X
Wesprzyj!
Pomóż uwolnić książkę!Anatole France - Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką
zebrane: 120,00 złpotrzebujemy: 1956,24 złdo końca zbiórki:
Pomóż uwolnić książkę!

4436 darmowych utworów do których masz prawo

Język
Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie | anatomiczne | angielski, angielskie | arabski | architektura | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | bez liczby pojedynczej | botanika | celtycki | chemiczny | czeski | dopełniacz | dawne | ekonomiczny | filozoficzny | fizyka | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geografia, geograficzny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | handel, handlowy | hebrajski | hinduski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | islandzki | japoński | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | literacki, literatura | liczba mnoga | matematyka | medyczne | mineralogia | mitologia | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | nieodmienny | niemiecki | obelżywie | poetyckie | pogardliwe | polityczny | portugalski | pospolity | potocznie | prawo, prawnicze | przenośnie | przestarzałe | przymiotnik | przysłowiowy | przysłówek | regionalne | religijny, religioznawstwo | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | rzeczownik | rzymski | środowiskowy | staropolskie | starożytny | szwedzki | teatralny | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | wojskowy | wulgarne | żartobliwie | zdrobnienie | zoologia

Według języka: wszystkie | polski


Znaleziono 1751 przypisów.

à bout de mes forces vitales (fr.) — u kresu moich sił życiowych; por. też: être à bout: być wykończonym.

à chacun selon ses besoins (fr.) — każdemu według (jego) potrzeb.

à chacun selon ses oeuvres (fr.) — każdemu według (jego) zasług (dosł. „dzieł”).

à des douleurs infernales (fr.) — do piekielnych cierpień.

à discrétion (fr.) — według własnego uznania. [przypis edytorski]

à la fourchette (fr.) — dosł.: przyjęcie na stojąco bądź śniadanie, na które podawane są zimne mięsa.

á la (fr.) — wykonany w sposób przypominający coś innego.

à la (fr.) — wykonany w sposób przypominający coś innego.

à la Titus (fr.) — na wzór Tytusa.

Á mon seul désir (fr.) — dla mojego jedynego pragnienia.

à Mr le Dauphin, et quand il sera un peu grand (fr.) — Delfinowi, a kiedy będzie trochę większy; Delfin: następca tronu Francji.

à notre Grand d'Espagne qui baise et rebaise un milion de fois son aimable mouche, et moi tout autant la belle Mimi, la bécasse, le cher ortolan (fr.) — do naszego Granda Hiszpańskiego, który całuje i całuje na nowo po tysiąc razy swoją miłą muszkę, a ja tyleż samo moją piękną Mimi, bekasa [gąskę], drogiego ortolana [odmiana trznadla].

á propos (fr.) — przy sposobności, w związku z tematem.

à propos (fr.) — przy sposobności, w związku z tematem.

á propos (fr.) — w odniesieniu do poruszanego tematu.

à propos (z fr.) — odnoszący się do tematu, tu: aktualny, na czasie.

à qui portez-vous ces gâteaux, monsieur (fr.) — komu niesie pan te ciastka, panie. [przypis edytorski]

à quoi bon les richesses (fr.) — po co bogactwa. [przypis edytorski]

à rebours (fr.) — na opak. [przypis edytorski]

á vol d’oiseau (fr.) — w linii prostej; tu prawdop. błędnie użyte w dosł. znaczeniu „z lotu ptaka”.

à vol d’oiseau (fr.) — z lotu ptaka.

absolument suspect (fr.) — absolutnie podejrzane.

a cause de la rétention dedans les reins (fr.) — z powodu zatrzymania w nerkach.

Acte de resignation (fr.) — akt poddania się woli bożej. [przypis redakcyjny]

action directe (fr.) — bezpośrednie, natychmiastowe działanie.

adieu (fr.) — do widzenia. [przypis redakcyjny]

adieu (fr.) — żegnaj (dosł.: z Bogiem).

adieu, madame (fr.) — do widzenia pani.

adieu, peut-etre pour toujours (fr.) — żegnaj, może na zawsze.

Adie! (z fr. adieu) — do widzenia.

adie (z fr. adieu) — do widzenia, żegnaj. [przypis edytorski]

adie (z fr. adieu) — żegnaj. [przypis edytorski]

Adiu (z fr.) — zniekształcone „adieu”, tj.: żegnaj.

agarsony (z fr. la garçonne) — chłopczyca. [przypis edytorski]

agent de change (fr.) — ajent giełdowy.

Ah! ah!… celui-la… a… a! Eh bien!… Si j'avais envie de les regarder, ces yeux? Mais oui, sa stupidité feroce m'attire! je tremble!… Oh! quelque chose d'irresistible m'entraine à des profondeurs pleines d'épouvante (fr.) — Ach! ach! tamten! a… a! A gdybym miał ochotę spojrzeć w te oczy? Ależ tak, jego straszliwa głupota mnie przyciąga. Och! Coś nieodpartego przyciąga mnie w głębie pełne grozy! (tłum. Paweł Kozioł).

Ah, c'est trop fort! (fr.) — to za dużo (dosł.: to jest za silne).

Ah! comme je voudrais aller avec vous (fr.) — Ach, jakżebym chciała pojechać z panem.

Ah, non (…) madîtresse (fr.) — Ach nie, nigdy! Wezmę kochankę.

Ah, si jeunesse savait (fr.) — ach, gdyby młodość wiedziała.

Ah, si seulement c'était possible (fr.) — Jeżeli tylko będzie to możliwe.

Ah, tais-toi, je ne veux plus (fr.) — Ach, uspokój się, już nie chcę.

Aimer c'est douter(…) (fr.) — kochać to wątpić o kimś drugim i o sobie samym, widzieć się kolejno wzgardzonym i zdradzonym.

Ainsi va le monde! (fr.) — tak porusza się świat.

akaparować (daw., z fr. accaparer) — zagarniać dla siebie. [przypis edytorski]

akordalia (z fr.) — uzgodnienia, umowa; tu: umowa małżeńska, ślub.

akordować (z fr. accorder) — przyznać, udzielić.

a la guerre comme á la guerre (fr.) — na wojnie jak to na wojnie. [przypis edytorski]

Alfred Jarry ou le surmale de lettres (fr.) — Alfred Jarry albo nadsamiec literatury.

allez (fr.) — tu: naprzód; wykrzyknik poprzedzający wypicie łyka alkoholu.

allez! (fr.) — tu: naprzód; wykrzyknik poprzedzający wypicie łyku alkoholu.

Allons enfants (…) (fr.) — naprzód, dzieci ojczyzny, nadszedł dzień chwały…; początkowe słowa Marsylianki, wzywającej do walki rewolucyjnej pieśni z 1792 r., która stała się następnie hymnem Francji.

alors (fr.) — a więc. [przypis edytorski]

altération de la personnalié (fr.) — upośledzenie (uszkodzenie) osobowości.

A Mademoiselle Felicia Merlin, Rue Warecka (fr.) — Do panny Felicji Merlin, ulica Warecka.

ambetować (z fr. embêter) — denerwować, zawracać głowę.

amitié amoureuse (fr.) — miłosna przyjaźń; przyjaźń z domieszką miłości.

ancien régime (fr.) — określenie systemu władzy we Francji przed rewolucją 1789 roku.

Zamknij

* Ładowanie