5281 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Prorok

  • Epika X
  1. Cyprian Kamil Norwid, Promethidion

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Prorok

Jest to osoba głosząca proroctwa. Zazwyczaj proroczą wizję zsyła prorokowi bóstwo, co sankcjonuje prawo proroków do formułowania moralnych pouczeń. Najsłynniejsi prorocy to: Izajasz, Jeremiasz, Jan Chrzciciel, Kasandra, a spośród czysto literackich bohaterów wymienić jeszcze należy księdza Piotra z Dziadów Mickiewicza.

Zamknij

* Ładowanie