5302 darmowe utwory do których masz prawo

Język
Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie | dopełniacz | anatomiczne | angielski, angielskie | arabski | architektura | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | bez liczby pojedynczej | botanika | celtycki | chemiczny | chiński | czeski | dawne | ekonomiczny | filozoficzny | fizyka | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geografia, geograficzny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | handel, handlowy | hebrajski | hinduski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | islandzki | japoński | język, językowy, językoznawstwo | literacki, literatura | liczba mnoga | matematyka | medyczne | mineralogia | mitologia | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | nieodmienny | niemiecki | obelżywie | poetyckie | pogardliwe | polityczny | portugalski | pospolity | potocznie | prawo, prawnicze | przenośnie | przestarzałe | przymiotnik | przysłowiowy | przysłówek | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rodzaj żeński | regionalne | religijny, religioznawstwo | rosyjski | rzadki | rzeczownik | rzymski | staropolskie | starożytny | szwedzki | teatralny | turecki | ukraiński | wojskowy | wulgarne | węgierski | włoski | zdrobnienie | zoologia | łacina, łacińskie | środowiskowy | żartobliwie

Według języka: wszystkie | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 100617 przypisów.

zawierać — zamykać. [przypis edytorski]

zawierają one pewność tych prawd — Grzechu pierworodnego i odkupienia. [przypis tłumacza]

zawiernie (starop.) — naprawdę, rzeczywiście. [przypis edytorski]

zawierszyć (daw.) — zakończyć (od: wierzch). [przypis redakcyjny]

zawierzyć na kredę (daw.) — dać na kredyt. [przypis edytorski]

zawiesił swój hamak… — Ceremoniał ślubny u niektórych ludów pierwotnych. [przypis autorski]

zawiesił — w poprzednich wyd. Bibl. Nar.: „zaświecił”. [przypis redakcyjny]

zawieść (daw., gw.) — tu: zacząć. [przypis edytorski]

zawieść (daw.) — zacząć coś. [przypis edytorski]

zawieść (daw.) — zaprowadzić. [przypis edytorski]

zawieść hulankę uśpieli (z ukr.) — zdążyli zorganizować rozruchy i rzezie. [przypis edytorski]

zawieść — tu: w niebezpieczeństwo. [przypis redakcyjny]

zawieść — tu: zaśpiewać; por. zawodzić. [przypis edytorski]

zawieść — zaśpiewać; por. zawodzić. [przypis edytorski]

zawiew — dziś popr.: powiew. [przypis edytorski]

zawiędłą — dziś popr. zwiędłą. [przypis edytorski]

zawiędły — dziś popr.: zwiędły. [przypis edytorski]

zawinąć się — szybko się wziąć do pracy. [przypis edytorski]

zawionąć — zawiać. [przypis edytorski]

zawisak, Sphinx (biol.) — nocny motyl, który pobiera pokarm, zawisając nad kwiatem dzięki szybkim ruchom skrzydeł. [przypis edytorski]

zawisła (daw.) — zależy. [przypis edytorski]

zawisła — dziś: zależy. [przypis edytorski]

zawisłości [od metafizyki] w ogóle wymaga też Schopenhauer sam od każdej etyki — podobnie, jak Kant i Fichte; por. niniejszej rozprawy ustępy 7 i 9. [przypis redakcyjny]

zawisłość — tu: zależność, podległość. [przypis edytorski]

zawisnać (daw.) — zależeć. [przypis edytorski]

zawisnąć (tu daw.) — zależeć, stać się zależnym. [przypis edytorski]

zawisnąć — tu: zależeć. [przypis edytorski]

zawisnął między niebem a ziemią — wg legendy wisi głową w dół, jako gwiazdozbiór Oriona. [przypis edytorski]

zawistny — zazdrosny i pełen nienawiści. [przypis edytorski]

Zawisza Czarny z Garbowa (ok. 1370–1428) — jeden z najsłynniejszych polskich rycerzy, walczył w bitwie pod Grunwaldem, wzór cnót rycerskich, wzięty do tureckiej niewoli, został tam zamordowany. [przypis edytorski]

Zawisza Czarny z Garbowa — (ok. 1370–1428) polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]

Zawisza Czarny z Grabowa herbu Sulima (ok. 1370–1428) — sławny polski rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem, uosobienie cnót rycerskich.

Zawisza (ok. 1370–1428) — polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego, uczestnik bitwy pod Grunwaldem, uznawany za wzór rycerskiego honoru. [przypis edytorski]

Zawisza z Kurozwęk — (zm. 1382), regent Królestwa Polskiego, biskup krakowski, kanclerz koronny, podkanclerzy koronny. Niechętny mu kronikarz Janko z Czarnkowa pisze, że po jego śmieci w Kościele Mariackim w Krakowie było słychać diabelskie krzyki „Pojedziemy na ops!”, tj. na rozpustę. [przypis edytorski]

zawłada — dziś: zawładnie. [przypis edytorski]

zawładany — dziś: zawładnięty. [przypis edytorski]

zawładnąć czterema kontynentami — tj. całym światem. Cztery kontynenty to według kosmologii buddyjskiej cztery kontynenty otaczające Górę Sumeru będącą środkiem wszechświata; jednym z nich, znajdującym się na południu, jest kontynent, który zamieszkują ludzie (skr. Jambu-dvīpa, chiń. Nan shan bu zhou, jap. Nansenbushū). [przypis tłumacza]

zawłóczyć się (daw.) — zasłaniać się. [przypis edytorski]

zawodem (daw.) — zachodem. [przypis redakcyjny]

zawodem — w zawody, na wyścigi. [przypis edytorski]

zawodnik — koń biegający w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcyjny]

zawodnik — koń wyścigowy. [przypis redakcyjny]

zawody (daw.) — przygotowania. [przypis redakcyjny]

zawody — tu: zawodzenia. [przypis edytorski]

zawolny — zbyt swobodny. [przypis edytorski]

(…) zawołani będą Wiszkontów wężowie — herbem panującego w Mediolanie rodu Viscontich był błękitny wąż pożerający człowieka. Ich godło zaczęto wiązać także z samym Mediolanem. Kiedy w r. 1447, po wygaśnięciu głównej linii rodziny, władzę w mieście objął ród Sforzów, do swojego herbu dołączył węża Viscontich. [przypis edytorski]

zawołanie (daw.) — okrzyk identyfikujący ród. [przypis edytorski]

zawołanie — hasło służące do zwoływania rodu, np. w czasie bitwy, umieszczane w górnej części herbu; nie występuje w heraldyce innych krajów. [przypis edytorski]

zawołany — sławny. [przypis edytorski]

zawołany — wytrawny, renomowany. [przypis edytorski]

zawotować (z łac.) — tu: podjąć decyzję, przegłosować. [przypis edytorski]

zawód (daw.) — przedsięwzięcie. [przypis redakcyjny]

zawód (daw.) — sprawa. [przypis redakcyjny]

zawód (daw.) — tu: sposób. [przypis edytorski]

zawód (daw.) — tu: zmaganie się, staranie, próba dokonania czegoś. [przypis edytorski]

zawód — tu: zajęcie, przedmiot zainteresowania. [przypis redakcyjny]

zawód — zawody, wyścig. [przypis edytorski]

zawódy — wycieczka, wypad na nieprzyjaciela. [przypis redakcyjny]

zawój — tu: turban. [przypis edytorski]

zawój — turban; nakrycie głowy udrapowane z szala lub chusty. [przypis edytorski]

zawraca mi się głowa — dziś popr.: mam zawroty głowy. [przypis edytorski]

zawracać gitarę (pot.) — zawracać głowę, naprzykrzać się, zajmować komuś czas czymś nieważnym i niemiłym. [przypis edytorski]

zawracać się — dziś popr.: zawrócić, wrócić. [przypis edytorski]

zawre — zagotuje się; od: wrzeć. [przypis edytorski]

zawrzasła — dziś: zawrzasnęła. [przypis edytorski]

zawrzeć (daw., gw.) — zamknąć; tu: zacisnąć. [przypis edytorski]

zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: otoczyć wałami. [przypis edytorski]

Zawrzeć się — tu: owinąć się. [przypis edytorski]

zawrzeć — zamknąć coś. [przypis edytorski]

Zamknij

* Ładowanie