5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Portret

  • Epika X
  1. E. T. A. Hoffmann, Powieści fantastyczne, Wybór narzeczonej

  2. Karol Irzykowski, Pałuba

  3. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Nad Niemnem, tom trzeci

  4. Edgar Allan Poe, Portret owalny

  5. Edgar Allan Poe, Portret owalny

  6. Marcel Proust, Strona Guermantes, Strona Guermantes, część pierwsza, tom drugi

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Portret

Motyw ten ma wielkie znaczenie w kontekście pamięci o konkretnej osobie. Dlatego odnajdziemy go w opowieściach o miłości, szczególnie takiej, której towarzyszy rozstanie kochanków. Werter maluje portret Loty. Gustaw czci niby obraz Matki Boskiej — portret swej ukochanej i żałuje, że pokazał go swym znajomym, narażając uświęcony miłością wizerunek na świętokradcze spojrzenia i komentarze. Ponadto motyw portretu pojawia się w kontekście pamięci rodowej (np. w Potopie czy w Nie-Boskiej komedii) lub narodowej, a wówczas łączy się z motywem dziedzictwa. Portret (podobnie jak lustro) może też wiązać się z niepokojącym, szczególnie dla romantyków, istnieniem sobowtórowym (pogłos tego fantazmatu odnajdziemy jeszcze w Potrecie Doriana Gray’a Oscara Wilde'a).

Zamknij

* Ładowanie