5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Rzeka

  • Epika X
  1. Joseph Conrad, Młodość i inne opowiadania, Jądro ciemności

  2. Zygmunt Gloger, Dolinami rzek

  3. Wiktor Teofil Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka

  4. Rudyard Kipling, Kim

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Rzeka

Jako woda płynąca — rzeka wiąże się z motywem przemijania i zmienności rzeczywistości (co znajduje odbicie w klasycznych maksymach Heraklita z Efezu), a więc w jakiś sposób odsyła też do przemyśleń na temat kondycji ludzkiej czy obrazu świata. W literaturze polskiej (u Orzeszkowej, czy Żeromskiego) rzeka kojarzona jest historią (jest jej niemym świadkiem) i tradycją — a więc raczej z trwaniem niż przemijaniem.

Zamknij

* Ładowanie