5295 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Motyw: Rosja,
motyw: Rosjanin

  1. Zygmunt Krasiński, Listy wybrane

  2. Charles de Montesquieu (Monteskiusz), Listy perskie

  3. Zofia Żurakowska, Pożegnanie domu

Motyw: Rosja

Brak opisu.

Motyw: Rosjanin

Wyszczególniliśmy na naszej liście te narodowości, z którymi powiązany był proces kształtowania się polskiej tożsamości narodowej; dlatego obok Polaka uwzględniliśmy Niemca i Rosjanina — na ich temat znajdziemy najwięcej literackich wypowiedzi.

Zamknij

* Ładowanie