5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Liryka,
motyw: Pijaństwo

  • Liryka X
  1. Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka (zbiór), List prywatny do Kornela Makuszyńskiego

Rodzaj: Liryka

Brak opisu.

Motyw: Pijaństwo

Szczególny element przestrzenidomu. Piwnica jako miejsce ciemne, chłodne, znajdujące się pod powierzchnią ziemi zyskuje znaczenie także symboliczne. Wydobycie się Wokulskiego z piwnicy bez pomocy drabiny wskazuje na wykorzystanie przez autora Lalki w utworze znajomości filozofii nietzscheańskiej.

Zamknij

* Ładowanie