Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Miłość: 1
  3. Śmierć: 1
  4. Zbawienie: 1

  Jezus malusieńki

  1

  BiedaJezus malusieńki leży nagusieńki:

  Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki[1].

  Bo uboga była, rąbek[2]z głowy zdjęła,

  W który Dziecię uwinąwszy, siankiem Go okryła.

  5

  Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,

  W żłobie[3] Mu położyła siana pod główeczki[4].

  Dziecina się kwili, Matusieńka lili[5],

  W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.

  Matusia truchleje[6], serdeczne łzy leje,

  10

  O mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje[7].

  Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę,

  Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę[8].

  Józefie starejki[9], daj z ogniem fajerki[10],

  Grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj stajenki.

  15

  Pokłon oddawajmy, Bogiem Go wyznajmy,

  To Dzieciątko ubożuchne, ludziom ogłaszajmy.

  Niech Go wszyscy znają, serdecznie kochają,

  Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają.

  MiłośćO, Najwyższy Panie! waleczny Hetmanie[11]!

  20

  Zwyciężonyś, mając rączki miłością związane.

  Śmierć, ZbawienieLeżysz na tym sianie, Królu nieba, ziemie[12],

  Jak baranek na zabicie, za moje zbawienie.

  Pójdź do serca mego, Tobie otwartego,

  Przysposób[13] je do mieszkania i wczasu[14] Swojego.

  25

  Albo mi daj Swoje, wyrzuciwszy moje,

  Tak będziesz miał pałac na mieszkanie Twoje.

  Przypisy

  [1]

  sukienka — tu: ubranie.

  [2]

  rąbek — tu: chusta.

  [3]

  w żłobie — obecnie częściej śpiewa się: we żłobie.

  [4]

  pod główeczki — dziś popr.: pod główeczkę.

  [5]

  lili — wyraz dźwiękonaśladowczy, użyty w znaczeniu „nuci”.

  [6]

  truchleć — drętwieć ze strachu.

  [7]

  Wola Twoja, nie moja się dzieje — nawiązanie do Mt 26,39: I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”. Fragment ten opisuje modlitwę w Ogrójcu, na krótko przed pojmaniem i ukrzyżowaniem Jezusa.

  [8]

  Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę — Maryja przewiduje mękę i śmierć Jezusa.

  [9]

  starejki — dziś popr.: stareńki; według tradycji Józef był znacznie starszy od Maryi.

  [10]

  fajerka — żeliwna obręcz zmniejszająca otwór w płycie kuchennej (zwykle było ich kilka i można je było wyjmować).

  [11]

  hetman — w dawnej Polsce głównodowodzący sił zbrojnych.

  [12]

  ziemie — dziś popr. forma B. lp: ziemi.

  [13]

  przysposobić — przygotować.

  [14]

  wczas (daw.) — wypoczynek.

  Zamknij
  Proszę czekać…