X
Wesprzyj!
Pomóż uwolnić książkę!Karel Čapek - Meteor
zebrane: 536,30 złpotrzebujemy: 1516,30 złdo końca zbiórki:
Pomóż uwolnić książkę!

5302 darmowe utwory do których masz prawo

Język
Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski

Gatunek: Wiersz,
autor: Krzysztof Kamil Baczyński

  • Krzysztof Kamil Baczyński X

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Anioł (6)

Antysemityzm (1)

Arkadia (1)

B

Bitwa (1)

Błogosławieństwo (2)

Bóg (10)

Broń (1)

C

Chrystus (2)

Ciało (11)

Ciemność (1)

Cień (2)

Cierpienie (7)

Cisza (4)

Cnota (1)

Czary (1)

Czas (13)

Czyn (1)

D

Dar (1)

Deszcz (1)

Diabeł (1)

Dom (2)

Droga (1)

Drzewo (3)

Dusza (1)

Dzieciństwo (1)

Dziecko (2)

Dźwięk (1)

G

Głód (1)

Gotycyzm (2)

Grób (4)

Grzech (6)

Grzeczność (1)

H

Historia (11)

K

Kobieta (8)

Kochanek (1)

Kondycja ludzka (9)

Krew (3)

Księżyc (1)

Kwiaty (2)

L

Las (2)

Lato (1)

Los (3)

Lustro (1)

Ł

Łzy (3)

M

Marzenie (1)

Matka (2)

Matka Boska (3)

Mądrość (1)

Melancholia (1)

Miasto (2)

Milczenie (1)

Miłość (16)

Młodość (6)

Modlitwa (6)

Morze (3)

Mucha (2)

Muzyka (2)

N

Nadzieja (1)

Narodziny (1)

Naród (1)

Natura (5)

Niebezpieczeństwo (4)

Niebo (1)

Nienawiść (2)

Niewola (2)

Noc (4)

O

Obowiązek (1)

Obraz świata (4)

Odrodzenie (4)

Odwaga (1)

Ogień (1)

Ojciec (2)

Ojczyzna (3)

Okrucieństwo (1)

P

Pamięć (5)

Patriota (1)

Pielgrzym (1)

Piękno (1)

Podróż (4)

Poeta (1)

Poezja (3)

Pogrzeb (1)

Pokój (1)

Polowanie (2)

Polska (2)

Powstanie (2)

Powstaniec (1)

Praca (1)

Przemiana (4)

Przemijanie (8)

Przemoc (2)

Ptak (3)

R

Raj (2)

Religia (1)

Rozczarowanie (1)

Ruiny (2)

Rycerz (1)

Rzeka (7)

S

Samotność (2)

Seks (1)

Sen (7)

Serce (3)

Siła (4)

Siostra (1)

Sława (1)

Słońce (1)

Smutek (5)

Starość (1)

Strach (6)

Syn (2)

Ś

Śmierć (28)

Światło (5)

Święto (1)

T

Tajemnica (1)

Taniec (1)

Testament (2)

Trup (4)

Twórczość (2)

W

Walka (11)

Warszawa (1)

Wiara (1)

Wieczór (1)

Wiedza (1)

Wina (2)

Wiosna (3)

Wizja (1)

Woda (2)

Wojna (7)

Wolność (1)

Wspomnienia (2)

Z

Zaświaty (1)

Zemsta (1)

Ziemia (3)

Zima (6)

Zmartwychwstanie (2)

Zwierzę (1)

Ż

Żałoba (1)

Żołnierz (5)

Żyd (1)

Żywioły (1)

Gatunek: Wiersz

Najważniejsi twórcy
Tyrtajos, Safona, Symonides, Horacy, Owidiusz, H. Heine, M. Lermontow, A. Puszkin, P. Ronsard, A. Rimbaud, Ch. Baudelaire, W. Black, W. Wordsworth, T. S. Eliot; J. Kochanowski, J. A. Morsztyn, A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. Tuwim, T. Peiper, J. Czechowicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert, T. Różewicz, M. Białoszewski, R. Wojaczek, A. Bursa, A. Świrszczyńska, E. Lipska, W. Szymborska i inni

Mowa zorganizowana brzmieniowo i graficznie, której kompozycja opiera się na rytmie wyznaczanym przez powtarzalność pewnych segmentów: wyodrębnionych graficznie i intonacyjnie wersów oraz niekiedy — stóp (stałych układów głosek akcentowanych i nieakcentowanych) lub zestrojów akcentowych. Utwór często rymowany, o charakterze ekspresyjnym, niedosłowny (metaforyczny) — jego odczytywanie wiąże się z interpretacją znaczeń. Na budowę wiersza składają się: liczba strof, liczba wersów w strofie, liczba sylab w każdym wersie i układ rymów. Wyróżnia się liczne odmiany wiersza: stroficzny, stychiczny, biały, asylabiczny, sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny, wolny, nieregularny oraz uwydatniające aspekt wizualny: carmina figurata, graficzny, poezja konkretna, gobelinowy.

Wiersz w Wikipedii

Autor: Krzysztof Kamil Baczyński

Ur.
22 stycznia 1921 r. w Warszawie
Zm.
4 sierpnia 1944 r. w Warszawie
Najważniejsze dzieła:
Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie

Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma „Płomienie” i „Droga”. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK „Zośka” oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r.
Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem „Drogi”.

Krzysztof Kamil Baczyński w Wikipedii
Zamknij

* Ładowanie