5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Gatunek: Wiersz,
epoka: Pozytywizm

Wybrane utwory

Troškimas

Adam Asnyk

[Czego ci trzeba dziś, posępny tłumie...]

[Jednego serca...]

[Kiedym cię żegnał...]

[Miejmy nadzieję!]

A Sonnet (One Heart)

Adamowi Pługowi

Apostrofa

Bez odpowiedzi

Bezimiennemu

Bolesławowi Prusowi

Choć pól i łąk

Daremne żale

Do młodych

Do Sokołów

Dwie fazy

Dzień wczorajszy

Fale

Fantazya ludów

Fresk pompejański

Gałązka jaśminu

Głos wołający na puszczy

Herakles

Historyczna nowa szkoła

J. I. Kraszewskiemu

J. Kollarowi

Juliuszowi Mien

Krąg przemian

Memnon

Między nami nic nie było

Młodości sen

Morskie oko

Myśli ulotne

Nad głębiami

No, Nothing Happened There

Oh, Void Complaints

To the Young

Zaczarowana królewna

Ze sceny świata

Klemens Junosza

Motinai

Maria Konopnicka

[Joja karan pats karalius...]

A co wam śpiewać

Ach, ta przecudna, cicha łąka...

Bajka o świerszczu (cykl)

Boży dzwonek

Cichy wieczór

Co mówi zegar

Co mówią drzewa?

Co robią ptaszki

Czcigodnemu J. I. Kraszewskiemu

Czytanie

Damnata

Didko

Dla kogo kwiaty

Do mamy

Dobranoc

Dożynki

Dziadek przyjdzie

Dzieci na wsi i w mieście

Dzień dobry

Filuś, Miluś i Kizia: wesołe kotki

Flisak

Gęsiarek sierota

Gosposia

Jak szła Wisła do morza

Jak to w naszym dworze

Jałmużna myśli

Jaskółka (Jaskółeczka do nas wraca...)

Kolędnicy

Kujawiak

Kukułeczka

Kurpik

List motylka

Maik (Na ganku, we dworze...)

Miraże

Muchy samochwały

Na co dzwonki dzwonią

Na fujarce

Na obczyźnie

Nad rzeką

Nasz domek kochany

Nasz świat

Nasza książeczka

Nasze kwiaty

Niezabudka

O co się modlić

O czem ptaszek śpiewa

O Janku Wędrowniczku

O Lodniku

Owczarek

Pacierz dzieci

Pan Franciszek

Panienka

Pastereczka

Piast

Pieśń sokołów

Piosenka dzieci

Piosenki majowe

Podmuchy wiosny

Poezje dla dzieci do lat 7, część I

Pogrzeb ptaszka

Powrót ptaków

Przy mrowisku

Rada

Rzeka

Sierotki (W oknie stoją dwie sieroty...)

Sieroto!

Skąd się biorą piosenki?

Skowronek

Sokół

Stefek Burczymucha

Stopnie poznania

Śnieżyca

Świerszczyk

Taniec

Tekst do mszy śpiewanej

Tęczowy duszek

U okienka

W szkole

W ślepą babkę

Wesele w maju

Wesoły Janek

Wianki

Wiatr

Wieczorny pacierz

Wieczór w lesie

Wstań o dziecię...

Z lasu

Z łąki do domu

Za kółkiem

Zamiary Stasia

Zosia na wsi

Zwierzenia Janki

Józef Ignacy Kraszewski

Dziad i baba

Stéphane Mallarmé

Kwiaty

Wachlarz panny Mallarmé

Westchnienie

Zjawa

Eliza Orzeszkowa

Zmiłuj się nad nami!

Motywy i tematy

Gatunek: Wiersz

Najważniejsi twórcy
Tyrtajos, Safona, Symonides, Horacy, Owidiusz, H. Heine, M. Lermontow, A. Puszkin, P. Ronsard, A. Rimbaud, Ch. Baudelaire, W. Black, W. Wordsworth, T. S. Eliot; J. Kochanowski, J. A. Morsztyn, A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. Tuwim, T. Peiper, J. Czechowicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert, T. Różewicz, M. Białoszewski, R. Wojaczek, A. Bursa, A. Świrszczyńska, E. Lipska, W. Szymborska i inni

Mowa zorganizowana brzmieniowo i graficznie, której kompozycja opiera się na rytmie wyznaczanym przez powtarzalność pewnych segmentów: wyodrębnionych graficznie i intonacyjnie wersów oraz niekiedy — stóp (stałych układów głosek akcentowanych i nieakcentowanych) lub zestrojów akcentowych. Utwór często rymowany, o charakterze ekspresyjnym, niedosłowny (metaforyczny) — jego odczytywanie wiąże się z interpretacją znaczeń. Na budowę wiersza składają się: liczba strof, liczba wersów w strofie, liczba sylab w każdym wersie i układ rymów. Wyróżnia się liczne odmiany wiersza: stroficzny, stychiczny, biały, asylabiczny, sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny, wolny, nieregularny oraz uwydatniające aspekt wizualny: carmina figurata, graficzny, poezja konkretna, gobelinowy.

Wiersz w Wikipedii

Epoka: Pozytywizm

Czas
w Europie ok. 1840 — ok. 1880 r.; w Polsce ok. 1864 — ok. 1890 r.
Najwybitniejsi twórcy
europejscy: H. Balzack (Ojciec Goriot), Ch. Dickens (Klub Pickwicka), L. Tołstoj (Wojna i pokój, Anna Karenina), F. Dostojewski (Zbrodnia i kara), G. Flaubert (Pani Bovary), E. Zola (Germinal, Nana), Stendhal (Czerwone i czarne); polscy: B. Prus (Lalka), E. Orzeszkowa (Nad Niemnem), H. Sienkiewicz (Trylogia), M. Konopnicka, A. Asnyk
Reprezentatywne gatunki
powieść, opowiadanie, nowela

Pozytywizm był europejskim prądem filozoficznym zapoczątkowanym przez Augusta Comte'a — autora Wykładu filozofii pozytywnej. Światopogląd pozytywistyczny opierał się na scjentyzmie, ewolucjonizmie, agnostycyzmie i determinizmie. W etyce obowiązywała zasada utylitaryzmu, czyli użyteczności. Ważną rolę odgrywał też liberalizm. Podstawą programu społecznego była praca organiczna, z którą wiąże się praca u podstaw (Polska). W pozytywizmie rozpoczął się proces emancypacji kobiet. W literaturze obowiązywał realizm i naturalizm (weryzm). W Królestwie Polskim nastąpił gwałtowny rozwój czasopiśmiennictwa (»Przegląd Tygodniowy«, »Niwa«, »Kurier Codzienny«).

Pozytywizm w serwisie Lektury.Gazeta.pl
Pozytywizm w Wikipedii
Zamknij

* Ładowanie