5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Vanitas

  • Epika X
  1. Maria Konopnicka, Nasza szkapa

  2. Maria Konopnicka, Nasza szkapa

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Vanitas

Motyw vanitas ma swe źródła w biblijnej księdze Koheleta, który pisał: „marność nad marnościami i wszystko marność”. Oznacza to, że wszystko przeminie, świat nie jest wieczny. Do motywu tego nawiązywał Mikołaj Sęp Szarzyński w swoich sonetach, np. pisząc o marności człowieka, który ginie jak cień w Sonecie II, Na one słowa Jopowe.

Zamknij

* Ładowanie