X
Wesprzyj!
Pomóż uwolnić książkę!Henryk Ibsen - Brand
zebrane: 20,00 złpotrzebujemy: 1198,00 złdo końca zbiórki:
Pomóż uwolnić książkę!

5283 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Konkurs Trzy strony

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Instytut Książki zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim Trzy strony.

Co należy zrobić?

Napisz opowiadanie zainspirowane cytatem z Jądra ciemności Josepha Conrada: „Znałem go o tyle, o ile człowiek może poznać drugiego człowieka”. Opowiadanie nie może być dłuższe niż 5400 znaków ze spacjami.

Kto może wziąć udział?

Autorami opowiadań mogą być uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki w wieku do lat 19. Opiekunem młodego autora jest moderator Dyskusyjnego Klubu Książki. UWAGA! To Opiekun dokonuje zgłoszenia uczestnictwa oraz przesyła opowiadanie za pośrednictwem formularza znajdującego się poniżej. Jeden Opiekun może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie.

Etapy konkursu

Konkurs rozpoczyna się 21 września 2017 roku – od tego dnia Opiekunowie mogą zgłaszać uczestników oraz przesyłać gotowe opowiadania. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 7 listopada 2017 roku. Następnie wszystkie opowiadania spełniające wymogi Regulaminu konkursu zostaną ocenione przez Jury, które wyłoni zwycięzców konkursu w trzech grupach wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat, 16-19 lat. Zostanie przyznana również Nagroda Specjalna dla Opiekuna, który zgłosi najwięcej uczestników do konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszenie na galę Rankingu Bibliotek, która odbędzie się w listopadzie 2017 roku w Warszawie, podczas której zostaną im wręczone nagrody.

Nagrody

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni czytnikami książek elektronicznych.

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Przed przystąpieniem do konkursu, pamiętaj, żeby zapoznać się z Regulaminem.

Kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas:

tel. 22 465 15 35
e-mail: konkurs@nowoczesnapolska.org.pl

Organizatorzy:

Instytut KsiążkiFNP

Formularz zgłoszeniowy:


Prosimy o nazwanie pliku imieniem i nazwiskiem autora.

Znam i akceptuję Regulamin Konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Fundację Nowoczesna Polska (administratora danych) z siedzibą w Warszawie (00-514) przy ul. Marszałkowskiej 84/92 lok. 125 na potrzeby organizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że mam prawo wglądu w treść swoich danych i możliwość ich poprawiania oraz że ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia.

Wyrażam zgodę oraz potwierdzam, że autor/ka (lub ich przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy) wyrazili zgodę na korzystanie z opowiadania zgodnie z postanowieniami wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. Licencja pozwala każdemu na swobodne, nieodpłatne korzystanie z utworu w oryginale oraz w postaci opracowań do wszelkich celów wymagając poszanowania autorstwa i innych praw osobistych oraz tego, aby ewentualne opracowania utworu były także udostępniane na tej samej licencji.

Wyrażam zgodę oraz potwierdzam, że autor/ka opowiadania (lub ich przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy) wyrazili zgodę na fotografowanie i nagrywanie podczas gali wręczenia nagród i następnie rozpowszechnianie ich wizerunków.
Zamknij

* Ładowanie