5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Mucha

  • Epika X
  1. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Mucha

Jedno ze zwierząt znaczących; mucha wiąże się z brudem, biedą, jej cechą jest wszechobecność, natręctwo. W utworach Dostojewskiego mucha jest wykorzystywana do metaforycznych obrazów kondycji ludzkiej.

Zamknij

* Ładowanie