GET /api/audiobooks/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept, Authorization

[
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$abuzei i tair$1239",
    "title": "Abuzei i Tair",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/abuzei-i-tair/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/abuzei-i-tair.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/abuzei-i-tair/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/abuzei-i-tair.jpg",
    "slug": "abuzei-i-tair",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/abuzei-i-tair_9wLIt7R.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$akslop$971",
    "title": "Akslop",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/akslop/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/akslop.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/akslop/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/akslop.jpg",
    "slug": "akslop",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/akslop_zMm41yR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$aniol~0 pasterzom mo~0wil~0$3824",
    "title": "Anioł pasterzom mówił",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aniol-pasterzom-mowil/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/aniol-pasterzom-mowil.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aniol-pasterzom-mowil/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aniol-pasterzom-mowil.jpg",
    "slug": "aniol-pasterzom-mowil",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aniol-pasterzom-mowil_xfNADLj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "prus bolesl~0aw$antek$959",
    "title": "Antek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antek/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Bolesław Prus",
    "cover": "book/cover/antek.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/antek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/antek.jpg",
    "slug": "antek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/antek_vGpJOVn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$aptekarzowa$853",
    "title": "Aptekarzowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aptekarzowa/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/aptekarzowa.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/aptekarzowa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/aptekarzowa.jpg",
    "slug": "aptekarzowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/aptekarzowa_HwzQKr3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$atl~0as i kitaj$1240",
    "title": "Atłas i kitaj",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/atlas-i-kitaj/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/atlas-i-kitaj.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/atlas-i-kitaj/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/atlas-i-kitaj.jpg",
    "slug": "atlas-i-kitaj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/atlas-i-kitaj_H9tHJyc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$dwa z~1o~0l~0wie$1277",
    "title": "Dwa żółwie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie.jpg",
    "slug": "bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-przypowiesci-dwa-zolwie_5R61rwe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$kulawy i s~0lepy$1331",
    "title": "Kulawy i ślepy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy.jpg",
    "slug": "bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-przypowiesci-kulawy-i-slepy_2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$lew i zwierze~0ta$1265",
    "title": "Lew i zwierzęta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta.jpg",
    "slug": "bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bajki-i-przypowiesci-lew-i-zwierzeta.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$ballada z tamtej strony$1671",
    "title": "Ballada z tamtej strony",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-ballada-z-tamtej-strony_i7P2h5f.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$erotyk$1656",
    "title": "Erotyk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-erotyk/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-erotyk.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-erotyk/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-erotyk.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-erotyk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-erotyk_lszmNqZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$imieniny$1657",
    "title": "Imieniny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-imieniny/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-imieniny.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-imieniny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-imieniny.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-imieniny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-imieniny_tvWl2MQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$melancholia$1659",
    "title": "Melancholia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-melancholia/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-melancholia.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-melancholia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-melancholia.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-melancholia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-melancholia_mMBLOnn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$wie~0zienie$1668",
    "title": "Więzienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-wiezienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-wiezienie_OFBqBOT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$zdrada$1670",
    "title": "Zdrada",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-zdrada/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/ballada-z-tamtej-strony-zdrada.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballada-z-tamtej-strony-zdrada/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballada-z-tamtej-strony-zdrada.jpg",
    "slug": "ballada-z-tamtej-strony-zdrada",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballada-z-tamtej-strony-zdrada_q5opHs0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$lilje$1595",
    "title": "Lilje",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-lilje/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-lilje.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-lilje/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-lilje.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-lilje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-lilje_ok8FwCD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$pani twardowska$1596",
    "title": "Pani Twardowska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-pani-twardowska/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-pani-twardowska.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-pani-twardowska/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-pani-twardowska.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-pani-twardowska",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-pani-twardowska_kF5ZoF1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$powro~0t taty$1597",
    "title": "Powrót taty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-powrot-taty/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-powrot-taty.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-powrot-taty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-powrot-taty.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-powrot-taty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-powrot-taty_IXk329h.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$re~0kawiczka$112",
    "title": "Rękawiczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-rekawiczka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-rekawiczka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-rekawiczka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-rekawiczka.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-rekawiczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-rekawiczka_9BhrYPe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$romantycznos~0c~0$1598",
    "title": "Romantyczność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-romantycznosc/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-romantycznosc.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-romantycznosc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-romantycznosc.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-romantycznosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-romantycznosc_17gtmVH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$rybka$241",
    "title": "Rybka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-rybka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-rybka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-rybka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-rybka.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-rybka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-rybka_zoMM1Fp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$s~0witez~0$194",
    "title": "Świteź",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switez/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-switez.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-switez/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-switez.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-switez",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-switez_hgJpa9f.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$s~0witezianka$146",
    "title": "Świtezianka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/ballady-i-romanse-switezianka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ballady-i-romanse-switezianka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ballady-i-romanse-switezianka.jpg",
    "slug": "ballady-i-romanse-switezianka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ballady-i-romanse-switezianka_IGpeq3i.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$bank nucingena$2597",
    "title": "Bank Nucingena",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-bank-nucingena_Sm3A987.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$co~0rka ewy$2932",
    "title": "Córka Ewy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy_DsSZM6s.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-corka-ewy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-corka-ewy_OZLf0oZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$eugenia grandet$2596",
    "title": "Eugenia Grandet",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-eugenia-grandet_jnPPw7u.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$gobseck$2598",
    "title": "Gobseck",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-gobseck/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-gobseck.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-gobseck/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-gobseck.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-gobseck",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-gobseck_ZIc8ihk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$jaszczur$2606",
    "title": "Jaszczur",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-jaszczur/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-jaszczur.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-jaszczur/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-jaszczur_QskjbMN.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-jaszczur",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-jaszczur_HzCmLPw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$kobieta porzucona$2585",
    "title": "Kobieta porzucona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-porzucona_M6yecVP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$kobieta trzydziestoletnia$2599",
    "title": "Kobieta trzydziestoletnia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-kobieta-trzydziestoletnia_ChgdU9W.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$mal~0e niedole poz~1ycia mal~0z~1en~0skiego$2842",
    "title": "Małe niedole pożycia małżeńskiego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-male-niedole-pozycia-malzenskiego_ClrnMTp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$muza z zas~0cianka$2634",
    "title": "Muza z zaścianka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka.jpg",
    "slug": "balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/balzac-komedia-ludzka-muza-z-zascianka_ann8r1C.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$baran dany na ofiare~0$1337",
    "title": "Baran dany na ofiarę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baran-dany-na-ofiare/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/baran-dany-na-ofiare.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/baran-dany-na-ofiare/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/baran-dany-na-ofiare.jpg",
    "slug": "baran-dany-na-ofiare",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/baran-dany-na-ofiare.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$co~0rce$5530",
    "title": "Córce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-corce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-corce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-corce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-corce.jpg",
    "slug": "bargielska-corce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-corce.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$dwa fiaty$5532",
    "title": "Dwa fiaty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty.jpg",
    "slug": "bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-dwa-fiaty-dwa-fiaty.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$let s kohelet$5541",
    "title": "Let's kohelet",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-lets-kohelet/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-lets-kohelet.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-lets-kohelet/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-lets-kohelet.jpg",
    "slug": "bargielska-lets-kohelet",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-lets-kohelet.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$mirabelki$5544",
    "title": "Mirabelki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-mirabelki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-mirabelki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-mirabelki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-mirabelki.jpg",
    "slug": "bargielska-mirabelki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-mirabelki.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$pies~0n~0 szkrabisty$5549",
    "title": "Pieśń szkrabisty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-piesn-szkrabisty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-piesn-szkrabisty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-piesn-szkrabisty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-piesn-szkrabisty.jpg",
    "slug": "bargielska-piesn-szkrabisty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-piesn-szkrabisty.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "bargielska justyna$przekl~0ad$5554",
    "title": "Przekład",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-przeklad/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Justyna Bargielska",
    "cover": "book/cover/bargielska-przeklad.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bargielska-przeklad/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bargielska-przeklad.jpg",
    "slug": "bargielska-przeklad",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bargielska-przeklad.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sienkiewicz henryk$bartek zwycie~0zca$1093",
    "title": "Bartek zwycięzca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bartek-zwyciezca/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Henryk Sienkiewicz",
    "cover": "book/cover/bartek-zwyciezca.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bartek-zwyciezca/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bartek-zwyciezca.jpg",
    "slug": "bartek-zwyciezca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bartek-zwyciezca_LluL5KE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$beczka amontillada$1704",
    "title": "Beczka Amontillada",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beczka-amontillada/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/beczka-amontillada.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/beczka-amontillada/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/beczka-amontillada.jpg",
    "slug": "beczka-amontillada",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/beczka-amontillada_65Sj8tp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "norwid cyprian kamil$bema pamie~0ci z~1al~0obny rapsod$1619",
    "title": "Bema pamięci żałobny rapsod",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bema-pamieci-zalobny-rapsod/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Cyprian Kamil Norwid",
    "cover": "book/cover/bema-pamieci-zalobny-rapsod.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bema-pamieci-zalobny-rapsod/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bema-pamieci-zalobny-rapsod.jpg",
    "slug": "bema-pamieci-zalobny-rapsod",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bema-pamieci-zalobny-rapsod_0es1ow3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$berenice$1766",
    "title": "Berenice",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/berenice/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/berenice.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/berenice/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/berenice.jpg",
    "slug": "berenice",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/berenice_xKVWVX2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$bezbronna istota$854",
    "title": "Bezbronna istota",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bezbronna-istota/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/bezbronna-istota.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bezbronna-istota/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bezbronna-istota.jpg",
    "slug": "bezbronna-istota",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bezbronna-istota_vmnZGhp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$bial~0os~0niez~1ka i ro~0z~1anka$2158",
    "title": "Białośnieżka i Różanka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bialosniezka-i-rozanka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/bialosniezka-i-rozanka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bialosniezka-i-rozanka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bialosniezka-i-rozanka_61HSC2v.jpg",
    "slug": "bialosniezka-i-rozanka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bialosniezka-i-rozanka_mZCnHbT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$biedny ml~0ynarczyk i kotek$2159",
    "title": "Biedny młynarczyk i kotek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedny-mlynarczyk-i-kotek/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/biedny-mlynarczyk-i-kotek.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedny-mlynarczyk-i-kotek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedny-mlynarczyk-i-kotek.jpg",
    "slug": "biedny-mlynarczyk-i-kotek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedny-mlynarczyk-i-kotek_SJDfpaR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$mro~0z$5577",
    "title": "Mróz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-mroz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-mroz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-mroz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-mroz.jpg",
    "slug": "biedrzycki-mroz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-mroz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$opowies~0c~0 wigilijna$5564",
    "title": "Opowieść wigilijna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-opowiesc-wigilijna/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-opowiesc-wigilijna.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-opowiesc-wigilijna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-opowiesc-wigilijna.jpg",
    "slug": "biedrzycki-opowiesc-wigilijna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-opowiesc-wigilijna.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$pora pomidoro~0w$5579",
    "title": "pora pomidorów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-pora-pomidorow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-pora-pomidorow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-pora-pomidorow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-pora-pomidorow.jpg",
    "slug": "biedrzycki-pora-pomidorow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-pora-pomidorow.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$sometimes it snows in april$5587",
    "title": "sometimes it snows in april",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april.jpg",
    "slug": "biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/biedrzycki-sometimes-it-snows-in-april.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$bogacz i z~1ebrak$1212",
    "title": "Bogacz i żebrak",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogacz-i-zebrak/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bogacz-i-zebrak.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bogacz-i-zebrak/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bogacz-i-zebrak.jpg",
    "slug": "bogacz-i-zebrak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bogacz-i-zebrak.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$bogurodzica$2013",
    "title": "Bogurodzica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogurodzica/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/bogurodzica.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bogurodzica/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Hymn",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bogurodzica.jpg",
    "slug": "bogurodzica",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bogurodzica_nusAoOg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "molie~0re molier$s~0wie~0toszek$2514",
    "title": "Świętoszek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-swietoszek/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Molière (Molier)",
    "cover": "book/cover/boy-swietoszek.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/boy-swietoszek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Komedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/boy-swietoszek.jpg",
    "slug": "boy-swietoszek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/boy-swietoszek_OMVl43W.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$bracia patrzcie jeno $2032",
    "title": "Bracia, patrzcie jeno...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bracia-patrzcie-jeno/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/bracia-patrzcie-jeno.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bracia-patrzcie-jeno/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bracia-patrzcie-jeno.jpg",
    "slug": "bracia-patrzcie-jeno",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bracia-patrzcie-jeno_dtZhPfN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$bryl~0a lodu i krysztal~0$1226",
    "title": "Bryła lodu i kryształ",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bryla-lodu-i-krysztal/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/bryla-lodu-i-krysztal.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/bryla-lodu-i-krysztal/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/bryla-lodu-i-krysztal.jpg",
    "slug": "bryla-lodu-i-krysztal",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/bryla-lodu-i-krysztal.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$brytan w obroz~1y$1168",
    "title": "Brytan w obroży",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brytan-w-obrozy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/brytan-w-obrozy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/brytan-w-obrozy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/brytan-w-obrozy.jpg",
    "slug": "brytan-w-obrozy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/brytan-w-obrozy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$brzydkie kacza~0tko$82",
    "title": "Brzydkie kaczątko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/brzydkie-kaczatko.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/brzydkie-kaczatko/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/brzydkie-kaczatko.jpg",
    "slug": "brzydkie-kaczatko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/brzydkie-kaczatko_2vdEhum.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "buda stefania$czemu w studni woda dudni$6472",
    "title": "Czemu w studni woda dudni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/buda-czemu-w-studni-woda-dudni/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Stefania Buda",
    "cover": "book/cover/buda-czemu-w-studni-woda-dudni.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/buda-czemu-w-studni-woda-dudni/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/buda-czemu-w-studni-woda-dudni_PBfcckA.jpg",
    "slug": "buda-czemu-w-studni-woda-dudni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/buda-czemu-w-studni-woda-dudni_uYLhPuw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "buda stefania$o nazwie wsi boguchwal~0a zapadl~0a karczma $6473",
    "title": "O nazwie wsi Boguchwała (Zapadła karczma)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/buda-o-nazwie-wsi-boguchwala-zapadla-karczma/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Stefania Buda",
    "cover": "book/cover/buda-o-nazwie-wsi-boguchwala-zapadla-karczma.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/buda-o-nazwie-wsi-boguchwala-zapadla-karczma/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/buda-o-nazwie-wsi-boguchwala-zapadla-karczma_c1vTM8j.jpg",
    "slug": "buda-o-nazwie-wsi-boguchwala-zapadla-karczma",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/buda-o-nazwie-wsi-boguchwala-zapadla-karczma_cNVheny.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "buda stefania$o przytul~0ku skarb matki $6474",
    "title": "O przytułku \"Skarb Matki\"",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/buda-o-przytulku-skarb-matki/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Stefania Buda",
    "cover": "book/cover/buda-o-przytulku-skarb-matki.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/buda-o-przytulku-skarb-matki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/buda-o-przytulku-skarb-matki.jpg",
    "slug": "buda-o-przytulku-skarb-matki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/buda-o-przytulku-skarb-matki.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$but w butonierce$1356",
    "title": "But w butonierce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-but-w-butonierce/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-but-w-butonierce.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-but-w-butonierce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-but-w-butonierce.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-but-w-butonierce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-but-w-butonierce_OYzfBvD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$cafe$1358",
    "title": "Cafe",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-cafe/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-cafe.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-cafe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-cafe.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-cafe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-cafe_D0uIAQo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$ but w butonierce dedykacja $1357",
    "title": "[But w butonierce - Dedykacja]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-dedykacja/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-dedykacja.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-dedykacja/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Dedykacja",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-dedykacja.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-dedykacja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-dedykacja_SuvTybT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$deszcz$1359",
    "title": "Deszcz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-deszcz/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-deszcz.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-deszcz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-deszcz.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-deszcz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-deszcz_Dq7Roay.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$ intermezzo czy widzielis~0cie $1360",
    "title": "[Intermezzo (Czy widzieliście...)]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-intermezzo-czy-widzieliscie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-intermezzo-czy-widzieliscie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-intermezzo-czy-widzieliscie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-intermezzo-czy-widzieliscie.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-intermezzo-czy-widzieliscie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-intermezzo-czy-widzieliscie_X8EpzNZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$ intermezzo zielone sa~0 re~0ce moje $1382",
    "title": "[Intermezzo (Zielone są ręce moje...)]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-intermezzo-zielone-sa-rece-moje/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-intermezzo-zielone-sa-rece-moje.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-intermezzo-zielone-sa-rece-moje/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-intermezzo-zielone-sa-rece-moje.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-intermezzo-zielone-sa-rece-moje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-intermezzo-zielone-sa-rece-moje_X46y2Bw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$ipecacuana$1361",
    "title": "Ipecacuana",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-ipecacuana/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-ipecacuana.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-ipecacuana/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-ipecacuana.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-ipecacuana",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-ipecacuana_dgDmBkd.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$ jak introdukcja $1362",
    "title": "[Jak introdukcja]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-jak-introdukcja/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-jak-introdukcja.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-jak-introdukcja/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-jak-introdukcja.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-jak-introdukcja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-jak-introdukcja_agqIj7j.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$lili nudzi sie~0$1363",
    "title": "Lili nudzi się",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-lili-nudzi-sie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-lili-nudzi-sie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-lili-nudzi-sie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-lili-nudzi-sie.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-lili-nudzi-sie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-lili-nudzi-sie_w3PL77G.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$marsz$1364",
    "title": "Marsz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-marsz/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-marsz.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-marsz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-marsz.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-marsz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-marsz_hvwUF6n.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$miasto$1365",
    "title": "Miasto",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-miasto/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-miasto.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-miasto/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-miasto.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-miasto",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-miasto_kpYfSjG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$mil~0os~0c~0 na aucie$1366",
    "title": "Miłość na aucie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-milosc-na-aucie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-milosc-na-aucie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-milosc-na-aucie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-milosc-na-aucie.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-milosc-na-aucie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-milosc-na-aucie_TpuQ2WZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$morga$1367",
    "title": "Morga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-morga/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-morga.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-morga/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-morga.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-morga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-morga_S4gZef8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$ na bis $1368",
    "title": "[Na bis]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-na-bis/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-na-bis.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-na-bis/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-na-bis.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-na-bis",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-na-bis_d2yOlHn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$nic$1369",
    "title": "Nic",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-nic/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-nic.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-nic/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-nic.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-nic",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-nic_VrMPQSm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$panienki w lesie$1370",
    "title": "Panienki w lesie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-panienki-w-lesie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-panienki-w-lesie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-panienki-w-lesie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-panienki-w-lesie.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-panienki-w-lesie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-panienki-w-lesie_oEUm7Bj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$perche $1371",
    "title": "Perche?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-perche/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-perche.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-perche/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz, Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-perche.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-perche",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-perche_OwxksRV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$podro~0z~1niczki$1372",
    "title": "Podróżniczki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-podrozniczki/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-podrozniczki.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-podrozniczki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-podrozniczki.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-podrozniczki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-podrozniczki_fUdDJjQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$prozowierszem$1373",
    "title": "Prozowierszem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-prozowierszem/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-prozowierszem.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-prozowierszem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-prozowierszem.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-prozowierszem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-prozowierszem_20GaFUF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$przejechali$1374",
    "title": "Przejechali",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-przejechali/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-przejechali.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-przejechali/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-przejechali.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-przejechali",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-przejechali_aRLO31W.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$s~0mierc~0 pana premiera$1375",
    "title": "Śmierć Pana Premiera",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-smierc-pana-premiera/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-smierc-pana-premiera.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-smierc-pana-premiera/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-smierc-pana-premiera.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-smierc-pana-premiera",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-smierc-pana-premiera_RZsPJbL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$s~0nieg$1376",
    "title": "Śnieg",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-snieg/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-snieg.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-snieg/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-snieg.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-snieg",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-snieg_58pHUpO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$spacer$1377",
    "title": "Spacer",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-spacer/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-spacer.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-spacer/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-spacer.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-spacer",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-spacer_A2VOryF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$tango jesienne$1378",
    "title": "Tango jesienne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-tango-jesienne/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-tango-jesienne.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-tango-jesienne/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-tango-jesienne.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-tango-jesienne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-tango-jesienne_OFEgV0P.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$trupy z kawiorem$1379",
    "title": "Trupy z kawiorem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-trupy-z-kawiorem/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-trupy-z-kawiorem.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-trupy-z-kawiorem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-trupy-z-kawiorem.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-trupy-z-kawiorem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-trupy-z-kawiorem_9gHlDhE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$wiosna$1380",
    "title": "Wiosna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-wiosna/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-wiosna.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-wiosna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-wiosna.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-wiosna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-wiosna_B3bzFEM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "jasien~0ski bruno$z~1ygaja~0ce posa~0gi$1381",
    "title": "Żygające posągi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-zygajace-posagi/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Bruno Jasieński",
    "cover": "book/cover/but-w-butonierce-zygajace-posagi.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/but-w-butonierce-zygajace-posagi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/but-w-butonierce-zygajace-posagi.jpg",
    "slug": "but-w-butonierce-zygajace-posagi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/but-w-butonierce-zygajace-posagi_nRZhkTp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$calineczka$1044",
    "title": "Calineczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/calineczka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/calineczka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/calineczka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/calineczka_VOSvjwL.jpg",
    "slug": "calineczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/calineczka_dJw8Kal.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$chart i kotka$1130",
    "title": "Chart i kotka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chart-i-kotka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/chart-i-kotka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/chart-i-kotka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/chart-i-kotka.jpg",
    "slug": "chart-i-kotka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/chart-i-kotka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$chata w lesie$2160",
    "title": "Chata w lesie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chata-w-lesie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/chata-w-lesie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/chata-w-lesie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/chata-w-lesie.jpg",
    "slug": "chata-w-lesie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/chata-w-lesie_TEh474R.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$chleb i szabla$1207",
    "title": "Chleb i szabla",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chleb-i-szabla/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/chleb-i-szabla.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/chleb-i-szabla/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/chleb-i-szabla.jpg",
    "slug": "chleb-i-szabla",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/chleb-i-szabla.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "reymont wl~0adysl~0aw stanisl~0aw$chl~0opi cze~0s~0c~0 pierwsza jesien~0$1615",
    "title": "Chłopi, Część pierwsza - Jesień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Władysław Stanisław Reymont",
    "cover": "book/cover/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm, Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/chlopi-czesc-pierwsza-jesien/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.jpg",
    "slug": "chlopi-czesc-pierwsza-jesien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/chlopi-czesc-pierwsza-jesien_BVOsmvi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "chuda anna$o niedz~0wiedziu kro~0lewiczu$6475",
    "title": "O niedźwiedziu królewiczu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chuda-o-niedzwiedziu-krolewiczu/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Anna Chuda",
    "cover": "book/cover/chuda-o-niedzwiedziu-krolewiczu.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/chuda-o-niedzwiedziu-krolewiczu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/chuda-o-niedzwiedziu-krolewiczu.jpg",
    "slug": "chuda-o-niedzwiedziu-krolewiczu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/chuda-o-niedzwiedziu-krolewiczu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mohr joseph$cicha noc$3825",
    "title": "Cicha noc",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cicha-noc/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Joseph Mohr",
    "cover": "book/cover/cicha-noc.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/cicha-noc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/cicha-noc.jpg",
    "slug": "cicha-noc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/cicha-noc_tSEV1C5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "goethe johann wolfgang von$cierpienia ml~0odego wertera$836",
    "title": "Cierpienia młodego Wertera",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Johann Wolfgang von Goethe",
    "cover": "book/cover/cierpienia-mlodego-wertera.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/cierpienia-mlodego-wertera/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść epistolarna",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/cierpienia-mlodego-wertera.jpg",
    "slug": "cierpienia-mlodego-wertera",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/cierpienia-mlodego-wertera_QZfe2WO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "cies~0la anna$o leczeniu padaczki$6481",
    "title": "O leczeniu padaczki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ciesla-o-leczeniu-padaczki/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Anna Cieśla",
    "cover": "book/cover/ciesla-o-leczeniu-padaczki.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ciesla-o-leczeniu-padaczki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ciesla-o-leczeniu-padaczki.jpg",
    "slug": "ciesla-o-leczeniu-padaczki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ciesla-o-leczeniu-padaczki.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$co~0ra albionu$855",
    "title": "Córa Albionu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cora-albionu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/cora-albionu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/cora-albionu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/cora-albionu.jpg",
    "slug": "cora-albionu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/cora-albionu_P3toMvO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "norwid cyprian kamil$cos~0 ty atenom zrobil~0 sokratesie$1084",
    "title": "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cos-ty-atenom-zrobil-sokratesie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Cyprian Kamil Norwid",
    "cover": "book/cover/cos-ty-atenom-zrobil-sokratesie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/cos-ty-atenom-zrobil-sokratesie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/cos-ty-atenom-zrobil-sokratesie_wGRmoLm.jpg",
    "slug": "cos-ty-atenom-zrobil-sokratesie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/cos-ty-atenom-zrobil-sokratesie_q9WgnxZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$cuda mil~0os~0ci karmie~0 frasunkiem mil~0os~0c~0 i mys~0leniem $94",
    "title": "Cuda miłości (Karmię frasunkiem miłość i myśleniem...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-mysleniem/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-mysleniem.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-mysleniem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-mysleniem.jpg",
    "slug": "cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-mysleniem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-mysleniem_7D6Layf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$cuda mil~0os~0ci przebo~0g jak z~1yje~0 serca juz~1 nie maja~0c $228",
    "title": "Cuda miłości (Przebóg! Jak żyję, serca już nie mając?)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-majac/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-majac.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-majac/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-majac.jpg",
    "slug": "cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-majac",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-majac_upGgns2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$czarny kot$1629",
    "title": "Czarny kot",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czarny-kot/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/czarny-kot.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/czarny-kot/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/czarny-kot.jpg",
    "slug": "czarny-kot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/czarny-kot_ZC5nvB8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$zemsta$879",
    "title": "Zemsta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czechow-zemsta/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/czechow-zemsta.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/czechow-zemsta/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/czechow-zemsta.jpg",
    "slug": "czechow-zemsta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/czechow-zemsta_wYZTrZL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$czl~0owiek i suknia$1194",
    "title": "Człowiek i suknia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czlowiek-i-suknia/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/czlowiek-i-suknia.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/czlowiek-i-suknia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/czlowiek-i-suknia.jpg",
    "slug": "czlowiek-i-suknia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/czlowiek-i-suknia_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$czl~0owiek i wilk$1219",
    "title": "Człowiek i wilk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czlowiek-i-wilk/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/czlowiek-i-wilk.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/czlowiek-i-wilk/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/czlowiek-i-wilk.jpg",
    "slug": "czlowiek-i-wilk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/czlowiek-i-wilk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$czl~0owiek i zdrowie$1188",
    "title": "Człowiek i zdrowie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czlowiek-i-zdrowie/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/czlowiek-i-zdrowie.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/czlowiek-i-zdrowie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/czlowiek-i-zdrowie.jpg",
    "slug": "czlowiek-i-zdrowie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/czlowiek-i-zdrowie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$czl~0owiek i zwierciadl~0a$1145",
    "title": "Człowiek i zwierciadła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/czlowiek-i-zwierciadla/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/czlowiek-i-zwierciadla.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/czlowiek-i-zwierciadla/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/czlowiek-i-zwierciadla.jpg",
    "slug": "czlowiek-i-zwierciadla",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/czlowiek-i-zwierciadla.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$da~0b i dynia$1191",
    "title": "Dąb i dynia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dab-i-dynia/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/dab-i-dynia.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dab-i-dynia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dab-i-dynia.jpg",
    "slug": "dab-i-dynia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dab-i-dynia.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$da~0b i mal~0e drzewka$1216",
    "title": "Dąb i małe drzewka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dab-i-male-drzewka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/dab-i-male-drzewka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dab-i-male-drzewka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dab-i-male-drzewka.jpg",
    "slug": "dab-i-male-drzewka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dab-i-male-drzewka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "da~0browska maria$boz~1e narodzenie$2686",
    "title": "Boże Narodzenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dabrowska-boze-narodzenie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Maria Dąbrowska",
    "cover": "book/cover/dabrowska-boze-narodzenie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dabrowska-boze-narodzenie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dabrowska-boze-narodzenie.jpg",
    "slug": "dabrowska-boze-narodzenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dabrowska-boze-narodzenie_4L7N5Ds.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "da~0browska maria$dzikie ziele$2687",
    "title": "Dzikie ziele",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dabrowska-dzikie-ziele/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Maria Dąbrowska",
    "cover": "book/cover/dabrowska-dzikie-ziele.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dabrowska-dzikie-ziele/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dabrowska-dzikie-ziele.jpg",
    "slug": "dabrowska-dzikie-ziele",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dabrowska-dzikie-ziele_E81gomv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$damy$856",
    "title": "Damy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/damy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/damy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/damy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/damy.jpg",
    "slug": "damy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/damy_3yxAa6N.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$daremna praca$1221",
    "title": "Daremna praca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/daremna-praca/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/daremna-praca.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/daremna-praca/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/daremna-praca.jpg",
    "slug": "daremna-praca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/daremna-praca.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$daremne z~1ale$147",
    "title": "Daremne żale",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/daremne-zale/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/daremne-zale.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/daremne-zale/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/daremne-zale.jpg",
    "slug": "daremne-zale",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/daremne-zale_aIb5F4G.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$derwisz i uczen~0$1220",
    "title": "Derwisz i uczeń",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/derwisz-i-uczen/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/derwisz-i-uczen.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/derwisz-i-uczen/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/derwisz-i-uczen.jpg",
    "slug": "derwisz-i-uczen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/derwisz-i-uczen.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$dewotka$1136",
    "title": "Dewotka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dewotka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/dewotka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dewotka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dewotka.jpg",
    "slug": "dewotka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dewotka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$diabel~0 na wiez~1y$1755",
    "title": "Diabeł na wieży",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/diabel-na-wiezy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/diabel-na-wiezy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/diabel-na-wiezy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/diabel-na-wiezy.jpg",
    "slug": "diabel-na-wiezy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/diabel-na-wiezy_tCQEEa4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$diament i krysztal~0$1159",
    "title": "Diament i kryształ",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/diament-i-krysztal/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/diament-i-krysztal.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/diament-i-krysztal/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/diament-i-krysztal.jpg",
    "slug": "diament-i-krysztal",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/diament-i-krysztal.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$dl~0ugi je~0zyk$857",
    "title": "Długi język",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dlugi-jezyk/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/dlugi-jezyk.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dlugi-jezyk/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dlugi-jezyk.jpg",
    "slug": "dlugi-jezyk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dlugi-jezyk_hia1A66.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "karpin~0ski franciszek$do justyny$838",
    "title": "Do Justyny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-justyny/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Franciszek Karpiński",
    "cover": "book/cover/do-justyny.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/do-justyny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sielanka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/do-justyny.jpg",
    "slug": "do-justyny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/do-justyny_rDRLeDt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$do matki zadrz~1y ci nieraz serce mil~0a matko moja $91",
    "title": "Do matki (Zadrży ci nieraz serce, miła matko moja...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-matki/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/do-matki.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/do-matki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/do-matki.jpg",
    "slug": "do-matki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/do-matki_m1hZWVU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$do ml~0odych$852",
    "title": "Do młodych",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-mlodych/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/do-mlodych.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/do-mlodych/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/do-mlodych.jpg",
    "slug": "do-mlodych",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/do-mlodych_Z5pIBP0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$do motyla$285",
    "title": "Do motyla",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-motyla/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/do-motyla.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/do-motyla/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/do-motyla.jpg",
    "slug": "do-motyla",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/do-motyla_1SXyE62.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$do swoich ksia~0z~1ek doka~0d sie~0 moja lutni napierasz skwapliwie $155",
    "title": "Do swoich książek (Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-swoich-ksiazek-dokad-sie-moja-lutni-napierasz-skwapliwie/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/do-swoich-ksiazek-dokad-sie-moja-lutni-napierasz-skwapliwie.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/do-swoich-ksiazek-dokad-sie-moja-lutni-napierasz-skwapliwie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/do-swoich-ksiazek-dokad-sie-moja-lutni-napierasz-skwapliwie.jpg",
    "slug": "do-swoich-ksiazek-dokad-sie-moja-lutni-napierasz-skwapliwie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/do-swoich-ksiazek-dokad-sie-moja-lutni-napierasz-skwapliwie_l7bPzz3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$do swoich ksia~0z~1ek hola juz~1 dosyc~0 dosyc~0 moja ksie~0go $14",
    "title": "Do swoich książek (Hola! Już dosyć, dosyć, moja księgo!)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-swoich-ksiazek-hola-juz-dosyc-dosyc-moja-ksiego/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/do-swoich-ksiazek-hola-juz-dosyc-dosyc-moja-ksiego.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/do-swoich-ksiazek-hola-juz-dosyc-dosyc-moja-ksiego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/do-swoich-ksiazek-hola-juz-dosyc-dosyc-moja-ksiego.jpg",
    "slug": "do-swoich-ksiazek-hola-juz-dosyc-dosyc-moja-ksiego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/do-swoich-ksiazek-hola-juz-dosyc-dosyc-moja-ksiego_dybxBAc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$do trupa$267",
    "title": "Do trupa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-trupa/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/do-trupa.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/do-trupa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/do-trupa.jpg",
    "slug": "do-trupa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/do-trupa_iNa9dbi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$dobroczynnos~0c~0$1214",
    "title": "Dobroczynność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dobroczynnosc/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/dobroczynnosc.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dobroczynnosc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dobroczynnosc.jpg",
    "slug": "dobroczynnosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dobroczynnosc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$ dobry wieczo~0r nazywam sie~0 mickiewicz $969",
    "title": "*** (Dobry wieczór, nazywam się Mickiewicz...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dobry-wieczor-nazywam-sie-mickiewicz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/dobry-wieczor-nazywam-sie-mickiewicz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dobry-wieczor-nazywam-sie-mickiewicz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dobry-wieczor-nazywam-sie-mickiewicz.jpg",
    "slug": "dobry-wieczor-nazywam-sie-mickiewicz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dobry-wieczor-nazywam-sie-mickiewicz_w83IfyC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$doktor$1186",
    "title": "Doktor",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/doktor/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/doktor.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/doktor/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/doktor.jpg",
    "slug": "doktor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/doktor_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$doktor i zdrowie$1150",
    "title": "Doktor i zdrowie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/doktor-i-zdrowie/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/doktor-i-zdrowie.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/doktor-i-zdrowie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/doktor-i-zdrowie.jpg",
    "slug": "doktor-i-zdrowie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/doktor-i-zdrowie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "z~1eromski stefan$doktor piotr$133",
    "title": "Doktor Piotr",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/doktor-piotr/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Stefan Żeromski",
    "cover": "book/cover/doktor-piotr.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/doktor-piotr/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/doktor-piotr.jpg",
    "slug": "doktor-piotr",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/doktor-piotr_qQZrYQK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "saavedra miguel de cervantes$don kichot z la manchy$2232",
    "title": "Don Kichot z La Manchy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/don-kichot-z-la-manchy/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Miguel de Cervantes Saavedra",
    "cover": "book/cover/don-kichot-z-la-manchy.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/don-kichot-z-la-manchy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/don-kichot-z-la-manchy.jpg",
    "slug": "don-kichot-z-la-manchy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/don-kichot-z-la-manchy_Cly8Oqt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$dramat$858",
    "title": "Dramat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dramat/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/dramat.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dramat/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dramat.jpg",
    "slug": "dramat",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dramat_GuCfQyY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$drzewo$1225",
    "title": "Drzewo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/drzewo/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/drzewo.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/drzewo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/drzewo.jpg",
    "slug": "drzewo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/drzewo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$duch we flaszce$2161",
    "title": "Duch we flaszce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/duch-we-flaszce/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/duch-we-flaszce.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/duch-we-flaszce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/duch-we-flaszce.jpg",
    "slug": "duch-we-flaszce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/duch-we-flaszce_GKVX6Ni.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$dusiol~0ek$1384",
    "title": "Dusiołek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dusiolek/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/dusiolek.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dusiolek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dusiolek.jpg",
    "slug": "dusiolek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dusiolek_Fs2Tg4U.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$dwa psy$1233",
    "title": "Dwa psy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dwa-psy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/dwa-psy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dwa-psy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dwa-psy.jpg",
    "slug": "dwa-psy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dwa-psy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "konopnicka maria$dym$850",
    "title": "Dym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dym/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Maria Konopnicka",
    "cover": "book/cover/dym.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dym/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dym_2RYWIZK.jpg",
    "slug": "dym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dym_EsN6s9n.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$dyrektor pod kanapa~0$859",
    "title": "Dyrektor pod kanapą",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dyrektor-pod-kanapa/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/dyrektor-pod-kanapa.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dyrektor-pod-kanapa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dyrektor-pod-kanapa.jpg",
    "slug": "dyrektor-pod-kanapa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dyrektor-pod-kanapa_mql4y6n.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$dziecie~0 i ojciec$1166",
    "title": "Dziecię i ojciec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziecie-i-ojciec/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/dziecie-i-ojciec.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dziecie-i-ojciec/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dziecie-i-ojciec.jpg",
    "slug": "dziecie-i-ojciec",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dziecie-i-ojciec.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$dziel~0o sztuki$860",
    "title": "Dzieło sztuki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzielo-sztuki/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/dzielo-sztuki.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dzielo-sztuki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dzielo-sztuki.jpg",
    "slug": "dzielo-sztuki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dzielo-sztuki_Lsoekei.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$zapowiedz~0$1547",
    "title": "Zapowiedź",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzien-jak-co-dzien-zapowiedz/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/dzien-jak-co-dzien-zapowiedz.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dzien-jak-co-dzien-zapowiedz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dzien-jak-co-dzien-zapowiedz.jpg",
    "slug": "dzien-jak-co-dzien-zapowiedz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dzien-jak-co-dzien-zapowiedz_HZQU1Zk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$dziewczynka i lalka$2162",
    "title": "Dziewczynka i lalka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziewczynka-i-lalka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/dziewczynka-i-lalka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dziewczynka-i-lalka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dziewczynka-i-lalka.jpg",
    "slug": "dziewczynka-i-lalka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dziewczynka-i-lalka_06cjdkX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$dziewczynka z zapal~0kami$1049",
    "title": "Dziewczynka z zapałkami",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziewczynka-z-zapalkami/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/dziewczynka-z-zapalkami.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dziewczynka-z-zapalkami/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dziewczynka-z-zapalkami.jpg",
    "slug": "dziewczynka-z-zapalkami",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dziewczynka-z-zapalkami_pLqXXD9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$dzisiaj w betlejem$2016",
    "title": "Dzisiaj w Betlejem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzisiaj-w-betlejem/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/dzisiaj-w-betlejem.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dzisiaj-w-betlejem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dzisiaj-w-betlejem.jpg",
    "slug": "dzisiaj-w-betlejem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dzisiaj-w-betlejem_uxOhSpZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$dzwon$1195",
    "title": "Dzwon",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzwon/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/dzwon.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dzwon/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dzwon.jpg",
    "slug": "dzwon",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dzwon.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$dzwony$1574",
    "title": "Dzwony",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzwony/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/dzwony.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/dzwony/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/dzwony.jpg",
    "slug": "dzwony",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/dzwony_716UGqw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$fial~0ek i trawa$1213",
    "title": "Fiałek i trawa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fialek-i-trawa/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/fialek-i-trawa.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fialek-i-trawa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fialek-i-trawa.jpg",
    "slug": "fialek-i-trawa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fialek-i-trawa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "fiedorczuk julia$bum $5626",
    "title": "Bum!",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-bum/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julia Fiedorczuk",
    "cover": "book/cover/fiedorczuk-bum.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fiedorczuk-bum/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fiedorczuk-bum.jpg",
    "slug": "fiedorczuk-bum",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fiedorczuk-bum.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "fiedorczuk julia$tlen$5647",
    "title": "Tlen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-tlen-tlen/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julia Fiedorczuk",
    "cover": "book/cover/fiedorczuk-tlen-tlen.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fiedorczuk-tlen-tlen/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fiedorczuk-tlen-tlen.jpg",
    "slug": "fiedorczuk-tlen-tlen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fiedorczuk-tlen-tlen.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "fiedorczuk julia$wiersz$5650",
    "title": "Wiersz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-wiersz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julia Fiedorczuk",
    "cover": "book/cover/fiedorczuk-wiersz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fiedorczuk-wiersz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fiedorczuk-wiersz.jpg",
    "slug": "fiedorczuk-wiersz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fiedorczuk-wiersz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$filozof$1122",
    "title": "Filozof",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/filozof/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/filozof.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/filozof/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/filozof.jpg",
    "slug": "filozof",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/filozof_qCYKjdq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$filozof i orator$1140",
    "title": "Filozof i orator",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/filozof-i-orator/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/filozof-i-orator.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/filozof-i-orator/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/filozof-i-orator.jpg",
    "slug": "filozof-i-orator",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/filozof-i-orator.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "foks darek$udre~0ka i ekstaza$5674",
    "title": "Udręka i ekstaza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/foks-wiersze-o-fryzjerach-udreka-i-ekstaza/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Darek Foks",
    "cover": "book/cover/foks-wiersze-o-fryzjerach-udreka-i-ekstaza.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/foks-wiersze-o-fryzjerach-udreka-i-ekstaza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/foks-wiersze-o-fryzjerach-udreka-i-ekstaza.jpg",
    "slug": "foks-wiersze-o-fryzjerach-udreka-i-ekstaza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/foks-wiersze-o-fryzjerach-udreka-i-ekstaza.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "norwid cyprian kamil$fortepian chopina$1085",
    "title": "Fortepian Chopina",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fortepian-chopina/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Cyprian Kamil Norwid",
    "cover": "book/cover/fortepian-chopina.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fortepian-chopina/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fortepian-chopina.jpg",
    "slug": "fortepian-chopina",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fortepian-chopina_T5RiA8a.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 czego chcesz od nas panie za twe hojne dary $1403",
    "title": "Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.jpg",
    "slug": "fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie_njcdfwk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$do gospodyniej$1590",
    "title": "Do gospodyniej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-gospodyniej/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-gospodyniej.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-gospodyniej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-gospodyniej.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-do-gospodyniej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-gospodyniej_Xzdm4Yg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$do mil~0os~0ci chyba w serce mil~0os~0ci prosze~0 nie uderzaj $703",
    "title": "Do miłości (Chyba w serce, Miłości, proszę, nie uderzaj...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-milosci-chyba-w-serce-milosci-pro/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-milosci-chyba-w-serce-milosci-pro.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-milosci-chyba-w-serce-milosci-pro/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-milosci-chyba-w-serce-milosci-pro.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-do-milosci-chyba-w-serce-milosci-pro",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-do-milosci-chyba-w-serce-milosci-pro_mxqkha9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$drugie temuz~1 hiszpany wl~0ochy i niemce zwiedziwszy $484",
    "title": "Drugie Temuż (Hiszpany, Włochy i Niemce zwiedziwszy...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-drugie-temuz-hiszpany-wlochy-i-niemc/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-drugie-temuz-hiszpany-wlochy-i-niemc.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-drugie-temuz-hiszpany-wlochy-i-niemc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-drugie-temuz-hiszpany-wlochy-i-niemc.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-drugie-temuz-hiszpany-wlochy-i-niemc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-drugie-temuz-hiszpany-wlochy-i-niemc_0FatpLF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$epitafium dziecie~0ciu byl~0em ojcem niedawno dzis~0 nie mam nikogo $687",
    "title": "Epitafium dziecięciu (Byłem ojcem niedawno, dziś nie mam nikogo...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-dziecieciu-bylem-ojcem-nie/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-dziecieciu-bylem-ojcem-nie.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-dziecieciu-bylem-ojcem-nie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-dziecieciu-bylem-ojcem-nie.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-dziecieciu-bylem-ojcem-nie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-dziecieciu-bylem-ojcem-nie_7UM0ZiV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$epitafium je~0drzejowi z~1elisl~0awskiemu$654",
    "title": "Epitafium Jędrzejowi Żelisławskiemu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-jedrzejowi-zelislawskiemu/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-jedrzejowi-zelislawskiemu.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-jedrzejowi-zelislawskiemu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-jedrzejowi-zelislawskiemu.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-jedrzejowi-zelislawskiemu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-jedrzejowi-zelislawskiemu_R7iWhjX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$epitafium wojciechowi kryskiemu$579",
    "title": "Epitafium Wojciechowi Kryskiemu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wojciechowi-kryskiemu/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wojciechowi-kryskiemu.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wojciechowi-kryskiemu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wojciechowi-kryskiemu.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wojciechowi-kryskiemu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wojciechowi-kryskiemu_4qWV3XP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$epitafium wysockiemu$692",
    "title": "Epitafium Wysockiemu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wysockiemu/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wysockiemu.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wysockiemu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wysockiemu.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wysockiemu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-epitafium-wysockiemu_mBtLcvE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na konrata$441",
    "title": "Na Konrata",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-konrata/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-konrata.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-konrata/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-konrata.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-konrata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-konrata_8mGxmHg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na matusza$696",
    "title": "Na Matusza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-matusza/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-matusza.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-matusza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-matusza.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-matusza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-matusza_LRVHd5M.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na ml~0odos~0c~0$1594",
    "title": "Na młodość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-mlodosc/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-mlodosc.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-mlodosc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-mlodosc.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-mlodosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-mlodosc_HE1o2UY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na naboz~1na~0$1593",
    "title": "Na nabożną",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nabozna/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nabozna.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nabozna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nabozna.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nabozna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nabozna_aiOd47D.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na niesl~0ownego$465",
    "title": "Na niesłownego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nieslownego/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nieslownego.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nieslownego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nieslownego.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nieslownego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-nieslownego_IPJEgWg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na s~0lase~0$471",
    "title": "Na Ślasę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-slase/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-slase.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-slase/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-slase.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-slase",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-slase_6lqDT0M.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na sokalskie mogil~0y$535",
    "title": "Na Sokalskie mogiły",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-sokalskie-mogily/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-sokalskie-mogily.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-sokalskie-mogily/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-sokalskie-mogily.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-sokalskie-mogily",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-sokalskie-mogily_tKdbRLx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na staros~0c~0$623",
    "title": "Na starość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-starosc/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-starosc.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-starosc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-starosc.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-starosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-starosc_BvPAmmS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na swoje ksie~0gi$427",
    "title": "Na swoje księgi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-swoje-ksiegi/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-swoje-ksiegi.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-swoje-ksiegi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-swoje-ksiegi.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-swoje-ksiegi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-swoje-ksiegi_WS0DxvM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na uczte~0$1591",
    "title": "Na ucztę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-uczte/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-uczte.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-uczte/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-uczte.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-na-uczte",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-na-uczte_1FBRPk1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$o doktorze hiszpanie$523",
    "title": "O Doktorze Hiszpanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-doktorze-hiszpanie/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-doktorze-hiszpanie.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-doktorze-hiszpanie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-doktorze-hiszpanie.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-o-doktorze-hiszpanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-doktorze-hiszpanie_eToNzcM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$o gospodyniej proszono jednej wielkimi pros~0bami $457",
    "title": "O gospodyniej (Proszono jednej wielkimi prośbami...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-gospodyniej-proszono-jednej-wielki/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-gospodyniej-proszono-jednej-wielki.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-gospodyniej-proszono-jednej-wielki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-gospodyniej-proszono-jednej-wielki.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-o-gospodyniej-proszono-jednej-wielki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-gospodyniej-proszono-jednej-wielki_UqfuaG3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$o mil~0os~0ci pro~0z~1no uciec pro~0z~1no sie~0 przed mil~0os~0cia~0 schronic~0 $553",
    "title": "O miłości (Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-milosci-prozno-uciec-prozno-sie-pr/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-milosci-prozno-uciec-prozno-sie-pr.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-milosci-prozno-uciec-prozno-sie-pr/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-milosci-prozno-uciec-prozno-sie-pr.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-o-milosci-prozno-uciec-prozno-sie-pr",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-milosci-prozno-uciec-prozno-sie-pr_IiXITue.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$o z~1ywocie ludzkim fraszki to wszytko cokolwiek mys~0lemy $411",
    "title": "O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-fraszki-to-wszytko/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-fraszki-to-wszytko.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-fraszki-to-wszytko/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-fraszki-to-wszytko.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-fraszki-to-wszytko",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-fraszki-to-wszytko_EHffnWs.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$o z~1ywocie ludzkim wieczna mys~0li kto~0ras~0 jest dalej niz~1 od wieka $552",
    "title": "O żywocie ludzkim (Wieczna Myśli, któraś jest dalej niż od wieka...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-wieczna-mysli-ktor/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-wieczna-mysli-ktor.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-wieczna-mysli-ktor/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-wieczna-mysli-ktor.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-wieczna-mysli-ktor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-wieczna-mysli-ktor_V6198vu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$raki$495",
    "title": "Raki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-raki/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-raki.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-raki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-raki.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-raki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-raki_N1HnNr9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$z anakreonta cie~0z~1ko kto nie mil~0uje cie~0z~1ko kto mil~0uje $609",
    "title": "Z Anakreonta (Ciężko, kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-ciezko-kto-nie-miluje-c/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-ciezko-kto-nie-miluje-c.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-ciezko-kto-nie-miluje-c/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Anakreontyk, Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-ciezko-kto-nie-miluje-c.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-ciezko-kto-nie-miluje-c",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-ciezko-kto-nie-miluje-c_CGEUyIA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$z anakreonta kiedy by worek bogatego zl~0ota $509",
    "title": "Z Anakreonta (Kiedy by worek bogatego złota...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-kiedy-by-worek-bogatego/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-kiedy-by-worek-bogatego.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-kiedy-by-worek-bogatego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Anakreontyk, Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-kiedy-by-worek-bogatego.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-kiedy-by-worek-bogatego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-z-anakreonta-kiedy-by-worek-bogatego_dmELhDe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$za pijanicami$304",
    "title": "Za pijanicami",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-za-pijanicami/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-pierwsze-za-pijanicami.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-pierwsze-za-pijanicami/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-za-pijanicami.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-pierwsze-za-pijanicami",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-pierwsze-za-pijanicami_etBnAEj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$do fraszek fraszki nieprzepl~0acone wdzie~0czne fraszki moje $412",
    "title": "Do fraszek (Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-do-fraszek-fraszki-nieprzeplacone-wdz/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-trzecie-do-fraszek-fraszki-nieprzeplacone-wdz.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-trzecie-do-fraszek-fraszki-nieprzeplacone-wdz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-trzecie-do-fraszek-fraszki-nieprzeplacone-wdz.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-trzecie-do-fraszek-fraszki-nieprzeplacone-wdz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-trzecie-do-fraszek-fraszki-nieprzeplacone-wdz_1IwNU1t.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$do go~0r i laso~0w$675",
    "title": "Do gór i lasów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-do-gor-i-lasow/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-trzecie-do-gor-i-lasow.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-trzecie-do-gor-i-lasow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-trzecie-do-gor-i-lasow.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-trzecie-do-gor-i-lasow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-trzecie-do-gor-i-lasow_RvCbKRG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na dom w czarnolesie$655",
    "title": "Na dom w Czarnolesie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie_SyVaoOD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$do fraszek fraszki za wszeteczne was ludzie poczytaja~0 $498",
    "title": "Do fraszek (Fraszki, za wszeteczne was ludzie poczytają...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-wtore-do-fraszek-fraszki-za-wszeteczne-was-lu/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-wtore-do-fraszek-fraszki-za-wszeteczne-was-lu.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-wtore-do-fraszek-fraszki-za-wszeteczne-was-lu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-wtore-do-fraszek-fraszki-za-wszeteczne-was-lu.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-wtore-do-fraszek-fraszki-za-wszeteczne-was-lu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-wtore-do-fraszek-fraszki-za-wszeteczne-was-lu_urErIe9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$na lipe~0 gos~0ciu sia~0dz~0 pod mym lis~0ciem a odpoczni sobie $698",
    "title": "Na lipę (Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siadz-pod-mym-lisciem-a-/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/fraszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siadz-pod-mym-lisciem-a-.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/fraszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siadz-pod-mym-lisciem-a-/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Fraszka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/fraszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siadz-pod-mym-lisciem-a-.jpg",
    "slug": "fraszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siadz-pod-mym-lisciem-a-",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/fraszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siadz-pod-mym-lisciem-a-_GXLB7sY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$furman i motyl$1184",
    "title": "Furman i motyl",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/furman-i-motyl/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/furman-i-motyl.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/furman-i-motyl/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/furman-i-motyl.jpg",
    "slug": "furman-i-motyl",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/furman-i-motyl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$gdy sie~0 chrystus rodzi $2033",
    "title": "Gdy się Chrystus rodzi...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gdy-sie-chrystus-rodzi/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/gdy-sie-chrystus-rodzi.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/gdy-sie-chrystus-rodzi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/gdy-sie-chrystus-rodzi.jpg",
    "slug": "gdy-sie-chrystus-rodzi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/gdy-sie-chrystus-rodzi_CYZxE4v.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$gdy s~0liczna panna $2034",
    "title": "Gdy śliczna Panna...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gdy-sliczna-panna/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/gdy-sliczna-panna.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/gdy-sliczna-panna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/gdy-sliczna-panna.jpg",
    "slug": "gdy-sliczna-panna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/gdy-sliczna-panna_V3IrABz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "orzeszkowa eliza$dziwna historia$1607",
    "title": "Dziwna historia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gloria-victis-dziwna-historia/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Eliza Orzeszkowa",
    "cover": "book/cover/gloria-victis-dziwna-historia.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/gloria-victis-dziwna-historia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/gloria-victis-dziwna-historia.jpg",
    "slug": "gloria-victis-dziwna-historia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/gloria-victis-dziwna-historia_IIrOPTH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "orzeszkowa eliza$gloria victis$1608",
    "title": "Gloria victis",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gloria-victis-gloria-victis/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Eliza Orzeszkowa",
    "cover": "book/cover/gloria-victis-gloria-victis.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/gloria-victis-gloria-victis/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/gloria-victis-gloria-victis.jpg",
    "slug": "gloria-victis-gloria-victis",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/gloria-victis-gloria-victis.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "orzeszkowa eliza$panna ro~0z~1a$1612",
    "title": "Panna Róża",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gloria-victis-panna-roza/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Eliza Orzeszkowa",
    "cover": "book/cover/gloria-victis-panna-roza.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/gloria-victis-panna-roza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/gloria-victis-panna-roza.jpg",
    "slug": "gloria-victis-panna-roza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/gloria-victis-panna-roza_OnHPeqy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "orzeszkowa eliza$s~0mierc~0 domu$1613",
    "title": "Śmierć domu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gloria-victis-smierc-domu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Eliza Orzeszkowa",
    "cover": "book/cover/gloria-victis-smierc-domu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/gloria-victis-smierc-domu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/gloria-victis-smierc-domu.jpg",
    "slug": "gloria-victis-smierc-domu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/gloria-victis-smierc-domu_cTOEIwu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "meyrink gustav$golem$2397",
    "title": "Golem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/golem/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Gustav Meyrink",
    "cover": "book/cover/golem.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/golem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/golem_rVX2dhl.jpg",
    "slug": "golem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/golem_jG9uOUC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$gore gwiazda jezusowi$3826",
    "title": "Gore gwiazda Jezusowi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gore-gwiazda-jezusowi/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/gore-gwiazda-jezusowi.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/gore-gwiazda-jezusowi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/gore-gwiazda-jezusowi.jpg",
    "slug": "gore-gwiazda-jezusowi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/gore-gwiazda-jezusowi_e3Jq0yZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grabin~0ski stefan$namie~0tnos~0c~0$2992",
    "title": "Namiętność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grabinski-namietnosc/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Stefan Grabiński",
    "cover": "book/cover/grabinski-namietnosc.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grabinski-namietnosc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grabinski-namietnosc.jpg",
    "slug": "grabinski-namietnosc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grabinski-namietnosc_jHHEQpz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grabin~0ski stefan$projekcje$3040",
    "title": "Projekcje",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grabinski-namietnosc-projekcje/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Stefan Grabiński",
    "cover": "book/cover/grabinski-namietnosc-projekcje.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grabinski-namietnosc-projekcje/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grabinski-namietnosc-projekcje.jpg",
    "slug": "grabinski-namietnosc-projekcje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grabinski-namietnosc-projekcje_rMaLjCh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grabin~0ski stefan$przypadek$3049",
    "title": "Przypadek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grabinski-przypadek/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Stefan Grabiński",
    "cover": "book/cover/grabinski-przypadek.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grabinski-przypadek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grabinski-przypadek.jpg",
    "slug": "grabinski-przypadek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grabinski-przypadek_IBWy2m5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$gro~0b agamemnona$32",
    "title": "Grób Agamemnona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grob-agamemnona/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/grob-agamemnona.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grob-agamemnona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grob-agamemnona_lXAXo18.jpg",
    "slug": "grob-agamemnona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grob-agamemnona_wUrzwMg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$groch przy drodze$1222",
    "title": "Groch przy drodze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/groch-przy-drodze/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/groch-przy-drodze.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/groch-przy-drodze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/groch-przy-drodze.jpg",
    "slug": "groch-przy-drodze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/groch-przy-drodze.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "grzebalski mariusz$dedykacja$5689",
    "title": "Dedykacja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grzebalski-dedykacja/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Mariusz Grzebalski",
    "cover": "book/cover/grzebalski-dedykacja.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grzebalski-dedykacja/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grzebalski-dedykacja.jpg",
    "slug": "grzebalski-dedykacja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grzebalski-dedykacja.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "grzebalski mariusz$nie widzial~0em jej od kwietnia$5705",
    "title": "Nie widziałem jej od kwietnia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grzebalski-nie-widzialem-jej-od-kwietnia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Mariusz Grzebalski",
    "cover": "book/cover/grzebalski-nie-widzialem-jej-od-kwietnia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grzebalski-nie-widzialem-jej-od-kwietnia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grzebalski-nie-widzialem-jej-od-kwietnia.jpg",
    "slug": "grzebalski-nie-widzialem-jej-od-kwietnia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grzebalski-nie-widzialem-jej-od-kwietnia.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "grzebalski mariusz$tak $5720",
    "title": "Tak!",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grzebalski-tak/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Mariusz Grzebalski",
    "cover": "book/cover/grzebalski-tak.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grzebalski-tak/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grzebalski-tak.jpg",
    "slug": "grzebalski-tak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grzebalski-tak.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "grzegorzewska wioletta$duszne rondo$5732",
    "title": "Duszne rondo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grzegorzewska-dusze-rondo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Wioletta Grzegorzewska",
    "cover": "book/cover/grzegorzewska-dusze-rondo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grzegorzewska-dusze-rondo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grzegorzewska-dusze-rondo.jpg",
    "slug": "grzegorzewska-dusze-rondo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grzegorzewska-dusze-rondo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "grzegorzewska wioletta$posto~0j$5749",
    "title": "Postój",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grzegorzewska-postoj/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Wioletta Grzegorzewska",
    "cover": "book/cover/grzegorzewska-postoj.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grzegorzewska-postoj/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grzegorzewska-postoj.jpg",
    "slug": "grzegorzewska-postoj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grzegorzewska-postoj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "grzegorzewska wioletta$wszystkie wieczory s~0wiata$5755",
    "title": "Wszystkie wieczory świata",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grzegorzewska-wszystkie-wieczory-swiata/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Wioletta Grzegorzewska",
    "cover": "book/cover/grzegorzewska-wszystkie-wieczory-swiata.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grzegorzewska-wszystkie-wieczory-swiata/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grzegorzewska-wszystkie-wieczory-swiata.jpg",
    "slug": "grzegorzewska-wszystkie-wieczory-swiata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grzegorzewska-wszystkie-wieczory-swiata.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "grzegorzewska wioletta$wszystko o mojej babce$5757",
    "title": "Wszystko o mojej babce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grzegorzewska-wszystko-o-mojej-babce/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Wioletta Grzegorzewska",
    "cover": "book/cover/grzegorzewska-wszystko-o-mojej-babce.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/grzegorzewska-wszystko-o-mojej-babce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/grzegorzewska-wszystko-o-mojej-babce.jpg",
    "slug": "grzegorzewska-wszystko-o-mojej-babce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/grzegorzewska-wszystko-o-mojej-babce.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$hej w dzien~0 narodzenia $2035",
    "title": "Hej w dzień narodzenia...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hej-w-dzien-narodzenia/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/hej-w-dzien-narodzenia.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hej-w-dzien-narodzenia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hej-w-dzien-narodzenia.jpg",
    "slug": "hej-w-dzien-narodzenia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hej-w-dzien-narodzenia_rKfsxMS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$hipokryt$1208",
    "title": "Hipokryt",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hipokryt/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/hipokryt.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hipokryt/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hipokryt.jpg",
    "slug": "hipokryt",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hipokryt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$historia roku$1576",
    "title": "Historia roku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/historia-roku/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/historia-roku.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/historia-roku/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/historia-roku.jpg",
    "slug": "historia-roku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/historia-roku_2oY6782.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "doman~0ska antonina$historia z~1o~0l~0tej ciz~1emki$1935",
    "title": "Historia żółtej ciżemki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/historia-zoltej-cizemki/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Antonina Domańska",
    "cover": "book/cover/historia-zoltej-cizemki.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/historia-zoltej-cizemki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/historia-zoltej-cizemki.jpg",
    "slug": "historia-zoltej-cizemki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/historia-zoltej-cizemki_RZVOcC3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $dziadek do orzecho~0w$2817",
    "title": "Dziadek do orzechów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hoffmann-dziadek-do-orzechow/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/hoffmann-dziadek-do-orzechow.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hoffmann-dziadek-do-orzechow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hoffmann-dziadek-do-orzechow.jpg",
    "slug": "hoffmann-dziadek-do-orzechow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hoffmann-dziadek-do-orzechow_DycoKCG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "biedrzycki mil~0osz$hol~0d dwa sonety $970",
    "title": "Hołd (Dwa sonety)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hold-dwa-sonety/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Miłosz Biedrzycki",
    "cover": "book/cover/hold-dwa-sonety.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hold-dwa-sonety/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hold-dwa-sonety.jpg",
    "slug": "hold-dwa-sonety",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hold-dwa-sonety_ScztYjH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$hop frog$1767",
    "title": "Hop-frog",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hop-frog/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/hop-frog.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hop-frog/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hop-frog.jpg",
    "slug": "hop-frog",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hop-frog_YMUqzph.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$hymn o zachodzie sl~0on~0ca na morzu smutno mi boz~1e $120",
    "title": "Hymn o zachodzie słońca na morzu (Smutno mi, Boże!...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu.jpg",
    "slug": "hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu_Jugslzg.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kasprowicz jan$dies irae$252",
    "title": "Dies Irae",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-dies-irae/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jan Kasprowicz",
    "cover": "book/cover/hymny-dies-irae.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hymny-dies-irae/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Hymn",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hymny-dies-irae_qF0VL8q.jpg",
    "slug": "hymny-dies-irae",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hymny-dies-irae_sOXxLUj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kasprowicz jan$salome$229",
    "title": "Salome",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-salome/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jan Kasprowicz",
    "cover": "book/cover/hymny-salome.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hymny-salome/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Hymn",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hymny-salome.jpg",
    "slug": "hymny-salome",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hymny-salome_RJ6jdo0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kasprowicz jan$s~0wie~0ty boz~1e s~0wie~0ty mocny $244",
    "title": "Święty Boże, Święty Mocny!",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-swiety-boze-swiety-mocny/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jan Kasprowicz",
    "cover": "book/cover/hymny-swiety-boze-swiety-mocny.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/hymny-swiety-boze-swiety-mocny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Hymn",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/hymny-swiety-boze-swiety-mocny.jpg",
    "slug": "hymny-swiety-boze-swiety-mocny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/hymny-swiety-boze-swiety-mocny_kzhhubX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$jagnie~0 i wilcy$1154",
    "title": "Jagnię i wilcy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jagnie-i-wilcy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/jagnie-i-wilcy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/jagnie-i-wilcy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/jagnie-i-wilcy.jpg",
    "slug": "jagnie-i-wilcy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/jagnie-i-wilcy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "janicki pjotr$do dnia$6497",
    "title": "Do dnia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/janicki-do-dnia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Pjotr Janicki",
    "cover": "book/cover/janicki-do-dnia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/janicki-do-dnia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/janicki-do-dnia_LKkZvhl.jpg",
    "slug": "janicki-do-dnia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/janicki-do-dnia_CY1lMJ7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "janicki pjotr$i nas wybawi$6502",
    "title": "I nas wybawi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/janicki-i-nas-wybawi/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Pjotr Janicki",
    "cover": "book/cover/janicki-i-nas-wybawi.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/janicki-i-nas-wybawi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/janicki-i-nas-wybawi_GpXglJm.jpg",
    "slug": "janicki-i-nas-wybawi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/janicki-i-nas-wybawi_rNuPFkF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "janicki pjotr$sl~0oneczna tortura$6511",
    "title": "Słoneczna tortura",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/janicki-sloneczna-tortura/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Pjotr Janicki",
    "cover": "book/cover/janicki-sloneczna-tortura.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/janicki-sloneczna-tortura/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/janicki-sloneczna-tortura_akUjstv.jpg",
    "slug": "janicki-sloneczna-tortura",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/janicki-sloneczna-tortura_MIoDQZP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sienkiewicz henryk$janko muzykant$125",
    "title": "Janko Muzykant",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/janko-muzykant/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Henryk Sienkiewicz",
    "cover": "book/cover/janko-muzykant.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/janko-muzykant/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/janko-muzykant.jpg",
    "slug": "janko-muzykant",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/janko-muzykant_WJDcpfT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$jastrza~0b i soko~0l~0$1181",
    "title": "Jastrząb i sokół",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jastrzab-i-sokol/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/jastrzab-i-sokol.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/jastrzab-i-sokol/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/jastrzab-i-sokol.jpg",
    "slug": "jastrzab-i-sokol",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/jastrzab-i-sokol.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$jednooczka dwuoczka trzyoczka$2163",
    "title": "Jednooczka, Dwuoczka, Trzyoczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jednooczka-dwuoczka-trzyoczka/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/jednooczka-dwuoczka-trzyoczka.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/jednooczka-dwuoczka-trzyoczka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/jednooczka-dwuoczka-trzyoczka.jpg",
    "slug": "jednooczka-dwuoczka-trzyoczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/jednooczka-dwuoczka-trzyoczka_zPmmHAN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$jezus malusien~0ki$2020",
    "title": "Jezus malusieńki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jezus-malusienki/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/jezus-malusienki.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/jezus-malusienki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/jezus-malusienki.jpg",
    "slug": "jezus-malusienki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/jezus-malusienki_yuZLx7G.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$jowisz i owce$1121",
    "title": "Jowisz i owce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jowisz-i-owce/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/jowisz-i-owce.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/jowisz-i-owce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/jowisz-i-owce.jpg",
    "slug": "jowisz-i-owce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/jowisz-i-owce.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$kal~0amarz i pio~0ro$1210",
    "title": "Kałamarz i pióro",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kalamarz-i-pioro/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/kalamarz-i-pioro.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kalamarz-i-pioro/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kalamarz-i-pioro.jpg",
    "slug": "kalamarz-i-pioro",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kalamarz-i-pioro.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$kameleon$861",
    "title": "Kameleon",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kameleon/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/kameleon.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kameleon/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kameleon.jpg",
    "slug": "kameleon",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kameleon_M2ptbe8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$knajpa$1685",
    "title": "Knajpa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kamien-knajpa/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/kamien-knajpa.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kamien-knajpa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kamien-knajpa.jpg",
    "slug": "kamien-knajpa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kamien-knajpa_LKP9Z04.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "prus bolesl~0aw$kamizelka$960",
    "title": "Kamizelka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kamizelka/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Bolesław Prus",
    "cover": "book/cover/kamizelka.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kamizelka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kamizelka.jpg",
    "slug": "kamizelka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kamizelka_CTI0hWd.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$kartownik$1170",
    "title": "Kartownik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kartownik/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/kartownik.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kartownik/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kartownik.jpg",
    "slug": "kartownik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kartownik.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "prus bolesl~0aw$katarynka$961",
    "title": "Katarynka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katarynka/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Bolesław Prus",
    "cover": "book/cover/katarynka.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/katarynka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/katarynka.jpg",
    "slug": "katarynka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/katarynka_rY5bCCB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "keff boz~1ena$dom spania$5770",
    "title": "Dom spania",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-dom-spania/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bożena Keff",
    "cover": "book/cover/keff-dom-spania.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/keff-dom-spania/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/keff-dom-spania.jpg",
    "slug": "keff-dom-spania",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/keff-dom-spania.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "keff boz~1ena$jasne cholerny trupie$5778",
    "title": "Jasne, cholerny trupie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-jasne-cholerny-trupie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bożena Keff",
    "cover": "book/cover/keff-jasne-cholerny-trupie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/keff-jasne-cholerny-trupie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/keff-jasne-cholerny-trupie.jpg",
    "slug": "keff-jasne-cholerny-trupie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/keff-jasne-cholerny-trupie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "keff boz~1ena$miejsce do przesuwania$5782",
    "title": "Miejsce do przesuwania",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-miejsce-do-przesuwania/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bożena Keff",
    "cover": "book/cover/keff-miejsce-do-przesuwania.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/keff-miejsce-do-przesuwania/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/keff-miejsce-do-przesuwania.jpg",
    "slug": "keff-miejsce-do-przesuwania",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/keff-miejsce-do-przesuwania_OUXJDOi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "keff boz~1ena$pomie~0dzy$5797",
    "title": "Pomiędzy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-pomiedzy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bożena Keff",
    "cover": "book/cover/keff-pomiedzy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/keff-pomiedzy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/keff-pomiedzy.jpg",
    "slug": "keff-pomiedzy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/keff-pomiedzy_ESfwx2R.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "keff boz~1ena$snajper$5803",
    "title": "Snajper",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/keff-snajper-poemat-bez-dedykacji/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bożena Keff",
    "cover": "book/cover/keff-snajper-poemat-bez-dedykacji.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/keff-snajper-poemat-bez-dedykacji/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/keff-snajper-poemat-bez-dedykacji.jpg",
    "slug": "keff-snajper-poemat-bez-dedykacji",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/keff-snajper-poemat-bez-dedykacji_VqWMYeK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "kipling rudyard$kim$2883",
    "title": "Kim",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kim/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Rudyard Kipling",
    "cover": "book/cover/kim.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kim/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kim.jpg",
    "slug": "kim",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kim_9chnk1g.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "klicka barbara$same same$6712",
    "title": "same same",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/klicka-same-same/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Barbara Klicka",
    "cover": "book/cover/klicka-same-same.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/klicka-same-same/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/klicka-same-same_ufD1JyD.jpg",
    "slug": "klicka-same-same",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/klicka-same-same_a5ZgkG9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$komar i mucha$1172",
    "title": "Komar i mucha",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/komar-i-mucha/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/komar-i-mucha.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/komar-i-mucha/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/komar-i-mucha.jpg",
    "slug": "komar-i-mucha",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/komar-i-mucha.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$konie i furman$1187",
    "title": "Konie i furman",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/konie-i-furman/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/konie-i-furman.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/konie-i-furman/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/konie-i-furman.jpg",
    "slug": "konie-i-furman",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/konie-i-furman.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$koniec$1182",
    "title": "Koniec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/koniec/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/koniec.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/koniec/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/koniec.jpg",
    "slug": "koniec",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/koniec_9qHG8Q1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$koniec$1293",
    "title": "Koniec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/koniec-bajki-nowe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/koniec-bajki-nowe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/koniec-bajki-nowe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/koniec-bajki-nowe.jpg",
    "slug": "koniec-bajki-nowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/koniec-bajki-nowe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$kopciuszek$2164",
    "title": "Kopciuszek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopciuszek/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/kopciuszek.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kopciuszek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kopciuszek.jpg",
    "slug": "kopciuszek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kopciuszek_tS109dN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kopyt szczepan$dzial~0 promocji$5816",
    "title": "dział promocji",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopyt-sale-sale-dzial-promocji/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Szczepan Kopyt",
    "cover": "book/cover/kopyt-sale-sale-dzial-promocji.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kopyt-sale-sale-dzial-promocji/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kopyt-sale-sale-dzial-promocji.jpg",
    "slug": "kopyt-sale-sale-dzial-promocji",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kopyt-sale-sale-dzial-promocji.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kopyt szczepan$my delicje$5821",
    "title": "my delicje",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopyt-sale-sale-sale-my-delicje/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Szczepan Kopyt",
    "cover": "book/cover/kopyt-sale-sale-sale-my-delicje.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kopyt-sale-sale-sale-my-delicje/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kopyt-sale-sale-sale-my-delicje.jpg",
    "slug": "kopyt-sale-sale-sale-my-delicje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kopyt-sale-sale-sale-my-delicje.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kopyt szczepan$sms od mamy$5826",
    "title": "sms od mamy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopyt-sale-sale-sale-sms-od-mamy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Szczepan Kopyt",
    "cover": "book/cover/kopyt-sale-sale-sale-sms-od-mamy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kopyt-sale-sale-sale-sms-od-mamy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kopyt-sale-sale-sale-sms-od-mamy.jpg",
    "slug": "kopyt-sale-sale-sale-sms-od-mamy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kopyt-sale-sale-sale-sms-od-mamy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$dysonans$5841",
    "title": "Dysonans",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-dysonans/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-dysonans.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-dysonans/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-dysonans.jpg",
    "slug": "kornhauser-dysonans",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-dysonans.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$dziecko patrzy jak pisze~0$5842",
    "title": "Dziecko patrzy, jak piszę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-dziecko-patrzy-jak-pisze/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-dziecko-patrzy-jak-pisze.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-dziecko-patrzy-jak-pisze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-dziecko-patrzy-jak-pisze.jpg",
    "slug": "kornhauser-dziecko-patrzy-jak-pisze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-dziecko-patrzy-jak-pisze.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$morza oceany$6395",
    "title": "Morza, oceany",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-morza-oceany/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-morza-oceany.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-morza-oceany/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-morza-oceany.jpg",
    "slug": "kornhauser-morza-oceany",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-morza-oceany.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$ogien~0$5855",
    "title": "Ogień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-ogien/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-ogien.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-ogien/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-ogien.jpg",
    "slug": "kornhauser-ogien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-ogien.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$pretekst$5861",
    "title": "Pretekst",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-pretekst/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-pretekst.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-pretekst/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-pretekst.jpg",
    "slug": "kornhauser-pretekst",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-pretekst.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$punkt widzenia$5865",
    "title": "Punkt widzenia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-punkt-widzenia/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-punkt-widzenia.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-punkt-widzenia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-punkt-widzenia.jpg",
    "slug": "kornhauser-punkt-widzenia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-punkt-widzenia.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$rozmowa$5868",
    "title": "Rozmowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-rozmowa/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-rozmowa.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-rozmowa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-rozmowa.jpg",
    "slug": "kornhauser-rozmowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-rozmowa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kornhauser julian$wyprzedzaj poeto$5876",
    "title": "Wyprzedzaj, poeto",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kornhauser-wyprzedzaj-poeto/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Julian Kornhauser",
    "cover": "book/cover/kornhauser-wyprzedzaj-poeto.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kornhauser-wyprzedzaj-poeto/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kornhauser-wyprzedzaj-poeto.jpg",
    "slug": "kornhauser-wyprzedzaj-poeto",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kornhauser-wyprzedzaj-poeto.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$krasnoludki$2165",
    "title": "Krasnoludki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krasnoludki/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/krasnoludki.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/krasnoludki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/krasnoludki.jpg",
    "slug": "krasnoludki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/krasnoludki_xgigFqW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$kro~0l drozdobrody$2186",
    "title": "Król Drozdobrody",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-drozdobrody/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/krol-drozdobrody.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/krol-drozdobrody/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/krol-drozdobrody.jpg",
    "slug": "krol-drozdobrody",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/krol-drozdobrody_wkmeGho.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$kro~0l dz~1umiec$1768",
    "title": "Król Dżumiec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-dzumiec/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/krol-dzumiec.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/krol-dzumiec/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/krol-dzumiec_56r0Jzu.jpg",
    "slug": "krol-dzumiec",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/krol-dzumiec_RZ04sHl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$kro~0l i pisarze$1227",
    "title": "Król i pisarze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-i-pisarze/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/krol-i-pisarze.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/krol-i-pisarze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/krol-i-pisarze.jpg",
    "slug": "krol-i-pisarze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/krol-i-pisarze.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$kro~0l z~1ab$2187",
    "title": "Król żab",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-zab/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/krol-zab.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/krol-zab/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/krol-zab.jpg",
    "slug": "krol-zab",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/krol-zab_qFMPxli.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "andersen hans christian$kro~0lowa s~0niegu$1353",
    "title": "Królowa śniegu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krolowa-sniegu/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Hans Christian Andersen",
    "cover": "book/cover/krolowa-sniegu.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/krolowa-sniegu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/krolowa-sniegu.jpg",
    "slug": "krolowa-sniegu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/krolowa-sniegu_PqnK8gz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$kruk i lis$1273",
    "title": "Kruk i lis",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/kruk-i-lis-bajki-nowe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kruk-i-lis-bajki-nowe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kruk-i-lis-bajki-nowe.jpg",
    "slug": "kruk-i-lis-bajki-nowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kruk-i-lis-bajki-nowe_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "kipling rudyard$ksie~0ga dz~1ungli$1568",
    "title": "Księga dżungli",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ksiega-dzungli/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Rudyard Kipling",
    "cover": "book/cover/ksiega-dzungli.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ksiega-dzungli/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ksiega-dzungli.jpg",
    "slug": "ksiega-dzungli",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ksiega-dzungli_yjqtzLj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ksie~0gi$1200",
    "title": "Księgi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ksiegi/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/ksiegi.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ksiegi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ksiegi.jpg",
    "slug": "ksiegi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ksiegi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "kucharczyk zofia$jak modlitwa ochrania przed zl~0odziejami$6477",
    "title": "Jak modlitwa ochrania przed złodziejami",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kucharczyk-jak-modlitwa-ochrania-przed-zlodziejami/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Zofia Kucharczyk",
    "cover": "book/cover/kucharczyk-jak-modlitwa-ochrania-przed-zlodziejami.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kucharczyk-jak-modlitwa-ochrania-przed-zlodziejami/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kucharczyk-jak-modlitwa-ochrania-przed-zlodziejami.jpg",
    "slug": "kucharczyk-jak-modlitwa-ochrania-przed-zlodziejami",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kucharczyk-jak-modlitwa-ochrania-przed-zlodziejami.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "kucharczyk zofia$o biednym bogatym i panu jezusie$6476",
    "title": "O biednym, bogatym i Panu Jezusie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kucharczyk-o-biednym-bogatym-i-panu-jezusie/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Zofia Kucharczyk",
    "cover": "book/cover/kucharczyk-o-biednym-bogatym-i-panu-jezusie.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/kucharczyk-o-biednym-bogatym-i-panu-jezusie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/kucharczyk-o-biednym-bogatym-i-panu-jezusie.jpg",
    "slug": "kucharczyk-o-biednym-bogatym-i-panu-jezusie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/kucharczyk-o-biednym-bogatym-i-panu-jezusie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$l~0akomy i zazdrosny$1178",
    "title": "Łakomy i zazdrosny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lakomy-i-zazdrosny/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/lakomy-i-zazdrosny.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lakomy-i-zazdrosny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lakomy-i-zazdrosny.jpg",
    "slug": "lakomy-i-zazdrosny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lakomy-i-zazdrosny.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "lange antoni$miranda$2893",
    "title": "Miranda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lange-miranda/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Antoni Lange",
    "cover": "book/cover/lange-miranda.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lange-miranda/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lange-miranda.jpg",
    "slug": "lange-miranda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lange-miranda_uRRvfKI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "lange antoni$nowy tarzan$2896",
    "title": "Nowy Tarzan",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lange-nowy-tarzan/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Antoni Lange",
    "cover": "book/cover/lange-nowy-tarzan.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lange-nowy-tarzan/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lange-nowy-tarzan.jpg",
    "slug": "lange-nowy-tarzan",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lange-nowy-tarzan_b2GXdn4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sienkiewicz henryk$latarnik$207",
    "title": "Latarnik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Henryk Sienkiewicz",
    "cover": "book/cover/latarnik.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/latarnik/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/latarnik.jpg",
    "slug": "latarnik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/latarnik_M1E7TzJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "karpin~0ski franciszek$laura i filon$840",
    "title": "Laura i Filon",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laura-i-filon/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Franciszek Karpiński",
    "cover": "book/cover/laura-i-filon.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/laura-i-filon/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sielanka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/laura-i-filon.jpg",
    "slug": "laura-i-filon",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/laura-i-filon_lMZYFdl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$bazyliszek$1602",
    "title": "Bazyliszek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/legendy-warszawskie-bazyliszek/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/legendy-warszawskie-bazyliszek.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/legendy-warszawskie-bazyliszek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Legenda",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/legendy-warszawskie-bazyliszek.jpg",
    "slug": "legendy-warszawskie-bazyliszek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/legendy-warszawskie-bazyliszek_iDaLRwk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$syrena$218",
    "title": "Syrena",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/legendy-warszawskie-syrena/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/legendy-warszawskie-syrena.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/legendy-warszawskie-syrena/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Legenda",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/legendy-warszawskie-syrena.jpg",
    "slug": "legendy-warszawskie-syrena",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/legendy-warszawskie-syrena_uaMHrk2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$zl~0ota kaczka$271",
    "title": "Złota kaczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/legendy-warszawskie-zlota-kaczka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/legendy-warszawskie-zlota-kaczka.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/legendy-warszawskie-zlota-kaczka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Legenda",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/legendy-warszawskie-zlota-kaczka.jpg",
    "slug": "legendy-warszawskie-zlota-kaczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/legendy-warszawskie-zlota-kaczka_1WoDXPI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$lew i zwierze~0ta ii$1138",
    "title": "Lew i zwierzęta II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lew-i-zwierzeta/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/lew-i-zwierzeta.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lew-i-zwierzeta/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lew-i-zwierzeta.jpg",
    "slug": "lew-i-zwierzeta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lew-i-zwierzeta_gatNDXo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$lew pokorny$1215",
    "title": "Lew pokorny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lew-pokorny/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/lew-pokorny.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lew-pokorny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lew-pokorny.jpg",
    "slug": "lew-pokorny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lew-pokorny.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$lis i osiel~0$1196",
    "title": "Lis i osieł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lis-i-osiel/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/lis-i-osiel.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lis-i-osiel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lis-i-osiel.jpg",
    "slug": "lis-i-osiel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lis-i-osiel_Q1NNARo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$lis i wilk$1143",
    "title": "Lis i wilk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lis-i-wilk/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/lis-i-wilk.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lis-i-wilk/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lis-i-wilk.jpg",
    "slug": "lis-i-wilk",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lis-i-wilk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$lis ml~0ody i stary$1151",
    "title": "Lis młody i stary",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lis-mlody-i-stary/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/lis-mlody-i-stary.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lis-mlody-i-stary/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lis-mlody-i-stary.jpg",
    "slug": "lis-mlody-i-stary",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lis-mlody-i-stary.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$lulajz~1e jezuniu $2036",
    "title": "Lulajże, Jezuniu...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lulajze-jezuniu/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/lulajze-jezuniu.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/lulajze-jezuniu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/lulajze-jezuniu.jpg",
    "slug": "lulajze-jezuniu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/lulajze-jezuniu_VuF80FT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ma~0dry i gl~0upi$1228",
    "title": "Mądry i głupi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/madry-i-glupi/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/madry-i-glupi.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/madry-i-glupi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/madry-i-glupi.jpg",
    "slug": "madry-i-glupi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/madry-i-glupi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ma~0dry i gl~0upi ii$1192",
    "title": "Mądry i głupi II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/madry-i-glupi-ii/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/madry-i-glupi-ii.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/madry-i-glupi-ii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/madry-i-glupi-ii.jpg",
    "slug": "madry-i-glupi-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/madry-i-glupi-ii.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$malarze$1306",
    "title": "Malarze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/malarze-bajki-nowe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/malarze-bajki-nowe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/malarze-bajki-nowe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/malarze-bajki-nowe.jpg",
    "slug": "malarze-bajki-nowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/malarze-bajki-nowe_3ndefZa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$malcy$862",
    "title": "Malcy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/malcy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/malcy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/malcy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/malcy.jpg",
    "slug": "malcy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/malcy_c190VeR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$mali czarodzieje$2168",
    "title": "Mali czarodzieje",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mali-czarodzieje/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/mali-czarodzieje.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mali-czarodzieje/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mali-czarodzieje.jpg",
    "slug": "mali-czarodzieje",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mali-czarodzieje_A5HWap8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$mal~0z~1en~0stwo$1199",
    "title": "Małżeństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/malzenstwo/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/malzenstwo.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/malzenstwo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/malzenstwo.jpg",
    "slug": "malzenstwo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/malzenstwo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$maska s~0mierci szkarl~0atnej$1633",
    "title": "Maska śmierci szkarłatnej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/maska-smierci-szkarlatnej/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/maska-smierci-szkarlatnej.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/maska-smierci-szkarlatnej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/maska-smierci-szkarlatnej.jpg",
    "slug": "maska-smierci-szkarlatnej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/maska-smierci-szkarlatnej_DKrgOSk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$matedory$1124",
    "title": "Matedory",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/matedory/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/matedory.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/matedory/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/matedory.jpg",
    "slug": "matedory",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/matedory_pfx6QO1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "matys michal~0$co nigdy prawda~0 nie byl~0o ani nie be~0dzie$6478",
    "title": "Co nigdy prawdą nie było ani nie będzie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/matys-co-nigdy-prawda-nie-bylo-ani-nie-bedzie/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Michał Matys",
    "cover": "book/cover/matys-co-nigdy-prawda-nie-bylo-ani-nie-bedzie.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/matys-co-nigdy-prawda-nie-bylo-ani-nie-bedzie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/matys-co-nigdy-prawda-nie-bylo-ani-nie-bedzie_VtNk6fU.jpg",
    "slug": "matys-co-nigdy-prawda-nie-bylo-ani-nie-bedzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/matys-co-nigdy-prawda-nie-bylo-ani-nie-bedzie_dR28BIh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$me~0drcy s~0wiata $2012",
    "title": "Mędrcy świata...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/medrcy-swiata/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/medrcy-swiata.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/medrcy-swiata/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/medrcy-swiata.jpg",
    "slug": "medrcy-swiata",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/medrcy-swiata_oj3tUOo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "konopnicka maria$mendel gdan~0ski$963",
    "title": "Mendel Gdański",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mendel-gdanski/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Maria Konopnicka",
    "cover": "book/cover/mendel-gdanski.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mendel-gdanski/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mendel-gdanski.jpg",
    "slug": "mendel-gdanski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mendel-gdanski_ZvjD5NZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$metzengerstein$1938",
    "title": "Metzengerstein",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/metzengerstein/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/metzengerstein.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/metzengerstein/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/metzengerstein.jpg",
    "slug": "metzengerstein",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/metzengerstein_JRDBd2x.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$mie~0dzy nami nic nie byl~0o$102",
    "title": "Między nami nic nie było",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/miedzy-nami-nic-nie-bylo/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/miedzy-nami-nic-nie-bylo.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/miedzy-nami-nic-nie-bylo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/miedzy-nami-nic-nie-bylo.jpg",
    "slug": "miedzy-nami-nic-nie-bylo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/miedzy-nami-nic-nie-bylo_VaPrTKi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mil~0obe~0dzka krystyna$pokrewne$6711",
    "title": "Pokrewne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/milobedzka-pokrewne/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Krystyna Miłobędzka",
    "cover": "book/cover/milobedzka-pokrewne.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/milobedzka-pokrewne/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/milobedzka-pokrewne_CPb9IIC.jpg",
    "slug": "milobedzka-pokrewne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/milobedzka-pokrewne_dwvU8o8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "lenartowicz teofil$mizerna cicha $2022",
    "title": "Mizerna, cicha...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mizerna-cicha/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Teofil Lenartowicz",
    "cover": "book/cover/mizerna-cicha.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mizerna-cicha/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mizerna-cicha.jpg",
    "slug": "mizerna-cicha",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mizerna-cicha_30R9uX6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mueller joanna$do lustra szczerze~0 sie~0$6396",
    "title": "Do lustra szczerzę się",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mueller-do-lustra-szczerze-sie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Joanna Mueller",
    "cover": "book/cover/mueller-do-lustra-szczerze-sie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mueller-do-lustra-szczerze-sie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mueller-do-lustra-szczerze-sie.jpg",
    "slug": "mueller-do-lustra-szczerze-sie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mueller-do-lustra-szczerze-sie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mueller joanna$korekta$5893",
    "title": "Korekta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mueller-korekta/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Joanna Mueller",
    "cover": "book/cover/mueller-korekta.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mueller-korekta/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mueller-korekta.jpg",
    "slug": "mueller-korekta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mueller-korekta.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mueller joanna$patetica ars poetica$5898",
    "title": "Patetica ars poetica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mueller-patetica-ars-poetica/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Joanna Mueller",
    "cover": "book/cover/mueller-patetica-ars-poetica.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mueller-patetica-ars-poetica/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mueller-patetica-ars-poetica.jpg",
    "slug": "mueller-patetica-ars-poetica",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mueller-patetica-ars-poetica.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mueller joanna$post fast scriptum$5900",
    "title": "Post - fast - scriptum",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mueller-post-fast-scriptum/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Joanna Mueller",
    "cover": "book/cover/mueller-post-fast-scriptum.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mueller-post-fast-scriptum/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mueller-post-fast-scriptum.jpg",
    "slug": "mueller-post-fast-scriptum",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mueller-post-fast-scriptum.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$mysi kro~0lik i niedz~0wiedz~0$2169",
    "title": "Mysi-królik i niedźwiedź",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mysi-krolik-i-niedzwiedz/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/mysi-krolik-i-niedzwiedz.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mysi-krolik-i-niedzwiedz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mysi-krolik-i-niedzwiedz.jpg",
    "slug": "mysi-krolik-i-niedzwiedz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mysi-krolik-i-niedzwiedz_47xiQ6y.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$mysz i kot$1339",
    "title": "Mysz i kot",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mysz-i-kot/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/mysz-i-kot.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/mysz-i-kot/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/mysz-i-kot.jpg",
    "slug": "mysz-i-kot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/mysz-i-kot.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$na krzyz~1yk na piersiach jednej panny$195",
    "title": "Na krzyżyk na piersiach jednej panny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/na-krzyzyk-na-piersiach-jednej-panny/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/na-krzyzyk-na-piersiach-jednej-panny.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/na-krzyzyk-na-piersiach-jednej-panny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/na-krzyzyk-na-piersiach-jednej-panny.jpg",
    "slug": "na-krzyzyk-na-piersiach-jednej-panny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/na-krzyzyk-na-piersiach-jednej-panny_el0hi6q.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$na zegarek cieka~0cy$45",
    "title": "Na zegarek ciekący",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/na-zegarek-ciekacy/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/na-zegarek-ciekacy.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/na-zegarek-ciekacy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Epigramat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/na-zegarek-ciekacy.jpg",
    "slug": "na-zegarek-ciekacy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/na-zegarek-ciekacy_R6D3dbZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$nadgrobek perlisi$13",
    "title": "Nadgrobek Perlisi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nadgrobek-perlisi/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/nadgrobek-perlisi.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nadgrobek-perlisi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nadgrobek-perlisi.jpg",
    "slug": "nadgrobek-perlisi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nadgrobek-perlisi_H8K5P39.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$akteon$1745",
    "title": "Akteon",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-akteon/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-akteon.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-akteon/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-akteon.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-akteon",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-akteon_bMeupa7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$aniol~0$1746",
    "title": "Anioł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-aniol/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-aniol.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-aniol/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-aniol.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-aniol",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-aniol_2u48Rcv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$bal~0wan ze s~0niegu$1747",
    "title": "Bałwan ze śniegu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-balwan-ze-sniegu/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-balwan-ze-sniegu.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-balwan-ze-sniegu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-balwan-ze-sniegu.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-balwan-ze-sniegu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-balwan-ze-sniegu_FZICqaT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$brat$1738",
    "title": "Brat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-brat/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-brat.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-brat/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-brat.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-brat",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-brat_Tx4HoQh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$chal~0upa$1750",
    "title": "Chałupa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-chalupa/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-chalupa.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-chalupa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-chalupa.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-chalupa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-chalupa_aNgzHUv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$cmentarz$1751",
    "title": "Cmentarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-cmentarz/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-cmentarz.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-cmentarz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-cmentarz.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-cmentarz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-cmentarz_jSqaOfM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$c~0my$1752",
    "title": "Ćmy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-cmy/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-cmy.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-cmy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-cmy.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-cmy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-cmy_PTzAUqC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$ cos~0 tam migne~0l~0o dalekiego $1753",
    "title": "(Coś tam mignęło dalekiego...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-cos-tam-mignelo-dalekiego/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-cos-tam-mignelo-dalekiego.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-cos-tam-mignelo-dalekiego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-cos-tam-mignelo-dalekiego.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-cos-tam-mignelo-dalekiego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-cos-tam-mignelo-dalekiego_jBTbOaD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$do siostry$1739",
    "title": "Do siostry",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-do-siostry/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-do-siostry.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-do-siostry/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-do-siostry.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-do-siostry",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-do-siostry_L31enHH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$dokol~0a klombu$1754",
    "title": "Dokoła klombu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-dokola-klombu/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-dokola-klombu.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-dokola-klombu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-dokola-klombu.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-dokola-klombu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-dokola-klombu_RVUEwp1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika, Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$dziewczyna$2348",
    "title": "Dziewczyna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-dziewczyna/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-dziewczyna.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-dziewczyna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada, Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-dziewczyna.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-dziewczyna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-dziewczyna_jRhVm06.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$jadwiga$1740",
    "title": "Jadwiga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-jadwiga/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-jadwiga.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-jadwiga/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-jadwiga_GRTI78r.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-jadwiga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-jadwiga_WZEPhvB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$kochankowie$1725",
    "title": "Kochankowie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-kochankowie/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-kochankowie.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-kochankowie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-kochankowie.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-kochankowie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-kochankowie_iIZmUzj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$kocmol~0uch$1726",
    "title": "Kocmołuch",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-kocmoluch/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-kocmoluch.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-kocmoluch/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-kocmoluch.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-kocmoluch",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-kocmoluch_ap0jRE2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$kopciuszek$1727",
    "title": "Kopciuszek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-kopciuszek/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-kopciuszek.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-kopciuszek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-kopciuszek.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-kopciuszek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-kopciuszek_RLWE67i.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$lalka$1728",
    "title": "Lalka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-lalka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-lalka.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-lalka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-lalka.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-lalka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-lalka_Etf24lX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$ludzie$1729",
    "title": "Ludzie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-ludzie/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-ludzie.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-ludzie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-ludzie.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-ludzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-ludzie_B3xBhPj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$magda$1730",
    "title": "Magda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-magda/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-magda.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-magda/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-magda.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-magda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-magda_9bJ3ztO.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$marcin swoboda$1731",
    "title": "Marcin Swoboda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-marcin-swoboda/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-marcin-swoboda.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-marcin-swoboda/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-marcin-swoboda.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-marcin-swoboda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-marcin-swoboda_vblAAPx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$matysek$1741",
    "title": "Matysek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-matysek/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-matysek.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-matysek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-matysek.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-matysek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-matysek_n0n2YRR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$migon~0 i jawrzon$1733",
    "title": "Migoń i Jawrzon",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-migon-i-jawrzon/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-migon-i-jawrzon.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-migon-i-jawrzon/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Ballada",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-migon-i-jawrzon.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-migon-i-jawrzon",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-migon-i-jawrzon_OW8R703.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$modlitwa$1734",
    "title": "Modlitwa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-modlitwa/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-modlitwa.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-modlitwa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-modlitwa.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-modlitwa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-modlitwa_ns1B2d2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$ mo~0dlmy sie~0 s~0ro~0d drzew $1756",
    "title": "(Módlmy się śród drzew...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-modlmy-sie-srod-drzew/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-modlmy-sie-srod-drzew.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-modlmy-sie-srod-drzew/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-modlmy-sie-srod-drzew.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-modlmy-sie-srod-drzew",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-modlmy-sie-srod-drzew_mAko0b7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$na poddaszu$1759",
    "title": "Na poddaszu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-na-poddaszu/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-na-poddaszu.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-na-poddaszu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-na-poddaszu.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-na-poddaszu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-na-poddaszu_M9x3WEb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$nad ranem$1757",
    "title": "Nad ranem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-nad-ranem/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-nad-ranem.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-nad-ranem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-nad-ranem.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-nad-ranem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-nad-ranem_JDz5bWf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$namowa$1758",
    "title": "Namowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-namowa/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-namowa.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-namowa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-namowa.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-namowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-namowa_j80Caax.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$niedziela$1760",
    "title": "Niedziela",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-niedziela/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-niedziela.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-niedziela/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-niedziela.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-niedziela",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-niedziela_YerRv50.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$niewiara$1761",
    "title": "Niewiara",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-niewiara/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-niewiara.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-niewiara/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-niewiara.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-niewiara",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-niewiara_TXqwH1v.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$niewidzialni$1762",
    "title": "Niewidzialni",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-niewidzialni/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-niewidzialni.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-niewidzialni/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-niewidzialni.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-niewidzialni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-niewidzialni_0YMj53p.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$niewiedza$1765",
    "title": "Niewiedza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-niewiedza/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-niewiedza.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-niewiedza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-niewiedza.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-niewiedza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-niewiedza_vpdhpiE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$noc$1763",
    "title": "Noc",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-noc/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-noc.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-noc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-noc.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-noc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-noc_0ZpipE9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$noca~0$1764",
    "title": "Nocą",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-noca/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-noca.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-noca/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-noca.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-noca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-noca_1GuFvWP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$pejzaz~1 wspo~0l~0czesny$1742",
    "title": "Pejzaż współczesny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-pejzaz-wspolczesny/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-pejzaz-wspolczesny.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-pejzaz-wspolczesny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-pejzaz-wspolczesny.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-pejzaz-wspolczesny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-pejzaz-wspolczesny_rT8S23J.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$poeta$2349",
    "title": "Poeta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-poeta/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-poeta.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-poeta/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-poeta.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-poeta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-poeta_bHrqWgz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$tamten$1642",
    "title": "Tamten",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-tamten/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-tamten.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-tamten/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-tamten.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-tamten",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-tamten_ovjmCoL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$trupie~0gi$1643",
    "title": "Trupięgi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-trupiegi/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-trupiegi.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-trupiegi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-trupiegi.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-trupiegi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-trupiegi_Jpt03fQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$ubo~0stwo$1644",
    "title": "Ubóstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-ubostwo/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-ubostwo.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-ubostwo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-ubostwo.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-ubostwo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-ubostwo_dKSJoJk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$urszula kochanowska$2350",
    "title": "Urszula Kochanowska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-urszula-kochanowska/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-urszula-kochanowska.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-urszula-kochanowska/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-urszula-kochanowska.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-urszula-kochanowska",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-urszula-kochanowska_H4HCWbU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$ uwie~0dl~0y sad $1645",
    "title": "(Uwiędły sad...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-uwiedly-sad/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-uwiedly-sad.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-uwiedly-sad/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-uwiedly-sad.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-uwiedly-sad",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-uwiedly-sad_VyYqmok.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$w chmur odbiciu$1743",
    "title": "W chmur odbiciu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-w-chmur-odbiciu/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-w-chmur-odbiciu.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-w-chmur-odbiciu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-w-chmur-odbiciu.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-w-chmur-odbiciu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-w-chmur-odbiciu_0etWjwb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$w czas zmartwychwstania$1646",
    "title": "W czas zmartwychwstania",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-w-czas-zmartwychwstania/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-w-czas-zmartwychwstania.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-w-czas-zmartwychwstania/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-w-czas-zmartwychwstania.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-w-czas-zmartwychwstania",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-w-czas-zmartwychwstania_LoDelel.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$we s~0nie$1647",
    "title": "We śnie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-we-snie/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-we-snie.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-we-snie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-we-snie.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-we-snie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-we-snie_JINLFC5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$wieczo~0r$1648",
    "title": "Wieczór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-wieczor/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-wieczor.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-wieczor/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-wieczor.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-wieczor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-wieczor_NER3wuc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$wiedza$1649",
    "title": "Wiedza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-wiedza/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-wiedza.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-wiedza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-wiedza.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-wiedza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-wiedza_M0pNVky.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$wiersz ksie~0z~1ycowy$1650",
    "title": "Wiersz księżycowy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-wiersz-ksiezycowy/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-wiersz-ksiezycowy.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-wiersz-ksiezycowy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-wiersz-ksiezycowy.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-wiersz-ksiezycowy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-wiersz-ksiezycowy_IwTjO6h.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$wiosna$1651",
    "title": "Wiosna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-wiosna/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-wiosna.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-wiosna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-wiosna.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-wiosna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-wiosna_ZcNnZig.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$wspomnienie$1744",
    "title": "Wspomnienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/napoj-cienisty-wspomnienie/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/napoj-cienisty-wspomnienie.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/napoj-cienisty-wspomnienie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/napoj-cienisty-wspomnienie.jpg",
    "slug": "napoj-cienisty-wspomnienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/napoj-cienisty-wspomnienie_9aeFDKS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "konopnicka maria$nasza szkapa$11",
    "title": "Nasza szkapa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nasza-szkapa/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Maria Konopnicka",
    "cover": "book/cover/nasza-szkapa.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nasza-szkapa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nasza-szkapa.jpg",
    "slug": "nasza-szkapa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nasza-szkapa_gZZ2oCC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$nie udal~0o sie~0$880",
    "title": "Nie udało się",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nie-udalo-sie/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/nie-udalo-sie.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nie-udalo-sie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nie-udalo-sie.jpg",
    "slug": "nie-udalo-sie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nie-udalo-sie_GS1sFWK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$niedz~0wiedz~0 i liszka$1137",
    "title": "Niedźwiedź i liszka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/niedzwiedz-i-liszka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/niedzwiedz-i-liszka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/niedzwiedz-i-liszka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/niedzwiedz-i-liszka.jpg",
    "slug": "niedzwiedz-i-liszka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/niedzwiedz-i-liszka_lYOx7c2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$niestatek oczy sa~0 ogien~0 czol~0o jest zwierciadl~0em $49",
    "title": "Niestatek (Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/niestatek-oczy-sa-ogien-czolo-jest-zwierciadlem/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/niestatek-oczy-sa-ogien-czolo-jest-zwierciadlem.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/niestatek-oczy-sa-ogien-czolo-jest-zwierciadlem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Epigramat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/niestatek-oczy-sa-ogien-czolo-jest-zwierciadlem.jpg",
    "slug": "niestatek-oczy-sa-ogien-czolo-jest-zwierciadlem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/niestatek-oczy-sa-ogien-czolo-jest-zwierciadlem_vGIaoQj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$niestatek pre~0dzej kto wiatr w wo~0r zamknie pre~0dzej i promieni $201",
    "title": "Niestatek (Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/niestatek-predzej-kto-wiatr-w-wor-zamknie-predzej-i-promieni/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/niestatek-predzej-kto-wiatr-w-wor-zamknie-predzej-i-promieni.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/niestatek-predzej-kto-wiatr-w-wor-zamknie-predzej-i-promieni/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Epigramat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/niestatek-predzej-kto-wiatr-w-wor-zamknie-predzej-i-promieni.jpg",
    "slug": "niestatek-predzej-kto-wiatr-w-wor-zamknie-predzej-i-promieni",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/niestatek-predzej-kto-wiatr-w-wor-zamknie-predzej-i-promieni_lKiPyp7.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$nocni stro~0z~1e$1126",
    "title": "Nocni stróże",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nocni-stroze/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/nocni-stroze.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nocni-stroze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nocni-stroze.jpg",
    "slug": "nocni-stroze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nocni-stroze.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nowakowska klara$daj mi$5908",
    "title": "Daj mi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowakowska-niska-rozdzielczosc-daj-mi/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Klara Nowakowska",
    "cover": "book/cover/nowakowska-niska-rozdzielczosc-daj-mi.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nowakowska-niska-rozdzielczosc-daj-mi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-daj-mi.jpg",
    "slug": "nowakowska-niska-rozdzielczosc-daj-mi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-daj-mi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nowakowska klara$epizod$5911",
    "title": "Epizod",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowakowska-niska-rozdzielczosc-epizod/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Klara Nowakowska",
    "cover": "book/cover/nowakowska-niska-rozdzielczosc-epizod.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nowakowska-niska-rozdzielczosc-epizod/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-epizod.jpg",
    "slug": "nowakowska-niska-rozdzielczosc-epizod",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-epizod.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nowakowska klara$po~0l~0noc$5922",
    "title": "Północ",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowakowska-niska-rozdzielczosc-polnoc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Klara Nowakowska",
    "cover": "book/cover/nowakowska-niska-rozdzielczosc-polnoc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nowakowska-niska-rozdzielczosc-polnoc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-polnoc.jpg",
    "slug": "nowakowska-niska-rozdzielczosc-polnoc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-polnoc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nowakowska klara$pro~0ba wody$5923",
    "title": "Próba wody",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowakowska-niska-rozdzielczosc-proba-wody/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Klara Nowakowska",
    "cover": "book/cover/nowakowska-niska-rozdzielczosc-proba-wody.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nowakowska-niska-rozdzielczosc-proba-wody/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-proba-wody.jpg",
    "slug": "nowakowska-niska-rozdzielczosc-proba-wody",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-proba-wody.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nowakowska klara$przesilenie$5926",
    "title": "Przesilenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowakowska-niska-rozdzielczosc-przesilenie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Klara Nowakowska",
    "cover": "book/cover/nowakowska-niska-rozdzielczosc-przesilenie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nowakowska-niska-rozdzielczosc-przesilenie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-przesilenie.jpg",
    "slug": "nowakowska-niska-rozdzielczosc-przesilenie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-przesilenie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nowakowska klara$spoko~0j$5929",
    "title": "Spokój",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowakowska-niska-rozdzielczosc-spokoj/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Klara Nowakowska",
    "cover": "book/cover/nowakowska-niska-rozdzielczosc-spokoj.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nowakowska-niska-rozdzielczosc-spokoj/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-spokoj.jpg",
    "slug": "nowakowska-niska-rozdzielczosc-spokoj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-spokoj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nowakowska klara$te~0dy pl~0ynie pra~0d$5932",
    "title": "Tędy płynie prąd",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowakowska-niska-rozdzielczosc-tedy-plynie-prad/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Klara Nowakowska",
    "cover": "book/cover/nowakowska-niska-rozdzielczosc-tedy-plynie-prad.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nowakowska-niska-rozdzielczosc-tedy-plynie-prad/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-tedy-plynie-prad.jpg",
    "slug": "nowakowska-niska-rozdzielczosc-tedy-plynie-prad",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nowakowska-niska-rozdzielczosc-tedy-plynie-prad.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$westchnienie$1703",
    "title": "Westchnienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nuta-czlowiecza-westchnienie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/nuta-czlowiecza-westchnienie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nuta-czlowiecza-westchnienie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nuta-czlowiecza-westchnienie.jpg",
    "slug": "nuta-czlowiecza-westchnienie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nuta-czlowiecza-westchnienie_Nst1Fxh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "czechowicz jo~0zef$z~1al$1701",
    "title": "Żal",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nuta-czlowiecza-zal/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Józef Czechowicz",
    "cover": "book/cover/nuta-czlowiecza-zal.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/nuta-czlowiecza-zal/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/nuta-czlowiecza-zal.jpg",
    "slug": "nuta-czlowiecza-zal",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/nuta-czlowiecza-zal_hVIML2g.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "platon$obrona sokratesa$2231",
    "title": "Obrona Sokratesa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/obrona-sokratesa/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Platon",
    "cover": "book/cover/obrona-sokratesa.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/obrona-sokratesa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Dialog",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/obrona-sokratesa.jpg",
    "slug": "obrona-sokratesa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/obrona-sokratesa_Rmx2uSh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ocean i tagus rzeka$1224",
    "title": "Ocean i Tagus rzeka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ocean-i-tagus-rzeka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/ocean-i-tagus-rzeka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ocean-i-tagus-rzeka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ocean-i-tagus-rzeka.jpg",
    "slug": "ocean-i-tagus-rzeka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ocean-i-tagus-rzeka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$oda do ml~0odos~0ci$143",
    "title": "Oda do młodości",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oda-do-mlodosci/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/oda-do-mlodosci.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oda-do-mlodosci/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Oda",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oda-do-mlodosci_jUSFOsX.jpg",
    "slug": "oda-do-mlodosci",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oda-do-mlodosci_iiS1EGz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$oj malus~0ki malus~0ki $2024",
    "title": "Oj Maluśki, Maluśki...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oj-maluski-maluski/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/oj-maluski-maluski.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oj-maluski-maluski/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oj-maluski-maluski.jpg",
    "slug": "oj-maluski-maluski",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oj-maluski-maluski_PYvswMt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "balzac honore~0 de$ojciec goriot$835",
    "title": "Ojciec Goriot",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ojciec-goriot/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Honoré de Balzac",
    "cover": "book/cover/ojciec-goriot.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ojciec-goriot/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ojciec-goriot.jpg",
    "slug": "ojciec-goriot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ojciec-goriot_Bd7FuCc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ojciec l~0akomy$1164",
    "title": "Ojciec łakomy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ojciec-lakomy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/ojciec-lakomy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ojciec-lakomy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ojciec-lakomy.jpg",
    "slug": "ojciec-lakomy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ojciec-lakomy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$historya o nieznos~0nym jasiu$3577",
    "title": "Historya o nieznośnym Jasiu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-historya-o-nieznosnym-jasiu/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-historya-o-nieznosnym-jasiu.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-historya-o-nieznosnym-jasiu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-historya-o-nieznosnym-jasiu.jpg",
    "slug": "oppman-historya-o-nieznosnym-jasiu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-historya-o-nieznosnym-jasiu_HXLNw8F.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$historya stefanka co niechcial~0 jes~0c~0 obiadu$3579",
    "title": "Historya Stefanka, co niechciał jeść obiadu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-historya-stefanka-co-niechcial-jesc-obiadu/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-historya-stefanka-co-niechcial-jesc-obiadu.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-historya-stefanka-co-niechcial-jesc-obiadu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-historya-stefanka-co-niechcial-jesc-obiadu.jpg",
    "slug": "oppman-historya-stefanka-co-niechcial-jesc-obiadu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-historya-stefanka-co-niechcial-jesc-obiadu_F0oO9Fk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$kot w butach$3586",
    "title": "Kot w butach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-kot-w-butach/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-kot-w-butach.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-kot-w-butach/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-kot-w-butach.jpg",
    "slug": "oppman-kot-w-butach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-kot-w-butach.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$napowietrzna podro~0z~1 frania pro~0z~1niaka$3583",
    "title": "Napowietrzna podróż Frania próżniaka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-napowietrzna-podroz-frania-prozniaka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-napowietrzna-podroz-frania-prozniaka.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-napowietrzna-podroz-frania-prozniaka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-napowietrzna-podroz-frania-prozniaka.jpg",
    "slug": "oppman-napowietrzna-podroz-frania-prozniaka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-napowietrzna-podroz-frania-prozniaka_RXGNwhL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$o cesi co ssal~0a paluszek i o krawcu z noz~1ycami$3578",
    "title": "O Cesi, co ssała paluszek i o krawcu z nożycami",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-o-cesi-co-ssala-paluszek-i-o-krawcu-z-nozycam/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-o-cesi-co-ssala-paluszek-i-o-krawcu-z-nozycam.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-o-cesi-co-ssala-paluszek-i-o-krawcu-z-nozycam/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-o-cesi-co-ssala-paluszek-i-o-krawcu-z-nozycam.jpg",
    "slug": "oppman-o-cesi-co-ssala-paluszek-i-o-krawcu-z-nozycam",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-o-cesi-co-ssala-paluszek-i-o-krawcu-z-nozycam_V6pdd3d.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$o jo~0ziu gapicielu$3581",
    "title": "O Józiu Gapicielu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-o-joziu-gapicielu/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-o-joziu-gapicielu.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-o-joziu-gapicielu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-o-joziu-gapicielu.jpg",
    "slug": "oppman-o-joziu-gapicielu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-o-joziu-gapicielu_fNrb7Df.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$o panu kre~0cickim i o smutnym jego wypadku$3580",
    "title": "O panu Kręcickim i o smutnym jego wypadku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-o-panu-krecickim-i-o-smutnym-jego-wypadku/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-o-panu-krecickim-i-o-smutnym-jego-wypadku.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-o-panu-krecickim-i-o-smutnym-jego-wypadku/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-o-panu-krecickim-i-o-smutnym-jego-wypadku.jpg",
    "slug": "oppman-o-panu-krecickim-i-o-smutnym-jego-wypadku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-o-panu-krecickim-i-o-smutnym-jego-wypadku_Xy6Kjbn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$okropna przygoda zosi co sie~0 zapal~0kami bawil~0a$3582",
    "title": "Okropna przygoda Zosi, co się zapałkami bawiła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oppman-okropna-przygoda-zosi-co-sie-zapalkami-bawila/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/oppman-okropna-przygoda-zosi-co-sie-zapalkami-bawila.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oppman-okropna-przygoda-zosi-co-sie-zapalkami-bawila/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oppman-okropna-przygoda-zosi-co-sie-zapalkami-bawila.jpg",
    "slug": "oppman-okropna-przygoda-zosi-co-sie-zapalkami-bawila",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oppman-okropna-przygoda-zosi-co-sie-zapalkami-bawila_DbEF0EZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$oracze i jowisz$1157",
    "title": "Oracze i Jowisz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oracze-i-jowisz/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/oracze-i-jowisz.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/oracze-i-jowisz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/oracze-i-jowisz.jpg",
    "slug": "oracze-i-jowisz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/oracze-i-jowisz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$order$863",
    "title": "Order",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/order/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/order.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/order/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/order.jpg",
    "slug": "order",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/order_AVBPpSC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$orzel~0 i jastrza~0b$1120",
    "title": "Orzeł i jastrząb",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/orzel-i-jastrzab/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/orzel-i-jastrzab.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/orzel-i-jastrzab/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/orzel-i-jastrzab.jpg",
    "slug": "orzel-i-jastrzab",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/orzel-i-jastrzab.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$orzel~0 i sowa$1162",
    "title": "Orzeł i sowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/orzel-i-sowa/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/orzel-i-sowa.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/orzel-i-sowa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/orzel-i-sowa.jpg",
    "slug": "orzel-i-sowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/orzel-i-sowa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$osiel~0 i baran$1201",
    "title": "Osieł i baran",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/osiel-i-baran/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/osiel-i-baran.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/osiel-i-baran/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/osiel-i-baran.jpg",
    "slug": "osiel-i-baran",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/osiel-i-baran.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$osiel~0 i wo~0l~0$1123",
    "title": "Osieł i wół",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/osiel-i-wol/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/osiel-i-wol.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/osiel-i-wol/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/osiel-i-wol.jpg",
    "slug": "osiel-i-wol",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/osiel-i-wol.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$owieczka i pasterz$1169",
    "title": "Owieczka i pasterz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/owieczka-i-pasterz/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/owieczka-i-pasterz.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/owieczka-i-pasterz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/owieczka-i-pasterz.jpg",
    "slug": "owieczka-i-pasterz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/owieczka-i-pasterz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$pan grubas$2170",
    "title": "Pan Grubas",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-grubas/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/pan-grubas.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pan-grubas/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pan-grubas.jpg",
    "slug": "pan-grubas",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pan-grubas_X9JbfTn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pan i kotka$1163",
    "title": "Pan i kotka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-i-kotka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/pan-i-kotka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pan-i-kotka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pan-i-kotka.jpg",
    "slug": "pan-i-kotka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pan-i-kotka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pan i pies$1190",
    "title": "Pan i pies",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-i-pies/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/pan-i-pies.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pan-i-pies/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pan-i-pies.jpg",
    "slug": "pan-i-pies",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pan-i-pies.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$pan tadeusz czyli ostatni zajazd na litwie$1936",
    "title": "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/pan-tadeusz.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pan-tadeusz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Epopeja",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pan-tadeusz.jpg",
    "slug": "pan-tadeusz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pan-tadeusz_w7xLJ7W.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$papuga i wiewio~0rka$1147",
    "title": "Papuga i wiewiórka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/papuga-i-wiewiorka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/papuga-i-wiewiorka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/papuga-i-wiewiorka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/papuga-i-wiewiorka.jpg",
    "slug": "papuga-i-wiewiorka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/papuga-i-wiewiorka_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "pasewicz edward$dzien~0 dobry dz~0wie~0ku$5948",
    "title": "Dzień dobry dźwięku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pasewicz-dolina-wilda-dzien-dobry-dzwieku/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Edward Pasewicz",
    "cover": "book/cover/pasewicz-dolina-wilda-dzien-dobry-dzwieku.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pasewicz-dolina-wilda-dzien-dobry-dzwieku/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pasewicz-dolina-wilda-dzien-dobry-dzwieku.jpg",
    "slug": "pasewicz-dolina-wilda-dzien-dobry-dzwieku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pasewicz-dolina-wilda-dzien-dobry-dzwieku.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "pasewicz edward$pierwsza piosenka$5970",
    "title": "Pierwsza piosenka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pasewicz-dolina-wilda-pierwsza-piosenka/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Edward Pasewicz",
    "cover": "book/cover/pasewicz-dolina-wilda-pierwsza-piosenka.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pasewicz-dolina-wilda-pierwsza-piosenka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pasewicz-dolina-wilda-pierwsza-piosenka.jpg",
    "slug": "pasewicz-dolina-wilda-pierwsza-piosenka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pasewicz-dolina-wilda-pierwsza-piosenka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "pasewicz edward$w starym stylu$6306",
    "title": "W starym stylu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pasewicz-dolina-wilda-w-starym-stylu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Edward Pasewicz",
    "cover": "book/cover/pasewicz-dolina-wilda-w-starym-stylu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pasewicz-dolina-wilda-w-starym-stylu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pasewicz-dolina-wilda-w-starym-stylu.jpg",
    "slug": "pasewicz-dolina-wilda-w-starym-stylu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pasewicz-dolina-wilda-w-starym-stylu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$pastuszek$2171",
    "title": "Pastuszek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pastuszek/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/pastuszek.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pastuszek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pastuszek.jpg",
    "slug": "pastuszek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pastuszek_qBoXWMI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$pastuszka ge~0si$2172",
    "title": "Pastuszka gęsi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pastuszka-gesi/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/pastuszka-gesi.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pastuszka-gesi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pastuszka-gesi.jpg",
    "slug": "pastuszka-gesi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pastuszka-gesi_GJOElYG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$paw i orzel~0$1229",
    "title": "Paw i orzeł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/paw-i-orzel/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/paw-i-orzel.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/paw-i-orzel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/paw-i-orzel.jpg",
    "slug": "paw-i-orzel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/paw-i-orzel.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pieniacze$1211",
    "title": "Pieniacze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pieniacze/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/pieniacze.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pieniacze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pieniacze.jpg",
    "slug": "pieniacze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pieniacze.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "thackeray william makepeace$piers~0cien~0 i ro~0z~1a$2375",
    "title": "Pierścień i róża",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pierscien-i-roza/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "William Makepeace Thackeray",
    "cover": "book/cover/pierscien-i-roza.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pierscien-i-roza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pierscien-i-roza.jpg",
    "slug": "pierscien-i-roza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pierscien-i-roza_e1URPdY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$pies i wro~0bel$2173",
    "title": "Pies i wróbel",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pies-i-wrobel/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/pies-i-wrobel.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pies-i-wrobel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pies-i-wrobel.jpg",
    "slug": "pies-i-wrobel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pies-i-wrobel_3N3spIU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "karpin~0ski franciszek$pies~0n~0 o narodzeniu pan~0skim bo~0g sie~0 rodzi $2021",
    "title": "Pieśń o Narodzeniu Pańskim (Bóg się rodzi...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-o-narodzeniu-panskim/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Franciszek Karpiński",
    "cover": "book/cover/piesn-o-narodzeniu-panskim.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesn-o-narodzeniu-panskim/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesn-o-narodzeniu-panskim.jpg",
    "slug": "piesn-o-narodzeniu-panskim",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesn-o-narodzeniu-panskim_tmsbVFW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "nieznany autor$pies~0n~0 o rolandzie$2507",
    "title": "Pieśń o Rolandzie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-o-rolandzie/",
    "cover_color": "#564c09",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/piesn-o-rolandzie.jpg",
    "epoch": "Średniowiecze",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesn-o-rolandzie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Epos rycerski",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesn-o-rolandzie.jpg",
    "slug": "piesn-o-rolandzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesn-o-rolandzie_WYuWTKW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 s~0wie~0tojan~0ska o sobo~0tce$1404",
    "title": "Pieśń świętojańska o Sobótce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-swietojanska-o-sobotce/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesn-swietojanska-o-sobotce.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesn-swietojanska-o-sobotce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesn-swietojanska-o-sobotce.jpg",
    "slug": "piesn-swietojanska-o-sobotce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesn-swietojanska-o-sobotce_Pz2Gqai.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 ii serce ros~0cie patrza~0c na te czasy $1406",
    "title": "Pieśń II (Serce roście patrząc na te czasy!)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ii.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ii_fppUQwy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 ix chcemy sobie byc~0 radzi $1409",
    "title": "Pieśń IX (Chcemy sobie być radzi?)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 x kto mi dal~0 skrzydl~0a kto mie~0 odzial~0 pio~0ry $1419",
    "title": "Pieśń X (Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-x/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-x.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-x/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-x.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-x",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-x_0eXxUSx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 xi stronisz przede mna~0 neto nie tykana $1416",
    "title": "Pieśń XI (Stronisz przede mną, Neto nie tykana...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xi/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xi.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xi.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xi_9JtiZ6y.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 xx mil~0o szalec~0 kiedy czas po temu $1428",
    "title": "Pieśń XX (Miło szaleć, kiedy czas po temu...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xx/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xx.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xx/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xx.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xx",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xx_KGM7maG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 iii nie wierz fortunie co siedzisz wysoko $1430",
    "title": "Pieśń III (Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-iii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-iii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-iii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-iii.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-iii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-iii_NHm9YC2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 ix nie porzucaj nadzieje $1434",
    "title": "Pieśń IX (Nie porzucaj nadzieje...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-ix/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-ix.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-ix/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-ix.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-ix",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-ix_4KWgKNe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 v wieczna sromota i nienagrodzona $1438",
    "title": "Pieśń V (Wieczna sromota i nienagrodzona...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-v/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-v.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-v/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-v.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-v",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-v_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 xii nie masz i po drugi raz nie masz wa~0tpliwos~0ci $1440",
    "title": "Pieśń XII (Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xii.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-xii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xii_l0lRZJA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 xiii panu dzie~0ki oddawajmy $1439",
    "title": "Pieśń XIII (Panu dzięki oddawajmy...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiii.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiii_mBQA8Bn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 xiv wy kto~0rzy pospolita~0 rzecza~0 wl~0adacie $1442",
    "title": "Pieśń XIV (Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xiv_alZRFBL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 xix jest kto co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy $1443",
    "title": "Pieśń XIX (Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xix/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xix.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xix/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xix.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-xix",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xix_Nf5aCVh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$pies~0n~0 xxiv niezwykl~0ym i nie leda pio~0rem opatrzony $1452",
    "title": "Pieśń XXIV (Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv.jpg",
    "slug": "piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv_T6RLqyC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pijak$1167",
    "title": "Pijak",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pijak/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/pijak.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pijak/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pijak.jpg",
    "slug": "pijak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pijak.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$po ciemku$864",
    "title": "Po ciemku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/po-ciemku/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/po-ciemku.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/po-ciemku/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/po-ciemku.jpg",
    "slug": "po-ciemku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/po-ciemku_Zajpy9p.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$po pniu i po bocianie $1173",
    "title": "Po pniu i po bocianie...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/po-pniu-i-po-bocianie/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/po-pniu-i-po-bocianie.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/po-pniu-i-po-bocianie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/po-pniu-i-po-bocianie.jpg",
    "slug": "po-pniu-i-po-bocianie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/po-pniu-i-po-bocianie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podgo~0rnik marta$bezkrwawe l~0owy$6322",
    "title": "bezkrwawe łowy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podgornik-bezkrwawe-lowy/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Marta Podgórnik",
    "cover": "book/cover/podgornik-bezkrwawe-lowy.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podgornik-bezkrwawe-lowy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podgornik-bezkrwawe-lowy.jpg",
    "slug": "podgornik-bezkrwawe-lowy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podgornik-bezkrwawe-lowy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podgo~0rnik marta$bryno~0w latem$6324",
    "title": "brynów latem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podgornik-brynow-latem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Marta Podgórnik",
    "cover": "book/cover/podgornik-brynow-latem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podgornik-brynow-latem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podgornik-brynow-latem.jpg",
    "slug": "podgornik-brynow-latem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podgornik-brynow-latem.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podgo~0rnik marta$jazda $6327",
    "title": "jazda?",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podgornik-jazda/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Marta Podgórnik",
    "cover": "book/cover/podgornik-jazda.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podgornik-jazda/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podgornik-jazda.jpg",
    "slug": "podgornik-jazda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podgornik-jazda.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podgo~0rnik marta$prequel$6336",
    "title": "prequel",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podgornik-prequel/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Marta Podgórnik",
    "cover": "book/cover/podgornik-prequel.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podgornik-prequel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podgornik-prequel.jpg",
    "slug": "podgornik-prequel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podgornik-prequel.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podgo~0rnik marta$wiersz z kluczem$6351",
    "title": "wiersz z kluczem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podgornik-wiersz-z-kluczem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Marta Podgórnik",
    "cover": "book/cover/podgornik-wiersz-z-kluczem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podgornik-wiersz-z-kluczem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podgornik-wiersz-z-kluczem.jpg",
    "slug": "podgornik-wiersz-z-kluczem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podgornik-wiersz-z-kluczem.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "mojcher sforim mendele$podro~0z~1e beniamina trzeciego$3364",
    "title": "Podróże Beniamina Trzeciego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podroze-beniamina-trzeciego/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Mendele Mojcher-Sforim",
    "cover": "book/cover/podroze-beniamina-trzeciego.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podroze-beniamina-trzeciego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podroze-beniamina-trzeciego.jpg",
    "slug": "podroze-beniamina-trzeciego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podroze-beniamina-trzeciego_YZ2fMkS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$podro~0z~1ny$1118",
    "title": "Podróżny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podrozny/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/podrozny.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podrozny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podrozny.jpg",
    "slug": "podrozny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podrozny.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$podro~0z~1ny i kaleka$1139",
    "title": "Podróżny i kaleka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podrozny-i-kaleka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/podrozny-i-kaleka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podrozny-i-kaleka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podrozny-i-kaleka.jpg",
    "slug": "podrozny-i-kaleka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podrozny-i-kaleka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$podrzutek$865",
    "title": "Podrzutek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podrzutek/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/podrzutek.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podrzutek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podrzutek.jpg",
    "slug": "podrzutek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podrzutek_0KYNwNC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podsiadl~0o jacek$dziewia~0ty wiersz przeciw pan~0stwu$6003",
    "title": "Dziewiąty wiersz przeciw państwu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-dziewiaty-wiersz-przeciw-panstwu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Jacek Podsiadło",
    "cover": "book/cover/podsiadlo-dziewiaty-wiersz-przeciw-panstwu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podsiadlo-dziewiaty-wiersz-przeciw-panstwu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podsiadlo-dziewiaty-wiersz-przeciw-panstwu.jpg",
    "slug": "podsiadlo-dziewiaty-wiersz-przeciw-panstwu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podsiadlo-dziewiaty-wiersz-przeciw-panstwu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podsiadl~0o jacek$nietzsche han~0ba~0 jest byc~0 szcze~0s~0liwym $6020",
    "title": "Nietzsche: hańbą jest być szczęśliwym!",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-nietzsche-hanba-jest-byc-szczesliwym/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Jacek Podsiadło",
    "cover": "book/cover/podsiadlo-nietzsche-hanba-jest-byc-szczesliwym.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podsiadlo-nietzsche-hanba-jest-byc-szczesliwym/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podsiadlo-nietzsche-hanba-jest-byc-szczesliwym.jpg",
    "slug": "podsiadlo-nietzsche-hanba-jest-byc-szczesliwym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podsiadlo-nietzsche-hanba-jest-byc-szczesliwym.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podsiadl~0o jacek$przychodzi baba do lekarza i mo~0wi nie czuje~0 bo~0lu$6030",
    "title": "Przychodzi baba do lekarza i mówi: nie czuję bólu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-przychodzi-baba-do-lekarza-i-mowi-nie-czuje-bolu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Jacek Podsiadło",
    "cover": "book/cover/podsiadlo-przychodzi-baba-do-lekarza-i-mowi-nie-czuje-bolu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podsiadlo-przychodzi-baba-do-lekarza-i-mowi-nie-czuje-bolu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podsiadlo-przychodzi-baba-do-lekarza-i-mowi-nie-czuje-bolu.jpg",
    "slug": "podsiadlo-przychodzi-baba-do-lekarza-i-mowi-nie-czuje-bolu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podsiadlo-przychodzi-baba-do-lekarza-i-mowi-nie-czuje-bolu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podsiadl~0o jacek$sobie na 33 urodziny$6032",
    "title": "Sobie na 33 urodziny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-sobie-na-33-urodziny/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Jacek Podsiadło",
    "cover": "book/cover/podsiadlo-sobie-na-33-urodziny.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podsiadlo-sobie-na-33-urodziny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podsiadlo-sobie-na-33-urodziny.jpg",
    "slug": "podsiadlo-sobie-na-33-urodziny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podsiadlo-sobie-na-33-urodziny.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "podsiadl~0o jacek$ wstal~0em o pia~0tej $5992",
    "title": "*** (Wstałem o piątej...)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-wstalem-o-piatej/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Jacek Podsiadło",
    "cover": "book/cover/podsiadlo-wstalem-o-piatej.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/podsiadlo-wstalem-o-piatej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/podsiadlo-wstalem-o-piatej.jpg",
    "slug": "podsiadlo-wstalem-o-piatej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/podsiadlo-wstalem-o-piatej.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$po~0jdz~0my wszyscy do stajenki $2037",
    "title": "Pójdźmy wszyscy do stajenki...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pojdzmy-wszyscy-do-stajenki/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/pojdzmy-wszyscy-do-stajenki.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pojdzmy-wszyscy-do-stajenki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pojdzmy-wszyscy-do-stajenki.jpg",
    "slug": "pojdzmy-wszyscy-do-stajenki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pojdzmy-wszyscy-do-stajenki_lCHvSY1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$portret owalny$1770",
    "title": "Portret owalny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/portret-owalny/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/portret-owalny.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/portret-owalny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/portret-owalny.jpg",
    "slug": "portret-owalny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/portret-owalny_lXGhOyp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$potok i rzeka$1165",
    "title": "Potok i rzeka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potok-i-rzeka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/potok-i-rzeka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/potok-i-rzeka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/potok-i-rzeka.jpg",
    "slug": "potok-i-rzeka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/potok-i-rzeka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$potok i rzeka ii$1180",
    "title": "Potok i rzeka II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potok-i-rzeka-ii/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/potok-i-rzeka-ii.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/potok-i-rzeka-ii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/potok-i-rzeka-ii.jpg",
    "slug": "potok-i-rzeka-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/potok-i-rzeka-ii.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$potwarz$866",
    "title": "Potwarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potwarz/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/potwarz.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/potwarz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/potwarz.jpg",
    "slug": "potwarz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/potwarz_I4zjemZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $don juan$2577",
    "title": "Don Juan",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-don-juan/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-don-juan.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-don-juan/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-don-juan.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-don-juan",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-don-juan_zlpLBs5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $kawaler gluck$2578",
    "title": "Kawaler Gluck",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-kawaler-gluck/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-kawaler-gluck.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-kawaler-gluck/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-kawaler-gluck.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-kawaler-gluck",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-kawaler-gluck_nTgnp99.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $majorat$2579",
    "title": "Majorat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-majorat/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-majorat.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-majorat/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-majorat.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-majorat",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-majorat_4j94uIC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $naroz~1ne okno$2580",
    "title": "Narożne okno",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-narozne-okno/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-narozne-okno.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-narozne-okno/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-narozne-okno.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-narozne-okno",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-narozne-okno_g2ousxP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $piaskun$2576",
    "title": "Piaskun",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-piaskun/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-piaskun.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-piaskun/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-piaskun.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-piaskun",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-piaskun_yhIC3CH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $skrzypce z cremony radca crespel $2581",
    "title": "Skrzypce z Cremony (Radca Crespel)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-skrzypce-z-cremony/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-skrzypce-z-cremony.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-skrzypce-z-cremony/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-skrzypce-z-cremony.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-skrzypce-z-cremony",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-skrzypce-z-cremony_e42B05U.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $s~0lub$2582",
    "title": "Ślub",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-slub/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-slub.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-slub/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-slub.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-slub",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-slub_BHxEb9u.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "hoffmann e t a $wybo~0r narzeczonej$2583",
    "title": "Wybór narzeczonej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-wybor-narzeczonej/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "E. T. A. Hoffmann",
    "cover": "book/cover/powiesci-fantastyczne-wybor-narzeczonej.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/powiesci-fantastyczne-wybor-narzeczonej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/powiesci-fantastyczne-wybor-narzeczonej.jpg",
    "slug": "powiesci-fantastyczne-wybor-narzeczonej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/powiesci-fantastyczne-wybor-narzeczonej_sJZauxB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$prawda satyryk i panegirysta$1153",
    "title": "Prawda, satyryk i panegirysta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/prawda-satyryk-i-panegirysta/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/prawda-satyryk-i-panegirysta.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/prawda-satyryk-i-panegirysta/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/prawda-satyryk-i-panegirysta.jpg",
    "slug": "prawda-satyryk-i-panegirysta",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/prawda-satyryk-i-panegirysta_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$prawdziwy opis wypadku z p waldemarem$1735",
    "title": "Prawdziwy opis wypadku z p. Waldemarem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/prawdziwy-opis-wypadku-z-p-waldemarem/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/prawdziwy-opis-wypadku-z-p-waldemarem.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/prawdziwy-opis-wypadku-z-p-waldemarem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/prawdziwy-opis-wypadku-z-p-waldemarem.jpg",
    "slug": "prawdziwy-opis-wypadku-z-p-waldemarem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/prawdziwy-opis-wypadku-z-p-waldemarem_ViQpMlp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "z~1eromski stefan$przedwios~0nie$1714",
    "title": "Przedwiośnie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Stefan Żeromski",
    "cover": "book/cover/przedwiosnie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/przedwiosnie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/przedwiosnie_sPFfm4e.jpg",
    "slug": "przedwiosnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/przedwiosnie_hr8hHD2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$przesolil~0$867",
    "title": "Przesolił",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przesolil/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/przesolil.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/przesolil/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/przesolil.jpg",
    "slug": "przesolil",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/przesolil_tB0f85D.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$przybiez~1eli do betlejem $2027",
    "title": "Przybieżeli do Betlejem...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przybiezeli-do-betleem/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/przybiezeli-do-betleem.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/przybiezeli-do-betleem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/przybiezeli-do-betleem.jpg",
    "slug": "przybiezeli-do-betleem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/przybiezeli-do-betleem_T1GtNrx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "twain mark$przygody tomka sawyera$2191",
    "title": "Przygody Tomka Sawyera",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-sawyera/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Mark Twain",
    "cover": "book/cover/przygody-tomka-sawyera.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/przygody-tomka-sawyera/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/przygody-tomka-sawyera_PA9KPPt.jpg",
    "slug": "przygody-tomka-sawyera",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/przygody-tomka-sawyera_PJcPcBY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$przyjaciel$1117",
    "title": "Przyjaciel",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przyjaciel/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/przyjaciel.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/przyjaciel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/przyjaciel.jpg",
    "slug": "przyjaciel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/przyjaciel.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$przyjaciele$1283",
    "title": "Przyjaciele",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przyjaciele-bajki-nowe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/przyjaciele-bajki-nowe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/przyjaciele-bajki-nowe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/przyjaciele-bajki-nowe.jpg",
    "slug": "przyjaciele-bajki-nowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/przyjaciele-bajki-nowe_1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pszczol~0a i szerszen~0$1340",
    "title": "Pszczoła i szerszeń",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pszczola-i-szrszen/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/pszczola-i-szrszen.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pszczola-i-szrszen/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pszczola-i-szrszen.jpg",
    "slug": "pszczola-i-szrszen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pszczola-i-szrszen.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "morsztyn jan andrzej$pszczol~0a w bursztynie$83",
    "title": "Pszczoła w bursztynie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pszczola-w-bursztynie/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Jan Andrzej Morsztyn",
    "cover": "book/cover/pszczola-w-bursztynie.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pszczola-w-bursztynie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Epigramat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pszczola-w-bursztynie.jpg",
    "slug": "pszczola-w-bursztynie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pszczola-w-bursztynie_4FaITQk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pszczol~0y i mro~0wki$1128",
    "title": "Pszczoły i mrówki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pszczoly-i-mrowki/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/pszczoly-i-mrowki.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/pszczoly-i-mrowki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/pszczoly-i-mrowki.jpg",
    "slug": "pszczoly-i-mrowki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/pszczoly-i-mrowki.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ptaki i osiel~0$1146",
    "title": "Ptaki i osieł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ptaki-i-osiel/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/ptaki-i-osiel.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ptaki-i-osiel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ptaki-i-osiel.jpg",
    "slug": "ptaki-i-osiel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ptaki-i-osiel.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ptaszki w klatce$1341",
    "title": "Ptaszki w klatce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ptaszki-w-klatce/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/ptaszki-w-klatce.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ptaszki-w-klatce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ptaszki-w-klatce.jpg",
    "slug": "ptaszki-w-klatce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ptaszki-w-klatce.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$reduta ordona$211",
    "title": "Reduta Ordona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/reduta-ordona.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/reduta-ordona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/reduta-ordona.jpg",
    "slug": "reduta-ordona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/reduta-ordona_adYsVXa.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$re~0kopis znaleziony w butli$1771",
    "title": "Rękopis znaleziony w butli",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rekopis-znaleziony-w-butli/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/rekopis-znaleziony-w-butli.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/rekopis-znaleziony-w-butli/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/rekopis-znaleziony-w-butli.jpg",
    "slug": "rekopis-znaleziony-w-butli",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/rekopis-znaleziony-w-butli_6h9A3Be.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "reymont wl~0adysl~0aw stanisl~0aw$orka$6736",
    "title": "Orka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-orka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Władysław Stanisław Reymont",
    "cover": "book/cover/reymont-orka.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm, Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/reymont-orka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/reymont-orka.jpg",
    "slug": "reymont-orka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/reymont-orka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "defoe daniel$robinson crusoe$1094",
    "title": "Robinson Crusoe",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/robinson-crusoe/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Daniel Defoe",
    "cover": "book/cover/robinson-crusoe.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/robinson-crusoe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/robinson-crusoe.jpg",
    "slug": "robinson-crusoe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/robinson-crusoe_HOkS5ZJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "rolando bianka$pies~0n~0 dwunasta biodro kto~0re sie~0 zrosl~0o$6055",
    "title": "Pieśń dwunasta. Biodro, które się zrosło",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dwunasta-biodro-ktore-sie-zroslo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bianka Rolando",
    "cover": "book/cover/rolando-piesn-dwunasta-biodro-ktore-sie-zroslo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/rolando-piesn-dwunasta-biodro-ktore-sie-zroslo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/rolando-piesn-dwunasta-biodro-ktore-sie-zroslo.jpg",
    "slug": "rolando-piesn-dwunasta-biodro-ktore-sie-zroslo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/rolando-piesn-dwunasta-biodro-ktore-sie-zroslo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "rolando bianka$pies~0n~0 dziesia~0ta psalm do kobiety ze zl~0amanym stawem biodrowym$6131",
    "title": "Pieśń dziesiąta. Psalm do kobiety ze złamanym stawem biodrowym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dziesiata-psalm-do-kobiety-ze-zlamanym-stawem-biodrowym/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Bianka Rolando",
    "cover": "book/cover/rolando-piesn-dziesiata-psalm-do-kobiety-ze-zlamanym-stawem-biodrowym.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/rolando-piesn-dziesiata-psalm-do-kobiety-ze-zlamanym-stawem-biodrowym/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/rolando-piesn-dziesiata-psalm-do-kobiety-ze-zlamanym-stawem-biodrowym.jpg",
    "slug": "rolando-piesn-dziesiata-psalm-do-kobiety-ze-zlamanym-stawem-biodrowym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/rolando-piesn-dziesiata-psalm-do-kobiety-ze-zlamanym-stawem-biodrowym.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$rolnik$1205",
    "title": "Rolnik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolnik/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/rolnik.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/rolnik/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/rolnik.jpg",
    "slug": "rolnik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/rolnik.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$rupiec kopec~0$2174",
    "title": "Rupiec Kopeć",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rupiec-kopec/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/rupiec-kopec.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/rupiec-kopec/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/rupiec-kopec.jpg",
    "slug": "rupiec-kopec",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/rupiec-kopec_ETpJv4r.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$rybka mal~0a i szczupak$1223",
    "title": "Rybka mała i szczupak",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rybka-mala-i-szczupak/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/rybka-mala-i-szczupak.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/rybka-mala-i-szczupak/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/rybka-mala-i-szczupak.jpg",
    "slug": "rybka-mala-i-szczupak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/rybka-mala-i-szczupak.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$sa~0siedztwo$1193",
    "title": "Sąsiedztwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sasiedztwo/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/sasiedztwo.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sasiedztwo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sasiedztwo.jpg",
    "slug": "sasiedztwo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sasiedztwo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$mal~0z~1en~0stwo$1567",
    "title": "Małżeństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-druga-malzenstwo/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/satyry-czesc-druga-malzenstwo.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/satyry-czesc-druga-malzenstwo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Satyra",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/satyry-czesc-druga-malzenstwo.jpg",
    "slug": "satyry-czesc-druga-malzenstwo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/satyry-czesc-druga-malzenstwo_lQMveKc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pochwal~0a gl~0upstwa$243",
    "title": "Pochwała głupstwa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-druga-pochwala-glupstwa/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/satyry-czesc-druga-pochwala-glupstwa.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/satyry-czesc-druga-pochwala-glupstwa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Satyra",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/satyry-czesc-druga-pochwala-glupstwa.jpg",
    "slug": "satyry-czesc-druga-pochwala-glupstwa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/satyry-czesc-druga-pochwala-glupstwa_lbwNROT.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$do kro~0la$181",
    "title": "Do króla",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-do-krola/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/satyry-czesc-pierwsza-do-krola.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/satyry-czesc-pierwsza-do-krola/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Satyra",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/satyry-czesc-pierwsza-do-krola.jpg",
    "slug": "satyry-czesc-pierwsza-do-krola",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/satyry-czesc-pierwsza-do-krola_gDvE8XN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$pijan~0stwo$46",
    "title": "Pijaństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Satyra",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo.jpg",
    "slug": "satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/satyry-czesc-pierwsza-pijanstwo_BPxO10n.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$s~0wiat zepsuty$18",
    "title": "Świat zepsuty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Satyra",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty.jpg",
    "slug": "satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty_EdQP0bp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$z~1ona modna$8",
    "title": "Żona modna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Satyra",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna.jpg",
    "slug": "satyry-czesc-pierwsza-zona-modna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna_knaUjzA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$serce oskarz~1ycielem$1682",
    "title": "Serce oskarżycielem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/serce-oskarzycielem/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/serce-oskarzycielem.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/serce-oskarzycielem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/serce-oskarzycielem.jpg",
    "slug": "serce-oskarzycielem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/serce-oskarzycielem_JVmXUtM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$siedmios~0piochy$2175",
    "title": "Siedmiośpiochy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/siedmiospiochy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/siedmiospiochy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/siedmiospiochy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/siedmiospiochy.jpg",
    "slug": "siedmiospiochy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/siedmiospiochy_6JuOwXo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "z~1eromski stefan$sil~0aczka$69",
    "title": "Siłaczka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/silaczka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Stefan Żeromski",
    "cover": "book/cover/silaczka.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/silaczka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/silaczka.jpg",
    "slug": "silaczka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/silaczka_WhHVgFm.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$ska~0py$1206",
    "title": "Skąpy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/skapy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/skapy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/skapy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/skapy.jpg",
    "slug": "skapy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/skapy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$skarb$1129",
    "title": "Skarb",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/skarb/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/skarb.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/skarb/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/skarb.jpg",
    "slug": "skarb",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/skarb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$sl~0odka potrawa$2176",
    "title": "Słodka potrawa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slodka-potrawa/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/slodka-potrawa.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slodka-potrawa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slodka-potrawa.jpg",
    "slug": "slodka-potrawa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slodka-potrawa_0JeDoNo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$sl~0on~0 i pszczol~0a$1144",
    "title": "Słoń i pszczoła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slon-i-pszczola/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/slon-i-pszczola.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slon-i-pszczola/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slon-i-pszczola.jpg",
    "slug": "slon-i-pszczola",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slon-i-pszczola.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$sl~0owik i szczygiel~0$1161",
    "title": "Słowik i szczygieł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowik-i-szczygiel/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/slowik-i-szczygiel.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowik-i-szczygiel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowik-i-szczygiel.jpg",
    "slug": "slowik-i-szczygiel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowik-i-szczygiel.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$sl~0owik i szczygiel~0 ii$1177",
    "title": "Słowik i szczygieł II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowik-i-szczygiel-ii/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/slowik-i-szczygiel-ii.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowik-i-szczygiel-ii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowik-i-szczygiel-ii.jpg",
    "slug": "slowik-i-szczygiel-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowik-i-szczygiel-ii.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$sl~0o~0wka zbio~0r $2504",
    "title": "Słówka (zbiór)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior.jpg",
    "slug": "slowka-zbior",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior_D76dqgu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$ach co za przes~0liczne abecadl~0o $2472",
    "title": "Ach! co za prześliczne abecadło!",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-ach-co-za-przesliczne-abecadlo/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-ach-co-za-przesliczne-abecadlo.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-ach-co-za-przesliczne-abecadlo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-ach-co-za-przesliczne-abecadlo.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-ach-co-za-przesliczne-abecadlo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-ach-co-za-przesliczne-abecadlo_GKuh4mB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$dziadzio$2497",
    "title": "Dziadzio",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-dziadzio/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-dziadzio.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-dziadzio/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-dziadzio.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-dziadzio",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-dziadzio_68JIPD8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$dziwna przygoda rodziny pol~0anieckich$2502",
    "title": "Dziwna przygoda rodziny Połanieckich",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-dziwna-przygoda-rodziny-polanieckich/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-dziwna-przygoda-rodziny-polanieckich.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-dziwna-przygoda-rodziny-polanieckich/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-dziwna-przygoda-rodziny-polanieckich.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-dziwna-przygoda-rodziny-polanieckich",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-dziwna-przygoda-rodziny-polanieckich_qHjhrS4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$ernestynka$2476",
    "title": "Ernestynka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-ernestynka/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-ernestynka.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-ernestynka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-ernestynka.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-ernestynka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-ernestynka_s6cvMzh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$franio$2477",
    "title": "Franio",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-franio/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-franio.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-franio/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-franio.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-franio",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-franio_7fqoe01.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$gdy sie~0 czl~0owiek robi starszy $2478",
    "title": "Gdy się człowiek robi starszy...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-gdy-sie-czlowiek-robi-starszy/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-gdy-sie-czlowiek-robi-starszy.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-gdy-sie-czlowiek-robi-starszy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-gdy-sie-czlowiek-robi-starszy.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-gdy-sie-czlowiek-robi-starszy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-gdy-sie-czlowiek-robi-starszy_6PiVD09.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$jak wygla~0da niedziela$2479",
    "title": "Jak wygląda niedziela",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-jak-wyglada-niedziela/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-jak-wyglada-niedziela.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-jak-wyglada-niedziela/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-jak-wyglada-niedziela.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-jak-wyglada-niedziela",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-jak-wyglada-niedziela_CG5mKTl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$krakowski jubileusz$2480",
    "title": "Krakowski jubileusz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-krakowski-jubileusz/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-krakowski-jubileusz.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-krakowski-jubileusz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-krakowski-jubileusz.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-krakowski-jubileusz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-krakowski-jubileusz_CVVz3rA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$list otwarty kobiety polskiej$2500",
    "title": "List otwarty kobiety polskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-list-otwarty-kobiety-polskiej/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-list-otwarty-kobiety-polskiej.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-list-otwarty-kobiety-polskiej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-list-otwarty-kobiety-polskiej.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-list-otwarty-kobiety-polskiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-list-otwarty-kobiety-polskiej_MXR111e.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$list prywatny do kornela makuszyn~0skiego$2481",
    "title": "List prywatny do Kornela Makuszyńskiego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-list-prywatny-do-kornela-makuszynskiego/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-list-prywatny-do-kornela-makuszynskiego.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-list-prywatny-do-kornela-makuszynskiego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-list-prywatny-do-kornela-makuszynskiego.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-list-prywatny-do-kornela-makuszynskiego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-list-prywatny-do-kornela-makuszynskiego_taxfCn5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$litania ku czci p t matrony krakowskiej$2498",
    "title": "Litania ku czci P. T. Matrony Krakowskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-litania-ku-czci-p-t-matrony-krakowskiej/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-litania-ku-czci-p-t-matrony-krakowskiej.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-litania-ku-czci-p-t-matrony-krakowskiej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-litania-ku-czci-p-t-matrony-krakowskiej.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-litania-ku-czci-p-t-matrony-krakowskiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-litania-ku-czci-p-t-matrony-krakowskiej_CGRQKPH.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$naszym hymenografomanom$2482",
    "title": "Naszym hymenografomanom",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-naszym-hymenografomanom/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-naszym-hymenografomanom.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-naszym-hymenografomanom/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-naszym-hymenografomanom.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-naszym-hymenografomanom",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-naszym-hymenografomanom_sYCBITM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$nowa wiara$2499",
    "title": "Nowa wiara",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-nowa-wiara/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-nowa-wiara.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-nowa-wiara/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-nowa-wiara.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-nowa-wiara",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-nowa-wiara_EyMrID4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$o bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciotce$2483",
    "title": "O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciotce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-o-bardzo-niegrzecznej-literaturze-polskiej-i-jej-strapionej-ciotce/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-o-bardzo-niegrzecznej-literaturze-polskiej-i-jej-strapionej-ciotce.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-o-bardzo-niegrzecznej-literaturze-polskiej-i-jej-strapionej-ciotce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-o-bardzo-niegrzecznej-literaturze-polskiej-i-jej-strapionej-ciotce.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-o-bardzo-niegrzecznej-literaturze-polskiej-i-jej-strapionej-ciotce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-o-bardzo-niegrzecznej-literaturze-polskiej-i-jej-strapionej-ciotce_nQvwH54.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$o tem co w polszcze dzieyopis miec~0 winien$2484",
    "title": "O tem co w Polszcze dzieyopis mieć winien",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-o-tem-co-w-polszcze-dzieyopis-miec-winien/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-o-tem-co-w-polszcze-dzieyopis-miec-winien.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-o-tem-co-w-polszcze-dzieyopis-miec-winien/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-o-tem-co-w-polszcze-dzieyopis-miec-winien.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-o-tem-co-w-polszcze-dzieyopis-miec-winien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-o-tem-co-w-polszcze-dzieyopis-miec-winien_CI3FlN6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$odsiecz wiednia$2503",
    "title": "Odsiecz Wiednia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-odsiecz-wiednia/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-odsiecz-wiednia.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-odsiecz-wiednia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-odsiecz-wiednia.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-odsiecz-wiednia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-odsiecz-wiednia_rJHNZ73.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pies~0n~0 o mowie naszej$2485",
    "title": "Pieśń o mowie naszej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piesn-o-mowie-naszej/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piesn-o-mowie-naszej.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piesn-o-mowie-naszej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piesn-o-mowie-naszej.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piesn-o-mowie-naszej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piesn-o-mowie-naszej_VyVjD1q.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$co mo~0wili w kos~0ciele u kapucyno~0w$2444",
    "title": "Co mówili w kościele u Kapucynów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-co-mowili-w-kosciele-u-kapucynow/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-co-mowili-w-kosciele-u-kapucynow.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-co-mowili-w-kosciele-u-kapucynow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-co-mowili-w-kosciele-u-kapucynow.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-co-mowili-w-kosciele-u-kapucynow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-co-mowili-w-kosciele-u-kapucynow_RuZsEhE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$dobra mama$2445",
    "title": "Dobra mama",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-dobra-mama/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-dobra-mama.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-dobra-mama/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-dobra-mama.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-dobra-mama",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-dobra-mama_aV7ndXp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$dzien~0 p esika w ostendzie$2446",
    "title": "Dzień p. Esika w Ostendzie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-dzien-p-esika-w-ostendzie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-dzien-p-esika-w-ostendzie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-dzien-p-esika-w-ostendzie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-dzien-p-esika-w-ostendzie.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-dzien-p-esika-w-ostendzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-dzien-p-esika-w-ostendzie_AZzs8ve.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$gl~0os dziadkowy o restauracji kos~0ciol~0a parafialnego w pore~0cinie$2447",
    "title": "Głos dziadkowy o restauracji kościoła parafialnego w... Poręcinie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-dziadkowy-o-restauracji-kosciola-parafialnego/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-dziadkowy-o-restauracji-kosciola-parafialnego.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-dziadkowy-o-restauracji-kosciola-parafialnego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-dziadkowy-o-restauracji-kosciola-parafialnego.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-glos-dziadkowy-o-restauracji-kosciola-parafialnego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-dziadkowy-o-restauracji-kosciola-parafialnego_oWwcgfl.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$gl~0os rozjemczy w sprawie pana wilhelma feldmana contra rosner z~1ul~0awski tetmajer etc etc $2448",
    "title": "Głos rozjemczy w sprawie pana Wilhelma Feldmana contra Rosner, Żuławski, Tetmajer etc. etc.",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-rozjemczy-w-sprawie-pana-wilhelma-feldmana/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-rozjemczy-w-sprawie-pana-wilhelma-feldmana.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-rozjemczy-w-sprawie-pana-wilhelma-feldmana/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-rozjemczy-w-sprawie-pana-wilhelma-feldmana.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-glos-rozjemczy-w-sprawie-pana-wilhelma-feldmana",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-glos-rozjemczy-w-sprawie-pana-wilhelma-feldmana_R2GRmJj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$historia prawicy narodowej $2449",
    "title": "Historia ,,Prawicy Narodowej\"",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-historia-prawicy-narodowej/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-historia-prawicy-narodowej.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-historia-prawicy-narodowej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-historia-prawicy-narodowej.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-historia-prawicy-narodowej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-historia-prawicy-narodowej_matTp4z.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$joie de vivre$2450",
    "title": "Joie de vivre",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-joie-de-vivre/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-joie-de-vivre.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-joie-de-vivre/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-joie-de-vivre.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-joie-de-vivre",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-joie-de-vivre_mUNiiqR.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$kilka sl~0o~0w o piosence$2451",
    "title": "Kilka słów o piosence",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-o-piosence/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-o-piosence.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-o-piosence/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Esej",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-o-piosence.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-o-piosence",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-o-piosence_SDOdbr5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$kilka sl~0o~0w w obronie s~0wie~0tos~0ci mal~0z~1en~0stwa$2452",
    "title": "Kilka słów w obronie świętości małżeństwa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-w-obronie-swietosci-malzenstwa/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-w-obronie-swietosci-malzenstwa.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-w-obronie-swietosci-malzenstwa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-w-obronie-swietosci-malzenstwa.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-w-obronie-swietosci-malzenstwa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-kilka-slow-w-obronie-swietosci-malzenstwa_qT3VoM0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$kuplet posl~0a battaglii$2453",
    "title": "Kuplet posła Battaglii",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-kuplet-posla-battaglii/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-kuplet-posla-battaglii.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-kuplet-posla-battaglii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-kuplet-posla-battaglii.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-kuplet-posla-battaglii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-kuplet-posla-battaglii_W4DxcZd.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$mistrzowi styce$2454",
    "title": "Mistrzowi Styce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-mistrzowi-styce/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-mistrzowi-styce.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-mistrzowi-styce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-mistrzowi-styce.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-mistrzowi-styce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-mistrzowi-styce_dmun7N0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$nowa pies~0n~0 o rydzu$2456",
    "title": "Nowa pieśń o rydzu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-nowa-piesn-o-rydzu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-nowa-piesn-o-rydzu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-nowa-piesn-o-rydzu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-nowa-piesn-o-rydzu.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-nowa-piesn-o-rydzu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-nowa-piesn-o-rydzu_h3RkqjQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$opowies~0c~0 dziadkowa o cudach jasnogo~0rskich$2457",
    "title": "Opowieść dziadkowa o cudach jasnogórskich",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-jasnogorskich/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-jasnogorskich.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-jasnogorskich/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-jasnogorskich.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-jasnogorskich",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-jasnogorskich_g98iO2m.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$opowies~0c~0 dziadkowa o cudach rapperswylskich$2458",
    "title": "Opowieść dziadkowa o cudach Rapperswylskich",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-rapperswylskich/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-rapperswylskich.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-rapperswylskich/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-rapperswylskich.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-rapperswylskich",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-cudach-rapperswylskich_OEFMvBu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$opowies~0c~0 dziadkowa o zaginionej hrabinie$2455",
    "title": "Opowieść dziadkowa o zaginionej hrabinie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-zaginionej-hrabinie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-zaginionej-hrabinie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-zaginionej-hrabinie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-zaginionej-hrabinie.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-zaginionej-hrabinie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-opowiesc-dziadkowa-o-zaginionej-hrabinie_8sclrEu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pies~0n~0 o domu malarskim$2459",
    "title": "Pieśń o domu malarskim",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-domu-malarskim/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-domu-malarskim.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-domu-malarskim/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-domu-malarskim.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-domu-malarskim",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-domu-malarskim_yCWSRbB.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pies~0n~0 o lwowskim rafaelu$2460",
    "title": "Pieśń o lwowskim Rafaelu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-lwowskim-rafaelu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-lwowskim-rafaelu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-lwowskim-rafaelu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-lwowskim-rafaelu.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-lwowskim-rafaelu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-lwowskim-rafaelu_0GyKNM3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pies~0n~0 o naszych stolicach i jak je opatrznos~0c~0 obdzielil~0a$2461",
    "title": "Pieśń o naszych stolicach i jak je Opatrzność obdzieliła",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-naszych-stolicach-i-jak-je-opatrznosc-obdzielila/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-naszych-stolicach-i-jak-je-opatrznosc-obdzielila.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-naszych-stolicach-i-jak-je-opatrznosc-obdzielila/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-naszych-stolicach-i-jak-je-opatrznosc-obdzielila.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-naszych-stolicach-i-jak-je-opatrznosc-obdzielila",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-naszych-stolicach-i-jak-je-opatrznosc-obdzielila_fv7GnOo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pies~0n~0 o stu koronach$2462",
    "title": "Pieśń o stu koronach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-stu-koronach/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-stu-koronach.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-stu-koronach/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-stu-koronach.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-stu-koronach",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piesn-o-stu-koronach_tQitlbi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$piosenka sentymentalna kto~0rej jednak nie trzeba brac~0 zanadto serio$2463",
    "title": "Piosenka sentymentalna, której jednak nie trzeba brać zanadto serio",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-sentymentalna/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-sentymentalna.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-sentymentalna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-sentymentalna.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-sentymentalna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-sentymentalna_zyvVCIh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$piosenka w stylu klasycznym$2465",
    "title": "Piosenka w stylu klasycznym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-w-stylu-klasycznym/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-w-stylu-klasycznym.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-w-stylu-klasycznym/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-w-stylu-klasycznym.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-w-stylu-klasycznym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-w-stylu-klasycznym_LdeOKMJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$piosenka wzruszaja~0ca$2464",
    "title": "Piosenka wzruszająca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-wzruszajaca/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-wzruszajaca.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-wzruszajaca/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-wzruszajaca.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-wzruszajaca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-piosenka-wzruszajaca_gpWbLiu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pobudka$2466",
    "title": "Pobudka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-pobudka/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-pobudka.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-pobudka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-pobudka.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-pobudka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-pobudka_RdsGZbG.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pochwal~0a ojcostwa$2467",
    "title": "Pochwała ojcostwa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-pochwala-ojcostwa/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-pochwala-ojcostwa.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-pochwala-ojcostwa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-pochwala-ojcostwa.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-pochwala-ojcostwa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-pochwala-ojcostwa_TSyEHnp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$poz~1egnanie$2468",
    "title": "Pożegnanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-pozegnanie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-pozegnanie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-pozegnanie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-pozegnanie.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-pozegnanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-pozegnanie_K7r3MZA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$proroctwo kro~0lowej jadwigi$2469",
    "title": "Proroctwo królowej Jadwigi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-proroctwo-krolowej-jadwigi/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-proroctwo-krolowej-jadwigi.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-proroctwo-krolowej-jadwigi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-proroctwo-krolowej-jadwigi.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-proroctwo-krolowej-jadwigi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-proroctwo-krolowej-jadwigi_W9FrnO6.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$wiersz inauguracyjny na otwarcie pia~0tego sezonu zielonego balonika $2470",
    "title": "Wiersz inauguracyjny na otwarcie piątego sezonu ,,Zielonego Balonika\"",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-wiersz-inauguracyjny/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-wiersz-inauguracyjny.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-wiersz-inauguracyjny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-wiersz-inauguracyjny.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-wiersz-inauguracyjny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-wiersz-inauguracyjny_2SxvNg9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$z niewydanej szopki krakowskiej na rok 1908$2474",
    "title": "Z niewydanej ,,Szopki Krakowskiej\" na rok 1908",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-z-niewydanej-szopki-krakowskiej-na-rok-1908/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-z-niewydanej-szopki-krakowskiej-na-rok-1908.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-z-niewydanej-szopki-krakowskiej-na-rok-1908/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-z-niewydanej-szopki-krakowskiej-na-rok-1908.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-z-niewydanej-szopki-krakowskiej-na-rok-1908",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-z-niewydanej-szopki-krakowskiej-na-rok-1908_L0xY8eA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$zielony balonik muzeum narodowemu$2471",
    "title": "Zielony Balonik - Muzeum Narodowemu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-zielony-balonik-muzeum-narodowemu/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-zielony-balonik-muzeum-narodowemu.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-zielony-balonik-muzeum-narodowemu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-zielony-balonik-muzeum-narodowemu.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-zielony-balonik-muzeum-narodowemu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-zielony-balonik-muzeum-narodowemu_QhhCsfS.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$zur hebung des fremdenverkehrs$2473",
    "title": "Zur hebung des Fremdenverkehrs",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-piosenki-zb-zur-hebung-des-fremdenverkehrs/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-piosenki-zb-zur-hebung-des-fremdenverkehrs.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-piosenki-zb-zur-hebung-des-fremdenverkehrs/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-zur-hebung-des-fremdenverkehrs.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-piosenki-zb-zur-hebung-des-fremdenverkehrs",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-piosenki-zb-zur-hebung-des-fremdenverkehrs_PupsS7C.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$pochwal~0a wieku dojrzal~0ego$2486",
    "title": "Pochwała wieku dojrzałego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-pochwala-wieku-dojrzalego/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-pochwala-wieku-dojrzalego.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-pochwala-wieku-dojrzalego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-pochwala-wieku-dojrzalego.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-pochwala-wieku-dojrzalego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-pochwala-wieku-dojrzalego_nsE22HW.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$polal~0y sie~0 l~0zy me czyste rze~0siste $2487",
    "title": "Polały się łzy me czyste, rzęsiste...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-polaly-sie-lzy-me-czyste-rzesiste/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-polaly-sie-lzy-me-czyste-rzesiste.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-polaly-sie-lzy-me-czyste-rzesiste/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-polaly-sie-lzy-me-czyste-rzesiste.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-polaly-sie-lzy-me-czyste-rzesiste",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-polaly-sie-lzy-me-czyste-rzesiste_ER4c3iC.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$replika kobiety polskiej$2488",
    "title": "Replika kobiety polskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-replika-kobiety-polskiej/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-replika-kobiety-polskiej.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-replika-kobiety-polskiej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-replika-kobiety-polskiej.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-replika-kobiety-polskiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-replika-kobiety-polskiej_vfY6uCN.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$sl~0o~0wka$2489",
    "title": "Słówka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-slowka/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-slowka.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-slowka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-slowka.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-slowka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-slowka_joi8fqj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$spleen$2490",
    "title": "Spleen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-spleen/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-spleen.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-spleen/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-spleen.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-spleen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-spleen_SRCrhnt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$spowiedz~0 poety$2491",
    "title": "Spowiedź poety",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-spowiedz-poety/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-spowiedz-poety.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-spowiedz-poety/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-spowiedz-poety.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-spowiedz-poety",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-spowiedz-poety_h66ixHv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$stefania$2492",
    "title": "Stefania",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-stefania/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-stefania.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-stefania/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-stefania.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-stefania",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-stefania_pyCB2N1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$ trudno inaczej $2493",
    "title": "«Trudno inaczej...»",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-trudno-inaczej/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-trudno-inaczej.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-trudno-inaczej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-trudno-inaczej.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-trudno-inaczej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-trudno-inaczej_5jd0lWt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$w karlsbadzie$2494",
    "title": "W Karlsbadzie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-w-karlsbadzie/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-w-karlsbadzie.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-w-karlsbadzie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-w-karlsbadzie.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-w-karlsbadzie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-w-karlsbadzie_SOU9Bnk.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$z nastrojo~0w wiosennych$2475",
    "title": "Z nastrojów wiosennych",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-z-nastrojow-wiosennych/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-z-nastrojow-wiosennych.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-z-nastrojow-wiosennych/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-z-nastrojow-wiosennych.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-z-nastrojow-wiosennych",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-z-nastrojow-wiosennych_zqcDL9c.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$z podro~0z~1y lucjana rydla na wscho~0d$2496",
    "title": "Z podróży Lucjana Rydla na wschód",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-z-podrozy-lucjana-rydla-na-wschod/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-z-podrozy-lucjana-rydla-na-wschod.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-z-podrozy-lucjana-rydla-na-wschod/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-z-podrozy-lucjana-rydla-na-wschod.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-z-podrozy-lucjana-rydla-na-wschod",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-z-podrozy-lucjana-rydla-na-wschod_qQaSZTh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "boy z~1elen~0ski tadeusz$zdarzenie prawdziwe$2495",
    "title": "Zdarzenie prawdziwe",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowka-zbior-zdarzenie-prawdziwe/",
    "cover_color": "#3044cf",
    "author": "Tadeusz Boy-Żeleński",
    "cover": "book/cover/slowka-zbior-zdarzenie-prawdziwe.jpg",
    "epoch": "Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/slowka-zbior-zdarzenie-prawdziwe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/slowka-zbior-zdarzenie-prawdziwe.jpg",
    "slug": "slowka-zbior-zdarzenie-prawdziwe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/slowka-zbior-zdarzenie-prawdziwe_j6jFwxY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$s~0mierc~0 kurki$2177",
    "title": "Śmierć kurki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-kurki/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/smierc-kurki.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/smierc-kurki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/smierc-kurki.jpg",
    "slug": "smierc-kurki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/smierc-kurki_f0dthjK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$s~0mierc~0 pul~0kownika$1599",
    "title": "Śmierć Pułkownika",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/smierc-pulkownika.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/smierc-pulkownika/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/smierc-pulkownika.jpg",
    "slug": "smierc-pulkownika",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/smierc-pulkownika_HSPCB8Y.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$snycerz i statua$1183",
    "title": "Snycerz i statua",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/snycerz-i-statua/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/snycerz-i-statua.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/snycerz-i-statua/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/snycerz-i-statua.jpg",
    "slug": "snycerz-i-statua",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/snycerz-i-statua.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sol~0tys pawel~0$co sie~0 robi gdy sie~0 wydal~0o ksia~0z~1ke~0$6726",
    "title": "Co się robi, gdy się wydało książkę",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/soltys-co-sie-robi-gdy-sie-wydalo-ksiazke/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Paweł Sołtys",
    "cover": "book/cover/soltys-co-sie-robi-gdy-sie-wydalo-ksiazke.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/soltys-co-sie-robi-gdy-sie-wydalo-ksiazke/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/soltys-co-sie-robi-gdy-sie-wydalo-ksiazke_EvUl36a.jpg",
    "slug": "soltys-co-sie-robi-gdy-sie-wydalo-ksiazke",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/soltys-co-sie-robi-gdy-sie-wydalo-ksiazke_HV0lvmw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$bial~0e pieczywo$6163",
    "title": "Białe pieczywo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-biale-pieczywo/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-biale-pieczywo.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-biale-pieczywo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-biale-pieczywo.jpg",
    "slug": "sommer-biale-pieczywo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-biale-pieczywo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$coraz bardziej$6165",
    "title": "Coraz bardziej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-coraz-bardziej/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-coraz-bardziej.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-coraz-bardziej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-coraz-bardziej.jpg",
    "slug": "sommer-coraz-bardziej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-coraz-bardziej.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$czym mo~0gl~0by byc~0$6167",
    "title": "Czym mógłby być",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-czym-moglby-byc/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-czym-moglby-byc.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-czym-moglby-byc/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-czym-moglby-byc.jpg",
    "slug": "sommer-czym-moglby-byc",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-czym-moglby-byc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$mie~0dzy przystankiem a domem$6175",
    "title": "Między przystankiem a domem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-miedzy-przystankiem-a-domem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-miedzy-przystankiem-a-domem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-miedzy-przystankiem-a-domem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-miedzy-przystankiem-a-domem.jpg",
    "slug": "sommer-miedzy-przystankiem-a-domem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-miedzy-przystankiem-a-domem.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$oddech majakowskiego$6177",
    "title": "Oddech Majakowskiego",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-oddech-majakowskiego/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-oddech-majakowskiego.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-oddech-majakowskiego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-oddech-majakowskiego.jpg",
    "slug": "sommer-oddech-majakowskiego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-oddech-majakowskiego.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$pierwsze zdanie$6181",
    "title": "Pierwsze zdanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-pierwsze-zdanie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-pierwsze-zdanie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-pierwsze-zdanie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-pierwsze-zdanie.jpg",
    "slug": "sommer-pierwsze-zdanie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-pierwsze-zdanie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$przed snem$6183",
    "title": "Przed snem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-przed-snem/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-przed-snem.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-przed-snem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-przed-snem.jpg",
    "slug": "sommer-przed-snem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-przed-snem.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$przywitanie powro~0t$6185",
    "title": "Przywitanie, powrót",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-przywitanie-powrot/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-przywitanie-powrot.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-przywitanie-powrot/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-przywitanie-powrot.jpg",
    "slug": "sommer-przywitanie-powrot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-przywitanie-powrot.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sommer piotr$rower$6186",
    "title": "Rower",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sommer-rower/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Piotr Sommer",
    "cover": "book/cover/sommer-rower.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sommer-rower/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sommer-rower.jpg",
    "slug": "sommer-rower",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sommer-rower.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "szarzyn~0ski mikol~0aj se~0p$sonet i o kro~0tkos~0ci i niepewnos~0ci na s~0wiecie z~1ywota czl~0owieczego $807",
    "title": "Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Mikołaj Sęp Szarzyński",
    "cover": "book/cover/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego.jpg",
    "slug": "sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego_e4kASH1.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "szarzyn~0ski mikol~0aj se~0p$sonet ii na one sl~0owa jopowe $808",
    "title": "Sonet II (Na one słowa Jopowe)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-ii-na-one-slowa-jopowe/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Mikołaj Sęp Szarzyński",
    "cover": "book/cover/sonet-ii-na-one-slowa-jopowe.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonet-ii-na-one-slowa-jopowe/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonet-ii-na-one-slowa-jopowe.jpg",
    "slug": "sonet-ii-na-one-slowa-jopowe",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonet-ii-na-one-slowa-jopowe_PlCIpYh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "szarzyn~0ski mikol~0aj se~0p$sonet iv o wojnie naszej kto~0ra~0 wiedziemy z szatanem s~0wiatem i cial~0em $810",
    "title": "Sonet IV (O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem--i-cialem/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Mikołaj Sęp Szarzyński",
    "cover": "book/cover/sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem--i-cialem.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem--i-cialem/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem--i-cialem.jpg",
    "slug": "sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem--i-cialem",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonet-iv-o-wojnie-naszej-ktora-wiedziemy-z-szatanem-swiatem--i-cialem_lQ4DJCz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "szarzyn~0ski mikol~0aj se~0p$sonet v o nietrwal~0ej mil~0os~0ci rzeczy s~0wiata tego $811",
    "title": "Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-v-o-nietrwalej-milosci-rzeczy-swiata-tego/",
    "cover_color": "#a6820a",
    "author": "Mikołaj Sęp Szarzyński",
    "cover": "book/cover/sonet-v-o-nietrwalej-milosci-rzeczy-swiata-tego.jpg",
    "epoch": "Barok",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonet-v-o-nietrwalej-milosci-rzeczy-swiata-tego/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonet-v-o-nietrwalej-milosci-rzeczy-swiata-tego.jpg",
    "slug": "sonet-v-o-nietrwalej-milosci-rzeczy-swiata-tego",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonet-v-o-nietrwalej-milosci-rzeczy-swiata-tego_4niXKeo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$ajudah$1797",
    "title": "Ajudah",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-ajudah/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-ajudah.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-ajudah/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-ajudah.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-ajudah",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-ajudah_94g2Zvz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$al~0uszta w dzien~0$1791",
    "title": "Ałuszta w dzień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-aluszta-w-dzien/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-aluszta-w-dzien.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-aluszta-w-dzien/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-aluszta-w-dzien.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-aluszta-w-dzien",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-aluszta-w-dzien_u0upubp.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$al~0uszta w nocy$1779",
    "title": "Ałuszta w nocy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-aluszta-w-nocy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-aluszta-w-nocy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-aluszta-w-nocy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-aluszta-w-nocy.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-aluszta-w-nocy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-aluszta-w-nocy_bTSwyBY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$bajdary$1790",
    "title": "Bajdary",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-bajdary/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-bajdary.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-bajdary/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-bajdary.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-bajdary",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-bajdary_sETBmc2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$bakczysaraj$1786",
    "title": "Bakczysaraj",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-bakczysaraj/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-bakczysaraj.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-bakczysaraj/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-bakczysaraj.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-bakczysaraj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-bakczysaraj_6CZh071.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$bakczysaraj w nocy$1787",
    "title": "Bakczysaraj w nocy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-bakczysaraj-w-nocy/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-bakczysaraj-w-nocy.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-bakczysaraj-w-nocy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-bakczysaraj-w-nocy.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-bakczysaraj-w-nocy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-bakczysaraj-w-nocy_MMZvOxd.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$burza$1784",
    "title": "Burza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-burza/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-burza.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-burza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-burza.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-burza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-burza_9P30Z7e.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$cisza morska$1782",
    "title": "Cisza morska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-cisza-morska/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-cisza-morska.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-cisza-morska/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-cisza-morska.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-cisza-morska",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-cisza-morska_ey8qph8.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$czatyrdah$1792",
    "title": "Czatyrdah",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-czatyrdah/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-czatyrdah.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-czatyrdah/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-czatyrdah.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-czatyrdah",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-czatyrdah_XYoI9Ts.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$droga nad przepas~0cia~0 w czufut kale$1794",
    "title": "Droga nad przepaścią w Czufut-Kale",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-droga-nad-przepascia-w-czufut-kale/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-droga-nad-przepascia-w-czufut-kale.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-droga-nad-przepascia-w-czufut-kale/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-droga-nad-przepascia-w-czufut-kale.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-droga-nad-przepascia-w-czufut-kale",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-droga-nad-przepascia-w-czufut-kale_UZN0LqA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$go~0ra kikineis$1795",
    "title": "Góra Kikineis",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-gora-kikineis/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-gora-kikineis.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-gora-kikineis/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-gora-kikineis.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-gora-kikineis",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-gora-kikineis_IaqaZFf.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$gro~0b potockie~0j$1788",
    "title": "Grób Potockiéj",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-grob-potockiej/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-grob-potockiej.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-grob-potockiej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-grob-potockiej.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-grob-potockiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-grob-potockiej_4yfVSug.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$mogil~0y haremu$1789",
    "title": "Mogiły haremu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-mogily-haremu/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-mogily-haremu.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-mogily-haremu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-mogily-haremu.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-mogily-haremu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-mogily-haremu_8xl36Lh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$ sonety krymskie motto i dedykacja $1780",
    "title": "[Sonety krymskie - Motto i dedykacja]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-motto-i-dedykacja/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-motto-i-dedykacja.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-motto-i-dedykacja/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Dedykacja, Motto",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-motto-i-dedykacja.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-motto-i-dedykacja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-motto-i-dedykacja_i5WbGcw.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$pielgrzym$1793",
    "title": "Pielgrzym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-pielgrzym/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-pielgrzym.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-pielgrzym/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-pielgrzym.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-pielgrzym",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-pielgrzym_avXpqzL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$ruiny zamku w bal~0akl~0awie$1796",
    "title": "Ruiny zamku w Bałakławie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie_2mCgnOq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$stepy akerman~0skie$1781",
    "title": "Stepy akermańskie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-stepy-akermanskie/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-stepy-akermanskie.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-stepy-akermanskie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-stepy-akermanskie.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-stepy-akermanskie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-stepy-akermanskie_bmcNUrA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$widok go~0r ze stepo~0w kozl~0owa$1785",
    "title": "Widok gór ze stepów Kozłowa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-widok-gor-ze-stepow-kozlowa/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-widok-gor-ze-stepow-kozlowa.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-widok-gor-ze-stepow-kozlowa/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-widok-gor-ze-stepow-kozlowa.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-widok-gor-ze-stepow-kozlowa",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-widok-gor-ze-stepow-kozlowa_maceARZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$z~1egluga$1783",
    "title": "Żegluga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-zegluga/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-krymskie-zegluga.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-krymskie-zegluga/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Sonet",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-krymskie-zegluga.jpg",
    "slug": "sonety-krymskie-zegluga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-krymskie-zegluga_z9y4c13.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "mickiewicz adam$do m $2217",
    "title": "Do M***",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-odeskie-do-m/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Adam Mickiewicz",
    "cover": "book/cover/sonety-odeskie-do-m.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sonety-odeskie-do-m/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sonety-odeskie-do-m.jpg",
    "slug": "sonety-odeskie-do-m",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sonety-odeskie-do-m_Zn7GGzP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sosnowski andrzej$all that jazz$6196",
    "title": "All that jazz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sosnowski-all-that-jazz/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Andrzej Sosnowski",
    "cover": "book/cover/sosnowski-all-that-jazz.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sosnowski-all-that-jazz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sosnowski-all-that-jazz.jpg",
    "slug": "sosnowski-all-that-jazz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sosnowski-all-that-jazz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sosnowski andrzej$biebrza czerwone bagno$6197",
    "title": "Biebrza, Czerwone Bagno",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sosnowski-biebrza-czerwone-bagno/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Andrzej Sosnowski",
    "cover": "book/cover/sosnowski-biebrza-czerwone-bagno.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sosnowski-biebrza-czerwone-bagno/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sosnowski-biebrza-czerwone-bagno.jpg",
    "slug": "sosnowski-biebrza-czerwone-bagno",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sosnowski-biebrza-czerwone-bagno.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sosnowski andrzej$latem 1987$6204",
    "title": "Latem 1987",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sosnowski-latem-1987/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Andrzej Sosnowski",
    "cover": "book/cover/sosnowski-latem-1987.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sosnowski-latem-1987/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sosnowski-latem-1987.jpg",
    "slug": "sosnowski-latem-1987",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sosnowski-latem-1987.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sosnowski andrzej$wiersz dla twojej co~0rki$6212",
    "title": "Wiersz dla twojej córki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sosnowski-wiersz-dla-twojej-corki/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Andrzej Sosnowski",
    "cover": "book/cover/sosnowski-wiersz-dla-twojej-corki.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sosnowski-wiersz-dla-twojej-corki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sosnowski-wiersz-dla-twojej-corki.jpg",
    "slug": "sosnowski-wiersz-dla-twojej-corki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sosnowski-wiersz-dla-twojej-corki.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sosnowski andrzej$z~1ycie na korei$6214",
    "title": "Życie na Korei",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sosnowski-zycie-na-korei-zycie-na-korei/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Andrzej Sosnowski",
    "cover": "book/cover/sosnowski-zycie-na-korei-zycie-na-korei.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sosnowski-zycie-na-korei-zycie-na-korei/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sosnowski-zycie-na-korei-zycie-na-korei.jpg",
    "slug": "sosnowski-zycie-na-korei-zycie-na-korei",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sosnowski-zycie-na-korei-zycie-na-korei.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "oppman artur$s~0pia~0ca kro~0lewna$3585",
    "title": "Śpiąca królewna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/spiaca-krolewna-oppman/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Artur Oppman",
    "cover": "book/cover/spiaca-krolewna-oppman.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/spiaca-krolewna-oppman/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/spiaca-krolewna-oppman.jpg",
    "slug": "spiaca-krolewna-oppman",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/spiaca-krolewna-oppman_dWqqGMe.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "musset alfred de$spowiedz~0 dziecie~0cia wieku$2435",
    "title": "Spowiedź dziecięcia wieku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/spowiedz-dzieciecia-wieku/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Alfred de Musset",
    "cover": "book/cover/spowiedz-dzieciecia-wieku.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/spowiedz-dzieciecia-wieku/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/spowiedz-dzieciecia-wieku.jpg",
    "slug": "spowiedz-dzieciecia-wieku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/spowiedz-dzieciecia-wieku_6V7WfjF.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sroczyn~0ska barbara$lasowiackie serce$6479",
    "title": "Lasowiackie serce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sroczynska-lasowiackie-serce/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Barbara Sroczyńska",
    "cover": "book/cover/sroczynska-lasowiackie-serce.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sroczynska-lasowiackie-serce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sroczynska-lasowiackie-serce.jpg",
    "slug": "sroczynska-lasowiackie-serce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sroczynska-lasowiackie-serce.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$stary pies i stary sl~0uga$1127",
    "title": "Stary pies i stary sługa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/stary-pies-i-stary-sluga/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/stary-pies-i-stary-sluga.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/stary-pies-i-stary-sluga/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/stary-pies-i-stary-sluga.jpg",
    "slug": "stary-pies-i-stary-sluga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/stary-pies-i-stary-sluga.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$strumyk i fontanny$1189",
    "title": "Strumyk i fontanny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/strumyk-i-fontanny/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/strumyk-i-fontanny.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/strumyk-i-fontanny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/strumyk-i-fontanny.jpg",
    "slug": "strumyk-i-fontanny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/strumyk-i-fontanny.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$strzelec i pies$1174",
    "title": "Strzelec i pies",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/strzelec-i-pies/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/strzelec-i-pies.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/strzelec-i-pies/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/strzelec-i-pies.jpg",
    "slug": "strzelec-i-pies",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/strzelec-i-pies.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$studnia i wahadl~0o$1897",
    "title": "Studnia i wahadło",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/studnia-i-wahadlo/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/studnia-i-wahadlo.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/studnia-i-wahadlo/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/studnia-i-wahadlo_AeiGxWy.jpg",
    "slug": "studnia-i-wahadlo",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/studnia-i-wahadlo_Wiv7VL9.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$sul~0tan w piekle$1204",
    "title": "Sułtan w piekle",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sultan-w-piekle/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/sultan-w-piekle.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sultan-w-piekle/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sultan-w-piekle.jpg",
    "slug": "sultan-w-piekle",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sultan-w-piekle.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$s~0widryga i midryga$1387",
    "title": "Świdryga i Midryga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/swidryga-i-midryga/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/swidryga-i-midryga.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/swidryga-i-midryga/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz sylabotoniczny",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/swidryga-i-midryga.jpg",
    "slug": "swidryga-i-midryga",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/swidryga-i-midryga_wsAezBt.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$syn i ojciec$1230",
    "title": "Syn i ojciec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syn-i-ojciec/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/syn-i-ojciec.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/syn-i-ojciec/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/syn-i-ojciec.jpg",
    "slug": "syn-i-ojciec",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/syn-i-ojciec.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$synogarlica$1185",
    "title": "Synogarlica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/synogarlica/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/synogarlica.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/synogarlica/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/synogarlica.jpg",
    "slug": "synogarlica",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/synogarlica.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$syrena$868",
    "title": "Syrena",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syrena/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/syrena.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/syrena/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/syrena.jpg",
    "slug": "syrena",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/syrena_oiYV65c.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$szcze~0s~0liwy$869",
    "title": "Szczęśliwy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szczesliwy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/szczesliwy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/szczesliwy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/szczesliwy.jpg",
    "slug": "szczesliwy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/szczesliwy_v2ibsR0.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$szczur i kot$1342",
    "title": "Szczur i kot",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szczur-i-kot/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/szczur-i-kot.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/szczur-i-kot/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/szczur-i-kot.jpg",
    "slug": "szczur-i-kot",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/szczur-i-kot.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$szczurek i matka$1119",
    "title": "Szczurek i matka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szczurek-i-matka/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/szczurek-i-matka.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/szczurek-i-matka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/szczurek-i-matka.jpg",
    "slug": "szczurek-i-matka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/szczurek-i-matka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$szkapa i rumak$1135",
    "title": "Szkapa i rumak",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szkapa-i-rumak/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/szkapa-i-rumak.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/szkapa-i-rumak/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/szkapa-i-rumak.jpg",
    "slug": "szkapa-i-rumak",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/szkapa-i-rumak.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$szkatul~0a ze zl~0otem wo~0r z kasza~0$1152",
    "title": "Szkatuła ze złotem, wór z kaszą",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szkatula-ze-zlotem-wor-z-kasza/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/szkatula-ze-zlotem-wor-z-kasza.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/szkatula-ze-zlotem-wor-z-kasza/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/szkatula-ze-zlotem-wor-z-kasza.jpg",
    "slug": "szkatula-ze-zlotem-wor-z-kasza",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/szkatula-ze-zlotem-wor-z-kasza.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "owidiusz$sztuka kochania$3391",
    "title": "Sztuka kochania",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sztuka-kochania/",
    "cover_color": "#9e3610",
    "author": "Owidiusz",
    "cover": "book/cover/sztuka-kochania.jpg",
    "epoch": "Starożytność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sztuka-kochania/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Poemat",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sztuka-kochania_LvMBZfh.jpg",
    "slug": "sztuka-kochania",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/sztuka-kochania_7gTTBSY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$szydl~0o w worku$870",
    "title": "Szydło w worku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szydlo-w-worku/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/szydlo-w-worku.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/szydlo-w-worku/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/szydlo-w-worku.jpg",
    "slug": "szydlo-w-worku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/szydlo-w-worku_TnngxcX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$talar i czerwony zl~0oty$1343",
    "title": "Talar i czerwony złoty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/talar-czerwony-i-zloty/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/talar-czerwony-i-zloty.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/talar-czerwony-i-zloty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/talar-czerwony-i-zloty.jpg",
    "slug": "talar-czerwony-i-zloty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/talar-czerwony-i-zloty_AUNuAE4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$testament mo~0j$63",
    "title": "Testament mój",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/testament-moj/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/testament-moj.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/testament-moj/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/testament-moj.jpg",
    "slug": "testament-moj",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/testament-moj_WTZvuAJ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "tkaczyszyn dycki eugeniusz$kamien~0 pel~0en pokarmu$6710",
    "title": "Kamień pełen pokarmu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/tkaczyszyn-dycki-kamien-pelen-pokarmu/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki",
    "cover": "book/cover/tkaczyszyn-dycki-kamien-pelen-pokarmu.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/tkaczyszyn-dycki-kamien-pelen-pokarmu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/tkaczyszyn-dycki-kamien-pelen-pokarmu.jpg",
    "slug": "tkaczyszyn-dycki-kamien-pelen-pokarmu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/tkaczyszyn-dycki-kamien-pelen-pokarmu.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$epitafium hannie kochanowskiej$1563",
    "title": "Epitafium Hannie Kochanowskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-epitafium-hannie-kochanowskiej/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-epitafium-hannie-kochanowskiej.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-epitafium-hannie-kochanowskiej/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-epitafium-hannie-kochanowskiej.jpg",
    "slug": "treny-epitafium-hannie-kochanowskiej",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-epitafium-hannie-kochanowskiej_rQdW7H2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$ treny motto i dedykacja $1479",
    "title": "[Treny - Motto i dedykacja]",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-motto-i-dedykacja/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-motto-i-dedykacja.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-motto-i-dedykacja/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Dedykacja, Motto",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-motto-i-dedykacja.jpg",
    "slug": "treny-motto-i-dedykacja",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-motto-i-dedykacja_aK9mJdn.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren i$1460",
    "title": "Tren I",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-i.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-i/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-i.jpg",
    "slug": "treny-tren-i",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-i_J3Hhf9Q.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren ii$1461",
    "title": "Tren II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-ii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-ii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-ii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-ii.jpg",
    "slug": "treny-tren-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-ii_03LV6bj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren iii$1462",
    "title": "Tren III",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-iii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-iii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-iii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-iii.jpg",
    "slug": "treny-tren-iii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-iii_OeSejMs.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren iv$1463",
    "title": "Tren IV",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-iv/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-iv.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-iv/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-iv_HF7Lh9V.jpg",
    "slug": "treny-tren-iv",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-iv_0uKgYJ2.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren ix$1468",
    "title": "Tren IX",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-ix/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-ix.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-ix/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-ix.jpg",
    "slug": "treny-tren-ix",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-ix_HFTCFOL.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren v$1464",
    "title": "Tren V",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-v.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-v/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-v.jpg",
    "slug": "treny-tren-v",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-v_r7P0pYD.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren vi$1465",
    "title": "Tren VI",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vi/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-vi.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-vi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-vi.jpg",
    "slug": "treny-tren-vi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-vi_OD4YwUU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren vii$1466",
    "title": "Tren VII",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-vii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-vii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-vii.jpg",
    "slug": "treny-tren-vii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-vii_PrlavFU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren viii$1467",
    "title": "Tren VIII",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-viii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-viii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-viii.jpg",
    "slug": "treny-tren-viii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-viii_YU9NqyP.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren x$1469",
    "title": "Tren X",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-x/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-x.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-x/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-x.jpg",
    "slug": "treny-tren-x",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-x_IiellYK.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xi$1470",
    "title": "Tren XI",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xi/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xi.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xi.jpg",
    "slug": "treny-tren-xi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xi_26HrhhQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xii$1471",
    "title": "Tren XII",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xii.jpg",
    "slug": "treny-tren-xii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xii_Gje3mSA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xiii$1472",
    "title": "Tren XIII",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xiii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xiii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xiii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xiii.jpg",
    "slug": "treny-tren-xiii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xiii_pFrivXq.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xiv$1473",
    "title": "Tren XIV",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xiv/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xiv.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xiv/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xiv.jpg",
    "slug": "treny-tren-xiv",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xiv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xix albo sen$1478",
    "title": "Tren XIX albo Sen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xix-albo-sen/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xix-albo-sen.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xix-albo-sen/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xix-albo-sen.jpg",
    "slug": "treny-tren-xix-albo-sen",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xix-albo-sen_40JJTYA.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xv$1474",
    "title": "Tren XV",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xv/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xv.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xv/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xv.jpg",
    "slug": "treny-tren-xv",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xv_8mlG5oi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xvi$1475",
    "title": "Tren XVI",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xvi/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xvi.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xvi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xvi.jpg",
    "slug": "treny-tren-xvi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xvi_PqwC3Oi.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xvii$1476",
    "title": "Tren XVII",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xvii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xvii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xvii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xvii.jpg",
    "slug": "treny-tren-xvii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xvii_MhQkZO3.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kochanowski jan$tren xviii$1477",
    "title": "Tren XVIII",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-xviii/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "Jan Kochanowski",
    "cover": "book/cover/treny-tren-xviii.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/treny-tren-xviii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Tren",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/treny-tren-xviii.jpg",
    "slug": "treny-tren-xviii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/treny-tren-xviii.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$trzcina i chmiel$1132",
    "title": "Trzcina i chmiel",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzcina-i-chmiel/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/trzcina-i-chmiel.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/trzcina-i-chmiel/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/trzcina-i-chmiel.jpg",
    "slug": "trzcina-i-chmiel",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/trzcina-i-chmiel_YjzMesZ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$trzej bracia$2178",
    "title": "Trzej bracia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzej-bracia/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/trzej-bracia.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/trzej-bracia/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/trzej-bracia.jpg",
    "slug": "trzej-bracia",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/trzej-bracia_YGG5zdQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$trzy pio~0ra$2179",
    "title": "Trzy pióra",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-piora/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/trzy-piora.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/trzy-piora/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/trzy-piora.jpg",
    "slug": "trzy-piora",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/trzy-piora_cLsIqPI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$tulipan i fial~0ek$1203",
    "title": "Tulipan i fiałek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/tulipan-i-fialek/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/tulipan-i-fialek.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/tulipan-i-fialek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/tulipan-i-fialek.jpg",
    "slug": "tulipan-i-fialek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/tulipan-i-fialek_7WkgaSM.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$ubogi bogaty$2180",
    "title": "Ubogi bogaty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ubogi-bogaty/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/ubogi-bogaty.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ubogi-bogaty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ubogi-bogaty.jpg",
    "slug": "ubogi-bogaty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ubogi-bogaty_uCRp6D5.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$ukradziony grosik$2181",
    "title": "Ukradziony grosik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ukradziony-grosik/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/ukradziony-grosik.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/ukradziony-grosik/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/ukradziony-grosik.jpg",
    "slug": "ukradziony-grosik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/ukradziony-grosik_mBPIIlU.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "les~0mian bolesl~0aw$w malinowym chrus~0niaku$1389",
    "title": "W malinowym chruśniaku",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-malinowym-chrusniaku/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Bolesław Leśmian",
    "cover": "book/cover/w-malinowym-chrusniaku.jpg",
    "epoch": "Modernizm, Dwudziestolecie międzywojenne",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/w-malinowym-chrusniaku/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/w-malinowym-chrusniaku.jpg",
    "slug": "w-malinowym-chrusniaku",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/w-malinowym-chrusniaku_lqrkMoj.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "sl~0owacki juliusz$w pamie~0tniku zofii bobro~0wny$217",
    "title": "W pamiętniku Zofii Bobrówny",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pamietniku-zofii-bobrowny/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Juliusz Słowacki",
    "cover": "book/cover/w-pamietniku-zofii-bobrowny.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/w-pamietniku-zofii-bobrowny/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/w-pamietniku-zofii-bobrowny.jpg",
    "slug": "w-pamietniku-zofii-bobrowny",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/w-pamietniku-zofii-bobrowny_3g1pKHr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "sienkiewicz henryk$w pustyni i w puszczy$1569",
    "title": "W pustyni i w puszczy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Henryk Sienkiewicz",
    "cover": "book/cover/w-pustyni-i-w-puszczy.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/w-pustyni-i-w-puszczy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/w-pustyni-i-w-puszczy.jpg",
    "slug": "w-pustyni-i-w-puszczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/w-pustyni-i-w-puszczy_aIgvlGX.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$w razurze$873",
    "title": "W razurze",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-razurze/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/w-razurze.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/w-razurze/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/w-razurze.jpg",
    "slug": "w-razurze",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/w-razurze_sr1Lw1R.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$w z~1l~0obie lez~1y $2039",
    "title": "W żłobie leży...",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-zlobie-lezy/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/w-zlobie-lezy.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/w-zlobie-lezy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/w-zlobie-lezy.jpg",
    "slug": "w-zlobie-lezy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/w-zlobie-lezy_COJ1XnI.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$wan~0ka$871",
    "title": "Wańka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wanka/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/wanka.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wanka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wanka.jpg",
    "slug": "wanka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wanka_1WrQ65y.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wiedemann adam$ktos~0 mo~0wi do mnie$6239",
    "title": "Ktoś mówi do mnie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-ktos-mowi-do-mnie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Adam Wiedemann",
    "cover": "book/cover/wiedemann-ktos-mowi-do-mnie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wiedemann-ktos-mowi-do-mnie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wiedemann-ktos-mowi-do-mnie.jpg",
    "slug": "wiedemann-ktos-mowi-do-mnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wiedemann-ktos-mowi-do-mnie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wiedemann adam$ nie s~0miej sie~0 ze mnie $6223",
    "title": "*** (nie śmiej się ze mnie)",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-nie-smiej-sie-ze-mnie/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Adam Wiedemann",
    "cover": "book/cover/wiedemann-nie-smiej-sie-ze-mnie.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wiedemann-nie-smiej-sie-ze-mnie/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wiedemann-nie-smiej-sie-ze-mnie.jpg",
    "slug": "wiedemann-nie-smiej-sie-ze-mnie",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wiedemann-nie-smiej-sie-ze-mnie.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wiedemann adam$pie~0tnasty$6242",
    "title": "Piętnasty",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-pietnasty/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Adam Wiedemann",
    "cover": "book/cover/wiedemann-pietnasty.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wiedemann-pietnasty/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wiedemann-pietnasty.jpg",
    "slug": "wiedemann-pietnasty",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wiedemann-pietnasty.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wiedemann adam$sa~0dza~0c z rozmiaro~0w$6246",
    "title": "Sądząc z rozmiarów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-sadzac-z-rozmiarow/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Adam Wiedemann",
    "cover": "book/cover/wiedemann-sadzac-z-rozmiarow.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wiedemann-sadzac-z-rozmiarow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wiedemann-sadzac-z-rozmiarow.jpg",
    "slug": "wiedemann-sadzac-z-rozmiarow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wiedemann-sadzac-z-rozmiarow.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "z~1eromski stefan$wierna rzeka$1041",
    "title": "Wierna rzeka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wierna-rzeka/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Stefan Żeromski",
    "cover": "book/cover/wierna-rzeka.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wierna-rzeka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wierna-rzeka.jpg",
    "slug": "wierna-rzeka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wierna-rzeka_T0aCNw4.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$wilk i czl~0owiek$2182",
    "title": "Wilk i człowiek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-i-czlowiek/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/wilk-i-czlowiek.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wilk-i-czlowiek/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wilk-i-czlowiek.jpg",
    "slug": "wilk-i-czlowiek",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wilk-i-czlowiek_Q61ohfE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wilk i owce$1134",
    "title": "Wilk i owce",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-i-owce/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/wilk-i-owce.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wilk-i-owce/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wilk-i-owce.jpg",
    "slug": "wilk-i-owce",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wilk-i-owce_Y7SdW60.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wilk i owce ii$1148",
    "title": "Wilk i owce II",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-i-owce-ii/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/wilk-i-owce-ii.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wilk-i-owce-ii/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wilk-i-owce-ii.jpg",
    "slug": "wilk-i-owce-ii",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wilk-i-owce-ii_IQNA1ju.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wilk pokutuja~0cy$1125",
    "title": "Wilk pokutujący",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-pokutujacy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/wilk-pokutujacy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wilk-pokutujacy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wilk-pokutujacy.jpg",
    "slug": "wilk-pokutujacy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wilk-pokutujacy_lBU6Bai.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$william wilson$1708",
    "title": "William Wilson",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/william-wilson/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/william-wilson.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/william-wilson/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/william-wilson.jpg",
    "slug": "william-wilson",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/william-wilson_cbMpOuY.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wino i woda$1209",
    "title": "Wino i woda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wino-i-woda/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/wino-i-woda.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wino-i-woda/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wino-i-woda.jpg",
    "slug": "wino-i-woda",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wino-i-woda_zXb9i5x.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$wl~0o~0cze~0gi$2183",
    "title": "Włóczęgi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wloczegi/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/wloczegi.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wloczegi/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wloczegi.jpg",
    "slug": "wloczegi",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wloczegi_FNFaksb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wo~0l~0 i mro~0wki$1202",
    "title": "Wół i mrówki",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wol-i-mrowki/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/wol-i-mrowki.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wol-i-mrowki/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wol-i-mrowki.jpg",
    "slug": "wol-i-mrowki",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wol-i-mrowki.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wo~0l~0 minister$1175",
    "title": "Wół minister",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wol-minister/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/wol-minister.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wol-minister/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wol-minister.jpg",
    "slug": "wol-minister",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wol-minister.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wolny hamkal~0o agnieszka$dzien~0 s~0mierci michaela jacksona$6264",
    "title": "dzień śmierci Michaela Jacksona",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wolny-hamkalo-dzien-smierci-michaela-jacksona/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Agnieszka Wolny-Hamkało",
    "cover": "book/cover/wolny-hamkalo-dzien-smierci-michaela-jacksona.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wolny-hamkalo-dzien-smierci-michaela-jacksona/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wolny-hamkalo-dzien-smierci-michaela-jacksona.jpg",
    "slug": "wolny-hamkalo-dzien-smierci-michaela-jacksona",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wolny-hamkalo-dzien-smierci-michaela-jacksona.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wolny hamkal~0o agnieszka$fleszmob$6267",
    "title": "fleszmob",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wolny-hamkalo-fleszmob/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Agnieszka Wolny-Hamkało",
    "cover": "book/cover/wolny-hamkalo-fleszmob.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wolny-hamkalo-fleszmob/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wolny-hamkalo-fleszmob.jpg",
    "slug": "wolny-hamkalo-fleszmob",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wolny-hamkalo-fleszmob.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wolny hamkal~0o agnieszka$nikt nic$6280",
    "title": "nikt nic",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wolny-hamkalo-nikt-nic/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Agnieszka Wolny-Hamkało",
    "cover": "book/cover/wolny-hamkalo-nikt-nic.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wolny-hamkalo-nikt-nic/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wolny-hamkalo-nikt-nic.jpg",
    "slug": "wolny-hamkalo-nikt-nic",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wolny-hamkalo-nikt-nic.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "wolny hamkal~0o agnieszka$salto$6289",
    "title": "salto",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wolny-hamkalo-salto/",
    "cover_color": "#06393d",
    "author": "Agnieszka Wolny-Hamkało",
    "cover": "book/cover/wolny-hamkalo-salto.jpg",
    "epoch": "Współczesność",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wolny-hamkalo-salto/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wolny-hamkalo-salto.jpg",
    "slug": "wolny-hamkalo-salto",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wolny-hamkalo-salto.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wol~0y krna~0brne$1231",
    "title": "Woły krnąbrne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/woly-krnabrne/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/woly-krnabrne.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/woly-krnabrne/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/woly-krnabrne.jpg",
    "slug": "woly-krnabrne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/woly-krnabrne.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "gomulicki wiktor teofil$wspomnienia niebieskiego mundurka$2233",
    "title": "Wspomnienia niebieskiego mundurka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wspomnienia-niebieskiego-mundurka/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Wiktor Teofil Gomulicki",
    "cover": "book/cover/wspomnienia-niebieskiego-mundurka.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wspomnienia-niebieskiego-mundurka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wspomnienia-niebieskiego-mundurka.jpg",
    "slug": "wspomnienia-niebieskiego-mundurka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wspomnienia-niebieskiego-mundurka_jtmtx71.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "nieznany autor$ws~0ro~0d nocnej ciszy$2040",
    "title": "Wśród nocnej ciszy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wsrod-nocnej-ciszy/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Autor nieznany",
    "cover": "book/cover/wsrod-nocnej-ciszy.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wsrod-nocnej-ciszy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Pieśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wsrod-nocnej-ciszy.jpg",
    "slug": "wsrod-nocnej-ciszy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wsrod-nocnej-ciszy_BQoiojQ.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$wszechwiedza~0cy dokto~0r$2184",
    "title": "Wszechwiedzący doktór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wszechwiedzacy-doktor/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/wszechwiedzacy-doktor.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wszechwiedzacy-doktor/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wszechwiedzacy-doktor.jpg",
    "slug": "wszechwiedzacy-doktor",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wszechwiedzacy-doktor_zyVdVYE.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "wydro zofia$sobo~0tka o nocy s~0wie~0tojan~0skiej$6492",
    "title": "Sobótka. O nocy świętojańskiej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wydro-sobotka/",
    "cover_color": "#000000",
    "author": "Zofia Wydro",
    "cover": "book/cover/wydro-sobotka.jpg",
    "epoch": "nie dotyczy",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wydro-sobotka/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka ludowa",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wydro-sobotka.jpg",
    "slug": "wydro-sobotka",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wydro-sobotka.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$wykrzyknik$874",
    "title": "Wykrzyknik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wykrzyknik/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/wykrzyknik.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wykrzyknik/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wykrzyknik.jpg",
    "slug": "wykrzyknik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wykrzyknik_oEd0k1D.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "stevenson robert louis$wyspa skarbo~0w$2234",
    "title": "Wyspa skarbów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wyspa-skarbow/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Robert Louis Stevenson",
    "cover": "book/cover/wyspa-skarbow.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wyspa-skarbow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Powieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wyspa-skarbow.jpg",
    "slug": "wyspa-skarbow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wyspa-skarbow_2HMiZKV.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$wyszydzaja~0cy$1158",
    "title": "Wyszydzający",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wyszydzajacy/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/wyszydzajacy.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/wyszydzajacy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/wyszydzajacy.jpg",
    "slug": "wyszydzajacy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/wyszydzajacy.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "prus bolesl~0aw$z legend dawnego egiptu$962",
    "title": "Z legend dawnego Egiptu",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-legend-dawnego-egiptu/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Bolesław Prus",
    "cover": "book/cover/z-legend-dawnego-egiptu.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/z-legend-dawnego-egiptu/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Nowela",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/z-legend-dawnego-egiptu_v8p0Ix3.jpg",
    "slug": "z-legend-dawnego-egiptu",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/z-legend-dawnego-egiptu_YZzxdHb.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "kasprowicz jan$krzak dzikiej ro~0z~1y w ciemnych smreczynach$113",
    "title": "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy/",
    "cover_color": "#7784e0",
    "author": "Jan Kasprowicz",
    "cover": "book/cover/z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy.jpg",
    "epoch": "Modernizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy.jpg",
    "slug": "z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy_x9kW38y.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Liryka",
    "full_sort_key": "asnyk adam$zaczarowana kro~0lewna$191",
    "title": "Zaczarowana królewna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zaczarowana-krolewna/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Adam Asnyk",
    "cover": "book/cover/zaczarowana-krolewna.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zaczarowana-krolewna/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Wiersz",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zaczarowana-krolewna.jpg",
    "slug": "zaczarowana-krolewna",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zaczarowana-krolewna_JxlDCjo.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$zagadkowa natura$876",
    "title": "Zagadkowa natura",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zagadkowa-natura/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/zagadkowa-natura.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zagadkowa-natura/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zagadkowa-natura.jpg",
    "slug": "zagadkowa-natura",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zagadkowa-natura_xIH7dzh.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "poe edgar allan$zagl~0ada domu ushero~0w$1920",
    "title": "Zagłada domu Usherów",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zaglada-domu-usherow/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Edgar Allan Poe",
    "cover": "book/cover/zaglada-domu-usherow.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zaglada-domu-usherow/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zaglada-domu-usherow.jpg",
    "slug": "zaglada-domu-usherow",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zaglada-domu-usherow_xgPWRSc.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "grimm jacob i wilhelm$zaja~0c i jez~1$2185",
    "title": "Zając i jeż",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zajac-i-jez/",
    "cover_color": "#db4b16",
    "author": "Jacob i Wilhelm Grimm",
    "cover": "book/cover/zajac-i-jez.jpg",
    "epoch": "Romantyzm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zajac-i-jez/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Baśń",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zajac-i-jez.jpg",
    "slug": "zajac-i-jez",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zajac-i-jez_QrMFrSx.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$z~1arcik$877",
    "title": "Żarcik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zarcik/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/zarcik.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zarcik/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zarcik.jpg",
    "slug": "zarcik",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zarcik_pKExMhr.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "czechow anton$zl~0oczyn~0ca$878",
    "title": "Złoczyńca",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zloczynca/",
    "cover_color": "#961060",
    "author": "Anton Czechow",
    "cover": "book/cover/zloczynca.jpg",
    "epoch": "Pozytywizm",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zloczynca/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Opowiadanie",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zloczynca.jpg",
    "slug": "zloczynca",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zloczynca_NvL6jyv.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$z~1o~0l~0w i mysz$1171",
    "title": "Żółw i mysz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zolw-i-mysz/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/zolw-i-mysz.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zolw-i-mysz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zolw-i-mysz.jpg",
    "slug": "zolw-i-mysz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zolw-i-mysz.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$z~0rebiec i kon~0 stary$1160",
    "title": "Źrebiec i koń stary",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zrebiec-i-kon-stary/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/zrebiec-i-kon-stary.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zrebiec-i-kon-stary/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zrebiec-i-kon-stary.jpg",
    "slug": "zrebiec-i-kon-stary",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zrebiec-i-kon-stary.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$zwiers~0ciadl~0o podchlebne$1141",
    "title": "Zwierściadło podchlebne",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zwiersciadlo-podchlebne/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/zwiersciadlo-podchlebne.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zwiersciadlo-podchlebne/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zwiersciadlo-podchlebne.jpg",
    "slug": "zwiersciadlo-podchlebne",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zwiersciadlo-podchlebne.jpg",
    "liked": null
  },
  {
    "kind": "Epika",
    "full_sort_key": "krasicki ignacy$zwierze~0ta i niedz~0wiedz~0$1179",
    "title": "Zwierzęta i niedźwiedź",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zwierzeta-i-niedzwiedz/",
    "cover_color": "#f2802e",
    "author": "Ignacy Krasicki",
    "cover": "book/cover/zwierzeta-i-niedzwiedz.jpg",
    "epoch": "Oświecenie",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/zwierzeta-i-niedzwiedz/",
    "has_audio": true,
    "genre": "Bajka, Przypowieść",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/zwierzeta-i-niedzwiedz.jpg",
    "slug": "zwierzeta-i-niedzwiedz",
    "cover_thumb": "book/cover_thumb/zwierzeta-i-niedzwiedz.jpg",
    "liked": null
  }
]