5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Sprawiedliwość

  • Epika X
  • Sprawiedliwość X
  1. Wacław Berent, Ozimina

  2. Tadeusz Boy-Żeleński, Dziewice konsystorskie

  3. Tadeusz Boy-Żeleński, Słowa cienkie i grube

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Sprawiedliwość

Ideę tę można streścić jako „uszanowanie należnych każdemu praw”. W szczegółach różnie bywa definiowana, ponieważ przy określaniu tego, co się komu należy i na jakich prawach — rodzą się konflikty. Pod hasłem sprawiedliwość gromadzimy ciekawe i charakterystyczne próby wskazania, czym jest sprawiedliwość (również te negatywne — a więc mówiące o niesprawiedliwości i jej przyczynach), a także fragmenty literackie pokazujące kontrowersje wokół tej kwestii.

Zamknij

* Ładowanie