5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Motyw: Rosja,
motyw: Władza

  1. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

  2. Adam Mickiewicz, Dziady, Dziadów części III Ustęp, Pomnik Piotra Wielkiego

  3. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki

Motyw: Rosja

Brak opisu.

Motyw: Władza

Jest to zwierzchnictwo nad innymi, przywilej (lub zdolność) rządzenia innymi. Rodzi się z niej pokusa nadużyć: stosowania przemocy, czy też pychy. W literaturze spotykamy wiele przemyśleń na temat władzy, jej źródeł i legitymizacji oraz odpowiedzialności związanej z jej sprawowaniem (zob. też: król, przywódca, urzędnik, sędzia i itp.)

Zamknij

* Ładowanie