-o-ciemnosci_pTiNjCt.jpg",
    "slug": "baczynski-piesn-o-ciemnosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-piesn-o-ciemnosci_0FQleEF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pies~0n~0 o kle~0sce$4398",
    "title": "Pieśń o klęsce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-piesn-o-klesce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-piesn-o-klesce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-piesn-o-klesce/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-piesn-o-klesce_z60QVEW.jpg",
    "slug": "baczynski-piesn-o-klesce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-piesn-o-klesce_rqca8CN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pioseneczka$4182",
    "title": "Pioseneczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-pioseneczka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-pioseneczka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-pioseneczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-pioseneczka_h8xE53t.jpg",
    "slug": "baczynski-pioseneczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-pioseneczka_GLGrbJB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$piosenka$3897",
    "title": "Piosenka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-piosenka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-piosenka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-piosenka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-piosenka_NV35sGr.jpg",
    "slug": "baczynski-piosenka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-piosenka_bIWaSk8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$piosenka ksie~0z~1yca$4183",
    "title": "Piosenka księżyca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-piosenka-ksiezyca/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-piosenka-ksiezyca.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-piosenka-ksiezyca/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-piosenka-ksiezyca_kLUAEAt.jpg",
    "slug": "baczynski-piosenka-ksiezyca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-piosenka-ksiezyca_qB7pt2J.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$piosenka s~0niez~1na z~1ol~0nierza$3837",
    "title": "Piosenka śnieżna żołnierza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-piosenka-sniezna-zolnierza/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-piosenka-sniezna-zolnierza.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-piosenka-sniezna-zolnierza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-piosenka-sniezna-zolnierza_Q2VarwQ.jpg",
    "slug": "baczynski-piosenka-sniezna-zolnierza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-piosenka-sniezna-zolnierza_xNuPATn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$piosenka upl~0ywa le~0ku bial~0y jelen~0 $4184",
    "title": "Piosenka (Upływa lęku biały jeleń...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-piosenka-uplywa-leku-bialy-jelen/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-piosenka-uplywa-leku-bialy-jelen.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-piosenka-uplywa-leku-bialy-jelen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-piosenka-uplywa-leku-bialy-jelen_M9rn45l.jpg",
    "slug": "baczynski-piosenka-uplywa-leku-bialy-jelen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-piosenka-uplywa-leku-bialy-jelen_qZXmHLt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ pod nieba dl~0oniasta~0 palma~0 nie daj mi chodzic~0 samotnie $4239",
    "title": "[Pod nieba dłoniastą palmą nie daj mi chodzić samotnie...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-pod-nieba-dloniasta-palma/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-pod-nieba-dloniasta-palma.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-pod-nieba-dloniasta-palma/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-pod-nieba-dloniasta-palma_BKeGIGR.jpg",
    "slug": "baczynski-pod-nieba-dloniasta-palma",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-pod-nieba-dloniasta-palma_e7aa30E.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$podro~0z~1 w nature~0$4185",
    "title": "Podróż w naturę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-podroz-w-nature/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-podroz-w-nature.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-podroz-w-nature/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-podroz-w-nature_NGG8ZRL.jpg",
    "slug": "baczynski-podroz-w-nature",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-podroz-w-nature_KZGS5oL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$cien~0 z obozu$4186",
    "title": "Cień z obozu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-poematy-cien-z-obozu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-poematy-cien-z-obozu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-poematy-cien-z-obozu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-poematy-cien-z-obozu_ccRKg23.jpg",
    "slug": "baczynski-poematy-cien-z-obozu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-poematy-cien-z-obozu_Lg1eEve.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$do pana jo~0zefa w dniu imienin 1942 roku$4187",
    "title": "Do Pana Józefa w dniu imienin 1942 roku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-poematy-do-pana-jozefa-w-dniu-imienin-1942-roku/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-poematy-do-pana-jozefa-w-dniu-imienin-1942-roku.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-poematy-do-pana-jozefa-w-dniu-imienin-1942-roku/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-poematy-do-pana-jozefa-w-dniu-imienin-1942-roku_l8vJqET.jpg",
    "slug": "baczynski-poematy-do-pana-jozefa-w-dniu-imienin-1942-roku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-poematy-do-pana-jozefa-w-dniu-imienin-1942-roku_mVOTbF3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pokolenie wiatr drzewa spienia $3898",
    "title": "Pokolenie (Wiatr drzewa spienia)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-pokolenie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-pokolenie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-pokolenie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-pokolenie_52tKTs4.jpg",
    "slug": "baczynski-pokolenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-pokolenie_gO15Vno.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pokolenie do palco~0w przymarzl~0y struny $3838",
    "title": "Pokolenie (Do palców przymarzły struny)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-pokolenie-do-palcow-przymarzly-struny/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-pokolenie-do-palcow-przymarzly-struny.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-pokolenie-do-palcow-przymarzly-struny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-pokolenie-do-palcow-przymarzly-struny_g6OPUl3.jpg",
    "slug": "baczynski-pokolenie-do-palcow-przymarzly-struny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-pokolenie-do-palcow-przymarzly-struny_4biqoWu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$polacy$4344",
    "title": "Polacy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-polacy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-polacy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-polacy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-polacy_9UaDMPw.jpg",
    "slug": "baczynski-polacy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-polacy_Z1M9cZV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$polegl~0ym$4197",
    "title": "Poległym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-poleglym/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-poleglym.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-poleglym/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-poleglym_CFdEssg.jpg",
    "slug": "baczynski-poleglym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-poleglym_04v6jGT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$poz~1egnanie z~1al~0osnego strzelca$4198",
    "title": "Pożegnanie żałosnego strzelca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-pozegnanie-zalosnego-strzelca/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-pozegnanie-zalosnego-strzelca.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-pozegnanie-zalosnego-strzelca/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-pozegnanie-zalosnego-strzelca_oif68DT.jpg",
    "slug": "baczynski-pozegnanie-zalosnego-strzelca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-pozegnanie-zalosnego-strzelca_KDj9N3V.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$pragnienia$4139",
    "title": "Pragnienia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-pragnienia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-pragnienia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-pragnienia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-pragnienia_GG8CBNA.jpg",
    "slug": "baczynski-pragnienia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-pragnienia_L1YMGJ0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$promienie$4199",
    "title": "Promienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-promienie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-promienie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-promienie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-promienie_qRvapTg.jpg",
    "slug": "baczynski-promienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-promienie_tYgyJIZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$prymityw$4200",
    "title": "Prymityw",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-prymityw/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-prymityw.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-prymityw/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-prymityw_d1dOPyn.jpg",
    "slug": "baczynski-prymityw",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-prymityw_wPbfoug.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$przypowies~0c~0$4201",
    "title": "Przypowieść",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-przypowiesc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-przypowiesc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-przypowiesc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-przypowiesc_uWD97ab.jpg",
    "slug": "baczynski-przypowiesc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-przypowiesc_cSqV5aU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$psalm 2 o krzyz~1u$4402",
    "title": "Psalm 2. O krzyżu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-psalm-2-o-krzyzu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-psalm-2-o-krzyzu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-psalm-2-o-krzyzu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-psalm-2-o-krzyzu_B5Ri8W3.jpg",
    "slug": "baczynski-psalm-2-o-krzyzu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-psalm-2-o-krzyzu_UdRUkEW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$psalm 3 o l~0asce$4403",
    "title": "Psalm 3. O łasce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-psalm-3/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-psalm-3.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-psalm-3/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-psalm-3_fXvC6l4.jpg",
    "slug": "baczynski-psalm-3",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-psalm-3_q5TIJM0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$psalm 4$3839",
    "title": "Psalm 4",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-psalm-4/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-psalm-4.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-psalm-4/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-psalm-4_459lys0.jpg",
    "slug": "baczynski-psalm-4",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-psalm-4_3b8IoSi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$rodzicom$4352",
    "title": "Rodzicom",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-rodzicom/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-rodzicom.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-rodzicom/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-rodzicom_yJ55q2H.jpg",
    "slug": "baczynski-rodzicom",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-rodzicom_3wv47ya.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$romantycznos~0c~0$4202",
    "title": "Romantyczność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-romantycznosc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-romantycznosc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-romantycznosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-romantycznosc_Tsqcr7b.jpg",
    "slug": "baczynski-romantycznosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-romantycznosc_b9MeNiX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$rorate coeli$4203",
    "title": "Rorate Coeli",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-rorate-coeli/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-rorate-coeli.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-rorate-coeli/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-rorate-coeli_a1MpFj7.jpg",
    "slug": "baczynski-rorate-coeli",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-rorate-coeli_cq1Fapo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ro~0z~1a s~0wiata$4204",
    "title": "Róża świata",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-roza-swiata/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-roza-swiata.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-roza-swiata/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-roza-swiata_uvyLF83.jpg",
    "slug": "baczynski-roza-swiata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-roza-swiata_LDgACDL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$rycerz$4205",
    "title": "Rycerz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-rycerz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-rycerz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-rycerz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-rycerz_939eC0y.jpg",
    "slug": "baczynski-rycerz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-rycerz_NNcdjDB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$rzeczy niepoko~0j$4405",
    "title": "Rzeczy niepokój",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-rzeczy-niepokoj/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-rzeczy-niepokoj.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-rzeczy-niepokoj/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-rzeczy-niepokoj_JhwyJTe.jpg",
    "slug": "baczynski-rzeczy-niepokoj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-rzeczy-niepokoj_Ia2um5D.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$rzeka$3840",
    "title": "Rzeka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-rzeka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-rzeka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-rzeka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-rzeka_mEkc1iC.jpg",
    "slug": "baczynski-rzeka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-rzeka_cmckVrP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$sen$4206",
    "title": "Sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-sen/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-sen.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-sen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-sen_mP6Hryx.jpg",
    "slug": "baczynski-sen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-sen_LBMGSaU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$serce$4404",
    "title": "Serce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-serce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-serce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-serce/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-serce_ABWbCZf.jpg",
    "slug": "baczynski-serce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-serce_kyYlY7s.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$serce jak obl~0ok$4191",
    "title": "Serce jak obłok",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-serce-jak-oblok/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-serce-jak-oblok.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-serce-jak-oblok/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-serce-jak-oblok_btqlydw.jpg",
    "slug": "baczynski-serce-jak-oblok",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-serce-jak-oblok_YnnY8QJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ s~0nieg jak wieko z~1elazne $4345",
    "title": "[Śnieg jak wieko żelazne...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-snieg-jak-wieko-zelazne/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-snieg-jak-wieko-zelazne.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-snieg-jak-wieko-zelazne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-snieg-jak-wieko-zelazne_nWUd460.jpg",
    "slug": "baczynski-snieg-jak-wieko-zelazne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-snieg-jak-wieko-zelazne_NZga2Ze.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$s~0piew do snu$3842",
    "title": "Śpiew do snu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-spiew-do-snu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-spiew-do-snu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-spiew-do-snu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-spiew-do-snu_6UZzinv.jpg",
    "slug": "baczynski-spiew-do-snu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-spiew-do-snu_AJ7F9xT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$s~0piew na wiosne~0$4209",
    "title": "Śpiew na wiosnę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-spiew-na-wiosne/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-spiew-na-wiosne.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-spiew-na-wiosne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-spiew-na-wiosne_2z9jgCE.jpg",
    "slug": "baczynski-spiew-na-wiosne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-spiew-na-wiosne_qKQklrX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$spojrzenie$3900",
    "title": "Spojrzenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-spojrzenie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-spojrzenie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-spojrzenie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-spojrzenie_i95hr4a.jpg",
    "slug": "baczynski-spojrzenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-spojrzenie_xLj1AJ3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ sta~0d niebo jest duz~1e jak niebo pol~0udnia $4240",
    "title": "[Stąd: niebo jest duże jak niebo południa...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-stad-niebo-jest-duze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-stad-niebo-jest-duze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-stad-niebo-jest-duze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-stad-niebo-jest-duze_4sgT303.jpg",
    "slug": "baczynski-stad-niebo-jest-duze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-stad-niebo-jest-duze_LhSw29W.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ stare miasto $4207",
    "title": "„Stare miasto\"",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-stare-miasto/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-stare-miasto.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-stare-miasto/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-stare-miasto_TVjj6Lk.jpg",
    "slug": "baczynski-stare-miasto",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-stare-miasto_AyySKDT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$staros~0c~0$4208",
    "title": "Starość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-starosc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-starosc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-starosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-starosc_pkHBxpR.jpg",
    "slug": "baczynski-starosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-starosc_HQRBPFv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$sur le pont d avignon$3841",
    "title": "Sur le pont d'Avignon",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-sur-le-pont-davignon/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-sur-le-pont-davignon.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-sur-le-pont-davignon/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-sur-le-pont-davignon_L7gzlGE.jpg",
    "slug": "baczynski-sur-le-pont-davignon",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-sur-le-pont-davignon_LU9tEqR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ s~0wiat krysztal~0owa kula $4241",
    "title": "[Świat - kryształowa kula...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-swiat-krysztalowa-kula/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-swiat-krysztalowa-kula.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-swiat-krysztalowa-kula/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-swiat-krysztalowa-kula_8A79O39.jpg",
    "slug": "baczynski-swiat-krysztalowa-kula",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-swiat-krysztalowa-kula_nkFUl2c.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$s~0wiat sen$4210",
    "title": "Świat sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-swiat-sen/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-swiat-sen.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-swiat-sen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-swiat-sen_YjVyz0M.jpg",
    "slug": "baczynski-swiat-sen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-swiat-sen_PjD2A81.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$s~0wie~0tos~0c~0$4347",
    "title": "Świętość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-swietosc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-swietosc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-swietosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-swietosc_75gPFTv.jpg",
    "slug": "baczynski-swietosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-swietosc_UgYzJqy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$s~0wie~0to umarl~0ych$4346",
    "title": "Święto umarłych",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-swieto-umarlych/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-swieto-umarlych.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-swieto-umarlych/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-swieto-umarlych_wHG4TrA.jpg",
    "slug": "baczynski-swieto-umarlych",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-swieto-umarlych_9YV0y8R.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$swoboda$5524",
    "title": "Swoboda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-swoboda/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-swoboda.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-swoboda/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-swoboda_T5bXWlO.jpg",
    "slug": "baczynski-swoboda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-swoboda_9j4Kkj6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ te~0dy przez wzgo~0rza cisza~0 zaros~0nie~0te $4242",
    "title": "[Tędy, przez wzgórza ciszą zarośnięte...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-tedy-przez-wzgorza-cisza-zarosniete/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-tedy-przez-wzgorza-cisza-zarosniete.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-tedy-przez-wzgorza-cisza-zarosniete/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-tedy-przez-wzgorza-cisza-zarosniete_xCZR7X5.jpg",
    "slug": "baczynski-tedy-przez-wzgorza-cisza-zarosniete",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-tedy-przez-wzgorza-cisza-zarosniete_uPq2R4J.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$tego dnia$4211",
    "title": "Tego dnia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-tego-dnia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-tego-dnia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-tego-dnia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-tego-dnia_Tim5of7.jpg",
    "slug": "baczynski-tego-dnia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-tego-dnia_qEnxXJL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ten czas$3843",
    "title": "Ten czas",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ten-czas/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ten-czas.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ten-czas/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ten-czas_w1c8kRZ.jpg",
    "slug": "baczynski-ten-czas",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ten-czas_QTgWVlJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$teologia$4212",
    "title": "Teologia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-teologia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-teologia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-teologia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-teologia_vR3fxl5.jpg",
    "slug": "baczynski-teologia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-teologia_0H7zLUh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$trofea$4213",
    "title": "Trofea",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-trofea/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-trofea.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-trofea/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-trofea_EA673cY.jpg",
    "slug": "baczynski-trofea",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-trofea_CNd6Syg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ tych mil~0os~0ci kto~0re z nami $4243",
    "title": "[Tych miłości, które z nami...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-tych-milosci/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-tych-milosci.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-tych-milosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-tych-milosci_hGiDUrT.jpg",
    "slug": "baczynski-tych-milosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-tych-milosci_Q2GpjEE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ ty jestes~0 moje imie~0 i w ksztal~0cie i w przyczynie $3850",
    "title": "[Ty jesteś moje imię i w kształcie, i w przyczynie]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ty-jestes-moje-imie-i-w-ksztalcie-i-w-przyczynie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ty-jestes-moje-imie-i-w-ksztalcie-i-w-przyczynie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ty-jestes-moje-imie-i-w-ksztalcie-i-w-przyczynie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ty-jestes-moje-imie-i-w-ksztalcie-i-w-przyczynie_Bop18fM.jpg",
    "slug": "baczynski-ty-jestes-moje-imie-i-w-ksztalcie-i-w-przyczynie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ty-jestes-moje-imie-i-w-ksztalcie-i-w-przyczynie_ArYYk5e.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ugory$4214",
    "title": "Ugory",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ugory/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ugory.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ugory/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ugory_4e8OyRq.jpg",
    "slug": "baczynski-ugory",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ugory_6laMuIA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$u niebios rozkwitaja~0cych$4215",
    "title": "U niebios rozkwitających",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-u-niebios-rozkwitajacych/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-u-niebios-rozkwitajacych.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-u-niebios-rozkwitajacych/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-u-niebios-rozkwitajacych_SBBd9Sx.jpg",
    "slug": "baczynski-u-niebios-rozkwitajacych",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-u-niebios-rozkwitajacych_76GUtJm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$warszawa$3844",
    "title": "Warszawa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-warszawa/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-warszawa.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-warszawa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-warszawa_Cr9ibit.jpg",
    "slug": "baczynski-warszawa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-warszawa_hpye4Ks.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wesele poety$4192",
    "title": "Wesele poety",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wesele-poety/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wesele-poety.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wesele-poety/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wesele-poety_ZdEUhMX.jpg",
    "slug": "baczynski-wesele-poety",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wesele-poety_YgbENkF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$westchnienie$4216",
    "title": "Westchnienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-westchnienie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-westchnienie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-westchnienie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-westchnienie_Nb12qhI.jpg",
    "slug": "baczynski-westchnienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-westchnienie_mUmXiNF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wiatr$4217",
    "title": "Wiatr",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wiatr/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wiatr.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wiatr/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wiatr_KZWZGKv.jpg",
    "slug": "baczynski-wiatr",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wiatr_Fcq6K7p.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wieczory$4218",
    "title": "Wieczory",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wieczory/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wieczory.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wieczory/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wieczory_H7bbEhA.jpg",
    "slug": "baczynski-wieczory",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wieczory_Gmh5DQ1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wiersz o cierpieniu$4348",
    "title": "Wiersz o cierpieniu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wiersz-o-cierpieniu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wiersz-o-cierpieniu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wiersz-o-cierpieniu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wiersz-o-cierpieniu_ZirMRCl.jpg",
    "slug": "baczynski-wiersz-o-cierpieniu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wiersz-o-cierpieniu_SEQfa7x.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wigilia$4219",
    "title": "Wigilia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wigilia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wigilia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wigilia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wigilia_4zfB3jM.jpg",
    "slug": "baczynski-wigilia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wigilia_xBbltBE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wina$4220",
    "title": "Wina",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wina/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wina.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wina/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wina_Wlpqook.jpg",
    "slug": "baczynski-wina",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wina_64Mq4uv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wizerunek$4221",
    "title": "Wizerunek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wizerunek/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wizerunek.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wizerunek/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wizerunek_cLJ07N1.jpg",
    "slug": "baczynski-wizerunek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wizerunek_UhXfGX1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ w kaz~1dej przemianie podobna kre~0gowi czasu $4244",
    "title": "[W każdej przemianie podobna kręgowi czasu...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-w-kazdej-przemianie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-w-kazdej-przemianie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-w-kazdej-przemianie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-w-kazdej-przemianie_1zv8kqt.jpg",
    "slug": "baczynski-w-kazdej-przemianie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-w-kazdej-przemianie_yP9c4yX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wro~0ble$4222",
    "title": "Wróble",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wroble/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wroble.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wroble/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wroble_kf7s7HF.jpg",
    "slug": "baczynski-wroble",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wroble_VM0G6Bi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wspomnienie$4223",
    "title": "Wspomnienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wspomnienie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wspomnienie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wspomnienie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wspomnienie_NMPwUAQ.jpg",
    "slug": "baczynski-wspomnienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wspomnienie_VKT6zgl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ w takiej ciszy sl~0yszal~0a jak na godzin stopnie $4196",
    "title": "[W takiej ciszy słyszała, jak na godzin stopnie...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-w-takiej-ciszy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-w-takiej-ciszy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-w-takiej-ciszy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-w-takiej-ciszy_IkMp3VX.jpg",
    "slug": "baczynski-w-takiej-ciszy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-w-takiej-ciszy_s2g863k.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wybo~0r$4224",
    "title": "Wybór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wybor/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wybor.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wybor/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wybor_If7qU6q.jpg",
    "slug": "baczynski-wybor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wybor_gcqgYmQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$wyroki$3845",
    "title": "Wyroki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-wyroki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-wyroki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-wyroki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-wyroki_Tr17iYQ.jpg",
    "slug": "baczynski-wyroki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-wyroki_sIzTLLm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$w z~1alu najczystszym$4225",
    "title": "W żalu najczystszym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-w-zalu-najczystszym/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-w-zalu-najczystszym.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-w-zalu-najczystszym/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-w-zalu-najczystszym_TUgdp4O.jpg",
    "slug": "baczynski-w-zalu-najczystszym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-w-zalu-najczystszym_tphiKya.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$z~1al$4399",
    "title": "Żal",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-zal/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-zal.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-zal/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-zal_EEfAS3V.jpg",
    "slug": "baczynski-zal",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-zal_atI0nVO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$z gl~0owa~0 na karabinie$3846",
    "title": "Z głową na karabinie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-z-glowa-na-karabinie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-z-glowa-na-karabinie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-z-glowa-na-karabinie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-z-glowa-na-karabinie_qymO7CM.jpg",
    "slug": "baczynski-z-glowa-na-karabinie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-z-glowa-na-karabinie_2ZuQorb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ziemia$4349",
    "title": "Ziemia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ziemia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ziemia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ziemia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ziemia_2VQq5Fc.jpg",
    "slug": "baczynski-ziemia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ziemia_O4SqM2A.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ ziemia jak ognia sl~0up $4245",
    "title": "[Ziemia jak ognia słup...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ziemia-jak-ognia-slup/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-ziemia-jak-ognia-slup.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-ziemia-jak-ognia-slup/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-ziemia-jak-ognia-slup_zrKShtQ.jpg",
    "slug": "baczynski-ziemia-jak-ognia-slup",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-ziemia-jak-ognia-slup_heeSCaO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$zjawy$4226",
    "title": "Zjawy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-zjawy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-zjawy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-zjawy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-zjawy_Eh99N28.jpg",
    "slug": "baczynski-zjawy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-zjawy_XpyXLds.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$z lasu$4227",
    "title": "Z lasu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-z-lasu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-z-lasu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-z-lasu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-z-lasu_VPWfqMW.jpg",
    "slug": "baczynski-z-lasu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-z-lasu_fvqwviw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$z nocy$4406",
    "title": "Z nocy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-z-nocy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-z-nocy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-z-nocy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-z-nocy_S2Soh5s.jpg",
    "slug": "baczynski-z-nocy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-z-nocy_5CRQa9d.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$z szopka~0$3847",
    "title": "Z szopką",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-z-szopka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-z-szopka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-z-szopka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-z-szopka_yXivZbh.jpg",
    "slug": "baczynski-z-szopka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-z-szopka_U8QPUN1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$z wiatrem$4228",
    "title": "Z wiatrem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-z-wiatrem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-z-wiatrem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-z-wiatrem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-z-wiatrem_ppiqDkV.jpg",
    "slug": "baczynski-z-wiatrem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-z-wiatrem_wTNabBG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$zwycie~0zcy$4350",
    "title": "Zwycięzcy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-zwyciezcy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-zwyciezcy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-zwyciezcy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-zwyciezcy_UTCi2ob.jpg",
    "slug": "baczynski-zwyciezcy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-zwyciezcy_XC52xpM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baczyn~0ski krzysztof kamil$ z~1yjemy na dnie cial~0a $3851",
    "title": "[Żyjemy na dnie ciała...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-zyjemy-na-dnie-ciala/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krzysztof Kamil Baczyński",
    "cover": "book/cover/baczynski-zyjemy-na-dnie-ciala.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baczynski-zyjemy-na-dnie-ciala/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baczynski-zyjemy-na-dnie-ciala_KgBADFV.jpg",
    "slug": "baczynski-zyjemy-na-dnie-ciala",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baczynski-zyjemy-na-dnie-ciala_nwnk7V6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "bel~0za wl~0adysl~0aw$bajeczka wste~0pna$5025",
    "title": "Bajeczka wstępna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajeczka-wstepna/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Władysław Bełza",
    "cover": "book/cover/bajeczka-wstepna.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajeczka-wstepna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajeczka-wstepna_AZ9adFp.jpg",
    "slug": "bajeczka-wstepna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajeczka-wstepna_fD7fCf0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "konopnicka maria$bajka o s~0wierszczu$5007",
    "title": "Bajka o świerszczu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajka-o-swierszczu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Maria Konopnicka",
    "cover": "book/cover/bajka-o-swierszczu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajka-o-swierszczu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajka-o-swierszczu_enVRUtG.jpg",
    "slug": "bajka-o-swierszczu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajka-o-swierszczu_HLEwTwB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "jachowicz stanisl~0aw$bajki i powiastki$5188",
    "title": "Bajki i powiastki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-powiastki/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Stanisław Jachowicz, Józef Ignacy Kraszewski",
    "cover": "book/cover/bajki-i-powiastki.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-powiastki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-powiastki_DOHd1Hr.jpg",
    "slug": "bajki-i-powiastki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-powiastki_h2jUXyt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$bajki i przypowies~0ci$1237",
    "title": "Bajki i przypowieści",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-przypowiesci/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-i-przypowiesci.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-przypowiesci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-przypowiesci_unDYpO9.jpg",
    "slug": "bajki-i-przypowiesci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-przypowiesci_1kyOKpK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$dwa z~1o~0l~0wie$1277",
    "title": "Dwa żółwie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie_K69MOP5.jpg",
    "slug": "bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie_H93x1Uf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$kulawy i s~0lepy$1331",
    "title": "Kulawy i ślepy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy_o3aAUMU.jpg",
    "slug": "bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy_QBU4KUf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$lew i zwierze~0ta$1265",
    "title": "Lew i zwierzęta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta_1moeDia.jpg",
    "slug": "bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta_4WLcrrQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$bajki nowe$1333",
    "title": "Bajki nowe",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-nowe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-nowe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-nowe/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-nowe_04CGbBs.jpg",
    "slug": "bajki-nowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-nowe_j7w1CXQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$ba~0k i pil~0ka$1572",
    "title": "Bąk i piłka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bak-i-pilka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/bak-i-pilka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bak-i-pilka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bak-i-pilka_5W0is0d.jpg",
    "slug": "bak-i-pilka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bak-i-pilka_UyL6Ijr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$ballada z tamtej strony tomik $5462",
    "title": "Ballada z tamtej strony (tomik)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony_IuusUeM.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony_aE2Yv33.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$ballada z tamtej strony$1671",
    "title": "Ballada z tamtej strony",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony_iPWJSuU.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony_ebQEefx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$bez nut$1896",
    "title": "Bez nut",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-bez-nut/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-bez-nut.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-bez-nut/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-bez-nut_kPPt2is.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-bez-nut",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-bez-nut_pmJEibF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$ ballada z tamtej strony dedykacja $5461",
    "title": "[ballada z tamtej strony - Dedykacja]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-dedykacja/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-dedykacja.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-dedykacja/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-dedykacja_lauWfho.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-dedykacja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-dedykacja_YZAlxqu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$deszcz w concarneau$1655",
    "title": "Deszcz w Concarneau",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-deszcz-w-concarneau/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-deszcz-w-concarneau.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-deszcz-w-concarneau/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-deszcz-w-concarneau_GJYewLZ.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-deszcz-w-concarneau",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-deszcz-w-concarneau_YFjEByx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$elegia niemocy$1672",
    "title": "Elegia niemocy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-elegia-niemocy/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-elegia-niemocy.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-elegia-niemocy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-elegia-niemocy_XDCLykS.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-elegia-niemocy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-elegia-niemocy_Z0aKUif.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$elegia us~0pienia$1673",
    "title": "Elegia uśpienia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-elegia-uspienia/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-elegia-uspienia.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-elegia-uspienia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-elegia-uspienia_zxU8y8Y.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-elegia-uspienia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-elegia-uspienia_xpgok72.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$elegia z~1alu$1674",
    "title": "Elegia żalu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-elegia-zalu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-elegia-zalu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-elegia-zalu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-elegia-zalu_LllBjRi.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-elegia-zalu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-elegia-zalu_EHa3vnR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$erotyk$1656",
    "title": "Erotyk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-erotyk/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-erotyk.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-erotyk/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-erotyk_WyWb0e3.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-erotyk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-erotyk_ZUlOWrn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$imieniny$1657",
    "title": "Imieniny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-imieniny/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-imieniny.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-imieniny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-imieniny_BpJQNhZ.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-imieniny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-imieniny_tRAjZkz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$lato na wol~0yniu$1658",
    "title": "Lato na Wołyniu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-lato-na-wolyniu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-lato-na-wolyniu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-lato-na-wolyniu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-lato-na-wolyniu_uWkJSeg.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-lato-na-wolyniu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-lato-na-wolyniu_H7LcOJJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$melancholia$1659",
    "title": "Melancholia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-melancholia/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-melancholia.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-melancholia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-melancholia_vW89BL0.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-melancholia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-melancholia_xP1NjJG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$o matce$1660",
    "title": "O matce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-o-matce/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-o-matce.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-o-matce/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-o-matce_CPrmwz0.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-o-matce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-o-matce_NjnnacB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$pamie~0ci zniknionego$1661",
    "title": "Pamięci zniknionego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-pamieci-zniknionego/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-pamieci-zniknionego.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-pamieci-zniknionego/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pamieci-zniknionego_wydURID.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-pamieci-zniknionego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pamieci-zniknionego_73ptbiE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$pies~0n~0$1718",
    "title": "Pieśń",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-piesn/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-piesn.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-piesn/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-piesn_s2vIhCh.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-piesn",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-piesn_x2VEUyu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$pil~0sudski$5463",
    "title": "Piłsudski",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-pilsudski/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-pilsudski.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-pilsudski/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pilsudski_6M7h4rZ.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-pilsudski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pilsudski_0Eowzu8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$pod popiol~0em$1675",
    "title": "Pod popiołem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-pod-popiolem/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-pod-popiolem.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-pod-popiolem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pod-popiolem_bqSXonl.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-pod-popiolem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pod-popiolem_vBYbuLD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$pontorson$1632",
    "title": "Pontorson",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-pontorson/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-pontorson.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-pontorson/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pontorson_N2BhTHI.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-pontorson",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-pontorson_t6bAOgG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$preludium$1663",
    "title": "Preludium",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-preludium/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-preludium.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-preludium/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-preludium_R6Pv2rO.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-preludium",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-preludium_1CSSA1b.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$przeczucia$1664",
    "title": "Przeczucia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-przeczucia/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-przeczucia.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-przeczucia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-przeczucia_Tq4PVxc.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-przeczucia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-przeczucia_tpIcbpY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$przez kresy$1665",
    "title": "Przez kresy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-przez-kresy/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-przez-kresy.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-przez-kresy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-przez-kresy_b3SeJ5l.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-przez-kresy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-przez-kresy_K8U3jCV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$sam$1666",
    "title": "Sam",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-sam/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-sam.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-sam/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-sam_mS0H9TT.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-sam",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-sam_SQpQk1s.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$samobo~0jstwo$1667",
    "title": "Samobójstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-samobojstwo/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-samobojstwo.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-samobojstwo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-samobojstwo_SSwRYC4.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-samobojstwo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-samobojstwo_cICfHQ8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$wie~0zienie$1668",
    "title": "Więzienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie_bPS8Rqq.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-wiezienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie_BuVKBhV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$w pejzaz~1u$1669",
    "title": "W pejzażu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-w-pejzazu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-w-pejzazu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-w-pejzazu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-w-pejzazu_xfs8vTE.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-w-pejzazu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-w-pejzazu_U94uOOV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$zdrada$1670",
    "title": "Zdrada",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-zdrada/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-zdrada.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-zdrada/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-zdrada_8TXuHwl.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-zdrada",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-zdrada_Htw4DiV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$ballady i romanse$291",
    "title": "Ballady i romanse",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse_RNxFxSC.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse_VAKJ9O5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$lilje$1595",
    "title": "Lilje",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-lilje/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-lilje.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-lilje/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-lilje_GrEhwbK.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-lilje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-lilje_1oq8ymA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$pani twardowska$1596",
    "title": "Pani Twardowska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-pani-twardowska/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-pani-twardowska.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-pani-twardowska/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-pani-twardowska_Ld3dJyD.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-pani-twardowska",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-pani-twardowska_QlLvmOo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$powro~0t taty$1597",
    "title": "Powrót taty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-powrot-taty/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-powrot-taty.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-powrot-taty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-powrot-taty_mSyr2VN.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-powrot-taty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-powrot-taty_NoDIfSY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$re~0kawiczka$112",
    "title": "Rękawiczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-rekawiczka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-rekawiczka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-rekawiczka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-rekawiczka_VKIHcoR.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-rekawiczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-rekawiczka_igXe37m.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$romantycznos~0c~0$1598",
    "title": "Romantyczność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-romantycznosc/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-romantycznosc.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-romantycznosc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-romantycznosc_AtS6KLk.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-romantycznosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-romantycznosc_V2D2I8E.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$rybka$241",
    "title": "Rybka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-rybka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-rybka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-rybka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-rybka_QNuHvz8.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-rybka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-rybka_VGbZPgs.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$s~0witez~0$194",
    "title": "Świteź",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-switez.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-switez/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-switez_VE4iULT.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-switez",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-switez_0IhVDii.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$s~0witezianka$146",
    "title": "Świtezianka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-switezianka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-switezianka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-switezianka_gdznNIF.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-switezianka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-switezianka_zpEcWB4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$balladyna$1724",
    "title": "Balladyna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/balladyna.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balladyna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balladyna_2gsXif7.jpg",
    "slug": "balladyna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balladyna_9Fhw9vi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$granatka$3620",
    "title": "Granatka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-granatka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-granatka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-granatka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-granatka_LYp42vO.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-granatka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-granatka_kZupBGY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$bank nucingena$2597",
    "title": "Bank Nucingena",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena_EncVixd.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena_Qr3PDxM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$co~0rka ewy$2932",
    "title": "Córka Ewy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy_YEcelbv.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-corka-ewy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy_cAYitOJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$eugenia grandet$2596",
    "title": "Eugenia Grandet",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet_wWQ5EkI.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet_ZkKce5a.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$facino cane$3619",
    "title": "Facino Cane",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-facino-cane/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-facino-cane.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-facino-cane/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-facino-cane_FaqyqTd.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-facino-cane",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-facino-cane_qeEB6TK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$gobseck$2598",
    "title": "Gobseck",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-gobseck/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-gobseck.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-gobseck/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-gobseck_hLliEdn.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-gobseck",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-gobseck_tfsprFo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$jaszczur$2606",
    "title": "Jaszczur",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-jaszczur/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-jaszczur.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-jaszczur/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-jaszczur_Zl4yT3H.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-jaszczur",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-jaszczur_bj8voo1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$kobieta porzucona$2585",
    "title": "Kobieta porzucona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona_WBx3juA.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona_bPajqr8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$kobieta trzydziestoletnia$2599",
    "title": "Kobieta trzydziestoletnia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia_mk2EL4A.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia_bkPv14F.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$kuratela$3130",
    "title": "Kuratela",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-kuratela/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-kuratela.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-kuratela/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-kuratela_R7LUc4Q.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-kuratela",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-kuratela_y6tAcqk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$mal~0e niedole poz~1ycia mal~0z~1en~0skiego$2842",
    "title": "Małe niedole pożycia małżeńskiego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Esej",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego_e7I3EA1.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego_5VTKDq4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$msza ateusza$3621",
    "title": "Msza ateusza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-msza-ateusza/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-msza-ateusza.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-msza-ateusza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-msza-ateusza_5Ee9M9r.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-msza-ateusza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-msza-ateusza_MOjaQTK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$muza z zas~0cianka$2634",
    "title": "Muza z zaścianka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka_0uFhISH.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka_8xDXVGL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$pierwsze kroki$6465",
    "title": "Pierwsze kroki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-pierwsze-kroki/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-pierwsze-kroki.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-pierwsze-kroki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-pierwsze-kroki_lkE1Elk.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-pierwsze-kroki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-pierwsze-kroki_oy8H2mF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$cierpienia wynalazcy$6732",
    "title": "Cierpienia wynalazcy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-cierpienia-wynalazcy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-cierpienia-wynalazcy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-cierpienia-wynalazcy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-cierpienia-wynalazcy_CMwtbRL.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-cierpienia-wynalazcy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-cierpienia-wynalazcy_VTQlxwO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$ dwaj poeci$6733",
    "title": " Dwaj poeci",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-dwaj-poeci/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-dwaj-poeci.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-dwaj-poeci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-dwaj-poeci_9QzhGKI.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-dwaj-poeci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-dwaj-poeci_LZsK9W2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$ wielki czl~0owiek z prowincji w paryz~1u$6734",
    "title": " Wielki człowiek z prowincji w Paryżu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-wielki-czlowiek-z-prowincji/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-wielki-czlowiek-z-prowincji.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-wielki-czlowiek-z-prowincji/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-wielki-czlowiek-z-prowincji_OMIq91l.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-wielki-czlowiek-z-prowincji",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-stracone-zludzenia-wielki-czlowiek-z-prowincji_tnFSmmu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$lekarz wiejski$4271",
    "title": "Lekarz wiejski",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-lekarz-wiejski/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-lekarz-wiejski.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-lekarz-wiejski/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-lekarz-wiejski_hJYliGZ.jpg",
    "slug": "balzac-lekarz-wiejski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-lekarz-wiejski_qfCqdJP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$proboszcz z tours$3371",
    "title": "Proboszcz z Tours",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-proboszcz-z-tours/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-proboszcz-z-tours.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-proboszcz-z-tours/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-proboszcz-z-tours_PrqnUPj.jpg",
    "slug": "balzac-proboszcz-z-tours",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-proboszcz-z-tours_pBCfw1C.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$stracone zl~0udzenia$6735",
    "title": "Stracone złudzenia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-stracone-zludzenia/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-stracone-zludzenia.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-stracone-zludzenia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-stracone-zludzenia_9BG96fX.jpg",
    "slug": "balzac-stracone-zludzenia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-stracone-zludzenia_kjfixj0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "banville the~0odore de$ snycerzu szukaj bacznie $2701",
    "title": "[Snycerzu, szukaj bacznie...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/banville-snycerzu-szukaj-bacznie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Théodore de Banville",
    "cover": "book/cover/banville-snycerzu-szukaj-bacznie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm, Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/banville-snycerzu-szukaj-bacznie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/banville-snycerzu-szukaj-bacznie_gfC0oNR.jpg",
    "slug": "banville-snycerzu-szukaj-bacznie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/banville-snycerzu-szukaj-bacznie_1ZvTwyZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$baran dany na ofiare~0$1337",
    "title": "Baran dany na ofiarę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baran-dany-na-ofiare/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/baran-dany-na-ofiare.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baran-dany-na-ofiare/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baran-dany-na-ofiare_4BYJgQh.jpg",
    "slug": "baran-dany-na-ofiare",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baran-dany-na-ofiare_ab0zBBz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$baranki moje $1110",
    "title": "Baranki moje...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baranki-moje/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/baranki-moje.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baranki-moje/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baranki-moje_iHJfRyB.jpg",
    "slug": "baranki-moje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baranki-moje_QMGPynD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$co~0rce$5530",
    "title": "Córce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-corce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-corce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-corce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-corce_5Orgr64.jpg",
    "slug": "bargielska-corce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-corce_hEBd5CA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$dl~0ugie czerwone s~0wiatl~0o$6800",
    "title": "Długie czerwone światło",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-dlugie-czerwone-swiatlo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-dlugie-czerwone-swiatlo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-dlugie-czerwone-swiatlo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-dlugie-czerwone-swiatlo_HDMj7V7.jpg",
    "slug": "bargielska-dlugie-czerwone-swiatlo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-dlugie-czerwone-swiatlo_zMcwjbz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$dropsette$5531",
    "title": "Dropsette",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-dropsette/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-dropsette.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-dropsette/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-dropsette_WWLS0Oy.jpg",
    "slug": "bargielska-dropsette",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-dropsette_NVevJec.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$dwa fiaty$6404",
    "title": "Dwa fiaty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-dwa-fiaty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-dwa-fiaty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-dwa-fiaty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-dwa-fiaty_utK3aar.jpg",
    "slug": "bargielska-dwa-fiaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-dwa-fiaty_beW8vvj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$dwa fiaty$5532",
    "title": "Dwa fiaty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty_FjMh8iv.jpg",
    "slug": "bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty_yn7OZqe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$dzisiaj w amfiteatrze wyste~0puje morze$5533",
    "title": "Dzisiaj w amfiteatrze występuje morze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-dzisiaj-w-amfiteatrze-wystepuje-morze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-dzisiaj-w-amfiteatrze-wystepuje-morze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-dzisiaj-w-amfiteatrze-wystepuje-morze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-dzisiaj-w-amfiteatrze-wystepuje-morze_NpzHduz.jpg",
    "slug": "bargielska-dzisiaj-w-amfiteatrze-wystepuje-morze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-dzisiaj-w-amfiteatrze-wystepuje-morze_W9eet5V.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$gdzie w warszawie pl~0atki ro~0z~1 i kolorowe mal~0e pio~0rka$5534",
    "title": "Gdzie w Warszawie płatki róż i kolorowe małe piórka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-gdzie-w-warszawie-platki-roz-i-kolorowe-male-piorka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-gdzie-w-warszawie-platki-roz-i-kolorowe-male-piorka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-gdzie-w-warszawie-platki-roz-i-kolorowe-male-piorka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-gdzie-w-warszawie-platki-roz-i-kolorowe-male-piorka_rb50YtY.jpg",
    "slug": "bargielska-gdzie-w-warszawie-platki-roz-i-kolorowe-male-piorka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-gdzie-w-warszawie-platki-roz-i-kolorowe-male-piorka_kRwnmXF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$gringo$5535",
    "title": "Gringo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-gringo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-gringo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-gringo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-gringo_nl7B11H.jpg",
    "slug": "bargielska-gringo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-gringo_RE8BBJt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$i konie i ptaki$5536",
    "title": "I konie, i ptaki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-i-konie-i-ptaki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-i-konie-i-ptaki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-i-konie-i-ptaki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-i-konie-i-ptaki_wnFs2zl.jpg",
    "slug": "bargielska-i-konie-i-ptaki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-i-konie-i-ptaki_4Txml13.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$irysowe drzewo$5537",
    "title": "Irysowe drzewo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-irysowe-drzewo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-irysowe-drzewo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-irysowe-drzewo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-irysowe-drzewo_DrBuQaV.jpg",
    "slug": "bargielska-irysowe-drzewo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-irysowe-drzewo_u93KdP6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$jednym sl~0owem$5538",
    "title": "Jednym słowem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-jednym-slowem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-jednym-slowem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-jednym-slowem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-jednym-slowem_NLyAkYh.jpg",
    "slug": "bargielska-jednym-slowem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-jednym-slowem_yHhcc2R.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$kobieca choroba$5539",
    "title": "Kobieca choroba",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-kobieca-choroba/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-kobieca-choroba.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-kobieca-choroba/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-kobieca-choroba_npS1K8X.jpg",
    "slug": "bargielska-kobieca-choroba",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-kobieca-choroba_l6XnoBm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$kukanie$5540",
    "title": "Kukanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-kukanie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-kukanie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-kukanie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-kukanie_rclDzp6.jpg",
    "slug": "bargielska-kukanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-kukanie_LLzzRRG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$let s kohelet$5541",
    "title": "Let's kohelet",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-lets-kohelet/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-lets-kohelet.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-lets-kohelet/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-lets-kohelet_QM5wVqw.jpg",
    "slug": "bargielska-lets-kohelet",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-lets-kohelet_lfEJEpN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$mie~0dzyczasie$5542",
    "title": "Międzyczasie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-miedzyczasie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-miedzyczasie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-miedzyczasie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-miedzyczasie_xOKgCMG.jpg",
    "slug": "bargielska-miedzyczasie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-miedzyczasie_4qdQPaY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$minimidrasz o chl~0opcu i s~0rubce$5543",
    "title": "Minimidrasz o chłopcu i śrubce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-minimidrasz-o-chlopcu-i-srubcee/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-minimidrasz-o-chlopcu-i-srubcee.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-minimidrasz-o-chlopcu-i-srubcee/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-minimidrasz-o-chlopcu-i-srubcee_9AikMw4.jpg",
    "slug": "bargielska-minimidrasz-o-chlopcu-i-srubcee",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-minimidrasz-o-chlopcu-i-srubcee_ffaBPqR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$mirabelki$5544",
    "title": "Mirabelki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-mirabelki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-mirabelki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-mirabelki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-mirabelki_HJCAtFY.jpg",
    "slug": "bargielska-mirabelki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-mirabelki_Xlvq8xk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$najsl~0ynniejsze fotografie$5546",
    "title": "Najsłynniejsze fotografie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-najslynniejsze-fotografie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-najslynniejsze-fotografie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-najslynniejsze-fotografie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-najslynniejsze-fotografie_pcPnWlX.jpg",
    "slug": "bargielska-najslynniejsze-fotografie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-najslynniejsze-fotografie_tAtUhbC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$na pasku$5545",
    "title": "Na pasku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-na-pasku/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-na-pasku.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-na-pasku/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-na-pasku_Ml4w61b.jpg",
    "slug": "bargielska-na-pasku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-na-pasku_kb415pR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$onyks$5547",
    "title": "Onyks",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-onyks/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-onyks.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-onyks/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-onyks_pavdMYo.jpg",
    "slug": "bargielska-onyks",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-onyks_1w0BKlu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$pie~0kna ml~0ynarka$5548",
    "title": "Piękna młynarka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-piekna-mlynarka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-piekna-mlynarka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-piekna-mlynarka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-piekna-mlynarka_5omkBd2.jpg",
    "slug": "bargielska-piekna-mlynarka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-piekna-mlynarka_mbu3Z39.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$pies~0n~0 szkrabisty$5549",
    "title": "Pieśń szkrabisty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-piesn-szkrabisty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-piesn-szkrabisty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-piesn-szkrabisty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-piesn-szkrabisty_4HHCidg.jpg",
    "slug": "bargielska-piesn-szkrabisty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-piesn-szkrabisty_rRzxdg4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$pinktronic$5550",
    "title": "Pinktronic",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-pinktronic/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-pinktronic.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-pinktronic/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-pinktronic_hHXtc0E.jpg",
    "slug": "bargielska-pinktronic",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-pinktronic_gnoijx9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$pole bawel~0ny$5552",
    "title": "Pole bawełny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-pole-bawelny/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-pole-bawelny.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-pole-bawelny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-pole-bawelny_XkNRVRC.jpg",
    "slug": "bargielska-pole-bawelny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-pole-bawelny_r0SJ4no.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$projekt wymiany ramek we wszystkich obrazkach$5553",
    "title": "Projekt wymiany ramek we wszystkich obrazkach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-projekt-wymiany-ramek-we-wszystkich-obrazkach/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-projekt-wymiany-ramek-we-wszystkich-obrazkach.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-projekt-wymiany-ramek-we-wszystkich-obrazkach/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-projekt-wymiany-ramek-we-wszystkich-obrazkach_qhGVD2b.jpg",
    "slug": "bargielska-projekt-wymiany-ramek-we-wszystkich-obrazkach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-projekt-wymiany-ramek-we-wszystkich-obrazkach_9bJPw3x.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$przekl~0ad$5554",
    "title": "Przekład",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-przeklad/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-przeklad.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-przeklad/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-przeklad_qqLlM7H.jpg",
    "slug": "bargielska-przeklad",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-przeklad_9KMxhrq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$przygoda$5555",
    "title": "Przygoda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-przygoda/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-przygoda.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-przygoda/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-przygoda_W9r4csx.jpg",
    "slug": "bargielska-przygoda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-przygoda_Vz3JiIS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$psalmismo$5551",
    "title": "Psalmismo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-psalmismo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-psalmismo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-psalmismo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-psalmismo_O7p75os.jpg",
    "slug": "bargielska-psalmismo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-psalmismo_u4XTWbq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$radyjko$5556",
    "title": "Radyjko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-radyjko/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-radyjko.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-radyjko/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-radyjko_zjHAOLR.jpg",
    "slug": "bargielska-radyjko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-radyjko_jc7p7ah.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$roma$5557",
    "title": "Roma",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-roma/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-roma.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-roma/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-roma_g6FWiPK.jpg",
    "slug": "bargielska-roma",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-roma_VR89QWI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$strzela strzela a jest motylem$5558",
    "title": "Strzela, strzela, a jest motylem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem_CEcsYW7.jpg",
    "slug": "bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem_8ZSlLFz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$transfer$6805",
    "title": "Transfer",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-transfer/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-transfer.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-transfer/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-transfer_uKrglmF.jpg",
    "slug": "bargielska-transfer",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-transfer_JPi6rwJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$wia~0zka$5560",
    "title": "Wiązka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-wiazka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-wiazka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-wiazka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-wiazka_f3a1Dyu.jpg",
    "slug": "bargielska-wiazka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-wiazka_y08noX0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$w przedpokoju$5559",
    "title": "W przedpokoju",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-w-przedpokoju/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-w-przedpokoju.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-w-przedpokoju/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-w-przedpokoju_7nydoXn.jpg",
    "slug": "bargielska-w-przedpokoju",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-w-przedpokoju_Ix3z6bq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$wyspa na zagie~0ciu fal$5561",
    "title": "Wyspa na zagięciu fal",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-wyspa-na-zagieciu-fal/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-wyspa-na-zagieciu-fal.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-wyspa-na-zagieciu-fal/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-wyspa-na-zagieciu-fal_c63Oxz3.jpg",
    "slug": "bargielska-wyspa-na-zagieciu-fal",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-wyspa-na-zagieciu-fal_zGVz03F.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$zebra$5562",
    "title": "Zebra",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-zebra/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-zebra.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-zebra/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-zebra_eJmjyDc.jpg",
    "slug": "bargielska-zebra",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-zebra_xgmwywN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "maupassant guy de$baronowa$4868",
    "title": "Baronowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baronowa/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Guy de Maupassant",
    "cover": "book/cover/baronowa.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baronowa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baronowa_XtN3zij.jpg",
    "slug": "baronowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baronowa_N6BjWQu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sienkiewicz henryk$bartek zwycie~0zca$1093",
    "title": "Bartek zwycięzca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bartek-zwyciezca/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Henryk Sienkiewicz",
    "cover": "book/cover/bartek-zwyciezca.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bartek-zwyciezca/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bartek-zwyciezca_za5BD62.jpg",
    "slug": "bartek-zwyciezca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bartek-zwyciezca_fMEGOTw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "skal~0kowski marceli$ bartoszu bartoszu $2812",
    "title": "[Bartoszu, Bartoszu...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bartoszu-bartoszu/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Marceli Skałkowski",
    "cover": "book/cover/bartoszu-bartoszu.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bartoszu-bartoszu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bartoszu-bartoszu_JdHtjUd.jpg",
    "slug": "bartoszu-bartoszu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bartoszu-bartoszu_C17TFVZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bataille henry$wieczory$2698",
    "title": "Wieczory",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bataille-wieczory/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Henry Bataille",
    "cover": "book/cover/bataille-wieczory.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bataille-wieczory/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bataille-wieczory_jnL4hqr.jpg",
    "slug": "bataille-wieczory",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bataille-wieczory_GFmbZH7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baudelaire charles$kwiaty zl~0a$5465",
    "title": "Kwiaty zła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baudelaire-kwiaty-zla/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Charles Baudelaire",
    "cover": "book/cover/baudelaire-kwiaty-zla.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baudelaire-kwiaty-zla/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baudelaire-kwiaty-zla_tuo2BmI.jpg",
    "slug": "baudelaire-kwiaty-zla",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baudelaire-kwiaty-zla_0yd8k0v.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "baudelaire charles$zwierciadl~0o$2610",
    "title": "Zwierciadło",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baudelaire-zwierciadlo/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Charles Baudelaire",
    "cover": "book/cover/baudelaire-zwierciadlo.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baudelaire-zwierciadlo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baudelaire-zwierciadlo_XuWXRRO.jpg",
    "slug": "baudelaire-zwierciadlo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baudelaire-zwierciadlo_UnuFkfm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$beczka amontillada$1704",
    "title": "Beczka Amontillada",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beczka-amontillada/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/beczka-amontillada.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beczka-amontillada/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beczka-amontillada_jMqdLQs.jpg",
    "slug": "beczka-amontillada",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beczka-amontillada_4e8yh9k.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "norwid cyprian kamil$bema pamie~0ci z~1al~0obny rapsod$1619",
    "title": "Bema pamięci żałobny rapsod",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bema-pamieci-zalobny-rapsod/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Cyprian Kamil Norwid",
    "cover": "book/cover/bema-pamieci-zalobny-rapsod.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bema-pamieci-zalobny-rapsod/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bema-pamieci-zalobny-rapsod_f81JI8w.jpg",
    "slug": "bema-pamieci-zalobny-rapsod",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bema-pamieci-zalobny-rapsod_mCIix4L.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$beniowski$2194",
    "title": "Beniowski",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beniowski/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/beniowski.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beniowski/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat dygresyjny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beniowski_dx9ok8i.jpg",
    "slug": "beniowski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beniowski_0Gbh1FT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$beniowski dalsze pies~0ni$2193",
    "title": "Beniowski. Dalsze pieśni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beniowski-dalsze-piesni/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/beniowski-dalsze-piesni.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beniowski-dalsze-piesni/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Poemat dygresyjny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beniowski-dalsze-piesni_8bDPia7.jpg",
    "slug": "beniowski-dalsze-piesni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beniowski-dalsze-piesni_7MZWfyb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$beniowski pie~0c~0 pierwszych pies~0ni$2190",
    "title": "Beniowski. Pięć pierwszych pieśni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beniowski-piec-pierwszych-piesni/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/beniowski-piec-pierwszych-piesni.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beniowski-piec-pierwszych-piesni/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Poemat dygresyjny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beniowski-piec-pierwszych-piesni_Bw8MYh9.jpg",
    "slug": "beniowski-piec-pierwszych-piesni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beniowski-piec-pierwszych-piesni_Bnk5Smj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$berenice$1766",
    "title": "Berenice",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/berenice/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/berenice.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/berenice/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/berenice_bs81Pfd.jpg",
    "slug": "berenice",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/berenice_h9ICIjz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "berent wacl~0aw$ozimina$3506",
    "title": "Ozimina",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/berent-ozimina/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Wacław Berent",
    "cover": "book/cover/berent-ozimina.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/berent-ozimina/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/berent-ozimina_CQPuxb4.jpg",
    "slug": "berent-ozimina",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/berent-ozimina_0y9YVFp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "berent wacl~0aw$pro~0chno$6718",
    "title": "Próchno",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/berent-prochno/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Wacław Berent",
    "cover": "book/cover/berent-prochno.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/berent-prochno/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/berent-prochno_6Jt2iN2.jpg",
    "slug": "berent-prochno",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/berent-prochno_KTODiXq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy pisarzom burczy w brzuchu $6971",
    "title": "Czy pisarzom burczy w brzuchu?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu_I5Li4yS.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu_pTwrIC9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$ do czytelnika $6976",
    "title": "[Do czytelnika]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-do-czytelnika/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-do-czytelnika.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-do-czytelnika/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-do-czytelnika_4P5oqpW.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-do-czytelnika",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-do-czytelnika_huVy1Ge.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy pisarzom burczy w brzuchu $6983",
    "title": "Czy pisarzom burczy w brzuchu?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-tom/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-tom.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-tom/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-tom_8dAks4q.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-tom",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu-tom_0xBsk7h.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$co pan lubi jes~0c~0 $6982",
    "title": "Co pan lubi jeść?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-lubi-jesc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-lubi-jesc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-lubi-jesc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-lubi-jesc_LFt0m4Q.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-lubi-jesc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-lubi-jesc_Iewd1c7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$co pan robi gdy pana dzieci sa~0 niegrzeczne $6961",
    "title": "Co pan robi, gdy pana dzieci są niegrzeczne?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-robi-kiedy-pana-dzieci-sa-niegrzeczne/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-robi-kiedy-pana-dzieci-sa-niegrzeczne.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-robi-kiedy-pana-dzieci-sa-niegrzeczne/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-robi-kiedy-pana-dzieci-sa-niegrzeczne_DbhgyDI.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-robi-kiedy-pana-dzieci-sa-niegrzeczne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-co-pan-robi-kiedy-pana-dzieci-sa-niegrzeczne_rxYIjaX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy jest pan bogaty $6962",
    "title": "Czy jest pan bogaty?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-jest-pan-bogaty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-jest-pan-bogaty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-jest-pan-bogaty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-jest-pan-bogaty_1WYYZwk.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-jest-pan-bogaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-jest-pan-bogaty_sAjczgc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy kiedys~0 musial~0 pan cos~0 zmienic~0 w swojej ksia~0z~1ce $6963",
    "title": "Czy kiedyś musiał pan coś zmienić w swojej książce?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce_2dyAmEo.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce_ZW0blHI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy lubil~0 pan chodzic~0 do szkol~0y $6964",
    "title": "Czy lubił pan chodzić do szkoły?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubil-pan-chodzic-do-szkoly/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubil-pan-chodzic-do-szkoly.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubil-pan-chodzic-do-szkoly/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubil-pan-chodzic-do-szkoly_tFrboW1.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubil-pan-chodzic-do-szkoly",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubil-pan-chodzic-do-szkoly_WR7Ec4x.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy pan lubi dzieci $6965",
    "title": "Czy pan lubi dzieci?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubi-pan-dzieci/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubi-pan-dzieci.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubi-pan-dzieci/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubi-pan-dzieci_QorsXZq.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubi-pan-dzieci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-lubi-pan-dzieci_OOykCVe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy ma pan jakies~0 zwierze~0 $6966",
    "title": "Czy ma pan jakieś zwierzę?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-ma-pan-jakies-zwierze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-ma-pan-jakies-zwierze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-ma-pan-jakies-zwierze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-ma-pan-jakies-zwierze_SBHz7lb.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-ma-pan-jakies-zwierze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-ma-pan-jakies-zwierze_sPHL3lA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy mial~0 pan kiedys~0 niebezpieczna~0 przygode~0 $6967",
    "title": "Czy miał pan kiedyś niebezpieczną przygodę?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-mial-pan-kiedys-niebezpieczna-przygode/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-mial-pan-kiedys-niebezpieczna-przygode.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-mial-pan-kiedys-niebezpieczna-przygode/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-mial-pan-kiedys-niebezpieczna-przygode_sHDxh7Q.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-mial-pan-kiedys-niebezpieczna-przygode",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-mial-pan-kiedys-niebezpieczna-przygode_SY9GFpT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy pana dzieci pomagaja~0 panu w pisaniu ksia~0z~1ek $6968",
    "title": "Czy pana dzieci pomagają panu w pisaniu książek?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pana-dzieci-pomagaja-panu-w-pisaniu-ksiazek/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pana-dzieci-pomagaja-panu-w-pisaniu-ksiazek.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pana-dzieci-pomagaja-panu-w-pisaniu-ksiazek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pana-dzieci-pomagaja-panu-w-pisaniu-ksiazek_0PYleGL.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-pana-dzieci-pomagaja-panu-w-pisaniu-ksiazek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pana-dzieci-pomagaja-panu-w-pisaniu-ksiazek_Gx3qvaI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy pan sie~0 dobrze uczyl~0 $6969",
    "title": "Czy pan się dobrze uczył?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pan-sie-dobrze-uczyl/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pan-sie-dobrze-uczyl.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pan-sie-dobrze-uczyl/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pan-sie-dobrze-uczyl_3kGF8Iw.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-pan-sie-dobrze-uczyl",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pan-sie-dobrze-uczyl_FKUGt1l.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy pisanie jest u pana rodzinne $6970",
    "title": "Czy pisanie jest u pana rodzinne?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisanie-jest-u-pana-rodzinne/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisanie-jest-u-pana-rodzinne.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisanie-jest-u-pana-rodzinne/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisanie-jest-u-pana-rodzinne_oiZ9mZZ.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisanie-jest-u-pana-rodzinne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisanie-jest-u-pana-rodzinne_9nLPWep.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy pisze pan dl~0ugopisem czy na komputerze $6972",
    "title": "Czy pisze pan długopisem czy na komputerze?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisze-pan-dlugopisem-czy-na-komputerze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisze-pan-dlugopisem-czy-na-komputerze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisze-pan-dlugopisem-czy-na-komputerze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisze-pan-dlugopisem-czy-na-komputerze_08kuaY5.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisze-pan-dlugopisem-czy-na-komputerze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-pisze-pan-dlugopisem-czy-na-komputerze_A9TCk6H.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy trudno jest byc~0 pisarzem $6973",
    "title": "Czy trudno jest być pisarzem?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-trudno-jest-byc-pisarzem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-trudno-jest-byc-pisarzem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-trudno-jest-byc-pisarzem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-trudno-jest-byc-pisarzem_RRiHFtp.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-trudno-jest-byc-pisarzem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-trudno-jest-byc-pisarzem_Wjukb4n.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$czy zawsze chcial~0 pan byc~0 pisarzem $6974",
    "title": "Czy zawsze chciał pan być pisarzem?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-zawsze-chcial-pan-byc-pisarzem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-czy-zawsze-chcial-pan-byc-pisarzem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-czy-zawsze-chcial-pan-byc-pisarzem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-zawsze-chcial-pan-byc-pisarzem_Q1YCQKZ.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-czy-zawsze-chcial-pan-byc-pisarzem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-czy-zawsze-chcial-pan-byc-pisarzem_AmpluGA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$dlaczego zacza~0l~0 pan pisac~0 $6975",
    "title": "Dlaczego zaczął pan pisać?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-dlaczego-zaczal-pan-pisac/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-dlaczego-zaczal-pan-pisac.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-dlaczego-zaczal-pan-pisac/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-dlaczego-zaczal-pan-pisac_lrPKTKY.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-dlaczego-zaczal-pan-pisac",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-dlaczego-zaczal-pan-pisac_AeOA0xF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$jaka byl~0a pana ulubiona ksia~0z~1ka kiedy byl~0 pan mal~0y $6977",
    "title": "Jaka była pana ulubiona książka, kiedy był pan mały?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-jaka-byla-pana-ulubiona-ksiazka-kiedy-byl-pan-maly/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-jaka-byla-pana-ulubiona-ksiazka-kiedy-byl-pan-maly.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-jaka-byla-pana-ulubiona-ksiazka-kiedy-byl-pan-maly/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-jaka-byla-pana-ulubiona-ksiazka-kiedy-byl-pan-maly_uCJMZRg.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-jaka-byla-pana-ulubiona-ksiazka-kiedy-byl-pan-maly",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-jaka-byla-pana-ulubiona-ksiazka-kiedy-byl-pan-maly_7EeBuAg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$jaki jest pana ulubiony kolor $6978",
    "title": "Jaki jest pana ulubiony kolor?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-jaki-jest-pana-ulubiony-kolor/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-jaki-jest-pana-ulubiony-kolor.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-jaki-jest-pana-ulubiony-kolor/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-jaki-jest-pana-ulubiony-kolor_EgMCWJN.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-jaki-jest-pana-ulubiony-kolor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-jaki-jest-pana-ulubiony-kolor_hRtMFZq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$kim jest pana z~1ona $6979",
    "title": "Kim jest pana żona?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-kim-jest-pana-zona/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-kim-jest-pana-zona.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-kim-jest-pana-zona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-kim-jest-pana-zona_rHj48ZR.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-kim-jest-pana-zona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-kim-jest-pana-zona_a3MQdMO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$kto~0ra~0 ze swoich ksia~0z~1ek lubi pan najbardziej $6980",
    "title": "Którą ze swoich książek lubi pan najbardziej?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-ktora-ze-swoich-ksiazek-lub-pan-najbardziej/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-ktora-ze-swoich-ksiazek-lub-pan-najbardziej.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-ktora-ze-swoich-ksiazek-lub-pan-najbardziej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-ktora-ze-swoich-ksiazek-lub-pan-najbardziej_KiNIyUV.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-ktora-ze-swoich-ksiazek-lub-pan-najbardziej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-ktora-ze-swoich-ksiazek-lub-pan-najbardziej_o1dvd9X.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bere~0sewicz pawel~0$ska~0d pan bierze pomysl~0y do swoich ksia~0z~1ek $6981",
    "title": "Skąd pan bierze pomysły do swoich książek?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-skad-pan-bierze-pomysly-do-swoich-ksiazek/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Beręsewicz",
    "cover": "book/cover/beresewicz-czy-pisarzom-skad-pan-bierze-pomysly-do-swoich-ksiazek.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beresewicz-czy-pisarzom-skad-pan-bierze-pomysly-do-swoich-ksiazek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-skad-pan-bierze-pomysly-do-swoich-ksiazek_NL8zByt.jpg",
    "slug": "beresewicz-czy-pisarzom-skad-pan-bierze-pomysly-do-swoich-ksiazek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beresewicz-czy-pisarzom-skad-pan-bierze-pomysly-do-swoich-ksiazek_h1RzzDz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bernard jean marc$de profundis$2601",
    "title": "De profundis",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bernard-de-profundis/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jean-Marc Bernard",
    "cover": "book/cover/bernard-de-profundis.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bernard-de-profundis/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bernard-de-profundis_crTN9nY.jpg",
    "slug": "bernard-de-profundis",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bernard-de-profundis_0fzpL66.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$blask ksie~0z~1yca$2699",
    "title": "Blask księżyca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-blask-ksiezyca/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-blask-ksiezyca.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-blask-ksiezyca/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-blask-ksiezyca_kM2irPC.jpg",
    "slug": "bertrand-blask-ksiezyca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-blask-ksiezyca_tS018qA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$do p davida snycerza posa~0go~0w$2700",
    "title": "Do p. Davida, snycerza posągów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-do-p-davida/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-do-p-davida.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-do-p-davida/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-do-p-davida_s4DXeTG.jpg",
    "slug": "bertrand-do-p-davida",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-do-p-davida_9XjnNOK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$harlem$2702",
    "title": "Harlem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-harlem/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-harlem.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-harlem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-harlem_HqrfP7B.jpg",
    "slug": "bertrand-harlem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-harlem_4FBF4s4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$jedna jeszcze wiosna$2703",
    "title": "Jedna jeszcze wiosna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-jedna-jeszcze-wiosna/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-jedna-jeszcze-wiosna.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-jedna-jeszcze-wiosna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-jedna-jeszcze-wiosna_N2E8tc1.jpg",
    "slug": "bertrand-jedna-jeszcze-wiosna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-jedna-jeszcze-wiosna_BQAYOCn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$kapitan lazare$2704",
    "title": "Kapitan Lazare",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-kapitan-lazare/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-kapitan-lazare.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-kapitan-lazare/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-kapitan-lazare_J3D25Mi.jpg",
    "slug": "bertrand-kapitan-lazare",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-kapitan-lazare_Xh6B9HW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$moje ustronie$2705",
    "title": "Moje ustronie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-moje-ustronie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-moje-ustronie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-moje-ustronie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-moje-ustronie_jDhFfLh.jpg",
    "slug": "bertrand-moje-ustronie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-moje-ustronie_1IQfSrH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$paz~0dziernik$2706",
    "title": "Październik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-pazdziernik/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-pazdziernik.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-pazdziernik/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-pazdziernik_vdu1FvR.jpg",
    "slug": "bertrand-pazdziernik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-pazdziernik_GO7LCX7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$pie~0c~0 palco~0w dl~0oni$2708",
    "title": "Pięć palców dłoni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-piec-palcow-dloni/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-piec-palcow-dloni.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-piec-palcow-dloni/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-piec-palcow-dloni_YQQ5tED.jpg",
    "slug": "bertrand-piec-palcow-dloni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-piec-palcow-dloni_W0SA6GH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$pies~0n~0 maski$2707",
    "title": "Pieśń maski",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-piesn-maski/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-piesn-maski.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-piesn-maski/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-piesn-maski_lzELYg8.jpg",
    "slug": "bertrand-piesn-maski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-piesn-maski_uIY9GXx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bertrand aloysius$skarbo$2709",
    "title": "Skarbo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bertrand-skarbo/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Aloysius Bertrand",
    "cover": "book/cover/bertrand-skarbo.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bertrand-skarbo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat prozą",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bertrand-skarbo_tcq9k59.jpg",
    "slug": "bertrand-skarbo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bertrand-skarbo_tC3GMkl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "musset alfred de$bettina$3891",
    "title": "Bettina",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bettina/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Alfred de Musset",
    "cover": "book/cover/bettina.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bettina/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Komedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bettina_z5eY5YR.jpg",
    "slug": "bettina",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bettina_K4R0Hg2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$bezbronna istota$854",
    "title": "Bezbronna istota",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bezbronna-istota/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/bezbronna-istota.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bezbronna-istota/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bezbronna-istota_asIQBJ1.jpg",
    "slug": "bezbronna-istota",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bezbronna-istota_qfdf2mD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sienkiewicz henryk$bez dogmatu$4916",
    "title": "Bez dogmatu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bez-dogmatu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Henryk Sienkiewicz",
    "cover": "book/cover/bez-dogmatu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bez-dogmatu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bez-dogmatu_jVFG0Zi.jpg",
    "slug": "bez-dogmatu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bez-dogmatu_fCVIB4V.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "jachowicz stanisl~0aw$bezimienny$5030",
    "title": "Bezimienny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bezimienny/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Stanisław Jachowicz",
    "cover": "book/cover/bezimienny.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bezimienny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bezimienny_ALkHkpJ.jpg",
    "slug": "bezimienny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bezimienny_Q9nv25t.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "micin~0ski tadeusz$bial~0e ro~0z~1e krwi$5193",
    "title": "Białe róże krwi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biale-roze-krwi/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Tadeusz Miciński",
    "cover": "book/cover/biale-roze-krwi.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biale-roze-krwi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biale-roze-krwi_2Hl9lf7.jpg",
    "slug": "biale-roze-krwi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biale-roze-krwi_lQsRMEX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "micin~0ski tadeusz$ bial~0e ro~0z~1e krwi motto $5190",
    "title": "[Białe róże krwi - motto]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biale-roze-krwi-motto/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Tadeusz Miciński",
    "cover": "book/cover/biale-roze-krwi-motto.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biale-roze-krwi-motto/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biale-roze-krwi-motto_3stEdiz.jpg",
    "slug": "biale-roze-krwi-motto",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biale-roze-krwi-motto_IgjVlRG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$bial~0os~0niez~1ka i ro~0z~1anka$2158",
    "title": "Białośnieżka i Różanka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bialosniezka-i-rozanka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/bialosniezka-i-rozanka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bialosniezka-i-rozanka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bialosniezka-i-rozanka_DD2YF6i.jpg",
    "slug": "bialosniezka-i-rozanka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bialosniezka-i-rozanka_4u2ySDi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$biedny ml~0ynarczyk i kotek$2159",
    "title": "Biedny młynarczyk i kotek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedny-mlynarczyk-i-kotek/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/biedny-mlynarczyk-i-kotek.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedny-mlynarczyk-i-kotek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedny-mlynarczyk-i-kotek_AzngPgb.jpg",
    "slug": "biedny-mlynarczyk-i-kotek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedny-mlynarczyk-i-kotek_oQ4PeY7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$ $6405",
    "title": "*",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki_Oi29yVQ.jpg",
    "slug": "biedrzycki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki_1tftH04.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$akslop$5563",
    "title": "Akslop",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-akslop/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-akslop.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-akslop/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-akslop_Mvs8GS4.jpg",
    "slug": "biedrzycki-akslop",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-akslop_xIl0MSi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$ave$5591",
    "title": "ave",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-ave/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-ave.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-ave/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-ave_CzMWvxc.jpg",
    "slug": "biedrzycki-ave",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-ave_7fXbV2c.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$czwarta zima$5581",
    "title": "czwarta zima",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-czwarta-zima/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-czwarta-zima.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-czwarta-zima/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-czwarta-zima_4fAU8Zh.jpg",
    "slug": "biedrzycki-czwarta-zima",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-czwarta-zima_DcHhNKV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$dobry wieczo~0r$5566",
    "title": "dobry wieczór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-dobry-wieczor/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-dobry-wieczor.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-dobry-wieczor/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-dobry-wieczor_HpK9yhA.jpg",
    "slug": "biedrzycki-dobry-wieczor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-dobry-wieczor_WRAktkF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$do konopi $5575",
    "title": "do konopi?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-do-konopi/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-do-konopi.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-do-konopi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-do-konopi_GFw5T6t.jpg",
    "slug": "biedrzycki-do-konopi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-do-konopi_PYwGZQT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$gora~0c$5584",
    "title": "gorąc",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-gorac/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-gorac.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-gorac/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-gorac_lFOxvBq.jpg",
    "slug": "biedrzycki-gorac",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-gorac_1JpKtu9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$jasnos~0c~0 w grudniu$5589",
    "title": "jasność w grudniu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-jasnosc-w-grudniu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-jasnosc-w-grudniu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-jasnosc-w-grudniu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-jasnosc-w-grudniu_YXN5FKB.jpg",
    "slug": "biedrzycki-jasnosc-w-grudniu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-jasnosc-w-grudniu_ni1l1j9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$ motto $5576",
    "title": "[Motto]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-motto/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-motto.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-motto/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-motto_NDsvwiZ.jpg",
    "slug": "biedrzycki-motto",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-motto_qHNJBkV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$mro~0z$5577",
    "title": "Mróz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-mroz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-mroz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-mroz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-mroz_cUgLZeS.jpg",
    "slug": "biedrzycki-mroz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-mroz_KIN99Im.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$noz~1yczki$5583",
    "title": "nożyczki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-nozyczki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-nozyczki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-nozyczki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-nozyczki_5f5nIFf.jpg",
    "slug": "biedrzycki-nozyczki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-nozyczki_opo6pe2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$ olsza $5582",
    "title": "(Olsza)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-olsza/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-olsza.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-olsza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-olsza_6YxpVB0.jpg",
    "slug": "biedrzycki-olsza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-olsza_1kEhtoD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$opowies~0c~0 wigilijna$5564",
    "title": "Opowieść wigilijna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-opowiesc-wigilijna/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-opowiesc-wigilijna.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-opowiesc-wigilijna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-opowiesc-wigilijna_fkxYwHS.jpg",
    "slug": "biedrzycki-opowiesc-wigilijna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-opowiesc-wigilijna_hPlYSNN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$piryn pirydyna$5572",
    "title": "piryn, pirydyna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-piryn-pirydyna/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-piryn-pirydyna.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-piryn-pirydyna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-piryn-pirydyna_HmErQHV.jpg",
    "slug": "biedrzycki-piryn-pirydyna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-piryn-pirydyna_0sopAyP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$pobocza autostrady$5570",
    "title": "pobocza autostrady",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-pobocza-autostrady/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-pobocza-autostrady.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-pobocza-autostrady/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-pobocza-autostrady_uPjHZ9Y.jpg",
    "slug": "biedrzycki-pobocza-autostrady",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-pobocza-autostrady_jAxFaJ0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$pocia~0g rusza$5568",
    "title": "pociąg rusza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-pociag-rusza/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-pociag-rusza.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-pociag-rusza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-pociag-rusza_GpSXYHh.jpg",
    "slug": "biedrzycki-pociag-rusza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-pociag-rusza_nh3i6Bp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$polewaczki$5571",
    "title": "polewaczki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-polewaczki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-polewaczki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-polewaczki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-polewaczki_Cu0wye8.jpg",
    "slug": "biedrzycki-polewaczki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-polewaczki_tfpPXgt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$po~0l~0 ksie~0z~1yca$5574",
    "title": "pół księżyca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-pol-ksiezyca/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-pol-ksiezyca.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-pol-ksiezyca/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-pol-ksiezyca_S3LnKfk.jpg",
    "slug": "biedrzycki-pol-ksiezyca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-pol-ksiezyca_fzhhXeC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$pomaran~0cze$5573",
    "title": "pomarańcze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-pomarancze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-pomarancze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-pomarancze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-pomarancze_gLHOvXb.jpg",
    "slug": "biedrzycki-pomarancze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-pomarancze_6UGOgwl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$pora pomidoro~0w$5579",
    "title": "pora pomidorów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-pora-pomidorow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-pora-pomidorow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-pora-pomidorow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-pora-pomidorow_Fis9gQi.jpg",
    "slug": "biedrzycki-pora-pomidorow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-pora-pomidorow_HoTonrk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$ro~0z~1owa chwila$5590",
    "title": "różowa chwila",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-rozowa-chwila/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-rozowa-chwila.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-rozowa-chwila/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-rozowa-chwila_ePlVhrt.jpg",
    "slug": "biedrzycki-rozowa-chwila",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-rozowa-chwila_d5oJbn9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$rumowiska gl~0azo~0w$5585",
    "title": "rumowiska głazów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-rumowiska-glazow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-rumowiska-glazow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-rumowiska-glazow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-rumowiska-glazow_9sveHYr.jpg",
    "slug": "biedrzycki-rumowiska-glazow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-rumowiska-glazow_g8lWyFq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$siersza$5580",
    "title": "siersza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-siersza/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-siersza.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-siersza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-siersza_XR9cC63.jpg",
    "slug": "biedrzycki-siersza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-siersza_Ls8tHGw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$sometimes it snows in april$5587",
    "title": "sometimes it snows in april",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april_zzHLSfk.jpg",
    "slug": "biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april_APb53fV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$te~0cza munduro~0w$5565",
    "title": "Tęcza mundurów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-tecza-mundurow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-tecza-mundurow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-tecza-mundurow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-tecza-mundurow_nliQRix.jpg",
    "slug": "biedrzycki-tecza-mundurow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-tecza-mundurow_WtFBydl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$uaa a ii$5569",
    "title": "uaa a II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-uaa-a-ii/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-uaa-a-ii.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-uaa-a-ii/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-uaa-a-ii_EdhdLuc.jpg",
    "slug": "biedrzycki-uaa-a-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-uaa-a-ii_ZX4FPZJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$uaaa iii$5586",
    "title": "uaaa III",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-uaaa-iii/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-uaaa-iii.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-uaaa-iii/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-uaaa-iii_lRZxqrx.jpg",
    "slug": "biedrzycki-uaaa-iii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-uaaa-iii_6q4Asxk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$wyzwanie$5588",
    "title": "wyzwanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-wyzwanie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-wyzwanie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-wyzwanie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-wyzwanie_mBTmxwY.jpg",
    "slug": "biedrzycki-wyzwanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-wyzwanie_ddOmewQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$z cyklu epifanie$5567",
    "title": "z cyklu: epifanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-z-cyklu-epifanie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-z-cyklu-epifanie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-z-cyklu-epifanie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-z-cyklu-epifanie_2kTB2Lb.jpg",
    "slug": "biedrzycki-z-cyklu-epifanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-z-cyklu-epifanie_u5nOHXR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$z~1ycie epopeja $5592",
    "title": "życie, epopeja!",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-zycie-epopeja/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-zycie-epopeja.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-zycie-epopeja/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-zycie-epopeja_g2tGx8c.jpg",
    "slug": "biedrzycki-zycie-epopeja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-zycie-epopeja_ynHE5Er.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$z~1yletki$5578",
    "title": "żyletki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-zyletki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-zyletki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-zyletki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-zyletki_SkOt2Uc.jpg",
    "slug": "biedrzycki-zyletki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-zyletki_xFjT42L.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "antoniewicz karol bol~0oz$bielany$4289",
    "title": "Bielany",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielany/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Karol Bołoz Antoniewicz",
    "cover": "book/cover/bielany.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielany/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielany_W6SMgyZ.jpg",
    "slug": "bielany",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielany_UXkpgku.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$gruba tan~0czy$6755",
    "title": "Gruba tańczy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy_jWAIf2w.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy_j9oriXS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$2004 2005$7331",
    "title": "2004/2005",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-20042005/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-20042005.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-20042005/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-20042005_kEMfzWk.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-20042005",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-20042005_sxDNp0n.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$bezdroz~1a rozwoju$7332",
    "title": "Bezdroża rozwoju",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-bezdroza-rozwoju/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-bezdroza-rozwoju.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-bezdroza-rozwoju/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-bezdroza-rozwoju_9DmVr4e.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-bezdroza-rozwoju",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-bezdroza-rozwoju_4cUhoFk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$cos~0 w zaros~0lach$7333",
    "title": "Coś w zaroślach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-cos-w-zaroslach/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-cos-w-zaroslach.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-cos-w-zaroslach/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-cos-w-zaroslach_30RzF6I.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-cos-w-zaroslach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-cos-w-zaroslach_ioLUvFG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$dobrze po$7334",
    "title": "Dobrze po",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-dobrze-po/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-dobrze-po.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-dobrze-po/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-dobrze-po_1Fxrg7w.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-dobrze-po",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-dobrze-po_5iWIAHK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$ekspedientki$7335",
    "title": "Ekspedientki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-ekspedientki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-ekspedientki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-ekspedientki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-ekspedientki_zMixa8M.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-ekspedientki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-ekspedientki_3irG0ch.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$empatie$7336",
    "title": "Empatie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-empatie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-empatie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-empatie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-empatie_gMTgXlg.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-empatie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-empatie_139jwJ2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$faktura tl~0a$7337",
    "title": "Faktura tła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-faktura-tla/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-faktura-tla.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-faktura-tla/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-faktura-tla_HClhfFy.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-faktura-tla",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-faktura-tla_jnOzpej.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$filk forever$7338",
    "title": "Filk forever",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-filk-forever/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-filk-forever.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-filk-forever/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-filk-forever_rHzmbHC.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-filk-forever",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-filk-forever_bcIBlRP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$gl~0e~0boko w sercu mym$7339",
    "title": "Głęboko w sercu mym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-gleboko-w-sercu-mym/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-gleboko-w-sercu-mym.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-gleboko-w-sercu-mym/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-gleboko-w-sercu-mym_5WyFNW6.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-gleboko-w-sercu-mym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-gleboko-w-sercu-mym_CMAMfqE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$gruba tan~0czy$7340",
    "title": "Gruba tańczy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-gruba-tanczy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-gruba-tanczy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-gruba-tanczy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-gruba-tanczy_MTDS3oa.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-gruba-tanczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-gruba-tanczy_kJ0sjgB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$gulasz$7341",
    "title": "Gulasz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-gulasz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-gulasz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-gulasz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-gulasz_RK13LjZ.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-gulasz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-gulasz_IFhtShx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$kilimandz~1aro$7342",
    "title": "Kilimandżaro",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-kilimandzaro/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-kilimandzaro.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-kilimandzaro/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-kilimandzaro_oUBMl45.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-kilimandzaro",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-kilimandzaro_eMRDlU3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$kilka pore~0cznych zgryzot$7343",
    "title": "Kilka poręcznych zgryzot",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-kilka-porecznych-zgryzot/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-kilka-porecznych-zgryzot.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-kilka-porecznych-zgryzot/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-kilka-porecznych-zgryzot_UeG04ZN.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-kilka-porecznych-zgryzot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-kilka-porecznych-zgryzot_QxPOZhj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$klepsydra$7344",
    "title": "Klepsydra",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-klepsydra/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-klepsydra.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-klepsydra/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-klepsydra_xWhpCtJ.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-klepsydra",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-klepsydra_OTKLnbg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$lato kamili$7345",
    "title": "Lato Kamili",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-lato-kamili/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-lato-kamili.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-lato-kamili/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-lato-kamili_3r592Ap.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-lato-kamili",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-lato-kamili_x1XmMUX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$meblos~0cianka$7346",
    "title": "Meblościanka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-mebloscianka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-mebloscianka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-mebloscianka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-mebloscianka_YU1ELCA.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-mebloscianka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-mebloscianka_3H3I1yU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$mineral~0$7347",
    "title": "Minerał",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-mineral/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-mineral.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-mineral/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-mineral_4ychOkV.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-mineral",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-mineral_fQ9NB5h.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$moja pierwsza syrenka$7348",
    "title": "Moja pierwsza syrenka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-moja-pierwsza-syrenka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-moja-pierwsza-syrenka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-moja-pierwsza-syrenka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-moja-pierwsza-syrenka_RLSDvgk.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-moja-pierwsza-syrenka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-moja-pierwsza-syrenka_qWFiGNX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$mop$7349",
    "title": "Mop",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-mop/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-mop.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-mop/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-mop_sJDNfmX.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-mop",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-mop_2y5m99A.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$na debecie$7350",
    "title": "Na debecie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-na-debecie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-na-debecie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-na-debecie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-na-debecie_cFOEPTa.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-na-debecie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-na-debecie_bmvlcJB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$nieutulenie$7351",
    "title": "Nieutulenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-nieutulenie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-nieutulenie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-nieutulenie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-nieutulenie_UDUZWNU.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-nieutulenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-nieutulenie_hGGvSEe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$palce l~0uz~1yna$7352",
    "title": "Palce Łużyna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-palce-luzyna/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-palce-luzyna.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-palce-luzyna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-palce-luzyna_ePPRHaX.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-palce-luzyna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-palce-luzyna_Kb8eks8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$pierwszy przyjaciel$7353",
    "title": "Pierwszy przyjaciel",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-pierwszy-przyjaciel/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-pierwszy-przyjaciel.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-pierwszy-przyjaciel/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-pierwszy-przyjaciel_6Qfc84K.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-pierwszy-przyjaciel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-pierwszy-przyjaciel_2vbbmBI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$piko$7354",
    "title": "Piko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-piko/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-piko.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-piko/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-piko_x1Gp3Fq.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-piko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-piko_x4TdpIh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$poczytalnos~0c~0$7355",
    "title": "Poczytalność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-poczytalnosc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-poczytalnosc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-poczytalnosc/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-poczytalnosc_t8ARhUs.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-poczytalnosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-poczytalnosc_XXeFS7Z.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$pod kaz~1dym pozorem$7356",
    "title": "Pod każdym pozorem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-pod-kazdym-pozorem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-pod-kazdym-pozorem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-pod-kazdym-pozorem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-pod-kazdym-pozorem_e5erS0Q.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-pod-kazdym-pozorem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-pod-kazdym-pozorem_4aq7zg2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$rza~0d dusz$7357",
    "title": "Rząd dusz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-rzad-dusz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-rzad-dusz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-rzad-dusz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-rzad-dusz_TG7qPng.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-rzad-dusz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-rzad-dusz_4RWP115.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$stare szmaty$7358",
    "title": "Stare szmaty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-stare-szmaty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-stare-szmaty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-stare-szmaty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-stare-szmaty_9DqQ6O8.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-stare-szmaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-stare-szmaty_fWaFwYw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$stawiennictwo$7359",
    "title": "Stawiennictwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-stawiennictwo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-stawiennictwo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-stawiennictwo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-stawiennictwo_vIQedPb.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-stawiennictwo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-stawiennictwo_GOAPgFG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$ta jedyna jedyna$7360",
    "title": "Ta jedyna jedyna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-ta-jedyna-jedyna/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-ta-jedyna-jedyna.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-ta-jedyna-jedyna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-ta-jedyna-jedyna_X5twYQQ.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-ta-jedyna-jedyna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-ta-jedyna-jedyna_Tnmssx8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$taki l~0adny a brzydki$7361",
    "title": "Taki ładny a brzydki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-taki-ladny-a-brzydki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-taki-ladny-a-brzydki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-taki-ladny-a-brzydki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-taki-ladny-a-brzydki_wSgxrgH.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-taki-ladny-a-brzydki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-taki-ladny-a-brzydki_fdRHXB7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$ tej nocy $7362",
    "title": "*** (Tej nocy)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-tej-nocy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-tej-nocy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-tej-nocy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-tej-nocy_4iA8s7z.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-tej-nocy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-tej-nocy_2pFMXYB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$uzmysl~0owienie$7363",
    "title": "Uzmysłowienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-uzmyslowienie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-uzmyslowienie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-uzmyslowienie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-uzmyslowienie_E5kgnh1.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-uzmyslowienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-uzmyslowienie_UlvMVuE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$warszawa wolna od narkotyko~0w$7364",
    "title": "Warszawa wolna od narkotyków",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-warszawa-wolna-od-narkotykow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-warszawa-wolna-od-narkotykow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-warszawa-wolna-od-narkotykow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-warszawa-wolna-od-narkotykow_TQ7KPyG.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-warszawa-wolna-od-narkotykow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-warszawa-wolna-od-narkotykow_O8ff7Oo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$wiersz dla johna nasha$7365",
    "title": "Wiersz dla Johna Nasha",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-wiersz-dla-johna-nasha/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-wiersz-dla-johna-nasha.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-wiersz-dla-johna-nasha/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-wiersz-dla-johna-nasha_1Wf39tL.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-wiersz-dla-johna-nasha",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-wiersz-dla-johna-nasha_8VPYnul.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$wie~0z~0li sie~0 wyplata $7366",
    "title": "Więźli się, wyplata...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-wiezli-sie-wyplata/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-wiezli-sie-wyplata.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-wiezli-sie-wyplata/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-wiezli-sie-wyplata_h3qzlG0.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-wiezli-sie-wyplata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-wiezli-sie-wyplata_hpdW29F.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$w strone~0 kranu$7367",
    "title": "W stronę kranu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-w-strone-kranu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-w-strone-kranu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-w-strone-kranu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-w-strone-kranu_6uxCP7s.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-w-strone-kranu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-w-strone-kranu_5huaR9m.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$wykroczenie$7368",
    "title": "Wykroczenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-wykroczenie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-wykroczenie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-wykroczenie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-wykroczenie_NaSAMUL.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-wykroczenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-wykroczenie_byZWFy6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bielicki dominik$z~1ycie z cieniem$7369",
    "title": "Życie z cieniem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bielicki-gruba-tanczy-zycie-z-cieniem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Dominik Bielicki",
    "cover": "book/cover/bielicki-gruba-tanczy-zycie-z-cieniem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bielicki-gruba-tanczy-zycie-z-cieniem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bielicki-gruba-tanczy-zycie-z-cieniem_uM51KFT.jpg",
    "slug": "bielicki-gruba-tanczy-zycie-z-cieniem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bielicki-gruba-tanczy-zycie-z-cieniem_xelYdKA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "biliu~0nas jonas$brisiaus galas$3151",
    "title": "Brisiaus galas",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biliunas-brisiaus-galas/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jonas Biliūnas",
    "cover": "book/cover/biliunas-brisiaus-galas.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biliunas-brisiaus-galas/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biliunas-brisiaus-galas_DaUcaHo.jpg",
    "slug": "biliunas-brisiaus-galas",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biliunas-brisiaus-galas_cKJDKcU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "biliu~0nas jonas$i~0vairu~0s apsakyme~0liai$3155",
    "title": "Įvairūs apsakymėliai",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biliunas-ivairus-apsakymeliai/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jonas Biliūnas",
    "cover": "book/cover/biliunas-ivairus-apsakymeliai.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biliunas-ivairus-apsakymeliai/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biliunas-ivairus-apsakymeliai_OaPcIUg.jpg",
    "slug": "biliunas-ivairus-apsakymeliai",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biliunas-ivairus-apsakymeliai_dRGLChz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "biliu~0nas jonas$lazda$3152",
    "title": "Lazda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biliunas-lazda/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jonas Biliūnas",
    "cover": "book/cover/biliunas-lazda.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biliunas-lazda/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biliunas-lazda_MNgDEI7.jpg",
    "slug": "biliunas-lazda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biliunas-lazda_7L7hR9N.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "biliu~0nas jonas$liu~0dna pasaka$3197",
    "title": "Liūdna pasaka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biliunas-liudna-pasaka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jonas Biliūnas",
    "cover": "book/cover/biliunas-liudna-pasaka.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biliunas-liudna-pasaka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biliunas-liudna-pasaka_Xop0zCS.jpg",
    "slug": "biliunas-liudna-pasaka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biliunas-liudna-pasaka_0x04UkZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "biliu~0nas jonas$svec~0iai$3153",
    "title": "Svečiai",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biliunas-sveciai/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jonas Biliūnas",
    "cover": "book/cover/biliunas-sveciai.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biliunas-sveciai/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biliunas-sveciai_FhEGrrD.jpg",
    "slug": "biliunas-sveciai",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biliunas-sveciai_Xzj8Dmb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "biliu~0nas jonas$ubagas$3154",
    "title": "Ubagas",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biliunas-ubagas/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jonas Biliūnas",
    "cover": "book/cover/biliunas-ubagas.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biliunas-ubagas/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biliunas-ubagas_vGwwRan.jpg",
    "slug": "biliunas-ubagas",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biliunas-ubagas_1D141O3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "binding rudolf g $sen$5526",
    "title": "Sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/binding-sen/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Rudolf G. Binding",
    "cover": "book/cover/binding-sen.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/binding-sen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/binding-sen_B7UXQb0.jpg",
    "slug": "binding-sen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/binding-sen_z5sLFE2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$listy matczyne$4630",
    "title": "Listy matczyne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-listy-matczyne/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-listy-matczyne.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-listy-matczyne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-listy-matczyne_bHcnx7a.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-listy-matczyne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-listy-matczyne_7OiVRKt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$medytacje$4631",
    "title": "Medytacje",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-medytacje/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-medytacje.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-medytacje/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-medytacje_wNI1w1x.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-medytacje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-medytacje_Xf1N88S.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$meorum prime sodalium$4632",
    "title": "Meorum Prime Sodalium",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-meorum-prime-sodalium/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-meorum-prime-sodalium.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-meorum-prime-sodalium/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-meorum-prime-sodalium_mI7hDzs.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-meorum-prime-sodalium",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-meorum-prime-sodalium_nItCj38.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$opuszczony okop$4633",
    "title": "Opuszczony okop",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-opuszczony-okop/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-opuszczony-okop.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-opuszczony-okop/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-opuszczony-okop_2aBSZDS.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-opuszczony-okop",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-opuszczony-okop_Yc9AZwZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$podzamcze$4634",
    "title": "Podzamcze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-podzamcze/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-podzamcze.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-podzamcze/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-podzamcze_hkTsxXZ.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-podzamcze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-podzamcze_L2BYEsH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$rozmowa z cieniem$4635",
    "title": "Rozmowa z cieniem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-rozmowa-z-cieniem/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-rozmowa-z-cieniem.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-rozmowa-z-cieniem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-rozmowa-z-cieniem_0cYxv5l.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-rozmowa-z-cieniem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-rozmowa-z-cieniem_eIiITws.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$wycieczka tomik $4639",
    "title": "Wycieczka (tomik)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-tomik/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-tomik.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-tomik/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-tomik_vq9x4m7.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-tomik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-tomik_XSd254g.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$w dzien~0 zaduszny$4638",
    "title": "W dzień zaduszny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-w-dzien-zaduszny/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-w-dzien-zaduszny.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-w-dzien-zaduszny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-w-dzien-zaduszny_fsnPr2l.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-w-dzien-zaduszny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-w-dzien-zaduszny_DJF2GFn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$wiez~1a marjacka$4636",
    "title": "Wieża Marjacka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-wieza-marjacka/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-wieza-marjacka.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-wieza-marjacka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-wieza-marjacka_0Y3OU9v.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-wieza-marjacka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-wieza-marjacka_8LZtWN0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "birkenmajer jo~0zef$wycieczka$4637",
    "title": "Wycieczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/birkenmajer-wycieczka-wycieczka/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Birkenmajer",
    "cover": "book/cover/birkenmajer-wycieczka-wycieczka.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/birkenmajer-wycieczka-wycieczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/birkenmajer-wycieczka-wycieczka_K60TS9C.jpg",
    "slug": "birkenmajer-wycieczka-wycieczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/birkenmajer-wycieczka-wycieczka_wPqZela.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "bjoe~0rnson bjoe~0rnstjerne$dziewcze~0 ze sl~0onecznego wzgo~0rza$2847",
    "title": "Dziewczę ze Słonecznego Wzgórza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bjornson-dziewcze-ze-slonecznego-wzgorza/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Björnstjerne Björnson",
    "cover": "book/cover/bjornson-dziewcze-ze-slonecznego-wzgorza.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bjornson-dziewcze-ze-slonecznego-wzgorza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bjornson-dziewcze-ze-slonecznego-wzgorza_6kRWEUY.jpg",
    "slug": "bjornson-dziewcze-ze-slonecznego-wzgorza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bjornson-dziewcze-ze-slonecznego-wzgorza_NCPvdI6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "bjoe~0rnson bjoe~0rnstjerne$marsz weselny$2857",
    "title": "Marsz weselny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bjornson-marsz-weselny/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Björnstjerne Björnson",
    "cover": "book/cover/bjornson-marsz-weselny.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bjornson-marsz-weselny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bjornson-marsz-weselny_uesd5GG.jpg",
    "slug": "bjornson-marsz-weselny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bjornson-marsz-weselny_UyjxIbh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "blumengraber hela$do profesoro~0w$7847",
    "title": "Do profesorów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/blumengraber-do-profesorow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Hela Blumengraber",
    "cover": "book/cover/blumengraber-do-profesorow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/blumengraber-do-profesorow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/blumengraber-do-profesorow_nQdFLir.jpg",
    "slug": "blumengraber-do-profesorow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/blumengraber-do-profesorow_elObOJP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "blumengraber hela$mojej matce $7841",
    "title": "Mojej matce!",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/blumengraber-mojej-matce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Hela Blumengraber",
    "cover": "book/cover/blumengraber-mojej-matce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/blumengraber-mojej-matce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/blumengraber-mojej-matce_shztt0U.jpg",
    "slug": "blumengraber-mojej-matce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/blumengraber-mojej-matce_i9A1X26.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boccaccio giovanni$dekameron$4620",
    "title": "Dekameron",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boccaccio-dekameron/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Giovanni Boccaccio",
    "cover": "book/cover/boccaccio-dekameron.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boccaccio-dekameron/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boccaccio-dekameron_ynF97iJ.jpg",
    "slug": "boccaccio-dekameron",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boccaccio-dekameron_HYtfmnm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$bocian i jelen~0$1334",
    "title": "Bocian i jeleń",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bocian-i-jelen-bajki-nowe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bocian-i-jelen-bajki-nowe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bocian-i-jelen-bajki-nowe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bocian-i-jelen-bajki-nowe_nwLyhiF.jpg",
    "slug": "bocian-i-jelen-bajki-nowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bocian-i-jelen-bajki-nowe_w7vm12z.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$bogacz i z~1ebrak$1212",
    "title": "Bogacz i żebrak",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogacz-i-zebrak/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bogacz-i-zebrak.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bogacz-i-zebrak/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bogacz-i-zebrak_bOvsI3n.jpg",
    "slug": "bogacz-i-zebrak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bogacz-i-zebrak_17wXzzt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$bogurodzica$2013",
    "title": "Bogurodzica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogurodzica/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/bogurodzica.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bogurodzica/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Hymn",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bogurodzica_irkxCQm.jpg",
    "slug": "bogurodzica",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bogurodzica_xXIekQD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bogusl~0awska teresa$17 x $6576",
    "title": "17.X.",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boguslawska-17x-staneli-juz-szeregiem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Teresa Bogusławska",
    "cover": "book/cover/boguslawska-17x-staneli-juz-szeregiem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boguslawska-17x-staneli-juz-szeregiem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boguslawska-17x-staneli-juz-szeregiem_ZukLhv1.jpg",
    "slug": "boguslawska-17x-staneli-juz-szeregiem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boguslawska-17x-staneli-juz-szeregiem_b5N0BNR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bogusl~0awska teresa$jakz~1e tu moz~1na zasna~0c~0 $6577",
    "title": "Jakże tu można zasnąć?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boguslawska-jakze-tu-mozna-zasnac/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Teresa Bogusławska",
    "cover": "book/cover/boguslawska-jakze-tu-mozna-zasnac.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boguslawska-jakze-tu-mozna-zasnac/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boguslawska-jakze-tu-mozna-zasnac_1UzBslP.jpg",
    "slug": "boguslawska-jakze-tu-mozna-zasnac",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boguslawska-jakze-tu-mozna-zasnac_yjS0hTI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bogusl~0awska teresa$ktos~0 ty $6578",
    "title": "Ktoś Ty?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boguslawska-ktos-ty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Teresa Bogusławska",
    "cover": "book/cover/boguslawska-ktos-ty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boguslawska-ktos-ty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boguslawska-ktos-ty_telU1Ds.jpg",
    "slug": "boguslawska-ktos-ty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boguslawska-ktos-ty_P9yyGyg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bogusl~0awska teresa$warszawie$6579",
    "title": "Warszawie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boguslawska-warszawie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Teresa Bogusławska",
    "cover": "book/cover/boguslawska-warszawie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boguslawska-warszawie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boguslawska-warszawie_AmwA46m.jpg",
    "slug": "boguslawska-warszawie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boguslawska-warszawie_vsDczex.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bogusl~0awska teresa$ wioza~0 ich cze~0sto $6580",
    "title": "*** [Wiozą ich często...]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boguslawska-wioza-ich-czesto-noca-w-ciemna-dal-bez-konca/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Teresa Bogusławska",
    "cover": "book/cover/boguslawska-wioza-ich-czesto-noca-w-ciemna-dal-bez-konca.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boguslawska-wioza-ich-czesto-noca-w-ciemna-dal-bez-konca/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boguslawska-wioza-ich-czesto-noca-w-ciemna-dal-bez-konca_gqhplxN.jpg",
    "slug": "boguslawska-wioza-ich-czesto-noca-w-ciemna-dal-bez-konca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boguslawska-wioza-ich-czesto-noca-w-ciemna-dal-bez-konca_4v1bTxc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "bogusl~0awski wojciech$cud mniemany czyli krakowiacy i go~0rale$7655",
    "title": "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boguslawski-cud-mniemany/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Wojciech Bogusławski",
    "cover": "book/cover/boguslawski-cud-mniemany.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boguslawski-cud-mniemany/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boguslawski-cud-mniemany_clNCdIA.jpg",
    "slug": "boguslawski-cud-mniemany",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boguslawski-cud-mniemany_slme0uG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bojarski wacl~0aw$modlitwa o koniec wojny$6581",
    "title": "Modlitwa o koniec wojny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bojarski-modlitwa-o-koniec-wojny/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Wacław Bojarski",
    "cover": "book/cover/bojarski-modlitwa-o-koniec-wojny.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bojarski-modlitwa-o-koniec-wojny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bojarski-modlitwa-o-koniec-wojny_8VwAKET.jpg",
    "slug": "bojarski-modlitwa-o-koniec-wojny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bojarski-modlitwa-o-koniec-wojny_tSNXCYJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "wyspian~0ski stanisl~0aw$bolesl~0aw s~0mial~0y$4882",
    "title": "Bolesław Śmiały",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boleslaw-smialy/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Stanisław Wyspiański",
    "cover": "book/cover/boleslaw-smialy.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boleslaw-smialy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Tragedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boleslaw-smialy_FgPKOGJ.jpg",
    "slug": "boleslaw-smialy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boleslaw-smialy_7Lj1S2N.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$bo mie~0 matka moja mil~0a$1108",
    "title": "Bo mię matka moja miła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bo-mie-matka-moja-mila/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/bo-mie-matka-moja-mila.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bo-mie-matka-moja-mila/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bo-mie-matka-moja-mila_ijzZ85N.jpg",
    "slug": "bo-mie-matka-moja-mila",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bo-mie-matka-moja-mila_3jKqzgt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$alicja w krainie czaro~0w$7910",
    "title": "Alicja w krainie czarów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-alicja-w-krainie-czarow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-alicja-w-krainie-czarow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-alicja-w-krainie-czarow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Felieton",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-alicja-w-krainie-czarow_qq14hn1.jpg",
    "slug": "borowski-alicja-w-krainie-czarow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-alicja-w-krainie-czarow_jhKhymR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$chl~0opiec z biblia~0$7769",
    "title": "Chłopiec z Biblią",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-chlopiec-z-biblia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-chlopiec-z-biblia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-chlopiec-z-biblia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-chlopiec-z-biblia_30eZqzw.jpg",
    "slug": "borowski-chlopiec-z-biblia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-chlopiec-z-biblia_Zfs29rM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$ i inne opowiadania$7773",
    "title": "...i inne opowiadania",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-i-inne-opowiadania/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-i-inne-opowiadania.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-i-inne-opowiadania/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-i-inne-opowiadania_VOoddGk.jpg",
    "slug": "borowski-i-inne-opowiadania",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-i-inne-opowiadania_pieEcvA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$kamienny s~0wiat$7717",
    "title": "Kamienny świat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat_KY02Wss.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat_b0O5d26.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$czl~0owiek z paczka~0$7696",
    "title": "Człowiek z paczką",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-czlowiek-z-paczka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-czlowiek-z-paczka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-czlowiek-z-paczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-czlowiek-z-paczka_PlyIqMB.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-czlowiek-z-paczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-czlowiek-z-paczka_zqMwoey.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$dziennik podro~0z~1y$7697",
    "title": "Dziennik podróży",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-dziennik-podrozy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-dziennik-podrozy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-dziennik-podrozy/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-dziennik-podrozy_MyDjRix.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-dziennik-podrozy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-dziennik-podrozy_TY1OoLh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$dziewczyna ze spalonego domu$7698",
    "title": "Dziewczyna ze spalonego domu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-dziewczyna-ze-spalonego-domu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-dziewczyna-ze-spalonego-domu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-dziewczyna-ze-spalonego-domu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-dziewczyna-ze-spalonego-domu_5zLF1S9.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-dziewczyna-ze-spalonego-domu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-dziewczyna-ze-spalonego-domu_BmBxxxG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$independence day$7699",
    "title": "Independence day",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-independence-day/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-independence-day.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-independence-day/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-independence-day_jfGMtua.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-independence-day",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-independence-day_4c8iDc0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$kamienny s~0wiat$7700",
    "title": "Kamienny świat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-kamienny-swiat/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-kamienny-swiat.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-kamienny-swiat/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-kamienny-swiat_lJJ94OG.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-kamienny-swiat",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-kamienny-swiat_HKMyaJK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$kolacja$7701",
    "title": "Kolacja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-kolacja/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-kolacja.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-kolacja/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-kolacja_FxhkEqN.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-kolacja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-kolacja_Qg0wDEW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$koniec wojny$7702",
    "title": "Koniec wojny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-koniec-wojny/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-koniec-wojny.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-koniec-wojny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-koniec-wojny_ho3VbmE.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-koniec-wojny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-koniec-wojny_PQwcUNc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$kro~0tka przedmowa$7703",
    "title": "Krótka przedmowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-krotka-przedmowa/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-krotka-przedmowa.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-krotka-przedmowa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-krotka-przedmowa_zhaKi2D.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-krotka-przedmowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-krotka-przedmowa_poKuVaG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$lato w miasteczku$7704",
    "title": "Lato w miasteczku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-lato-w-miasteczku/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-lato-w-miasteczku.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-lato-w-miasteczku/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-lato-w-miasteczku_OZCZb3R.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-lato-w-miasteczku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-lato-w-miasteczku_9mpLfnR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$mieszczan~0ski wieczo~0r$7705",
    "title": "Mieszczański wieczór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-mieszczanski-wieczor/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-mieszczanski-wieczor.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-mieszczanski-wieczor/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-mieszczanski-wieczor_y1vAjwW.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-mieszczanski-wieczor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-mieszczanski-wieczor_fCEB9We.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$milczenie$7706",
    "title": "Milczenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-milczenie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-milczenie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-milczenie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-milczenie_CYbt3eE.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-milczenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-milczenie_l27W8bz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$odwiedziny$7707",
    "title": "Odwiedziny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-odwiedziny/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-odwiedziny.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-odwiedziny/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-odwiedziny_onjwzoV.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-odwiedziny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-odwiedziny_HEU38N2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$opera opera$7708",
    "title": "Opera, opera",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-opera-opera/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-opera-opera.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-opera-opera/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-opera-opera_83jMrJP.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-opera-opera",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-opera-opera_OUdT6TA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$opowiadanie z prawdziwego z~1ycia$7709",
    "title": "Opowiadanie z prawdziwego życia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-opowiadanie-z-prawdziwego-zycia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-opowiadanie-z-prawdziwego-zycia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-opowiadanie-z-prawdziwego-zycia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-opowiadanie-z-prawdziwego-zycia_977nkEK.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-opowiadanie-z-prawdziwego-zycia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-opowiadanie-z-prawdziwego-zycia_51W51HL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$pod bohaterskim partyzantem$7710",
    "title": "Pod Bohaterskim Partyzantem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-pod-bohaterskim-partyzantem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-pod-bohaterskim-partyzantem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-pod-bohaterskim-partyzantem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-pod-bohaterskim-partyzantem_cOu3X6S.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-pod-bohaterskim-partyzantem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-pod-bohaterskim-partyzantem_8GKX8VV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$podro~0z~1 pulmanem$7711",
    "title": "Podróż pulmanem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-podroz-pulmanem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-podroz-pulmanem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-podroz-pulmanem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-podroz-pulmanem_o57rCjN.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-podroz-pulmanem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-podroz-pulmanem_8jNWBcC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$poko~0j$7712",
    "title": "Pokój",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-pokoj/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-pokoj.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-pokoj/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-pokoj_XK0S8ev.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-pokoj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-pokoj_pURoWAX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$s~0mierc~0 schillingera$7713",
    "title": "Śmierć Schillingera",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-smierc-schillingera/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-smierc-schillingera.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-smierc-schillingera/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-smierc-schillingera_G4b14j4.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-smierc-schillingera",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-smierc-schillingera_mmA0iVO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$spotkanie z dzieckiem$7714",
    "title": "Spotkanie z dzieckiem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-spotkanie-z-dzieckiem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-spotkanie-z-dzieckiem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-spotkanie-z-dzieckiem/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-spotkanie-z-dzieckiem_mBhFJRg.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-spotkanie-z-dzieckiem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-spotkanie-z-dzieckiem_of3NMve.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$upalne popol~0udnie$7715",
    "title": "Upalne popołudnie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-upalne-popoludnie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-upalne-popoludnie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-upalne-popoludnie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-upalne-popoludnie_EqWkTJ2.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-upalne-popoludnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-upalne-popoludnie_C6oYusU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$zaliczka$7716",
    "title": "Zaliczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kamienny-swiat-zaliczka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kamienny-swiat-zaliczka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kamienny-swiat-zaliczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kamienny-swiat-zaliczka_Ax2fiRV.jpg",
    "slug": "borowski-kamienny-swiat-zaliczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kamienny-swiat-zaliczka_Jcd6Qrx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$kl~0opoty pani doroty$7838",
    "title": "Kłopoty pani Doroty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-klopoty-pani-doroty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-klopoty-pani-doroty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-klopoty-pani-doroty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-klopoty-pani-doroty_3gu2pl3.jpg",
    "slug": "borowski-klopoty-pani-doroty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-klopoty-pani-doroty_kJvTgUk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$kwoka$7787",
    "title": "Kwoka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-kwoka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-kwoka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-kwoka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-kwoka_QZEdcZm.jpg",
    "slug": "borowski-kwoka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-kwoka_nSFWPx6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$ludzie kto~0rzy szli$7140",
    "title": "Ludzie, którzy szli",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-ludzie-ktorzy-szli/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-ludzie-ktorzy-szli.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-ludzie-ktorzy-szli/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-ludzie-ktorzy-szli_uJmL9q8.jpg",
    "slug": "borowski-ludzie-ktorzy-szli",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-ludzie-ktorzy-szli_mAjVX22.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$muzyka w herzenburgu$7772",
    "title": "Muzyka w Herzenburgu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-muzyka-w-herzenburgu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-muzyka-w-herzenburgu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-muzyka-w-herzenburgu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-muzyka-w-herzenburgu_kY4yBxp.jpg",
    "slug": "borowski-muzyka-w-herzenburgu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-muzyka-w-herzenburgu_hftY8Ou.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$ofensywa styczniowa$7770",
    "title": "Ofensywa styczniowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-ofensywa-styczniowa/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-ofensywa-styczniowa.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-ofensywa-styczniowa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-ofensywa-styczniowa_FZOm5BM.jpg",
    "slug": "borowski-ofensywa-styczniowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-ofensywa-styczniowa_Y3sesC2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$poz~1egnanie z maria~0$7580",
    "title": "Pożegnanie z Marią",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-pozegnanie-z-maria/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-pozegnanie-z-maria.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-pozegnanie-z-maria/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria_pupAeNC.jpg",
    "slug": "borowski-pozegnanie-z-maria",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria_V7VqVpL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$bitwa pod grunwaldem$7578",
    "title": "Bitwa pod Grunwaldem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-pozegnanie-z-maria-bitwa-pod-grunwaldem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-pozegnanie-z-maria-bitwa-pod-grunwaldem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-pozegnanie-z-maria-bitwa-pod-grunwaldem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-bitwa-pod-grunwaldem_AziQebf.jpg",
    "slug": "borowski-pozegnanie-z-maria-bitwa-pod-grunwaldem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-bitwa-pod-grunwaldem_HgSbNPY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$dzien~0 na harmenzach$7579",
    "title": "Dzień na Harmenzach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-pozegnanie-z-maria-dzien-na-harmenzach/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-pozegnanie-z-maria-dzien-na-harmenzach.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-pozegnanie-z-maria-dzien-na-harmenzach/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-dzien-na-harmenzach_HX1kjgc.jpg",
    "slug": "borowski-pozegnanie-z-maria-dzien-na-harmenzach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-dzien-na-harmenzach_D0Ix8rJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$poz~1egnanie z maria~0$7576",
    "title": "Pożegnanie z Marią",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-pozegnanie-z-maria-pozegnanie-z-maria/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-pozegnanie-z-maria-pozegnanie-z-maria.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-pozegnanie-z-maria-pozegnanie-z-maria/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-pozegnanie-z-maria_5JRMDdy.jpg",
    "slug": "borowski-pozegnanie-z-maria-pozegnanie-z-maria",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-pozegnanie-z-maria_Bha6OyU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$s~0mierc~0 powstan~0ca$7577",
    "title": "Śmierć powstańca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-pozegnanie-z-maria-smierc-powstanca/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-pozegnanie-z-maria-smierc-powstanca.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-pozegnanie-z-maria-smierc-powstanca/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-smierc-powstanca_jFXGEQf.jpg",
    "slug": "borowski-pozegnanie-z-maria-smierc-powstanca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-pozegnanie-z-maria-smierc-powstanca_B7u5x9O.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$prosze~0 pan~0stwa do gazu$7141",
    "title": "Proszę państwa do gazu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-prosze-panstwa-do-gazu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-prosze-panstwa-do-gazu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-prosze-panstwa-do-gazu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-prosze-panstwa-do-gazu_Ou3ZPWJ.jpg",
    "slug": "borowski-prosze-panstwa-do-gazu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-prosze-panstwa-do-gazu_yhhsKQz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$rekord$7788",
    "title": "Rekord",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-rekord/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-rekord.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-rekord/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-rekord_iRrdwKZ.jpg",
    "slug": "borowski-rekord",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-rekord_SpZcsv5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$siedem triumfo~0w sprawiedliwos~0ci$7791",
    "title": "Siedem triumfów sprawiedliwości",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-siedem-triumfow-sprawiedliwosci/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-siedem-triumfow-sprawiedliwosci.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-siedem-triumfow-sprawiedliwosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-siedem-triumfow-sprawiedliwosci_DcM3m2M.jpg",
    "slug": "borowski-siedem-triumfow-sprawiedliwosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-siedem-triumfow-sprawiedliwosci_GHM43lw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$s~0wiat jako lewa noga psa$7789",
    "title": "Świat jako lewa noga psa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-swiat-jako-lewa-noga-psa/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-swiat-jako-lewa-noga-psa.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-swiat-jako-lewa-noga-psa/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-swiat-jako-lewa-noga-psa_s7BgUyO.jpg",
    "slug": "borowski-swiat-jako-lewa-noga-psa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-swiat-jako-lewa-noga-psa_LiHNIP9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$u nas w auschwitzu $7771",
    "title": "U nas w Auschwitzu...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-u-nas-w-auschwitzu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-u-nas-w-auschwitzu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-u-nas-w-auschwitzu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-u-nas-w-auschwitzu_kPRhfnZ.jpg",
    "slug": "borowski-u-nas-w-auschwitzu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-u-nas-w-auschwitzu_twBpTIQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "borowski tadeusz$utwory drobne$7792",
    "title": "Utwory drobne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/borowski-utwory-drobne/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Tadeusz Borowski",
    "cover": "book/cover/borowski-utwory-drobne.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/borowski-utwory-drobne/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/borowski-utwory-drobne_CNL8kHS.jpg",
    "slug": "borowski-utwory-drobne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/borowski-utwory-drobne_KHWzTdQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "alighieri dante$boska komedia$2595",
    "title": "Boska Komedia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Dante Alighieri",
    "cover": "book/cover/boska-komedia.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boska-komedia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Poemat alegoryczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boska-komedia_QraETQp.jpg",
    "slug": "boska-komedia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boska-komedia_ofhk7rm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "alighieri dante$boska komedia czys~0ciec$2593",
    "title": "Boska komedia, Czyściec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia-czysciec/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Dante Alighieri",
    "cover": "book/cover/boska-komedia-czysciec.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boska-komedia-czysciec/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Poemat alegoryczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boska-komedia-czysciec_2zdTiOj.jpg",
    "slug": "boska-komedia-czysciec",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boska-komedia-czysciec_iBRReZl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "alighieri dante$boska komedia piekl~0o$2592",
    "title": "Boska komedia, Piekło",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia-pieklo/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Dante Alighieri",
    "cover": "book/cover/boska-komedia-pieklo.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boska-komedia-pieklo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Poemat alegoryczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boska-komedia-pieklo_TNfDPjf.jpg",
    "slug": "boska-komedia-pieklo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boska-komedia-pieklo_vgyXhmL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "alighieri dante$boska komedia raj$2594",
    "title": "Boska komedia, Raj",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia-raj/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Dante Alighieri",
    "cover": "book/cover/boska-komedia-raj.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boska-komedia-raj/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Poemat alegoryczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boska-komedia-raj_aU6s5uv.jpg",
    "slug": "boska-komedia-raj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boska-komedia-raj_jbTJjAX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "korsak julian$boska komedia wste~0p$2591",
    "title": "Boska komedia, Wstęp",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia-wstep/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Julian Korsak",
    "cover": "book/cover/boska-komedia-wstep.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boska-komedia-wstep/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Poemat alegoryczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boska-komedia-wstep_VgrH2WH.jpg",
    "slug": "boska-komedia-wstep",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boska-komedia-wstep_vc2dUEw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$bo to jest wieszcza najjas~0niejsza chwal~0a$1113",
    "title": "Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bo-to-jest-wieszcza-najjasniejsza-chwala/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/bo-to-jest-wieszcza-najjasniejsza-chwala.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bo-to-jest-wieszcza-najjasniejsza-chwala/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bo-to-jest-wieszcza-najjasniejsza-chwala_hGEKL4y.jpg",
    "slug": "bo-to-jest-wieszcza-najjasniejsza-chwala",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bo-to-jest-wieszcza-najjasniejsza-chwala_718pUJI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$bajeczki jo~0zia$4912",
    "title": "Bajeczki Józia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-bajeczki-jozia/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-bajeczki-jozia.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-bajeczki-jozia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-bajeczki-jozia_JeTHr77.jpg",
    "slug": "boy-bajeczki-jozia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-bajeczki-jozia_VZN5vxi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$dziewice konsystorskie$2636",
    "title": "Dziewice konsystorskie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-dziewice-konsystorskie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-dziewice-konsystorskie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-dziewice-konsystorskie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Publicystyka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-dziewice-konsystorskie_56M0bZM.jpg",
    "slug": "boy-dziewice-konsystorskie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-dziewice-konsystorskie_HGV7HWk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$kaprys$3057",
    "title": "Kaprys",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-kaprys/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-kaprys.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-kaprys/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-kaprys_u2Ul8dr.jpg",
    "slug": "boy-kaprys",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-kaprys_iZmA480.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$ludzie z~1ywi$3418",
    "title": "Ludzie żywi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-ludzie-zywi/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-ludzie-zywi.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-ludzie-zywi/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Felieton",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-ludzie-zywi_cDlmSfl.jpg",
    "slug": "boy-ludzie-zywi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-ludzie-zywi_IhVRF07.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$marzenie i pysk$3451",
    "title": "Marzenie i pysk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-marzenie-i-pysk/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-marzenie-i-pysk.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-marzenie-i-pysk/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Felieton",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-marzenie-i-pysk_rp6FCv7.jpg",
    "slug": "boy-marzenie-i-pysk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-marzenie-i-pysk_OfeQXTh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$modlitwa estety$3058",
    "title": "Modlitwa estety",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-modlitwa-estety/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-modlitwa-estety.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-modlitwa-estety/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-modlitwa-estety_J3AXskc.jpg",
    "slug": "boy-modlitwa-estety",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-modlitwa-estety_gXMlgoH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pobudka grunwaldzka$3059",
    "title": "Pobudka grunwaldzka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-pobudka-grunwaldzka/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-pobudka-grunwaldzka.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-pobudka-grunwaldzka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-pobudka-grunwaldzka_h5VUtV7.jpg",
    "slug": "boy-pobudka-grunwaldzka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-pobudka-grunwaldzka_MMsW8nm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "molie~0re molier$s~0wie~0toszek$2514",
    "title": "Świętoszek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-swietoszek/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Molière (Molier)",
    "cover": "book/cover/boy-swietoszek.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-swietoszek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Komedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-swietoszek_AfnzXFX.jpg",
    "slug": "boy-swietoszek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-swietoszek_NHJfaEQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$znasz li ten kraj $2683",
    "title": "Znasz-li ten kraj?...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-znasz-li-ten-kraj/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/boy-znasz-li-ten-kraj.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-znasz-li-ten-kraj/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Esej",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-znasz-li-ten-kraj_biUL3ik.jpg",
    "slug": "boy-znasz-li-ten-kraj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-znasz-li-ten-kraj_IqCUM1C.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "felin~0ski alojzy$boz~1e cos~0 polske~0 $2107",
    "title": "Boże, coś Polskę..",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boze-cos-polske/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Alojzy Feliński",
    "cover": "book/cover/boze-cos-polske.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boze-cos-polske/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Hymn",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boze-cos-polske_FbJN6A2.jpg",
    "slug": "boze-cos-polske",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boze-cos-polske_BzxnVFN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "kraszewski jo~0zef ignacy$boz~1e dary$5182",
    "title": "Boże dary",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boze-dary/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Józef Ignacy Kraszewski",
    "cover": "book/cover/boze-dary.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boze-dary/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boze-dary_vXXYrJf.jpg",
    "slug": "boze-dary",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boze-dary_R1RIc41.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "konopnicka maria$boz~1y dzwonek$6442",
    "title": "Boży dzwonek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bozy-dzwonek/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Maria Konopnicka",
    "cover": "book/cover/bozy-dzwonek.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bozy-dzwonek/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bozy-dzwonek_vr3G9KQ.jpg",
    "slug": "bozy-dzwonek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bozy-dzwonek_DQsGnj9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "dol~0e~0ga mostowicz tadeusz$bracia dalcz i s ka$3603",
    "title": "Bracia Dalcz i S-ka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bracia-dalcz-i-s-ka/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Dołęga-Mostowicz",
    "cover": "book/cover/bracia-dalcz-i-s-ka.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bracia-dalcz-i-s-ka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "powieść obyczajowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bracia-dalcz-i-s-ka_gw3Ug89.jpg",
    "slug": "bracia-dalcz-i-s-ka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bracia-dalcz-i-s-ka_NukrVjo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "dol~0e~0ga mostowicz tadeusz$bracia dalcz i s ka tom pierwszy$3601",
    "title": "Bracia Dalcz i S-ka, tom pierwszy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-1/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Dołęga-Mostowicz",
    "cover": "book/cover/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-1.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-1/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-1_eG3gY0j.jpg",
    "slug": "bracia-dalcz-i-s-ka-tom-1",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-1_c2gsvs8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "dol~0e~0ga mostowicz tadeusz$bracia dalcz i s ka tom drugi$3602",
    "title": "Bracia Dalcz i S-ka, tom drugi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-2/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Dołęga-Mostowicz",
    "cover": "book/cover/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-2.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-2/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-2_uC9g46i.jpg",
    "slug": "bracia-dalcz-i-s-ka-tom-2",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bracia-dalcz-i-s-ka-tom-2_l3qntcZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$bracia patrzcie jeno $2032",
    "title": "Bracia, patrzcie jeno...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bracia-patrzcie-jeno/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/bracia-patrzcie-jeno.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bracia-patrzcie-jeno/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bracia-patrzcie-jeno_TV1P7gS.jpg",
    "slug": "bracia-patrzcie-jeno",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bracia-patrzcie-jeno_4tJ7Mjj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "pol wincenty$bracia rocznica wie~0c po zwyczaju$2811",
    "title": "Bracia! Rocznica, więc po zwyczaju",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bracia-rocznica-wiec-po-zwyczaju/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Wincenty Pol",
    "cover": "book/cover/bracia-rocznica-wiec-po-zwyczaju.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bracia-rocznica-wiec-po-zwyczaju/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bracia-rocznica-wiec-po-zwyczaju_AfuSwOP.jpg",
    "slug": "bracia-rocznica-wiec-po-zwyczaju",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bracia-rocznica-wiec-po-zwyczaju_COFpL0f.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "jachowicz stanisl~0aw$braciszek i siostrzyczka$5031",
    "title": "Braciszek i siostrzyczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braciszek-i-siostrzyczka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Stanisław Jachowicz",
    "cover": "book/cover/braciszek-i-siostrzyczka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braciszek-i-siostrzyczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braciszek-i-siostrzyczka_SnaVklx.jpg",
    "slug": "braciszek-i-siostrzyczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braciszek-i-siostrzyczka_HZxZhFg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun pola$curik a hejm$7848",
    "title": "Curik a hejm",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-curik-a-hejm/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Pola Braun",
    "cover": "book/cover/braun-curik-a-hejm.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-curik-a-hejm/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-curik-a-hejm_tzenHm8.jpg",
    "slug": "braun-curik-a-hejm",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-curik-a-hejm_Z006XJm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun pola$list do warszawy$7852",
    "title": "List do Warszawy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-list-do-warszawy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Pola Braun",
    "cover": "book/cover/braun-list-do-warszawy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-list-do-warszawy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-list-do-warszawy_LQJPgOm.jpg",
    "slug": "braun-list-do-warszawy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-list-do-warszawy_suqro29.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun pola$matka$7849",
    "title": "Matka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-matka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Pola Braun",
    "cover": "book/cover/braun-matka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-matka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-matka_dKmQqhS.jpg",
    "slug": "braun-matka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-matka_qf2XlwE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun pola$powszedni dzien~0$7842",
    "title": "Powszedni dzień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-powszedni-dzien/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Pola Braun",
    "cover": "book/cover/braun-powszedni-dzien.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-powszedni-dzien/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-powszedni-dzien_V3EK5gA.jpg",
    "slug": "braun-powszedni-dzien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-powszedni-dzien_tNDFOzE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$przemysl~0y tomik $4676",
    "title": "Przemysły (tomik)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly_2GzncdV.jpg",
    "slug": "braun-przemysly",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly_2u4Va3M.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$ahaswer$4640",
    "title": "Ahaswer",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-ahaswer/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-ahaswer.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-ahaswer/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-ahaswer_30i2qxp.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-ahaswer",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-ahaswer_Hu9iaI3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$baterja$4641",
    "title": "Baterja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-baterja/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-baterja.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-baterja/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-baterja_MNS0QRZ.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-baterja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-baterja_exo7i4h.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$cial~0o$4642",
    "title": "Ciało",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-cialo/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-cialo.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-cialo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-cialo_Rt3GcOh.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-cialo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-cialo_sYgLtji.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$do majstro~0w$4643",
    "title": "Do majstrów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-do-majstrow/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-do-majstrow.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-do-majstrow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-do-majstrow_40kHBMT.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-do-majstrow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-do-majstrow_h6njMX1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$do reportera$4644",
    "title": "Do reportera",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-do-reportera/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-do-reportera.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-do-reportera/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-do-reportera_KFc7UrK.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-do-reportera",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-do-reportera_Xp0x5aE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$drwale$4645",
    "title": "Drwale",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-drwale/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-drwale.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-drwale/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-drwale_aEtRWVv.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-drwale",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-drwale_hR4JYIP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$duma o sl~0owackim$4646",
    "title": "Duma o Słowackim",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-duma-o-slowackim/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-duma-o-slowackim.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-duma-o-slowackim/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-duma-o-slowackim_MWKmXVx.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-duma-o-slowackim",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-duma-o-slowackim_ZfO85Qp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$dzien~0 powszedni$4647",
    "title": "Dzień powszedni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-dzien-powszedni/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-dzien-powszedni.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-dzien-powszedni/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-dzien-powszedni_Vf13zuH.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-dzien-powszedni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-dzien-powszedni_ByuYtld.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$gdynia$4648",
    "title": "Gdynia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-gdynia/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-gdynia.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-gdynia/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-gdynia_Y9V7Ljd.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-gdynia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-gdynia_bCRFPxS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$golgota$4649",
    "title": "Golgota",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-golgota/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-golgota.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-golgota/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-golgota_LPxSlXL.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-golgota",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-golgota_WkpYToh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$go~0rny s~0la~0sk$4650",
    "title": "Górny Śląsk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-gorny-slask/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-gorny-slask.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-gorny-slask/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-gorny-slask_SG0qfFD.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-gorny-slask",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-gorny-slask_HOxZ6uB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$inz~1ynier i poeta$4651",
    "title": "Inżynier i poeta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-inzynier-i-poeta/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-inzynier-i-poeta.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-inzynier-i-poeta/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-inzynier-i-poeta_NMtvQe7.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-inzynier-i-poeta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-inzynier-i-poeta_Woc1Ljl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$jak pracuja~0 warsztaty$4652",
    "title": "Jak pracują warsztaty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-jak-pracuja-warsztaty/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-jak-pracuja-warsztaty.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-jak-pracuja-warsztaty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-jak-pracuja-warsztaty_FOXJQx7.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-jak-pracuja-warsztaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-jak-pracuja-warsztaty_9nVABwq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$krajobraz polski$4653",
    "title": "Krajobraz polski",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-krajobraz-polski/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-krajobraz-polski.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-krajobraz-polski/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-krajobraz-polski_nWLhAOe.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-krajobraz-polski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-krajobraz-polski_Htbt62c.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$l~0o~0dz~0 fabryczna$4654",
    "title": "Łódź fabryczna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-lodz-fabryczna/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-lodz-fabryczna.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-lodz-fabryczna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-lodz-fabryczna_1BdvujO.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-lodz-fabryczna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-lodz-fabryczna_yHPcn10.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$moja mistrzyni$4655",
    "title": "Moja mistrzyni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-moja-mistrzyni/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-moja-mistrzyni.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-moja-mistrzyni/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-moja-mistrzyni_b2HeZ0Z.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-moja-mistrzyni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-moja-mistrzyni_FxRM2LK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$mokre s~0wiatl~0o $4656",
    "title": "Mokre światło...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-mokre-swiatlo/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-mokre-swiatlo.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-mokre-swiatlo/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-mokre-swiatlo_Un7QWrI.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-mokre-swiatlo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-mokre-swiatlo_9emx4jJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$na zakon~0czenie ksia~0z~1ki$4657",
    "title": "Na zakończenie książki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-na-zakonczenie-ksiazki/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-na-zakonczenie-ksiazki.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-na-zakonczenie-ksiazki/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-na-zakonczenie-ksiazki_rutIRNZ.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-na-zakonczenie-ksiazki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-na-zakonczenie-ksiazki_GbUbJQh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$nowi bogowie$4658",
    "title": "Nowi bogowie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-nowi-bogowie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-nowi-bogowie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-nowi-bogowie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-nowi-bogowie_zJ8Scw9.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-nowi-bogowie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-nowi-bogowie_PQKQV1z.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$o budowaniu domu$4660",
    "title": "O budowaniu domu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-o-budowaniu-domu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-o-budowaniu-domu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-o-budowaniu-domu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-o-budowaniu-domu_wKs02Xi.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-o-budowaniu-domu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-o-budowaniu-domu_kQhvcw9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$oda do wolnos~0ci$4659",
    "title": "Oda do wolności",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-oda-do-wolnosci/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-oda-do-wolnosci.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-oda-do-wolnosci/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-oda-do-wolnosci_9ryj6dD.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-oda-do-wolnosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-oda-do-wolnosci_lNHX8JL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$o mickiewiczu$4661",
    "title": "O Mickiewiczu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-o-mickiewiczu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-o-mickiewiczu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-o-mickiewiczu/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-o-mickiewiczu_ycCdaAn.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-o-mickiewiczu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-o-mickiewiczu_5YNacGK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$o rodzeniu chleba czyli o pisaniu wiersza$4662",
    "title": "O rodzeniu chleba, czyli o pisaniu wiersza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-o-rodzeniu-chleba-czyli-o-pisaniu-wiersza/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-o-rodzeniu-chleba-czyli-o-pisaniu-wiersza.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-o-rodzeniu-chleba-czyli-o-pisaniu-wiersza/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-o-rodzeniu-chleba-czyli-o-pisaniu-wiersza_m00HNvm.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-o-rodzeniu-chleba-czyli-o-pisaniu-wiersza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-o-rodzeniu-chleba-czyli-o-pisaniu-wiersza_hYYDOYA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$pies~0n~0 o kuli ziemskiej$4663",
    "title": "Pieśń o kuli ziemskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-piesn-o-kuli-ziemskiej/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-piesn-o-kuli-ziemskiej.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-piesn-o-kuli-ziemskiej/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-piesn-o-kuli-ziemskiej_IcX0eff.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-piesn-o-kuli-ziemskiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-piesn-o-kuli-ziemskiej_wNP3Xw8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "braun mieczysl~0aw$piotr$4664",
    "title": "Piotr",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-piotr/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Mieczysław Braun",
    "cover": "book/cover/braun-przemysly-piotr.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/braun-przemysly-piotr/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/braun-przemysly-piotr_4SCkIph.jpg",
    "slug": "braun-przemysly-piotr",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/braun-przemysly-piotr_Bf5FKh2.jpg",
    "liked": null
  },
  {