5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Liryka,
motyw: Niedziela

  • Liryka X
  1. Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka (zbiór), Jak wygląda niedziela

Rodzaj: Liryka

Brak opisu.

Motyw: Niedziela

W kręgu kultury kształtującej się pod wpływem chrześcijaństwa z dniem tym, wyznaczonym na świąteczny, wolny od pracy — łączy się wiele obyczajów i obrzędów, nie tylko religijnych. Można powiedzieć, że niedziela była osią, wokół której organizowało się życie społeczności, szczególnie tych mniejszych. W Chłopach Reymont pokazuje np., w jaki sposób dzień ten daje możliwość zaprezentowania swojego znaczenia we wspólnocie (pozycji społecznej). Szczególny sposób spędzania czasu w niedzielę ukazany jest także np. w Cierpieniach młodego Wertera czy Lalce.

Zamknij

* Ładowanie