5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Gatunek: Wiersz,
epoka: Romantyzm,
autor: Adam Mickiewicz

  • Adam Mickiewicz X

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Alkohol (1)

Ambicja (1)

Anioł (8)

Artysta (1)

B

Błądzenie (5)

Bogactwo (1)

Bóg (13)

Brat (1)

Bunt (1)

Burza (2)

C

Chciwość (1)

Choroba (1)

Chrystus (1)

Ciało (5)

Cierpienie (6)

Cisza (1)

Cmentarz (3)

Cnota (2)

Cud (1)

Czarownica (2)

Czary (3)

Czas (1)

Czyn (3)

D

Diabeł (2)

Dom (1)

Dorosłość (2)

Duch (3)

Dusza (10)

Dzieciństwo (2)

Dziecko (4)

Dziedzictwo (1)

Dźwięk (3)

F

Flirt (3)

G

Gniew (1)

Gospodarz (1)

Gość (1)

Gotycyzm (5)

Góra (1)

Grób (1)

Grzeczność (1)

Gwiazda (2)

H

Historia (3)

I

Imię (2)

Interes (1)

K

Kara (4)

Klęska (3)

Kobieta (16)

Kobieta demoniczna (1)

Kochanek (14)

Kochanek romantyczny (5)

Kondycja ludzka (5)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Koniec świata (1)

Koń (6)

Korzyść (4)

Król (1)

Ksiądz (2)

Książka (2)

Księżyc (1)

Kwiaty (4)

L

Lato (1)

Los (3)

Lud (1)

Ł

Łzy (7)

M

Małżeństwo (4)

Marzenie (2)

Matka (3)

Matka Boska (2)

Melancholia (1)

Mężczyzna (7)

Miasto (3)

Miłosierdzie (2)

Miłość (23)

Miłość niespełniona (5)

Miłość platoniczna (1)

Miłość romantyczna (3)

Miłość silniejsza niż śmierć (2)

Miłość spełniona (1)

Młodość (7)

Morderstwo (3)

Morze (3)

Motyl (1)

Mucha (1)

Muzyka (4)

N

Natura (3)

Niebezpieczeństwo (1)

Niebo (2)

Nieśmiertelność (1)

Niewola (4)

Noc (4)

O

Obłok (3)

Obraz świata (7)

Obrzędy (2)

Obyczaje (3)

Ogień (2)

Ojczyzna (2)

Oko (6)

Okręt (1)

Opieka (3)

P

Pamięć (3)

Piekło (1)

Pieniądz (6)

Piękno (2)

Piorun (1)

Pocałunek (1)

Podróż (2)

Podstęp (1)

Poeta (10)

Poezja (7)

Pokora (2)

Polak (3)

Porwanie (1)

Poświęcenie (1)

Powstanie (1)

Pozory (2)

Pozycja społeczna (1)

Pożądanie (2)

Praca (1)

Prawda (2)

Próżność (1)

Przebranie (1)

Przeczucie (1)

Przekleństwo (1)

Przemiana (2)

Przemijanie (7)

Przemoc (1)

Przestrzeń (2)

Przyjaciel (1)

Przyjaźń (8)

Przyroda nieożywiona (1)

Przywódca (3)

Ptak (5)

Pustynia (5)

Pycha (1)

R

Radość (1)

Religia (7)

Robak (1)

Rodzina (2)

Rosjanin (5)

Rośliny (1)

Rozkosz (1)

Rozstanie (2)

Rycerz (2)

Rzeka (1)

S

Samobójstwo (3)

Samotność (2)

Sąd (1)

Sąd Ostateczny (1)

Sen (8)

Serce (9)

Siła (2)

Siostra (1)

Skąpiec (2)

Sława (5)

Słońce (1)

Słowo (8)

Sługa (1)

Smutek (1)

Spotkanie (2)

Starość (2)

Strach (5)

Strój (1)

Stworzenie (1)

Syberia (1)

Syn (1)

Szatan (1)

Szczęście (4)

Szlachcic (1)

Ś

Ślub (2)

Śmiech (1)

Śmierć (8)

Śmierć bohaterska (2)

Śpiew (2)

Światło (5)

Świątynia (1)

Święto (1)

Świt (1)

T

Tajemnica (3)

Tęsknota (4)

Trucizna (3)

Trup (4)

Twórczość (2)

U

Ucieczka (2)

Uczta (2)

Uroda (2)

Urzędnik (1)

W

Walka (7)

Warszawa (1)

Wąż (3)

Wiara (1)

Wiatr (3)

Wieczór (1)

Wiedza (7)

Wierność (1)

Wieś (1)

Wina (1)

Wiosna (1)

Wizja (1)

Władza (2)

Woda (4)

Wojna (2)

Wolność (1)

Wróg (5)

Wspomnienia (6)

Wyrzuty sumienia (2)

Wzrok (6)

Z

Zabawa (4)

Zamek (2)

Zaświaty (2)

Zazdrość (2)

Zbawienie (2)

Zbrodnia (1)

Zbrodniarz (2)

Zdrada (1)

Zdrowie (1)

Ziarno (3)

Zima (5)

Zmartwychwstanie (2)

Zwycięstwo (1)

Ż

Żal (2)

Żałoba (1)

Żołnierz (6)

Żona (2)

Życie jako wędrówka (2)

Życie snem (1)

Żywioły (4)

Gatunek: Wiersz

Najważniejsi twórcy
Tyrtajos, Safona, Symonides, Horacy, Owidiusz, H. Heine, M. Lermontow, A. Puszkin, P. Ronsard, A. Rimbaud, Ch. Baudelaire, W. Black, W. Wordsworth, T. S. Eliot; J. Kochanowski, J. A. Morsztyn, A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. Tuwim, T. Peiper, J. Czechowicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert, T. Różewicz, M. Białoszewski, R. Wojaczek, A. Bursa, A. Świrszczyńska, E. Lipska, W. Szymborska i inni

Mowa zorganizowana brzmieniowo i graficznie, której kompozycja opiera się na rytmie wyznaczanym przez powtarzalność pewnych segmentów: wyodrębnionych graficznie i intonacyjnie wersów oraz niekiedy — stóp (stałych układów głosek akcentowanych i nieakcentowanych) lub zestrojów akcentowych. Utwór często rymowany, o charakterze ekspresyjnym, niedosłowny (metaforyczny) — jego odczytywanie wiąże się z interpretacją znaczeń. Na budowę wiersza składają się: liczba strof, liczba wersów w strofie, liczba sylab w każdym wersie i układ rymów. Wyróżnia się liczne odmiany wiersza: stroficzny, stychiczny, biały, asylabiczny, sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny, wolny, nieregularny oraz uwydatniające aspekt wizualny: carmina figurata, graficzny, poezja konkretna, gobelinowy.

Wiersz w Wikipedii

Epoka: Romantyzm

Czas
w Europie Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) — koniec '40 XIX w.; w Polsce 1822-1863 r.
Najwybitniejsi twórcy
M. Scott, G. Byron, J. W. Goethe, E. T. A. Hoffmann, V. Hugo, A. de Musset, G. Sand, A. Puszkin, M. Lermontow, E. A. Poe, A. Mickiewicz, A. Fredro, Z. Krasiński, J. Słowacki
Reprezentatywne gatunki
dramat romantyczny, ballada, poemat dygresyjny, poemat epicki, powieść fantastyczna

Nazwa epoki wywodzi się z pojęcia lingua romana (język ludów średniowiecznej Galii, przeciwstawiany lingua latina, językowi rzym. najeźdźców). Starofrancuskie romant oznaczało powieści rycerskie. Romantyzm był ostatnią wielką epoką kulturalną Europy. Charakterystyczne jest dla niej odrzucenie klasycznych kanonów, fragmentaryzm, forma otwarta, nawiązanie do Shakespeare'a, rehabilitacja średniowiecza i twórczości ludowej, kult natury, zaufanie do uczucia, wiary i intuicji, indywidualizm, bunt, niepokój, wyobraźnia twórcza, mesjanizm. Epokę poprzedziły tendencje sentymentalne i romantyczne nasilające się pod koniec XVII w. (preromantyzm — F. Schiller). W Polsce romantyzm rozpoczął się od polemiki klasyków z romantykami (1818) i wydania przez Adama Mickiewicza tomiku Ballady i romanse (1822).

Romantyzm w serwisie Lektury.Gazeta.pl
Romantyzm w Wikipedii

Autor: Adam Mickiewicz

Ur.
24 grudnia 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka
Zm.
26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu (dziś: Stambuł)
Najważniejsze dzieła:
Ballady i romanse (1822), Grażyna (1823), Sonety krymskie (1826), Konrad Wallenrod (1828), Dziady (cz.II i IV 1823, cz.III 1832), Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1833), Pan Tadeusz (1834); wiersze: Oda do młodości (1820), Do Matki Polki (1830), Śmierć pułkownika (1831), Reduta Ordona (1831)

Polski poeta i publicysta okresu romantyzmu (czołowy z trójcy „wieszczów”). Syn adwokata, Mikołaja (zm. 1812) herbu Poraj oraz Barbary z Majewskich. Ukończył studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego; stypendium odpracowywał potem jako nauczyciel w Kownie. Był współzałożycielem tajnego samokształceniowego Towarzystwa Filomatów (1817), za co został w 1823 r. aresztowany i skazany na osiedlenie w głębi Rosji. W latach 1824-1829 przebywał w Petersburgu, Moskwie i na Krymie; następnie na emigracji w Paryżu. Wykładał literaturę łacińską na Akademii w Lozannie (1839), a od 1840 r. literaturę słowiańską w College de France w Paryżu. W 1841 r. związał się z ruchem religijnym A. Towiańskiego. W okresie Wiosny Ludów był redaktorem naczelnym fr. dziennika »Trybuna Ludów« i organizatorem ochotniczego Zastępu Polskiego, dla którego napisał demokratyczny Skład zasad.

Adam Mickiewicz w serwisie Lektury.Gazeta.pl
Adam Mickiewicz w Wikipedii
Zamknij

* Ładowanie