5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Szlachcic

  • Epika X
  • Szlachcic X
  1. Tadeusz Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną

  2. Tadeusz Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Szlachcic

Zaznaczyliśmy w ten sposób fragmenty określające styl życia, sposób zachowań, czy wygląd mający znamionować przynależność do stanu szlacheckiego. Ważne są także wartości wyznawane przez szlachtę: „a gdzie jest nobile verbum?” pyta Mefistofeles Twardowskiego w balladzie Mickiewicza — dotrzymywanie danego słowa stanowiło część szlacheckiego etosu, którego podstawą były zasady związane z honorem. W stosunku do postaci szlachcica hasłami komplementarnymi są: chłop, mieszczanin, Żyd, czy ksiądz jako określenia różnych stanów w dawnych społeczeństwach Europy.

Zamknij

* Ładowanie