GET /api/authors/adam-mickiewicz/kinds/liryka/parent_books/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept, Authorization

[
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$ballady i romanse$291",
    "title": "Ballady i romanse",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse_f6oLeKK.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse_vrgs4gt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$baltas karz~0ygys$3189",
    "title": "Baltas karžygys",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicius-baltas-karzigys/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicius-baltas-karzigys.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicius-baltas-karzigys/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicius-baltas-karzigys_26eL6Qn.jpg",
    "slug": "mickiewicius-baltas-karzigys",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicius-baltas-karzigys_k7Z1aOb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$czaty$2387",
    "title": "Czaty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czaty/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/czaty.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/czaty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/czaty_xhPl1Es.jpg",
    "slug": "czaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/czaty_RgPpWZd.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do d d $3375",
    "title": "Do D... D...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-do-d-d/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-do-d-d.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-do-d-d/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-do-d-d_BAablx2.jpg",
    "slug": "mickiewicz-do-d-d",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-do-d-d_mP6dUN6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do joachima lelewela$3376",
    "title": "Do Joachima Lelewela",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-do-joachima-lelewela/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-do-joachima-lelewela.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-do-joachima-lelewela/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-do-joachima-lelewela_i1enmeP.jpg",
    "slug": "mickiewicz-do-joachima-lelewela",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-do-joachima-lelewela_Bhiuwbf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do maryi l~0empickiej w dzien~0 przyje~0cia komunii s~0wie~0tej$3377",
    "title": "Do Maryi Łempickiej w dzień przyjęcia Komunii Świętej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-do-maryi-lempickiej/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-do-maryi-lempickiej.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-do-maryi-lempickiej/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-do-maryi-lempickiej_TGN7Tzs.jpg",
    "slug": "mickiewicz-do-maryi-lempickiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-do-maryi-lempickiej_tcxVZxA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do maryi szymanowskiej$3378",
    "title": "Do Maryi Szymanowskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-do-maryi-szymanowskiej/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-do-maryi-szymanowskiej.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-do-maryi-szymanowskiej/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-do-maryi-szymanowskiej_Os6mBMn.jpg",
    "slug": "mickiewicz-do-maryi-szymanowskiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-do-maryi-szymanowskiej_zDkJsXt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do mojego cicerone$2994",
    "title": "Do mojego Cicerone",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-do-mojego-cicerone/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-do-mojego-cicerone.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-do-mojego-cicerone/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-do-mojego-cicerone_JZCpR7B.jpg",
    "slug": "mickiewicz-do-mojego-cicerone",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-do-mojego-cicerone_IfdE5wo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do na alpach w splue~0gen 1829$2995",
    "title": "Do*** na Alpach w Splügen 1829",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-do-na-alpach-w-splugen-1829/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-do-na-alpach-w-splugen-1829.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-do-na-alpach-w-splugen-1829/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-do-na-alpach-w-splugen-1829_qjST77r.jpg",
    "slug": "mickiewicz-do-na-alpach-w-splugen-1829",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-do-na-alpach-w-splugen-1829_RSPPFvT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do przyjacio~0l~0 moskali$820",
    "title": "Do przyjaciół Moskali",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziadow-czesci-iii-ustep-do-przyjaciol-moskali/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/dziady-dziadow-czesci-iii-ustep-do-przyjaciol-moskali.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dziady-dziadow-czesci-iii-ustep-do-przyjaciol-moskali/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dziady-dziadow-czesci-iii-ustep-do-przyjaciol-moskali_lbc044M.jpg",
    "slug": "dziady-dziadow-czesci-iii-ustep-do-przyjaciol-moskali",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dziady-dziadow-czesci-iii-ustep-do-przyjaciol-moskali_fUsCAHg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$dudarz$2189",
    "title": "Dudarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dudarz/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/dudarz.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dudarz/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dudarz_1jUc4Ur.jpg",
    "slug": "dudarz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dudarz_TMygdgV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$farys$2388",
    "title": "Farys",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/farys/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/farys.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/farys/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/farys_bIPY4wi.jpg",
    "slug": "farys",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/farys_g9QioUW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$kochanek ducho~0w$3379",
    "title": "Kochanek duchów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-kochanek-duchow/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-kochanek-duchow.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-kochanek-duchow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-kochanek-duchow_D3KzVOt.jpg",
    "slug": "mickiewicz-kochanek-duchow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-kochanek-duchow_xkoHOq7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$krymo sonetai$3179",
    "title": "Krymo sonetai",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krymo-sonetai/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/krymo-sonetai.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/krymo-sonetai/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/krymo-sonetai_TYAaJ5q.jpg",
    "slug": "krymo-sonetai",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/krymo-sonetai_DciRSom.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$liryki lozan~0skie$1875",
    "title": "Liryki lozańskie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/liryki-lozanskie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/liryki-lozanskie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/liryki-lozanskie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/liryki-lozanskie_IEM6OBa.jpg",
    "slug": "liryki-lozanskie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/liryki-lozanskie_88RimJd.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$nemunui$3294",
    "title": "Nemunui",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickievicius-nemunui/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickievicius-nemunui.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickievicius-nemunui/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickievicius-nemunui_IE39qL0.jpg",
    "slug": "mickievicius-nemunui",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickievicius-nemunui_6tLvD7l.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$oda do ml~0odos~0ci$143",
    "title": "Oda do młodości",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oda-do-mlodosci/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/oda-do-mlodosci.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oda-do-mlodosci/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Oda",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oda-do-mlodosci_WOncQFx.jpg",
    "slug": "oda-do-mlodosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oda-do-mlodosci_Uhj1so9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$panicz i dziewczyna$2389",
    "title": "Panicz i dziewczyna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/panicz-i-dziewczyna/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/panicz-i-dziewczyna.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/panicz-i-dziewczyna/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/panicz-i-dziewczyna_FL85VKF.jpg",
    "slug": "panicz-i-dziewczyna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/panicz-i-dziewczyna_6JgZsZB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$pies~0n~0 filareto~0w$735",
    "title": "Pieśń filaretów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-filaretow/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/piesn-filaretow.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesn-filaretow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesn-filaretow_Gxmc6cO.jpg",
    "slug": "piesn-filaretow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesn-filaretow_xXkY2dh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$ponia tvardauskiene~0$3295",
    "title": "Ponia Tvardauskienė",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickievicius-ponia-tvardauskiene/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickievicius-ponia-tvardauskiene.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickievicius-ponia-tvardauskiene/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickievicius-ponia-tvardauskiene_31gB63N.jpg",
    "slug": "mickievicius-ponia-tvardauskiene",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickievicius-ponia-tvardauskiene_XMvPWNF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$popas w upicie$2390",
    "title": "Popas w Upicie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/popas-w-upicie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/popas-w-upicie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/popas-w-upicie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/popas-w-upicie_rD1UhYj.jpg",
    "slug": "popas-w-upicie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/popas-w-upicie_HmRTZtl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$reduta ordona$211",
    "title": "Reduta Ordona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/reduta-ordona.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/reduta-ordona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/reduta-ordona_N30KEwl.jpg",
    "slug": "reduta-ordona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/reduta-ordona_BVfG1eu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$renegat$2391",
    "title": "Renegat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/renegat/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/renegat.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/renegat/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/renegat_jncYkdE.jpg",
    "slug": "renegat",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/renegat_oXDdXsa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$s~0mierc~0 pul~0kownika$1599",
    "title": "Śmierć Pułkownika",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/smierc-pulkownika.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/smierc-pulkownika/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/smierc-pulkownika_jM3s2qx.jpg",
    "slug": "smierc-pulkownika",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/smierc-pulkownika_mee9INf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$sen$3380",
    "title": "Sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-sen/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-sen.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-sen/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-sen_Cd11UNE.jpg",
    "slug": "mickiewicz-sen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-sen_JIBF4Pa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$sonety krymskie$1798",
    "title": "Sonety krymskie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie_1LmtGdB.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie_jLLKbMY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$sonety odeskie$2230",
    "title": "Sonety odeskie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-odeskie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-odeskie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-odeskie/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-odeskie_uZG6psk.jpg",
    "slug": "sonety-odeskie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-odeskie_Ff84aRA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$the tempest$3007",
    "title": "The Tempest",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-the-tempest/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-the-tempest.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-the-tempest/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-the-tempest_wMuGWsU.jpg",
    "slug": "mickiewicz-the-tempest",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-the-tempest_BG2LHdJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$to my cicerone$3008",
    "title": "To My Cicerone",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-to-my-cicerone/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-to-my-cicerone.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-to-my-cicerone/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-to-my-cicerone_RAWa2tn.jpg",
    "slug": "mickiewicz-to-my-cicerone",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-to-my-cicerone_1TPIxm9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$to upon the alps in splue~0gen 1829$3009",
    "title": "To*** Upon the Alps in Splügen 1829",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-to-upon-the-alps-in-splugen-1829/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-to-upon-the-alps-in-splugen-1829.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-to-upon-the-alps-in-splugen-1829/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-to-upon-the-alps-in-splugen-1829_IWQRkPI.jpg",
    "slug": "mickiewicz-to-upon-the-alps-in-splugen-1829",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-to-upon-the-alps-in-splugen-1829_etLMzez.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$trzech budryso~0w$2392",
    "title": "Trzech Budrysów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzech-budrysow/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/trzech-budrysow.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/trzech-budrysow/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/trzech-budrysow_RHhzC1C.jpg",
    "slug": "trzech-budrysow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/trzech-budrysow_Ipsa121.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika, Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$tukaj albo pro~0by przyjaz~0ni$2393",
    "title": "Tukaj albo próby przyjaźni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/tukaj-albo-proby-przyjazni/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/tukaj-albo-proby-przyjazni.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/tukaj-albo-proby-przyjazni/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/tukaj-albo-proby-przyjazni_zXrc4tB.jpg",
    "slug": "tukaj-albo-proby-przyjazni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/tukaj-albo-proby-przyjazni_vqFDwbA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$ucieczka$2394",
    "title": "Ucieczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ucieczka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ucieczka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ucieczka/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ucieczka_RZVzxRY.jpg",
    "slug": "ucieczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ucieczka_M6Sq1sf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$uncertainty$3010",
    "title": "Uncertainty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-uncertainty/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-uncertainty.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-uncertainty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-uncertainty_dKEf10j.jpg",
    "slug": "mickiewicz-uncertainty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-uncertainty_IZNKC1x.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$vilija$3297",
    "title": "Vilija",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickievicius-vilija/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickievicius-vilija.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickievicius-vilija/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickievicius-vilija_H1slnka.jpg",
    "slug": "mickievicius-vilija",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickievicius-vilija_rDa1OHi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$zaloty$3381",
    "title": "Zaloty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-zaloty/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/mickiewicz-zaloty.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mickiewicz-zaloty/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mickiewicz-zaloty_AgcA83o.jpg",
    "slug": "mickiewicz-zaloty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mickiewicz-zaloty_lSCqaKL.jpg",
    "liked": null
  }
]