5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Serce

  • Epika X
  1. Giovanni Boccaccio, Dekameron, Dekameron, Dzień czwarty

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Serce

Motywem tym szczególnie chętnie posługiwano się w literaturze okresu preromantyzmu (por. Cierpienia młodego Wertera Goethego) i romantyzmu, kiedy to serce przeciwstawiano rozumowi. Pod nazwą serce kryje się czasem intuicja, umiejętność współodczuwania z innymi, zdolność do miłości i miłosierdzia, wrażliwość, pozaracjonalna mądrość, czy wiedza, a wreszcie — dusza.

Zamknij

* Ładowanie