5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Niemiec

  • Epika X
  1. Tadeusz Boy-Żeleński, Piekło kobiet

  2. Wiktor Teofil Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka

  3. Zygmunt Krasiński, Listy wybrane

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Niemiec

Jest to jeden z kilku motywów (obok Rosjanina, Polaka i Żyda) przewidzianych po to, by zgromadzić liczne przeświadczenia (a często stereotypy) na temat przedstawicieli narodów, obok których i względem których kształtowaliśmy własną tożsamość narodową.

Zamknij

* Ładowanie